Feedback
Please sign in to view more complete and fresh data.
100 / 100
DomainScore
79 / 100
Ahrefs URL Rating
58 / 100
Majestic Trust Flow +1
80 / 100
Ahrefs Domain Rating
8830
Ahrefs Referring Domains
578
DomainStats Organic Visibility Score
0 / 24
Spam and Blacklists flags
Google ranking Keyword Volume CPC
1 navn 8100 $1.53
1 svalbard befolkning 10 $5.72
7 2 forbruk 590 $26.56
952
Unique Backlinks
501
Unique Domains
3
Backlinks Lost

High 31%

Mid 57%

Low 12%

Quality Distribution

Backlinks

Most common dofollow anchors

Anchor No. Domains
Statistics Norway 31
SSB 31
Statistisk sentralbyrå 23
Statistisk Sentralbyrå 16
www.ssb.no 15
ssb.no 9
[image] 9
her 5
Kommunefakta (kostra) 4
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistik ... 3
Konsumprisindeksen 2
Levekårsundersøkelsen  2
Norsk mediebarometer 2

Most common countries

IP Country No. Domains
no country flag 236
us country flag 84
ie country flag 16
se country flag 13
de country flag 13
gb country flag 12

Most common TLD's

Domain TLD No. Domains
.no 379
.com 42
.org 31
.net 5
.se 4
.info 4
100+
Lost Backlinks
42
Unique Sources
Domainscore From To Time checked
0/100 http://voksentilslutt.blogg.no/ ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling 20 Apr 2019
0/100 http://voksentilslutt.blogg.no/ ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dette-er-kvinner-og-menn-i-norge-2018 20 Apr 2019
0/100 http://voksentilslutt.blogg.no/ ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/kvinner-kombinerer-uforetrygd-og-arbeid-oftere-enn-menn 20 Apr 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned 16 Apr 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal 16 Apr 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/okt-grensehandel-i-fjor 16 Apr 2019
0/100 http://elinreitan.blogg.no/ ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/hva-gjennomsnittet-skjuler 16 Apr 2019
0/100 http://elinreitan.blogg.no/ ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/arsvekst-pa-2-1-prosent-i-kpi 16 Apr 2019
0/100 http://elinreitan.blogg.no/ ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig/aar 16 Apr 2019
6/100 http://martinjohannessen.blogspot.com/ ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/337380?_ts=16109ab6150 07 Apr 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/rekordhoy-strompris-for-husholdninger 03 Apr 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal 01 Apr 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/1-5-millioner-flere-flypassasjerer-i-2018 01 Apr 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/stadig-mindre-innvandring 01 Apr 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/norge-pa-kurs-og-seminartoppen-i-europa 01 Apr 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/55-prosent-har-gatt-pa-kurs-og-seminar 01 Apr 2019
0/100 http://www.annasedolfsen.no/likestilling/ ssb.no/befolkning/nokkeltall/likestilling--285535 23 Mar 2019
0/100 http://www.annasedolfsen.no/feed/ ssb.no/befolkning/nokkeltall/likestilling--285535 23 Mar 2019
0/100 http://www.annasedolfsen.no/feed/ ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar 23 Mar 2019
0/100 http://www.annasedolfsen.no/likestilling/ ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar 23 Mar 2019
0/100 http://www.tastahistorielag.no/ ssb.no/ 22 Mar 2019
7/100 http://www.nortommer.no/ ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/okt-gjennomsnittsinntekt-fra-skogbruket 20 Mar 2019
7/100 https://ohlalacestlavie.wordpress.com/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/unge-med-innvandrerbakgrunn-i-arbeid-og-utdanning-2016 18 Mar 2019
7/100 https://ohlalacestlavie.wordpress.com/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/norskfodte-med-innvandrerforeldre-i-storre-grad-i-arbeid-eller-utdanning-enn-innvandrere 18 Mar 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/hver-tredje-med-lite-utdanning-sitter-hjemme-i-valg-etter-valg 10 Mar 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/moderat-okning-i-bygge-og-anleggsaktiviteten 10 Mar 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/olje-og-gass-til-europa-sikrer-norges-handelsoverskudd 10 Mar 2019
0/100 http://www.exportnorway.com/ ssb.no/english/ 08 Mar 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/henter-hjem-storre-utbytter 28 Feb 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/okende-arbeidsstyrke 28 Feb 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/artikler-og-publikasjoner/581-956-virksomheter-i-norge 28 Feb 2019
0/100 http://www.mintankesmie.no/ ssb.no/medie/ 26 Feb 2019
27/100 https://www.enonic.com/ ssb.no/ 26 Feb 2019
0/100 http://www.mintankesmie.no/ ssb.no/navn/ 26 Feb 2019
0/100 http://www.mintankesmie.no/ ssb.no/inet/ 26 Feb 2019
0/100 http://www.mintankesmie.no/ ssb.no/emner/10/03/ikt/ 26 Feb 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/statbank/table/05307/tableViewLayout1/ 26 Feb 2019
0/100 http://www.mintankesmie.no/ ssb.no/emner/ 26 Feb 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/finnmarkinger-snuser-ostfoldinger-royker 26 Feb 2019
27/100 https://aksjelive.e24.no/ ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/varsler-okt-aktivitet-i-industrien 25 Feb 2019
0/100 https://ohlalacestlavie.com/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/unge-med-innvandrerbakgrunn-i-arbeid-og-utdanning-2016 25 Feb 2019
3/100 https://sunnivarose.no/ ssb.no/utuvh 25 Feb 2019
0/100 https://ohlalacestlavie.com/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/norskfodte-med-innvandrerforeldre-i-storre-grad-i-arbeid-eller-utdanning-enn-innvandrere 25 Feb 2019
4/100 http://blogg.infodesign.no/ ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/her-er-de-storste-studiestedene-i-norge 21 Feb 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/verdien-av-fisket-passerte-20-milliardar 17 Feb 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/helse/faktaside/helse 17 Feb 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/okt-vekst-i-fastlands-bnp 17 Feb 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/utdanningsgapet-bare-oker 17 Feb 2019
35/100 https://www.avfallnorge.no/bransjen/nøkkeltall ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/stvar 16 Feb 2019
6/100 https://vega24.no/ ssb.no/kommunefakta/vega 16 Feb 2019
9/100 http://www.nykommune.no/ ssb.no/offentlig-sektor/kostra 15 Feb 2019
12/100 https://bankplassen.norges-bank.no/ ssb.no/statbank/table/10947 15 Feb 2019
12/100 https://bankplassen.norges-bank.no/ ssb.no/statbank/table/10946 15 Feb 2019
0/100 https://www.gullstandard.no/ ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/rekordlav-fruktbarhet 13 Feb 2019
2/100 https://johnolavsskriveloft.wordpress.com/ ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/stadig-flere-som-fodes-i-norge-har-innvandrerbakgrunn 11 Feb 2019
2/100 https://johnolavsskriveloft.wordpress.com/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/fire-av-ti-funksjonshemmede-i-arbeid 11 Feb 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/smarte-gaver-under-treet 07 Feb 2019
77/100 https://www.norge.no/ ssb.no/navn 28 Jan 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk-2017 28 Jan 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-berekna 28 Jan 2019
3/100 http://www.forsvaretsseniorforbund.no/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/1-av-4-sysselsatte-kombinerer-arbeid-med-utdanning-eller-velferdsordninger 28 Jan 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/kommunale-avlop-2017 28 Jan 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/utdanning/statistikker/utgrs/aar 28 Jan 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar 26 Jan 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/befolkning/statistikker/beftett 26 Jan 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/storste-eksport-siden-tusenarsskiftet 26 Jan 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/over-1-million-innbyggere-i-oslo-tettsted 26 Jan 2019
8/100 http://paulchaffey.blogspot.com/ ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/ur 26 Jan 2019
0/100 http://www.mskregnskap.no/ ssb.no/ 25 Jan 2019
13/100 https://pensjonsbloggen.spk.no/ ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/godt-pensjonssystem-for-de-fleste-som-gar-av-senere 22 Jan 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/kvartal 13 Jan 2019
6/100 https://www.rfig.no/ ssb.no/ 13 Jan 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal 13 Jan 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/god-vekst-i-fastlands-bnp-i-oktober 13 Jan 2019
0/100 https://www.bedrevei.no/ ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/leaser-hybrid-eier-elbil 13 Jan 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/9-av-10-kroner-til-drift-dekket-av-offentlig-tilskudd 13 Jan 2019
1/100 http://www.fridemokratene.no/ ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/klimagassutslipp-ned-1-6-prosent 13 Jan 2019
15/100 http://www.osloeast.no/ ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/ledstill 13 Jan 2019
0/100 http://astart.no/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/kvinner-og-menn-i-helseyrker-moter-mest-vold-og-trusler 13 Jan 2019
0/100 https://www.nhaf.no/ ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/tpinaering/kvartal 13 Jan 2019
2/100 https://jakt.ssb.no/ ssb.no/jeja 09 Jan 2019
2/100 https://jakt.ssb.no/ ssb.no/srjakt 09 Jan 2019
0/100 http://www.mariraritas.tk/okonomi/slik-blir-bryllupsfesten-billigere/69970943 ssb.no/befolkning/statistikker/ekteskap 06 Jan 2019
0/100 http://www.soundfulys.gq/lenker ssb.no/ 05 Jan 2019
0/100 http://www.neilsocn.ga/artikler/historisk-hoye-strompriser/441834 ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/stromprisene-loftet-kpi 03 Jan 2019
0/100 http://www.animaliiersa.cf/artikler/historisk-hoye-strompriser/441834 ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/stromprisene-loftet-kpi 01 Jan 2019
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/bank-og-finansmarked/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-verdiokning 26 Dec 2018
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal 26 Dec 2018
1/100 http://silvaconsult.no/ ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar 26 Dec 2018
16/100 http://sjefiegetliv.husbanken.no/ ssb.no/lonn 24 Dec 2018
0/100 http://www.biblzos.tk/artikler/historisk-hoye-strompriser/441834 ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/stromprisene-loftet-kpi 23 Dec 2018
0/100 https://www.altformamma.com/artikler/30/article/item/null/hva-betyr-navn ssb.no/emner/00/navn/ 23 Dec 2018
0/100 https://www.altformamma.com/artikler/942/article/item/null/hvorfor-smokk ssb.no/befolkning/statistikker/navn/aar/2018-01-24 23 Dec 2018
0/100 http://www.emplmoiss.tk/ ssb.no/navn 21 Dec 2018
0/100 http://www.emplmoiss.tk/951-andre ssb.no/navn 21 Dec 2018
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/innvandrerledigheten-fortsetter-a-synke 20 Dec 2018
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned 20 Dec 2018
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/faerre-omkom-pa-veiene-i-oktober 20 Dec 2018
18/100 http://www.liberaleren.no/ ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/hoyeste-eksportverdi-noensinne 20 Dec 2018
3/100 http://www.forsvaretsseniorforbund.no/ ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-kombinerer-tidlig-alderspensjon-med-yrkesinntekt 20 Dec 2018

Spam and Blacklists

0 / 24 flags found
 • Domainstats Spam Flags

  0 / 12 flags found

 • Google Safe Browsing 04 Apr 2019

  Clean

 • WOT 30 Oct 2015

  Trustworthiness - Excellent (confidence 19%)

  Child Safety - Excellent (confidence 13%)

  Category - Good site (confidence 21%)

 • McAfee 30 Oct 2015

  Threat Intelligence: Minimal Risk

 • squidblacklist.org 14 Apr 2019

  Clean

 • Malwaredomains.com 04 Apr 2019

  Clean

 • PhishTank.com 04 Apr 2019

  Clean

 • Malwarebytes.org 04 Apr 2019

  Clean

 • spam404.com 04 Apr 2019

  Clean - Database of scammers

 • Spamhaus 04 Apr 2019

  Clean - 9 different lists

 • Surbl.org 04 Apr 2019

  Clean - 6 different lists

 • Spam Eating Monkey 04 Apr 2019

  Clean - 2 different lists

 • JunkemailFilter.com 04 Apr 2019

  Clean - 5 different lists

Keyword data

Updated 02 Jun 2018
ssb
Keyword
(Norway)
27100
Search volume per month
$ 0.02
Cost per click (CPC)
? (brand)
Commercial Value

Rank Positions on Google.no

Updated 02 Jun 2018
578
Domainstats.com Organic Visibility Score
25 Apr 2018
02 Jun 2018
Organic Visibility Score Trend
KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
navn 1 www.ssb.no/navn 8100 1.53
svalbard befolkning 1 www.ssb.no/b...istikker/befsvalbard 10 5.72
forbruk 7 2 www.ssb.no/i...g-forbruk?de=Forbruk 590 26.56
sandefjord 9 72 www.ssb.no/kommunefakta/sandefjord 14800 1.86
1880 8 3 www.ssb.no/a...p10/topp50/1880.html 49500 0.42
utdanning 9 13 www.ssb.no/u.../faktaside/utdanning 14800 1.40
drammen 8 1 www.ssb.no/kommunefakta/drammen 12100 1.29
jentenavn 5 1 www.ssb.no/a...ikling-av-jentenavn/ 9900 0.65
svalbard befolkning 2 www.ssb.no/b...d/halvaar/2016-04-07 10 5.72
fredrikstad 8 1 www.ssb.no/kommunefakta/fredrikstad 14800 0.77
sarpsborg 7 www.ssb.no/kommunefakta/sarpsborg 9900 0.90
prosjektstyring 5 www.ssb.no/a/histstat/ssh/ssh_58.pdf 320 9.87
gjøvik 6 2 www.ssb.no/kommunefakta/gjovik 8100 0.83
hamar 8 www.ssb.no/kommunefakta/hamar 8100 1.33
porsgrunn 7 www.ssb.no/kommunefakta/porsgrunn 8100 0.98
sandnes kommune 8 www.ssb.no/kommunefakta/sandnes 9900 0.97
bankoverføringer 9 www.ssb.no/u...oringer-fra-utlandet 1300 7.83
sandnes 6 www.ssb.no/kommunefakta/sandnes 8100 0.62
ssb 1 www.ssb.no/ 27100 0.02
ppi 6 2 www.ssb.no/ppi 480 5.65
lånerente oversikt 8 2 www.ssb.no/renter 50 15.87
resultatregnskap 10 www.ssb.no/2...kap.millioner-kroner 590 7.20
life insurance 9 4 www.ssb.no/en/forsikring 10 19.48
offentlig forvaltning 8 1 www.ssb.no/a...1/05off-forvaltn.pdf 390 5.65
regnskap på engelsk 7 www.ssb.no/a...tat/not/not_9757.pdf 110 8.65
når ble pensjon innført i norge 6 www.ssb.no/a.../tabeller/kap07.html 10 8.26
offentlig forvaltning 9 1 www.ssb.no/a...rapp/rapp_199213.pdf 390 5.65
tannhelsetjenesten oslo 10 www.ssb.no/k...ne/tannhelsetjeneste 10 10.57
nyetablerte bedrifter 8 2 www.ssb.no/v...ordem/aar/2016-10-14 10 6.08
fremover 9 4 www.ssb.no/a...tachment/170663?_ts= 27100 0.01

IP info

Updated 22 Mar 2019
193.160.169.168
IP
(3 domains on this IP)
Updated 07 Mar 2018 0
IP Blacklists
(out of 23 blacklist-providers)
Kongsvinger no country flag
Location
AS2116 Broadnet AS
ISP

Crawl Information

Updated 03 Apr 2019
0.25s
Time to fetch
200
HTTP code

https://www.ssb.no/

Final URL

Title

Forside - SSB

h1

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Favicon

favicon

Word count

915

Dofollow links on the home page

External: 3
Internal: 198

Description

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.

SEO Metrics from third parties

Updated 30 Oct 2015
80
ahrefs Domain Rating
8830
Domains Linking in

79 - http://www.ssb.no/ (home page)

Pages with the highest Ahrefs URL Rating
772740
Pages crawled by Ahrefs
Updated 29 Mar 2019
66
Domain Authority
59 +1
Page Authority
Updated 25 Feb 2019 / 01 Jan 2019
46 +1
Citationflow
58 +1
Trustflow
Reference
Category
Yes
In Majestic Top Million?
5422 (+29)
Referring Subnets
7224 (+45)
Referring IPs
15539 (-127)
Global Rank
23
Rank for all

Old SEO Metrics

Updated 23 Feb 2019
70168
Global Rank

325 Flag of Norway
National Rank

Google PageRank

Updated 30 Oct 2015

PageRank

Internet Archive

Updated 30 Oct 2015
975
Times Saved
19 Feb 1997
First Snapshot
25 Oct 2015
Last Snapshot

Mobile

Updated 30 Oct 2015
66
Mobile Speed

82
Desktop Speed
99
User Experience

Full info on this link.

Social Media

Updated 03 Jun 2016
2028
Facebook Mentions

Development

Pages

920
No. pages
Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Forside - SSB
http://www.ssb.no/
87 Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876 915 198 3 03 Apr 2019
Forside - SSB
https://www.ssb.no/
17 Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876 915 198 3 04 Apr 2019
http://ssb.no/ (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/
13 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/
8 04 Apr 2019
https://www.ssb.no/english/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/
7 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/
5 04 Apr 2019
Lønn - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lon...
5 Lønn 4184 235 13 04 Apr 2019
Home - SSB
https://www.ssb.no/en/
5 Statistics Norway – official statistics about Norwegian society since 1876 972 183 2 03 Apr 2019
Konsumprisindeksen - SSB
https://www.ssb.no/kpi
5 Konsumprisindeksen 4620 258 11 04 Apr 2019
Likestilling - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilli...
4 Likestilling 2576 217 8 04 Apr 2019
Elektrisitetspriser - SSB
https://www.ssb.no/elkraftpris/
4 Elektrisitetspriser 3040 211 8 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap
3 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/taran-fæhn (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/taran-fæhn
3 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/helse (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/helse
3 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/evenes (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/evenes
3 04 Apr 2019
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - SSB
https://www.ssb.no/akumnd
3 Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal 5618 236 8 04 Apr 2019
Lav lønn og tungt arbeid - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
3 Lav lønn og tungt arbeid 4831 186 13 04 Apr 2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef
3 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2100 214 7 04 Apr 2019
Home - SSB
https://www.ssb.no/en
3 Statistics Norway – official statistics about Norwegian society since 1876 972 183 2 04 Apr 2019
Kommunefakta Aure - SSB
https://www.ssb.no/kommunefakta/aure
3 Kommunefakta 3197 701 3 04 Apr 2019
Kostra - SSB
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra
3 KOSTRA nøkkeltall 1624 595 2 04 Apr 2019
Bilparken - SSB
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistik...
3 Bilparken 1701 209 8 04 Apr 2019
Valg - SSB
https://www.ssb.no/valg
3 Valg 552 173 2 03 Apr 2019
http://ssb.no/navn (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/navn
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/barnogunge/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/barnogunge/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/english/navn/etternavn-200.htm... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/english/navn/etternavn-200.html
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/104324?_ts=13d82a0c498
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/273616?_ts=1562bfcd488
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/01/03/10/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/08/02/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/08/02/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/en (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/bente-halvo... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/bente-halvorsen
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/english (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/folkemengde/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/folkemengde/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/forside/_attachment/153399?_ts=1... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forside/_attachment/153399?_ts=142ddafb448
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/jeja/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/jeja/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri?de=Jak... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri?de=Jakt
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kpi (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kpi
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kpi/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kpi/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-pub... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-mediebarometer-2017
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/oa
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfr... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/navn/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/navn/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/norge/bef/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/norge/bef/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/samfunnsspeilet/
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning
2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/arti... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/netthandelen-opp-13-5-prosent
2 04 Apr 2019
Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
2 Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler 3767 180 8 04 Apr 2019
Arbeid - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/faktaside/arbeid
2 Arbeid 2141 204 8 04 Apr 2019
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku...
2 Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal 5618 236 8 04 Apr 2019
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen - SSB
https://www.ssb.no/arbmiljo
2 Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen 5708 258 6 04 Apr 2019
Avfallsregnskapet - SSB
https://www.ssb.no/avfregno
2 Avfallsregnskapet 4720 215 6 04 Apr 2019
14 prosent av befolkningen er innvandrere - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
2 14 prosent av befolkningen er innvandrere 1290 166 9 04 Apr 2019
https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/likestill... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling
2 04 Apr 2019
Innvandrere etter innvandringsgrunn - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgru...
2 Innvandrere etter innvandringsgrunn 2490 206 8 04 Apr 2019
Snus more used than cigarettes - SSB
https://www.ssb.no/en/helse/artikler-og-publikasjo...
2 Snus more used than cigarettes 1099 151 5 04 Apr 2019
Kaldt vær ga høyere strømpriser - SSB
https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-...
2 Kaldt vær ga høyere strømpriser 926 162 8 04 Apr 2019
Olje og energi - SSB
https://www.ssb.no/energi-og-industri/faktaside/ol...
2 Olje og energi 3053 196 9 04 Apr 2019
Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta - SSB
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artik...
2 Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta 2528 167 6 04 Apr 2019
Elgjakt - SSB
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/stati...
2 Elgjakt 2094 216 9 04 Apr 2019
Utslipp til luft - årlig, endelige tall - SSB
https://www.ssb.no/klimagassn/
2 Utslipp til luft 4969 259 14 04 Apr 2019
Kommunefakta Vanylven - SSB
https://www.ssb.no/kommunefakta/vanylven
2 Kommunefakta 3195 702 3 04 Apr 2019
Konsumprisindeksen - SSB
https://www.ssb.no/kpi?fokus=true
2 Konsumprisindeksen 4620 258 11 04 Apr 2019
Eksport av laks - SSB
https://www.ssb.no/laks
2 Eksport av laks 1345 201 8 04 Apr 2019
Norsk mediebarometer - SSB
https://www.ssb.no/medie
2 Norsk mediebarometer 2420 208 6 04 Apr 2019

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkture...
2 108 0 0 04 Apr 2019
Norsk økonomi - SSB
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkture...
2 Norsk økonomi 2814 208 8 04 Apr 2019
Avfall frå hushalda - SSB
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avf...
2 Avfall frå hushalda 2943 210 10 04 Apr 2019
Avfallsregnskapet - SSB
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avf...
2 Avfallsregnskapet 4720 215 6 04 Apr 2019
Utslipp til luft - årlig, endelige tall - SSB
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/kli...
2 Utslipp til luft 4969 259 14 04 Apr 2019
Navn - SSB
https://www.ssb.no/navn
2 Navn 2726 235 7 04 Apr 2019
Navn - SSB
https://www.ssb.no/navn/
2 Navn 2726 235 7 04 Apr 2019
KOSTRA - SSB
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
2 KOSTRA 754 163 10 04 Apr 2019
Offentlige innkjøp - SSB
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/o...
2 Offentlige innkjøp 1841 194 5 04 Apr 2019
Prisindeks for brukte boliger - SSB
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statisti...
2 Prisindeks for brukte boliger 2809 226 11 04 Apr 2019
Leiemarkedsundersøkelsen - årlig - SSB
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statisti...
2 Leiemarkedsundersøkelsen, 2016 1186 169 6 04 Apr 2019
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/ho... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/statbank/list/tannhelse
2 04 Apr 2019
Bilparken - SSB
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistik...
2 Bilparken, 2016 1290 172 9 04 Apr 2019
Kjørelengder - SSB
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistik...
2 Kjørelengder 2858 201 11 04 Apr 2019
kirkeb??en.indd
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasj...
2 108 0 0 04 Apr 2019
Drøyt 1 av 4 tenkte på innvandring da de stemte - SSB
https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/...
2 Drøyt 1 av 4 tenkte på innvandring da de stemte 1253 164 7 04 Apr 2019
Netthandelen opp 13,5 prosent - SSB
https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/art...
2 Netthandelen opp 13,5 prosent 843 158 5 04 Apr 2019

https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnska...
2 160 0 0 04 Apr 2019
http://ssb.no/ajax/ordforklaring?key=233886&sprak=... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/ajax/ordforklaring?key=233886&sprak=no
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk
1 05 Apr 2019
http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig
1 04 Apr 2019
http://ssb.no/avfregno (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/avfregno
1 09 Apr 2019
http://ssb.no/barneverng/ (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/barneverng/
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/en/ (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/en/
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/en/kultur-og-fritid/nokkeltall/cultu... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/en/kultur-og-fritid/nokkeltall/culture-and-recreation
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/avfre... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/avfregno
1 06 Apr 2019
http://ssb.no/en/utdanning/nokkeltall/education (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/en/utdanning/nokkeltall/education
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-5-nyutdanna-sykepleiere-jobber-ikke-i-helsetjenesten
1 04 Apr 2019
http://ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publi... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/barn-i-husholdninger-med-lav-inntekt
1 04 Apr 2019
http://ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri?de=Skogbru... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri?de=Skogbruk
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/sta... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/fnr
1 04 Apr 2019
http://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/arti... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/levekår-blant-innvandrere-2005-2006
1 04 Apr 2019
http://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/arti... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/studenters-inntekt-okonomi-og-boutgifter
1 06 Apr 2019
http://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/stat... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar/2014-12-15?fane=om
1 04 Apr 2019
http://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/stat... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar/2015-04-15
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/h... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/havn
1 07 Apr 2019
http://ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/... (HTTP 301)
Redirect to: https://ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/98876/folkemengde-og-kvartalsvis... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/98876/folkemengde-og-kvartalsvise-befolkningsendringar
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-057.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-057.html
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-109.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-109.html
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/english/minifakta/ty/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/english/minifakta/ty/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2000-10-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2000-10-04-01.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2008-04-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2008-04-03-01.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/histstat/hist06.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/histstat/hist06.html
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/tabe... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/tabeller.html
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/metadata/klassifikasjoner/land... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/metadata/klassifikasjoner/landkode_utenrikshandel_2011.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/omssb/sr/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/omssb/sr/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/a/yrke/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/a/yrke/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-224.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-224.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/aku/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/aku/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publi... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/161118?_ts=143e81778e8
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akum... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/heso... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar/2015-06-12?fane=tabell&sort=nummer&tabell=229477
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/areal/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/areal/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/barnehager/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/barnehager/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/barneverni (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/barneverni
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap/st... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap/statistikker/eigarskap/aar/2013-08-28
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/109879?_ts=13e3bd430d0
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/231261?_ts=14dfb0a6118
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/249158?_ts=15185943388
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/254599?_ts=152a1b77d58
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/bosted-og-samvaer-2002-2004-og-2012
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dagligdags-og-uutforsket
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-pa-oslo-kartet
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/statistisk-aarbok
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendr... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-05-14?fane=tabell&sort=nummer&tabell=112359
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk/h... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk/hvert-2-aar/2014-02-06
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/bilreg (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/bilreg
1 07 Apr 2019
Bygg, bolig og eiendom - SSB
http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom?de=Bolig o...
1 Bygg, bolig og eiendom: Bolig 502 152 2 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/bygganloms/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/bygganloms/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/byggeareal/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/byggeareal/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/cgi-bin/publsoek?job=forside&id=... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/cgi-bin/publsoek?job=forside&id=dp-386&kode=dp&lang=en
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/elkraftpris (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/elkraftpris
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/elkraftpris/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/elkraftpris/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/elkraftpris/tab-2012-01-20-02.ht... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/elkraftpris/tab-2012-01-20-02.html
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/elvefiske/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/elvefiske/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner//08/02/10/kpi/kpiregn.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner//08/02/10/kpi/kpiregn.html
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/00/01/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/00/01/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/00/02/10/ola_kari/familie/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/00/02/10/ola_kari/familie/
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/00/02/sa32/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/00/02/sa32/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/00/90/rapp_9913/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/00/90/rapp_9913/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/00/navn/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/00/navn/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/01/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/01/
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/01/04/10/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/01/04/10/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/01/06/rapp_200306/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/01/06/rapp_200306/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2009-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2009-06-16-01.html
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabelle... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabeller/tab/0211.html
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabelle... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabeller/tab/1142.html
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/04/02/20/rapp_200533/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/04/02/20/rapp_200533/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/04/02/20/rapp_200536/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/04/02/20/rapp_200536/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/06/01/aku/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/06/01/aku/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/06/01/akutidord/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/06/01/akutidord/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/06/rapp_200609/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/06/rapp_200609/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/07/02/10/kirke_kostra/inde... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/07/02/10/kirke_kostra/index.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/07/media/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/07/media/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/09/05/muh/tab11-05.shtml (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/09/05/muh/tab11-05.shtml
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/01/bedrifter/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/01/bedrifter/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/03/ikt/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/03/ikt/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/05/sjofiske/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/05/sjofiske/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/06/20/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/06/20/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/09/bygg/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/09/bygg/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/11/overnatting (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/11/overnatting
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/11/sthotell/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/11/sthotell/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtu/index.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtu/index.html
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/12/40/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/12/40/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/10/13/10/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/10/13/10/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/emner/12/01/10/uhjelpoecd (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/emner/12/01/10/uhjelpoecd
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/225821?_ts=14d005d92d0
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/gender-divided-labour-market
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/folke... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2014-02-20
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forside (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forside
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forside;jsessionid=2CF50FF443... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forside;jsessionid=2CF50FF4432FC2DED043C82147A30246.kpld-as-prod03
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forside;jsessionid=A87862D894... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forside;jsessionid=A87862D89439DAFAABBA88E9743AE75E.kpld-as-prod11
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/brita-bye (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/brita-bye
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/finn-roar-a... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/finn-roar-aune
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/hanne-marit... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/hanne-marit-dalen
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/mads-greake... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/forskning/ansatte/mads-greaker
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/indicators/dsbb/dsbb.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/indicators/dsbb/dsbb.html
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/artikler-og-pu... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/the-economy-of-the-north-2015
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/a... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2016-05-25?fane=om
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/k... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/s... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/spesavf
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/s... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/statistikker/spesavf/
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/omssb/kontakt-oss (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/omssb/kontakt-oss
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/omssb/tjenester-og-verktoy/da... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-kriminalit... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbruddo
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-kriminalit... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-p... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/248938?_ts=15181d0f998
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal/2013-09-05
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/municipalities/1145 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/municipalities/1145
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/00/00/20/nos_sv... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/00/00/20/nos_svalbard_en/nos_d330_en/tab/tables.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/en/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/00/navn_en/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/00/navn_en/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/01/01/20/areals... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/01/01/20/arealsentrum_en/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/02/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/02/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/02/01/10/beftet... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/02/01/10/beftett_en/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/02/01/fob2001_e... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/02/01/fob2001_en/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/english/subjects/03/05/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/english/subjects/03/05/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/cathrine-hagem (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/cathrine-hagem
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/finn-roar-aune (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/finn-roar-aune
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/halvor-briseid... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/halvor-briseid-storrøsten
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/kompkat/?login... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/kompkat/?login=sua
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/kristine-m.gri... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/kristine-m.grimsrud
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/lars-johanness... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/lars-johannessen-kirkebøen
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/lars-lindholt (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/lars-lindholt
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/ansatte/orvika-rosnes (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/ansatte/orvika-rosnes
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/discussion-papers/_att... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/discussion-papers/_attachment/113165
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/forskning/mikrookonomi/skatt/sø... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/forskning/mikrookonomi/skatt/søkbare-skattelister-på-internett-øker-rapportert-inntekt
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/foun (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/foun
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/foun/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/foun/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/17-aarige-ungdommer-hver-10.jente-undervektig
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/eldres-bruk-av-helse-og-omsorgstjenester
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/flere-snusere-enn-roykere
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2016
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/helse/statistikker/arbulykker/aa... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/helse/statistikker/arbulykker/aar/2016-09-28
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/helse/statistikker/tannhelse/aar... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/helse/statistikker/tannhelse/aar/2014-07-02
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/informasjon/kommunekatalog/endri... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/informasjon/kommunekatalog/endringer-i-kommuneinndelingen-og-andre-regionale-inndelinger
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/informasjon/standardtegn-i-tabel... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/informasjon/standardtegn-i-tabeller
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-p... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/6-av-10-menn-selvforsorget-etter-8-ar
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-p... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/arbeidsinnvandrernes-inntekter
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-p... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/sterk-inntektsvekst-blant-de-som-kombinerer-jobb-med-alderspensjon
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/2014-12-17
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/2015-12-16
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/artik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/artikler-og-publikasjoner/en-av-fire-innvandret-til-en-flyktning-i-2016
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/intrevm/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/intrevm/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/jordbruk (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/jordbruk
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kbar/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kbar/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/klass/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/klass/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/104/versj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/104/versjon/400
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131/versj... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131/versjon/629
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/4 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/4
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/klima/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/klima/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/klimagassn/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/klimagassn/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/asker (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/asker
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/bykle (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/bykle
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/eide (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/eide
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/etnedal (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/etnedal
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/iveland (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/iveland
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/levanger (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/levanger
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/nes-akershus (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/nes-akershus
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/notodden (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/notodden
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/oppegard (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/oppegard
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/royken (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/royken
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/sel (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/sel
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/skien (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/skien
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/skjak (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/skjak
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommunefakta/strand (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommunefakta/strand
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/1134 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/1134
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/1526 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/1526
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/1529 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/1529
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/1865 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/1865
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/hoyre_side.cgi?region=1... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/hoyre_side.cgi?region=1529
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/hoyre_side.cgi?region=1... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/hoyre_side.cgi?region=1902
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommuner/region.cgi?nr=06 (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommuner/region.cgi?nr=06
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/kommvalg/tab-2008-01-04-09.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kommvalg/tab-2008-01-04-09.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kostra/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kostra/
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/kpi/tab-01.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kpi/tab-01.html
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/kpi/tabeller.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kpi/tabeller.html
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-pub... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk-2015
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-pub... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-mediebarometer-2016
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/me... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/medie/aar/2016-04-14
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/tr... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/lonnikt/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/lonnikt/
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/maanedshefte/sm08535n.shtml (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/maanedshefte/sm08535n.shtml
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/minifakta/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/minifakta/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/116033?_ts=13eeff81c98
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer?de=Konjunkturer&innholdstype=artikkel&se=Konjunkturtendensene&sortering=dato
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/_attachment/28673... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/_attachment/286736?_ts=158d3354ee0
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publi... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/vi-brenner-stadig-mer-ved
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfk... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfk... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar/2012-07-02
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfk... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar/2013-07-09
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfk... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar/2014-06-26
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klim... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klim... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/_attachment/94670?_ts=13caf7578e8
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klim... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige/2016-12-13
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/spes... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/spesavf
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/spes... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/spesavf/
1 04 Apr 2019
Natur og miljø - SSB
http://www.ssb.no/natur-og-miljo?de=Vann og avløp
1 Natur og miljø: Vann 502 153 2 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/navn (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/navn
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/navn/kvinne100.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/navn/kvinne100.html
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/navn/mann100.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/navn/mann100.html
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/ner/arkiv/art-2009-06-12-01.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/ner/arkiv/art-2009-06-12-01.html
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/norge/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/norge/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-ra... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/kommunekatalog-2017/fylkesvis;-kommunekatalog-2017
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/bruk... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/bruk-av-ssbs-tall-til-faktasjekking
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/api (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/api
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/arbeid
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/arbeid-og-lonn
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/barnevern
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/befolkning
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/kurs-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/kurs-og-seminarer/nordisk-statistikermote-vedlegg/_attachment/130544?_ts=1402f2f8490
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/orbofbm/tabeller.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/orbofbm/tabeller.html
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/orgsat/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/orgsat/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/tilleggsinformasjon/om-priskalkulatoren
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/pppvare/aar/2015-06-22
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/publikasjoner/etter_serie/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/publikasjoner/etter_serie/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/regnno/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/regnno/
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/royk (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/royk
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200705/04/in... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200705/04/index.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/sjoulykker/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sjoulykker/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/sok?sok=kongsvinger (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sok?sok=kongsvinger
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/norske-veteraner-har-gode-levekaar
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/seniorer-i-norge-2010
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar/2015-07-09
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/bave_statres/aar
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/statbank/sq/10008392/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/statbank/sq/10008392/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/statbank/sq/10008395/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/statbank/sq/10008395/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/statbank/sq/10008396/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/statbank/sq/10008396/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/statbank/sq/10008397/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/statbank/sq/10008397/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/statbank/sq/10008398/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/statbank/sq/10008398/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/svalbard/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/svalbard/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/sykefratot/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/sykefratot/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/tannhelse (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/tannhelse
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/hvert-femte-norske-foretak-har-ansatt-egne-ikt-spesialister
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-o... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/norsk-hotellnaering-1950-1990
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/trosamf/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/trosamf/
1 06 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjo... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/210120?_ts=14a1afdd738
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjo... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjo... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/kompetanseprofil-i-grunnskolen
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjo... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/minoritetsspraak-i-norge
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjo... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/voksnes-basisferdigheter-resultater-fra-piaac
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/introinnv (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/introinnv
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgu/aar/2... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgu/aar/2014-06-12
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/valg (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/valg
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/1... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/1905-aaret-da-norske-kvinner-tok-allmenn-stemmerett-paa-forskudd
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/valg/statistikker/stemmerettst/h... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/valg/statistikker/stemmerettst/hvert-4-aar/2013-04-25
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere
1 04 Apr 2019
http://www.ssb.no/vis/bkibol/calc.cgi (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/vis/bkibol/calc.cgi
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2009-05-... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2009-05-14-01.html
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/voppl/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/voppl/
1 05 Apr 2019
http://www.ssb.no/vtu/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/vtu/
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/www-open/aarbok/emne00.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/www-open/aarbok/emne00.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/www-open/english (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/www-open/english
1 09 Apr 2019
http://www.ssb.no/www-open/english/yearbook/emne00... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/www-open/english/yearbook/emne00.html
1 07 Apr 2019
http://www.ssb.no/www-open/samfunnsspeilet/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/www-open/samfunnsspeilet/
1 09 Apr 2019
https://ssb.no/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/
1 09 Apr 2019
https://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikas... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/unge-med-innvandrerbakgrunn-i-arbeid-og-utdanning-2014
1 06 Apr 2019
https://ssb.no/befolkning/statistikker/likekom/aar... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/likekom/aar/2015-03-02
1 04 Apr 2019
https://ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publ... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/pa-verdenstoppen-i-bruk-av-strom
1 06 Apr 2019
https://ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-mediebarometer-2015
1 07 Apr 2019
https://ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-mediebarometer-2016
1 04 Apr 2019
https://ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publik... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/stabil-andel-tv-seere-flere-leser-nettaviser
1 04 Apr 2019
https://ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/st... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat
1 06 Apr 2019
https://ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikas... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/301135?_ts=15b13a29da0
1 05 Apr 2019
https://ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar
1 05 Apr 2019
https://ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager
1 04 Apr 2019

https://www.ssb.no/121487/andel-uføretrygdede-und... (HTTP 400)
1 0 0 0 07 Apr 2019

https://www.ssb.no/_image/258736/label/
1 1 0 0 07 Apr 2019
Barn og unge i befolkningen
https://www.ssb.no/a/barnogunge/2014/bef/
1 5 1 0 05 Apr 2019
Historisk statistikk
https://www.ssb.no/a/histstat/
1 Historisk statistikk 647 175 2 07 Apr 2019
SSBs Metadata - Variabeldefinisjon - Sysselsatte
https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vard...
1 Variabeldefinisjon 2535 310 2 05 Apr 2019
Sosial kontakt og ensomhet - Hvem er de ensomme?
https://www.ssb.no/a/samfunnsspeilet/utg/200901/14...
1 Sosial kontakt og ensomhet 2478 5 0 09 Apr 2019
Tabell 1 Perioder med økning og nedgang i reelle boligpriser i Norge. 1865-2007. Prosentvis endring
https://www.ssb.no/a/samfunnsspeilet/utg/201005/08...
1 36 7 0 09 Apr 2019

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=297405&s...
1 97 0 0 04 Apr 2019

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=297406&s...
1 39 0 0 04 Apr 2019

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=330025&s...
1 30 1 0 05 Apr 2019
Arbeid og lønn - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn
1 Arbeid og lønn 644 184 2 03 Apr 2019
4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet 1106 159 5 09 Apr 2019
Enda en økning i antall jobber - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Enda en økning i antall jobber 1334 170 6 09 Apr 2019
Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 791 167 5 04 Apr 2019
Far jobber mindre – mor jobber mer - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Far jobber mindre – mor jobber mer 1054 162 5 06 Apr 2019
Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere 1486 174 5 05 Apr 2019
Hvorfor ulike arbeidsledighetstall? - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Hvorfor ulike arbeidsledighetstall? 2969 168 9 09 Apr 2019
Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler - Andel som er utsatt for vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, etter yrke. Sysselsatte 18-66 år. 2016. Prosent - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Andel som er utsatt for vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, etter yrke. Sysselsatte 18-66 år. 2016. Prosent 676 158 5 09 Apr 2019
Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor 2825 171 5 04 Apr 2019
Sysselsettingsvekst i alle fylker - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Sysselsettingsvekst i alle fylker 1439 169 6 09 Apr 2019
Uendret sykefravær - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publ...
1 Uendret sykefravær 1064 167 7 05 Apr 2019
Gjennomsnitt, median eller kvartiler? - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/gjennomsnitt-med...
1 Gjennomsnitt, median eller kvartiler? 726 154 10 04 Apr 2019
Arbeidskraftundersøkelsen - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku
1 Arbeidskraftundersøkelsen 7704 368 7 07 Apr 2019
Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku...
1 Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen, 2016 1196 168 6 04 Apr 2019

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku... (HTTP 404)
1 0 0 0 04 Apr 2019
Antall arbeidsforhold og lønn - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/arb...
1 Antall arbeidsforhold og lønn 4230 245 7 04 Apr 2019
Lønn - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lon...
1 Lønn 4184 235 13 07 Apr 2019
Sysselsetting, registerbasert - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/reg...
1 Sysselsetting, registerbasert 5303 232 7 07 Apr 2019
Sykefravær - SSB
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/syk...
1 Sykefravær 8215 239 13 04 Apr 2019
Antall arbeidsforhold og lønn - SSB
https://www.ssb.no/arblonn
1 Antall arbeidsforhold og lønn 4230 245 7 07 Apr 2019
Avfall frå hushalda - SSB
https://www.ssb.no/avfkomm
1 Avfall frå hushalda 2943 210 10 04 Apr 2019
Avfall frå hushalda - SSB
https://www.ssb.no/avfkomm/
1 Avfall frå hushalda 2943 210 10 05 Apr 2019
Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken - SSB
https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/prinsipper...
1 Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken 11623 194 10 07 Apr 2019
Banker og kredittforetak - kvartalsvis, resultat - SSB
https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikk...
1 Banker og kredittforetak 2230 204 6 05 Apr 2019
Befolkning - SSB
https://www.ssb.no/befolkning
1 Befolkning 701 197 2 03 Apr 2019

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 100 0 0 05 Apr 2019

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 99 0 0 05 Apr 2019

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 97 0 0 05 Apr 2019
Innvandrere og norskf??dte med innvandrerforeldre i et kj??nns - og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 156 0 0 06 Apr 2019

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 150 0 0 05 Apr 2019
Befolkningsframskrivingene 2018 - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Befolkningsframskrivingene 2018 1100 163 5 04 Apr 2019
Dette var de mest populære navnene i 2018 - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Dette var de mest populære navnene i 2018 1261 165 5 09 Apr 2019
Fedrekvoten – mer populær enn noen gang - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Fedrekvoten – mer populær enn noen gang 3656 163 5 07 Apr 2019
Hvem bytter til norsk statsborgerskap? - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Hvem bytter til norsk statsborgerskap? 2988 162 6 07 Apr 2019
Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker 4859 205 6 05 Apr 2019
Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning 3873 173 5 06 Apr 2019
Lavere vekst i antall innvandrere - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Lavere vekst i antall innvandrere 1179 169 9 05 Apr 2019
Vestlig og ikke-vestlig - ord som ble for store og gikk ut på dato - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Vestlig og ikke-vestlig - ord som ble for store og gikk ut på dato 2262 155 5 05 Apr 2019
Vi nærmar oss 5,33 millionar - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikas...
1 Vi nærmar oss 5,33 millionar 885 160 5 04 Apr 2019
Befolkningen - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkning...
1 Befolkningen 1383 196 9 09 Apr 2019
https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/befolknin... (HTTP 301)
Redirect to: https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen
1 06 Apr 2019
Adopsjoner - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjo...
1 Adopsjoner, 2015 947 166 7 04 Apr 2019
Tettsteders befolkning og areal - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett...
1 Tettsteders befolkning og areal 6643 228 6 07 Apr 2019
Døde - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode
1 Døde 2429 226 8 07 Apr 2019
Ekteskap og skilsmisser - årleg, detaljerte tal - Tabellar - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/ekteska...
1 Ekteskap og skilsmisser, 2014 914 195 4 04 Apr 2019
Ekteskap og skilsmisser - årleg, hovudtal - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/ekteska...
1 Ekteskap og skilsmisser 2466 223 6 07 Apr 2019
Personer med flyktningbakgrunn - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktni...
1 Personer med flyktningbakgrunn 2298 216 6 04 Apr 2019
Fødte - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fodte
1 Fødte 2551 218 6 05 Apr 2019
Befolkning - årleg, per 1. januar - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkeme...
1 Befolkning 4448 256 5 04 Apr 2019
Befolkning - årleg, per 1. januar - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkeme...
1 Befolkning, 1. januar 2016 1142 177 6 04 Apr 2019
Befolkning - årleg, per 1. januar - Tabellar - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkeme...
1 Befolkning, 1. januar 2016 1113 167 4 06 Apr 2019

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkeme... (HTTP 404)
1 0 0 0 04 Apr 2019
Befolkningsframskrivinger - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfra...
1 Befolkningsframskrivinger 2541 216 8 07 Apr 2019
Befolkningsframskrivinger - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfra...
1 Befolkningsframskrivinger, 2016-2100 1548 191 9 06 Apr 2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef...
1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2100 214 7 07 Apr 2019
Innvandrere etter innvandringsgrunn - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgru...
1 Innvandrere etter innvandringsgrunn 2490 206 8 09 Apr 2019
Innvandring og utvandring - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvutv
1 Innvandring og utvandring, 2012 1424 173 6 07 Apr 2019
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/likekom
1 Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene 3599 222 8 09 Apr 2019
Navn - SSB
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/navn
1 Navn 2726 235 7 04 Apr 2019

https://www.ssb.no/befolkning?de=Fødte og døde (HTTP 400)
1 0 0 0 04 Apr 2019
Befolkning - SSB
https://www.ssb.no/befolkning?rn=K
1 Befolkning 664 187 2 06 Apr 2019
Bilparken - SSB
https://www.ssb.no/bilreg
1 Bilparken 1701 209 8 09 Apr 2019
Bygge hytter eller verne om naturen? - SSB
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-...
1 Bygge hytter eller verne om naturen? 3251 169 5 04 Apr 2019
Færre igangsettingstillatelser - SSB
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-...
1 Færre igangsettingstillatelser 1090 162 7 09 Apr 2019
Nesten alle hytter på norske hender - SSB
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-...
1 Nesten alle hytter på norske hender 1092 160 6 07 Apr 2019
Byggeareal - månedlig, foreløpige tall - SSB
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistik...
1 Byggeareal 3981 237 8 04 Apr 2019
Bygningsmassen - SSB
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistik...
1 Bygningsmassen, 1. januar 2016 1116 175 9 05 Apr 2019
Bygningsmassen - SSB
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistik...
1 Byg