Feedback

Overview

11 Aug 2015

46 (+0)

Ahrefs URL Rating

33 (+0)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

1709 (+223)

Referring Domains

319 (+252)

DomainStats.com Organic Visibility Score

8

DomainScore

Domain name value (Beta)

Sign in to view domain-value

IP info 15 Apr 2018

IP 195.58.113.29
(9 domains on this IP)
Location
ISP AS2119 Telenor Norge AS
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 05 Mar 2018)

Nameservers Updated 25 Mar 2018

  • dns04.ports.net
  • dns03.ports.se
  • dns02.ports.se
  • dns01.dipcon.com

Data from Ahrefs Updated 13 Feb 2017

Ahrefs Domain Rank 71 (+13)
Domains Linking in 1709 (+223)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 46 https://www.skolinspektionen.se/ (+0)
45 http://www.skolinspektionen.se/

Pages crawled by Ahrefs 18609

Crawl information Updated 22 Dec 2017

Google Analytics UA-5596316 (1)
Time to fetch 1.71 seconds
Title Skolinspektionen
Word count 5206
Dofollow links on the home page External: 12, Internal: 413

Description Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö.

Data from Moz Updated 09 Feb 2018

Domain Authority 58 (-1)
Page Authority 65 (-1)

Data from Majestic Updated 21 Dec 2017 / 05 Jun 2017

Citation Flow 43 (+1)
Trust Flow 33 (+0)
Category Society/Government
Referring Subnets 633 (-9)
Referring IPs 969 (-4)
Global Rank 501533 (+9401)
Rank for all 1679 (+18)

Keyword data Updated 15 Apr 2018

Keywordskolinspektionen
Search volume per month 12100
Cost per click (CPC) $0.45
Commercial Value67
LanguageSwedish

Registration Details

Registration Date 2008-08-18
Registrar Ports Group AB
Whois checked25 Mar 2018

Internet Archive Updated 19 Aug 2015

Saved83 times
First snapshot07 Oct 2008
Last snapshot15 Aug 2015

Data from Alexa Updated 07 Apr 2018

Global Rank0

Social Media Updated 25 Jun 2017

Mobile Updated 07 Jul 2015

mobile screenshot

Mobile speed 44

User Experience 61

Full info on this link.

Google PageRank Updated 26 Jun 2015

Google Pagerank

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 1
  • Part of Majestic top million but Alexa Global Rank is 0.

Development

Google Trends

Rank Positions on Google.se Updated 15 Apr 2018

Keyword Rank Change URL Volume CPC (USD)
skolinspektionen 1 www.skolinspektionen.se/ 12100 0.45
www skolinspektionen se skolenkaten 1 skolinspektionen.se/skolenkaten 1600 0.72
lpfö 98 2 1 www.skolinsp...an-for-forskolan.pdf 2400 0.68
www skolinspektionen se skolenkaten 2 www.skolinspektionen.se/ 1600 0.72
kunskapsskolan 6 1 www.skolinsp...skolan-i-sverige-ab/ 8100 0.52
förskolechef utbildning 2 1 www.skolinsp...-och-forskolechefer/ 110 2.02
skolverket lediga jobb 2 www.skolinsp.../Om-oss/Lediga-jobb/ 390 0.92
skollagen 8 2 beo.skolinsp.../veta-mer-om-lagen-/ 9900 0.00
systematiskt kvalitetsarbete 4 1 www.skolinsp...skt-kvalitetsarbete/ 880 1.41
elevhälsan 5 1 www.skolinsp...taganden/Elevhalsan/ 1000 1.09
ronneby kommun 10 www.skolinsp...na-i-ronneby-kommun/ 4400 0.85
skolstart 2017 4 1 www.skolinsp...or/skolstart-201718/ 2900 0.00
framgång 9 www.skolinsp...ng-i-undervisningen/ 880 1.88
faxnummer 3 www.skolinsp...esser-och-faxnummer/ 110 1.06
avesta kommun 10 www.skolinsp...rna-i-avesta-kommun/ 4400 0.47
idrott och hälsa 10 1 www.skolinsp...halsa-i-grundskolan/ 720 2.24
uppdrag 8 2 www.skolinsp...samhet/Vart-uppdrag/ 1600 0.75
skolavslutning 4 5 www.skolinsp...en/Skolavslutningar/ 1900 0.00
droger i skolan 7 www.skolinsp...taganden/Drogtester/ 10 3.48
rektorsutbildning 9 1 www.skolinsp...-och-forskolechefer/ 880 0.79
skolplikt 3 www.skolinsp...att-till-utbildning/ 1000 0.00
hur ska en bra förskolechef vara 6 2 www.skolinsp...echefens-ledning.pdf 10 1.41
förskoleklass 6 www.skolinspektionen.se/forskoleklass 1300 0.12
grundläggande vuxenutbildning 8 www.skolinsp...nde-vuxenutbildning/ 40 1.22
سکس 9 3 www.skolinsp...e/sex-och-samlevnad/ 4400 0.02

319 (+252)

DomainStats.com Organic Visibility Score

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/
575
Skolinspektionen
https://www.skolinspektionen.se/
69 5206 413 12 22 Dec 2017
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Lektionsobservationer/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Lektionsobservationer/
54
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/
51
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/
43
http://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Alla-elever-ska-kunna-na-malen/ (HTTP 301)
Redirect to: https://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Alla-elever-ska-kunna-na-malen/
37
http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/?feed=rss (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/?feed=rss
35
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/skolinspektionen-stanger-svenska-interkulturella-skolan-i-stockholms-kommun/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/skolinspektionen-stanger-svenska-interkulturella-skolan-i-stockholms-kommun/
35
Skolenkäten
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-skolbesok/
35 1526 393 8 24 Dec 2017
http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/gd-kronikan/i-lararbristens-spar--hur-klarar-skolor-undervisningen/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/gd-kronikan/i-lararbristens-spar--hur-klarar-skolor-undervisningen/
34
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/viktigt-med-stod-till-obehoriga-larare-nar-lararbristen-okar/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/viktigt-med-stod-till-obehoriga-larare-nar-lararbristen-okar/
34
Nytt beslut om avgifter i grundskolan
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/nytt-beslut-gallande-avgifter-i-grundskolan/
31 1434 385 7 14 Mar 2018
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Vagledning/Temasidor/Skolbibliotek/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Vagledning/Temasidor/Skolbibliotek/
26
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/
24
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Kolla-din-skola/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Kolla-din-skola/
22
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Forskolans-pedagogiska-uppdrag/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Forskolans-pedagogiska-uppdrag/
20
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/Manga-fragor-om-ordning-i-klassrummet/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/Manga-fragor-om-ordning-i-klassrummet/
19
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/Sa-tolkar-Skolinspektionen-reglerna-om-rektors-ansvar/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/Sa-tolkar-Skolinspektionen-reglerna-om-rektors-ansvar/
19
http://www.skolinspektionen.se/beo/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/beo/
16
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Tio-vanligaste-bristerna-i-skolan/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Tio-vanligaste-bristerna-i-skolan/
13
http://www.skolinspektionen.se/BEO/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/BEO/
12
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Studieavbrott-i-gymnasieskolan/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Studieavbrott-i-gymnasieskolan/
12
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-krankande-behandling/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-krankande-behandling/
10
Att anmäla
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/
8 1414 361 10 22 Dec 2017
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/beo
7
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Rektors-ledarskap/
7
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn/fakta/Kommunal-forskoleklass-och-grundskola/
7
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-foraldrar/
6
[not crawled]
https://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/forskolans-pedagogiska-uppdrag-iii/
6
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/antalet-anmalningar-till-skolinspektionen-okar/
6
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Skolan-har-ett-allvarligt-likvardighetsproblem/
5
[not crawled]
http://skolinspektionen.se/
4
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/BEO
4
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Skolinspektionens-diarium/
4
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Inbjudningar-konferenser-och-seminarier/Se-webinariet-om-framgang-i-undervisningen-i-efterhand/
4
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Debattartiklar/Debattsvar-Brister-i-arbetet-med-sarskilt-stod/
4
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Skolinspektionen-stanger-fristaende-grundskola-i-Goteborg-tillfalligt/
4
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Drogtester/
4
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Elever-med-dyslexi-i-grundskolan/
4
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Framgang-i-undervisningen/
4
Utbildning för nyanlända och asylsökande elever
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-elever/
4 3351 426 22 23 Dec 2017
[not crawled]
http://skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Bristande-likvardighet-i-Goteborgs-kommunala-grundskolor/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/BEOold/Nyheter1/stoppa-krankningar/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/BEO-bloggen-Nar-skoldagens-krankningar-fortsatter-pa-natet/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Nyheter1/Sfi-utbildningen-maste-anpassas-battre-efter-deltagarnas-behov/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Forsamrade-kunskapsresultat-pa-flera-John-Bauergymnasier/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Skolinspektionens-senaste-rapporter/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Systematiskt-kvalitetsarbete/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolmaltiden/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-Skolenkaten/Skolenkaten-2014/Elever-om-skolarbetet/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-2017/
3
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/tillsyn--granskning/riktad-tillsyn/skolmat/
3
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/beslut-om-konsuppdelad-undervisning-i-idrott-och-halsa/
3
[not crawled]
http://skolinspektionen.se/beo
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/arsrapport-2011
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/en/About-Skolinspektionen/About-the-Swedish-Schools-Inspectorate/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/hvb-rapporter
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/indikatorer
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/kolladinskola-resultat
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/ll/Beslut-och-rapporter/Senaste-beslut/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/skolenkaten
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/gor-din-anmalan-har/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Nyheter-Anmalningar/Forbud-maste-byggas-pa-overenskommelse-med-elever-och-foraldrar/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/gor-din-anmalan-har/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/Skolan-maste-ta-mobbning-pa-allvar/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsredovisning/arsredovisning-2017/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Matematik-i-gymnasieskolan/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter/Nyheter/Har-gar-granserna-for-drogtest-i-skolan/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter/Nyheter/Vissa-brister-i-saklighet-och-allsidighet-pa-Laboraskolan-i-Hylte/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Forskolans-pedagogiska-verksamhet-i-skymundan/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Fredens-skola-i-Goteborg-far-inte-oppna-igen/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Fristaende-grundskola-i-Malmo-stangs/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Gymnasieelever-tranas-for-lite-i-kallkritik/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Nationella-prov-med-uppsatsskrivning-stoder-inte-likvardig-betygssattning
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Skolinspektionen-stanger-Lundsbergs-skola/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Temasidor/Skolinspektionen-om-avgifter-i-skolan-/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Framgang-i-undervisningen/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Rektors-ledarskap/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Avgifter/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/
2
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Skolinspektionen-granskar-Lundsbergs-skola/
2
[not crawled]
https://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/skolor-som-brister-i-sarskilt-stod-brister-ofta-i-elevhalsan/
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/skolbibliotek
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/studiero/
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/undervisningen-i-historia/
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Inbjudningar-konferenser-och-seminarier/webbinarium-om-gymnasiets-yrkesprogram/
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/gd-kronikan/efter-halva-tillsynsperioden--orovackande-resultat-kring-elevhalsan/
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/fortydligande-kring-beslut-om-skoluniformer/
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/lokal-klagomalshantering-inte-tillrackligt-synlig-for-elever-och-foraldrar/
2
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Elevhalsan/
2
[not crawled]
http://skolinspektionen.se/Tillsyn--granskning/Kommun-for-kommun/Varmdo/
1
[not crawled]
http://skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Nyheter1/Elever-lar-sig-utantill-utan-att-forsta/
1
[not crawled]
http://skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Bra-rutiner-for-att-utreda-skolk--men-insatserna-inte-lika-effektiva/
1
[not crawled]
http://skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Okad-dialog-behovs-mellan-rektorer-och-huvudman/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/BEO/For-foraldrar/Tips-till-foraldrar/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Nyheter/Nyheter/Har-gar-granserna-for-drogtest-i-skolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Nyheter/Nyheter/Kommuner-kritiseras-betyg-till-elever-i-Kina/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Nyheter/Nyheter/Kritik-for-kunskapstest-i-forskolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Nyheter/Nyheter/Skolinspektionen-Fel-att-besluta-om-fyradagarsvecka-for-forstaklassare/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Nyheter/Nyheter/Tio-vanligaste-bristerna-i-skolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Tillsyn--granskning/Kommun-for-kommun/Sollentuna/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Aterkommande-brister-i-den-lokala-styrningen-av-skolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/elevhalsa
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/moveit
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/Detta-kan-du-anmala/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Din-ratt-i-skolan-och-forskolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Nyheter-Anmalningar/Skolinspektionen-far-ny-uppgift-att-utreda-enskilda-larares-lamplighet/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Statistik/Anmalningar-och-beslut-forsta-halvaret-2013/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Vand-dig-till-ratt-myndighet/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-barn-och-elever/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-barn-och-elever/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-barn-och-elever/veta-mer-om-krankande-behandling/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-barn-och-elever/veta-mer-om-krankande-behandling/Blir-du-krankt-i-skolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-huvudman/krankningar-pa-internet/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/-veta-mer-om-barnkonventionen/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/gora-en-anmalan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-krankande-behandling/Blir-du-krankt-i-skolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/veta-mer-om-lagen-/Skolformer-omfattas-av-lagen/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/Forskolebarnets-manskliga-rattigheter-/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/Publikationer/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/barnkonventionen/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Press/Statistik-och-beslut/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/TeamBlog/Personlig-blogg-3/Dates/2010/It-gets-better-/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Forskolans-pedagogiska-uppdrag/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapporter-till-regeringen/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Nyheter1/Elever-lar-sig-utantill-utan-att-forsta/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Nyheter1/For-fa-vuxna-pa-rasterna-aventyrar-elevernas-ratt-till-trygghet/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Nyheter1/Skolan-utvarderar-eleven--inte-sitt-eget-arbete/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Inbjudningar-konferenser-och-seminarier/Se-webinariet-om-natkrankningar-i-efterhand/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter/Nyheter/Internationellt-institut-granskar-undervisningen-i-engelska/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Konferenser--massor/Skolinspektionens-dag-2014---Fokusera-for-utveckling/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Debattartiklar/Debattartikel-Friskolor-behover-granskas-battre/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Fortsatt-arbete-kravs-for-att-fler-elever-ska-na-malen-i-Fargelanda-kommun/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Fristaende-grundskola-i-Stockholm-stangs/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Sfi-lagt-prioriterat-i-kommunerna-/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Stadsdelen-Rosengard-i-Malmo-kommun-Alarmerande-situation-i-forskolan-och-skolan/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Svag-koppling-mellan-yrkesliv-och-arbetsliv/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/jasminskolan-2013/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/kontakta-oss/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Debattartiklar/Debattsvar-Rimligt-presentera-resultaten-direkt-for-medborgarna-/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/HVB-placering-med-sarskild-undervisning-inskranker-elevernas-ratt-till-utbildning/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-pa-stora-skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Lararna-talar-mest-svenska-pa-lektionerna/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-stod/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/Framgang-i-undervisningen-/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/Sa-tolkar-Skolinspektionen-nya-regler-for-skolbibliotek/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Krankande-behandling/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-elever/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/Anmalningar-och-beslut-forsta-halvaret-2015/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-regelbunden-tillsyn/regelbunden-tillsyn-2015/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Betygsratt-for-vuxenutbildning/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/Ansokningsformular-och-blanketter/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Betyg-test/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/IT-i-undervisningen/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Kunskapsbedomning-i-ak-1-3/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Rektors-ledarskap-2/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Studie--och-yrkesvagledning/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Skolinspektionen-anpassar-tillsynen-efter-skolans-behov/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Om-bristerna-ar-allvarliga/Tillsyn-av-Fredens-skola/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/Statistik-regelbunden-tillsyn/Regelbunden-tillsyn-halvarsstatistik-2013/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Riktad-tillsyn/Skolmat/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Skolinspektionens-senaste-rapporter/
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/beo
1
[not crawled]
http://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/
1
[not crawled]
https://skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/
1
[not crawled]
https://skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Studie--och-yrkesvagledning-i-grundskolan/
1
[not crawled]
https://skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/manga-elever-behover-mer-utmaningar-i-skolan/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/studiero
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/gor-din-anmalan-har/
1
Beslut och rapporter
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/
1 3307 356 7 22 Dec 2017
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/?community=1233&school=0&category=Community
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/?community=1381&school=29824923&category=Community
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Stod-och--stimulans-i--klassrummet/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/integrerade-elever/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Arsrapport/arsrapport/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Tillsyns--och-granskningsbeslut/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Inbjudningar-konferenser-och-seminarier/valkommen-till-ett-webbinarium-om-omfattande-franvaro/
1
GD-bloggen
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/gd-kronikan/
1 1267 366 4 22 Dec 2017
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/gd-kronikan/manga-elever-vill-utvecklas-langre-och-snabbare-kunskapsmassigt/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/halvarsstatistik-over-skolinspektionens-tillsyn-och-anmalningar/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/forelaggande-med-vite-for-dadesjo-skola-i-vaxjo-kommun/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Rektors-ledarskap/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Nyheter-Rad-och-vagledning1/manga-elever-behover-mer-utmaningar-i-skolan/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Skolans-lokala-styrkedja
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Forskola-inom-fyra-manader/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Krankande-behandling/Larare-brukade-vald-mot-elev/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-2015/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-20161/
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-regelbunden-tillsyn/regelbunden-tillsyn-2015/
1
Söka tillstånd
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/
1 1590 404 6 23 Dec 2017
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/skolinspektionen-startar-kvalitetsgranskning-av-skolbibliotek/
1
Regelbunden tillsyn
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/
1 1699 388 6 22 Dec 2017
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/beslut-och-rapporter
1
[not crawled]
https://www.skolinspektionen.se/sv/beslut-och-rapporter/
1
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/skolkommissionens-slutbetankande/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Nyheter/skolkommissionens-slutbetankande/
0
http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/skolinspektionen-granskar-skolorna-i-hedemora-kommun/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/skolinspektionen-granskar-skolorna-i-hedemora-kommun/
0
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/skolinspektionen-startar-kvalitetsgranskning-av-skolbibliotek/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/skolinspektionen-startar-kvalitetsgranskning-av-skolbibliotek/
0
Skolinspektionen
https://www.skolinspektionen.se/sv/
0 5206 413 12 23 Dec 2017
Vänd dig till rätt myndighet
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Vand-dig-till-ratt-myndighet/
0 1535 361 11 22 Dec 2017
Prata med skolan eller förskolan
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/prata-med-skolan-forst/
0 1431 359 6 22 Dec 2017
Anmälningsärenden
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Anmalningsarenden/
0 1338 357 7 23 Dec 2017
Publikationer
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/
0 1235 353 4 22 Dec 2017
Senaste beslut
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Senaste-beslut/
0 2066 364 107 22 Dec 2017
Tillståndsärenden
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Tillstandsarenden/
0 1221 354 6 23 Dec 2017
Nyheter
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/
0 1483 404 4 22 Dec 2017
Artiklar i offentliga medier
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Artiklar/
0 1122 354 4 22 Dec 2017
RSS
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Importera-nyheter/
0 1272 354 6 23 Dec 2017
Nyhetsbrev
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Nyhetsbrevx/
0 1163 356 4 22 Dec 2017
Prenumerera
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Prenumerera/
0 1277 358 6 22 Dec 2017
Pressmeddelanden
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Pressmeddelanden/
0 1277 373 4 23 Dec 2017
Webbartiklar
https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/Webbartiklar/
0 1266 375 5 22 Dec 2017
Om oss
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/
0 1423 391 10 22 Dec 2017
Råd och vägledning
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/
0 1583 411 11 23 Dec 2017
För elever
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/For-elever/
0 1323 404 7 22 Dec 2017
För föräldrar
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/For-foraldrar/
0 1805 417 9 23 Dec 2017
Kolla din skola eller förskola!
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Kolla-din-skola/
0 1414 412 7 22 Dec 2017
Lagar och regler
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Lagar-och-regler/
0 1505 404 19 22 Dec 2017
Lektionsobservationer
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Lektionsobservationer/
0 1456 412 6 22 Dec 2017
Skolans lokala styrkedja
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Skolans-lokala-styrkedja/
0 1994 422 12 22 Dec 2017
Ställningstaganden
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/
0 1294 404 6 22 Dec 2017
Webbinarier
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Webbinarier/
0 3069 514 62 22 Dec 2017
Förskolan
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/forskolan/
0 1736 412 8 22 Dec 2017
Förskoleenkäten
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/forskolan/forskolenkaten/
0 1722 413 6 23 Dec 2017
Statistik
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/
0 1661 447 6 22 Dec 2017
Statistik från Skolenkäten
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-Skolenkaten/
0 1617 463 8 22 Dec 2017
Statistik om anmälningar
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/
0 1595 439 6 22 Dec 2017
Statistik om regelbunden tillsyn
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-regelbunden-tillsyn/
0 1734 440 6 22 Dec 2017
Statistik om Förskoleenkäten
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/statistik-om-forskoleenkaten/
0 1588 439 8 22 Dec 2017
Färdighetsprov
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Fardighetsprov/
0 1631 399 6 23 Dec 2017
Söka tillståndsärenden
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Friskoledatabasen/
0 1395 399 6 22 Dec 2017
Internationell skola
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Internationell-skola/
0 1588 401 7 22 Dec 2017
Fristående skola
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/
0 1534 405 6 22 Dec 2017
Undervisning på engelska
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Undervisning-pa-engelska/
0 1604 400 6 22 Dec 2017
Utbildning utan timplan
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Utbildning-utan-timplan/
0 1592 399 6 22 Dec 2017
Inspektion
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/
0 2356 425 6 23 Dec 2017
Etableringskontroll
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Etableringskontroll/
0 1977 386 6 22 Dec 2017
Förstagångstillsyn
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Forstagangstillsyn/
0 1577 394 6 23 Dec 2017
Kvalitetsgranskning
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/
0 1756 403 6 22 Dec 2017
Pågående inspektioner
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Pagaende-inspektioner/
0 1279 389 6 22 Dec 2017
Riktad tillsyn
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Riktad-tillsyn/
0 1555 388 6 22 Dec 2017
Inspektion 2018
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/inspektion-2018/
0 1841 382 8 22 Dec 2017

Data from SimilarWeb