Feedback
Please sign in to view more complete and fresh data.
100 / 100
DomainScore
56 / 100
Ahrefs URL Rating
32 / 100
Majestic Trust Flow
78 / 100
Ahrefs Domain Rating
4819
Ahrefs Referring Domains -61
804
DomainStats Organic Visibility Score
2 / 24
Spam and Blacklists flags
Google ranking Keyword Volume CPC
1 sip 3600 $7.37
6 1 gdpr 18100 $3.38
1 skl 14800 $0.14
815
Unique Backlinks
501
Unique Domains
3
Backlinks Lost

High 43%

Mid 38%

Low 19%

Quality Distribution

Backlinks

Most common dofollow anchors

Anchor No. Domains
[image] 36
Sveriges Kommuner och Landsting 36
Sveriges kommuner och landsting 25
www.skl.se 24
SKL 20
här 8
Swedish Association of Local Authorities and Regio ... 6
Besök webbplats 5
Läs mer 4
SKL.se 3
här. 3
Öppna jämförelser 3
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 3

Most common countries

IP Country No. Domains
se country flag 305
us country flag 51
dk country flag 21
ie country flag 13
gb country flag 11
fr country flag 10

Most common TLD's

Domain TLD No. Domains
.se 408
.com 25
.nu 24
.org 17
.eu 8
.net 8
83
Lost Backlinks
61
Unique Sources
Domainscore From To Time checked
10/100 http://www.rtjamtland.se/ skl.se/ 19 May 2019
1/100 http://www.miljosamverkanvasterbotten.se/ skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxa/forandringaravunderlag.7224.html 15 May 2019
1/100 http://casselbrant.com/wordpress1/ skl.se/ 15 May 2019
0/100 http://www.culturalplanninglaboratory.se/metoden skl.se/bestall_och_ladda_ner 29 Apr 2019
0/100 http://makequality.se/ skl.se/ 26 Apr 2019
1/100 http://dialogguiden.se/ skl.se/ 26 Apr 2019
36/100 https://www.mrdagarna.nu/ skl.se/ 03 Apr 2019
1/100 http://www.arenafortillvaxt.se/lib/rss/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/natverkstrafffornaringslivsansvariga.14318.html 03 Apr 2019
3/100 http://www.pluginnovation.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/ 03 Apr 2019
2/100 http://www.tremedia.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/nysatsningforfullfoljdastudier.26770.html 03 Apr 2019
0/100 http://www.bgmf.se/lank.htm skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/rattsosakerlagstiftningomgodeman.9174.html 03 Apr 2019
0/100 http://www.syvonline.se/ (4 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/detbehovsmerindustriintemindrevard.26796.html 02 Apr 2019
54/100 http://www.esf.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/arbetsmarknadsochnaringslivsdagarna2019.26088.html 02 Apr 2019
37/100 http://samverkanmotbrott.se/ skl.se/ 02 Apr 2019
0/100 http://www.leukemi.net/ skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar.1249.html 02 Apr 2019
0/100 http://savsjo.blogspot.com/ skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/podcastompolitisktledarskap.15588.html 01 Apr 2019
13/100 http://www.regionbibliotekostergotland.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationutkasttillnationellbiblioteksstrategi.19362.html 31 Mar 2019
2/100 http://stefanjutterdal.se/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html 31 Mar 2019
0/100 http://mlip.se/nar-ar-nasta-kurs/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/konstenattpraktiseramedskapandeledarskap.4518.html 22 Mar 2019
1/100 http://learningforum.se/ skl.se/ 22 Mar 2019
0/100 http://www.samjamt.se/ skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html 20 Mar 2019
5/100 https://innovationsguiden.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/innovationsguidenutvecklingsprogramoppenstart.24580.html 01 Mar 2019
5/100 http://innovationsguiden.se/anmalan/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/forlossningsvardkvinnorshalsa.10832.html 29 Jan 2019
43/100 http://kvalitetsregister.se/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html 28 Feb 2019
8/100 https://komigenuva.wordpress.com/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html 27 Feb 2019
38/100 http://www.life-time.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/ombudsfordelninginforsklskongresserfaststalld.26143.html 27 Feb 2019
18/100 http://vardenisiffror.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html 24 Feb 2019
2/100 http://npe.skl.se/ skl.se/ 24 Feb 2019
4/100 http://www.fastighetsnatverket.se/kalender/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/energifraganibygglovsprocessen.26018.html 21 Feb 2019
0/100 http://www.sklloner.se/ skl.se/ 12 Feb 2019
1/100 http://www.integrationsforum-adb.se/våra-begrepp/litteraturlista-33355405 skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheter/rasismdiskriminering/exempelmotdiskrimineringochrasismtiopunktsprogram.700.html 08 Feb 2019
5/100 http://playskl.solidtango.com/ skl.se/ 04 Feb 2019
0/100 http://www.fsh20.se/ skl.se/ 31 Jan 2019
28/100 http://www.rbcsyd.se/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/biobanker.1430.html 28 Jan 2019
0/100 http://www.psykoterapimottagning.nu/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html 28 Jan 2019
4/100 http://www.rkr.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning/nykommunalredovisningslag2019/informationsfilmeromnykommunalredovisningslag.19234.html 28 Jan 2019
0/100 http://www.socialtkapital.nu/ skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 25 Jan 2019
0/100 http://www.osthammarsnartidning.se/415665246 (2 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/socialbarnochungdomsvard.1405.html 12 Jan 2019
1/100 http://www.sbhss.eu/ skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/eusregionalpolitikskasvaramotregionalabehov.25556.html 12 Jan 2019
1/100 http://marbella-news.com/ skl.se/web/Kommuner.aspx 11 Jan 2019
0/100 http://www.ollefelten.se/410923243 (2 lost backlinks from this URL) skl.se/kommuner_och_landsting 27 Dec 2018
0/100 http://www.hbgmashup.se/ skl.se/ 22 Dec 2018
5/100 http://helseplan.se/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/flerfarhjalpavpsykiatrinochbup.16258.html 22 Dec 2018
0/100 http://www.marcushansson.se/?paged=2 skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationtrafikochgatudagar2014.2590.html 20 Dec 2018
11/100 http://www.diabeteshandboken.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/diabetes/vardprogram-riktlinjer-och-utbildning 20 Dec 2018
33/100 http://www.vardhandboken.se/Patientsakerhet-och-atgardpaket-for-att-minska-vardskador/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket.4493.html 20 Dec 2018
0/100 http://www.bostadsbryggan.se/att-tanka-pa/ skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer.1506.html 20 Dec 2018
1/100 http://www.stadsutveckling.se/ skl.se/ 20 Dec 2018
0/100 http://www.sigtunapartiet.com/ skl.se/ 20 Dec 2018
7/100 http://www.smartarevalfard.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/landetslarareochrektoreriradslagomdigitalisering.25144.html 19 Dec 2018
0/100 http://www.samlingforsigtuna.se/ skl.se/ 19 Dec 2018
20/100 https://www.turismnytt.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/besoksnaringpaagendannationelldialogomsamhalletsrollforutveckling.16338.html 18 Dec 2018
7/100 http://lansbibliotekdalarna.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nystudieserpaforandringarforbiblioteken.24634.html 18 Dec 2018
1/100 http://www.upphandlingscenterfbr.se/ skl.se/ 17 Dec 2018
0/100 http://www.sccripteds.cf/Halso--och-sjukvard/Primarvard/Att-valja-vardcentral/ skl.se/ 02 Dec 2018
0/100 http://www.vhsvasteras.se/414059787 skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html 30 Nov 2018
16/100 http://www.barnafrid.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/barnetsrostidetsocialaarbetet.20483.html 21 Nov 2018
3/100 http://fjarr.nu/ skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/kravpasprakundervisningiarskurssexenutmaningforsmaskolor.24403.html 20 Nov 2018
1/100 http://www.familjestodsgruppen.se/utbildning/ skl.se/socialomsorgstod 19 Nov 2018
18/100 http://www.revriks.se/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/ansvaretforvaravagarbehoverfortydligas.19034.html 19 Nov 2018
0/100 http://elamarootsi.edicypages.com/ skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html 18 Nov 2018
0/100 http://rehabpartner.se/just-nu/ skl.se/tjanster/omskl/remissyttranden/remisser2018/nylagomkoordineringsinsatserinomhalsoochsjukvardends20185.16157.html 17 Nov 2018

Domain Value (BETA)

Please sign in to to view the value of this domain.

Sign in

Spam and Blacklists

2 / 24 flags found
 • Domainstats Spam Flags

  1 / 12 flags found

  • More than 2000 linking domains but almost had no activity in social media.
 • Google Safe Browsing 10 May 2019

  Clean

 • WOT 06 Oct 2015

  Trustworthiness - Good (confidence 10%)

  Child Safety - Good (confidence 9%)

  Category - Good site (confidence 18%)

  Category - Opinions, religion, politics (confidence 3%)

 • McAfee 19 Aug 2015

  Threat Intelligence: Minimal Risk

 • squidblacklist.org 26 May 2019

  Clean

 • Malwaredomains.com 10 May 2019

  Clean

 • PhishTank.com 10 May 2019

  Clean

 • Malwarebytes.org 10 May 2019

  Clean

 • spam404.com 10 May 2019

  Clean - Database of scammers

 • Spamhaus 10 May 2019

  Clean - 9 different lists

 • Surbl.org 10 May 2019

  Clean - 6 different lists

 • Spam Eating Monkey 10 May 2019

  Clean - 2 different lists

 • JunkemailFilter.com 10 May 2019

  Clean - 5 different lists

Registration details

2004-10-26

Registration Date

www.binero.se

Registrar

25 Mar 2018

Whois checked

Keyword data

Updated 01 Oct 2018
skl
Keyword
(Sweden)
14800
Search volume per month
$ 0.14
Cost per click (CPC)
37
Commercial Value

Rank Positions on Google.se

Updated 01 Oct 2018
804
Domainstats.com Organic Visibility Score
14 Feb 2016
01 Oct 2018
Organic Visibility Score Trend
KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
sip 1 skl.se/halsa...individuellplan.html 3600 7.37
gdpr 6 1 skl.se/narin...ingengdpr.13023.html 18100 3.38
skl 1 skl.se/ 14800 0.14
ab 2 1 skl.se/arbet...tammelserab.145.html 8100 0.54
sip möte 3 skl.se/halsa...individuellplan.html 1000 6.78
arbetsmiljöverket 8 5 skl.se/arbet...rkettillsyn.118.html 27100 1.48
polisanmälan 8 1 skl.se/arbet...isanmalan.13998.html 12100 2.44
digitalisering 6 skl.se/narin...talisering.2138.html 2400 6.27
försäkringsmedicinskt beslutsstöd 3 skl.se/halsa...smedicinskt.999.html 880 4.31
vatten 5 3 skl.se/samha...alsa/vatten.305.html 8100 1.16
revision 9 1 skl.se/demok...ng/revision.383.html 3600 4.09
innovation 10 skl.se/narin...innovation.4827.html 5400 2.79
beslutsstöd 4 3 skl.se/halsa...smedicinskt.999.html 320 5.72
ergonomi 6 1 skl.se/arbet...o/ergonomi.9763.html 5400 0.99
verksamhet 9 webbutik.skl...verksamhet-2016.html 3600 2.83
försäkringskassan beslutsstöd 3 skl.se/halsa...smedicinskt.999.html 110 4.30
arbetsrätt 10 1 skl.se/arbet...tsrattlagar.804.html 2400 3.70
undersköterska 6 skl.se/arbet...orochsvar.13493.html 6600 0.60
standardisering 8 skl.se/halsa...dardisering.759.html 880 5.58
nsk 8 1 skl.se/halsa...psstyrning.9686.html 12100 0.45
lou 10 4 skl.se/demok...louochlov.10281.html 5400 1.17
skollagen 9 2 skl.se/skola...ordningen.14380.html 9900 0.00
sjuksköterska lön 10 1 skl.se/arbet...aktaomloner.554.html 5400 1.03
construction management 4 15 webbutik.skl...tion-management.html 110 3.96
insikt 7 1 skl.se/narin...andeinsikt.6696.html 6600 0.00
skolfoto 8 2 skl.se/skola...rskolfoto.15966.html 5400 0.50
process 9 1 skl.se/samha...hetsarbete.2826.html 6600 0.41
barns hälsa 5 1 webbutik.skl...r/pdf/7585-528-8.pdf 10 2.85
kommunal tjänstepension 10 7 skl.se/tjans...tepension.19106.html 30 2.84

IP info

Updated 10 May 2019
212.85.68.122
IP
(25 domains on this IP)
Updated 18 Mar 2018 0
IP Blacklists
(out of 23 blacklist-providers)
Borlänge se country flag
Location

AS8473 Bahnhof Internet AB

ISP

Historic IP numbers

IP Time Checked
212.85.68.9904 Nov 2016

Name Servers

- Updated 25 Mar 2018
Name
ns7.binero.se
ns6.binero.se
ns5.binero.se
ns4.binero.se
ns3.binero.se

Crawl Information

Updated 12 May 2019
0.30s
Time to fetch
200
HTTP code

https://skl.se/

Final URL

Title

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

h1

Så kan skolan digitaliseras

Favicon

favicon

Word count

1786

Dofollow links on the home page

External: 8
Internal: 547

Robots

index, follow

SEO Metrics from third parties

Updated 24 Dec 2016
78
ahrefs Domain Rating
4819 -61
Domains Linking in

56 - https://skl.se/ 0 (home page)

Pages with the highest Ahrefs URL Rating
678801
Pages crawled by Ahrefs
Updated 29 Mar 2019
54 -20
Domain Authority
50 -28
Page Authority
Updated 08 May 2019 / 01 Jan 2019
47 -3
Citationflow
32
Society/Government
Category
Yes
In Majestic Top Million?
2006 (+9)
Referring Subnets
2949 (-14)
Referring IPs
80452 (-640)
Global Rank
245 (-1)
Rank for all

Old SEO Metrics

Updated 14 May 2019
196500
Global Rank

1600 Flag of Sweden
National Rank

Google PageRank

Updated 09 Apr 2016

PageRank

Internet Archive

Updated 18 Aug 2015
183
Times Saved
26 Nov 2004
First Snapshot
10 Aug 2015
Last Snapshot

Mobile

Updated 07 Jul 2015
69
Mobile Speed

83
Desktop Speed
99
User Experience

Full info on this link.

Social Media

Updated 20 Jan 2017
17
Facebook Mentions

Development

Pages

466
No. pages
Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
http://www.skl.se/ (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/
135 16 May 2019
http://skl.se/ (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/
42 16 May 2019
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/
39 Så kan skolan digitaliseras 1786 547 8 12 May 2019
Dataskyddsförordningen, GDPR - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
14 Dataskyddsförordningen, GDPR 1415 549 9 16 May 2019
Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
10 Swedish Association of Local Authorities and Regions 1550 534 7 12 May 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommunadresser
9 16 May 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressupp... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressuppgifterkommuner.1246.html
8 16 May 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommuner...
7 Kommuner, lista 1629 556 296 16 May 2019
http://skl.se/tjanster/englishpages.411.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
6 16 May 2019
http://www.skl.se/web/Hem.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Hem.aspx
6 16 May 2019
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/index.html
6 Kan kommunsektorn ensamt möta välfärdsbehoven? 1375 547 5 16 May 2019
Dataskydd inom SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/dataskyddinomskl.161...
6 Dataskydd inom SKL 1971 532 6 16 May 2019
Samordnad individuell plan, SIP - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
5 Samordnad individuell plan, SIP 1747 539 14 16 May 2019
Skriva sig till lärande (STL) - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
5 Skriva sig till lärande (STL) 1628 551 6 16 May 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressup...
5 Kommuner, lista 1629 555 296 16 May 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta-om-... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/fakta-om-landsting-och-regioner/adresser_och_lansbokstaver_landsting
4 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser
4 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/valfrih... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/valfrihetuppdrag/lag_om_valfrihetssystem
4 16 May 2019
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
4 Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård 1775 546 7 16 May 2019
Nationella programområden - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
4 Nationella programområden 2156 555 8 16 May 2019
Ensamkommande barn och unga - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
4 Ensamkommande barn och unga 1747 564 8 16 May 2019
God man för ensamkommande barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
4 God man för ensamkommande barn 1976 559 8 16 May 2019
Regioner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressup...
4 Regioner, lista 1339 532 27 16 May 2019
http://skl.se/index.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/index.html
3 16 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
3 16 May 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommun... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommuner
3 16 May 2019
http://www.skl.se/lopsedelbanner.asp?C=24 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/lopsedelbanner.asp?C=24
3 16 May 2019
http://www.skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adres... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressuppgifterkommuner.1246.html
3 16 May 2019
http://www.skl.se/web/Kommuner.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Kommuner.aspx
3 16 May 2019
Yrkestestet för Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sveriges...
3 Yrkestestet för Sveriges Viktigaste Jobb 1302 533 7 16 May 2019
God revisionssed i kommunal verksamhet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/g...
3 God revisionssed i kommunal verksamhet 1441 538 13 16 May 2019
E-hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
3 E-hälsa 1387 538 7 16 May 2019
Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
3 Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS 1492 542 6 16 May 2019
SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
3 SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen 1389 562 7 16 May 2019
Fakta om kommuner och regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakom...
3 Fakta om kommuner och regioner 1645 551 8 16 May 2019
Regioner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/landstin...
3 Regioner, lista 1339 532 27 16 May 2019
Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
3 Om SKL 1489 534 6 12 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/dialoginfly... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/dialoginflytande/kommunensinformationtillmedborgarna/webbgranskninginformationtillalla.671.html
2 16 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligara... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet.5874.html
2 16 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politisksty... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
2 16 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/go... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/godrevisionssed.386.html
2 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard.225.html
2 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
2 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.ht... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.html
2 16 May 2019
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godman.3609.html
2 16 May 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html
2 16 May 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/oppnadata/faktaoppnadata.1069.html
2 16 May 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/molntjanster/vagledningmolntjanster.1996.html
2 16 May 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placera... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga.3424.html
2 16 May 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placera... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/ensamkommandebarnochungainformationssida.4454.html
2 16 May 2019
http://skl.se/web/Hem.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/index.html
2 16 May 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landst... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/landsting
2 16 May 2019
http://www.skl.se/lakemedel (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/lakemedel
2 16 May 2019
http://www.skl.se/patientsakerhet (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/patientsakerhet
2 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skola... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skolans_digitalisering/forum-for-it-i-skolan
2 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/canc... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard/utvecklingsarbeten_cancervard/nationella-vardprogram
2 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbet... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/skola_och_forskola/forskning/synligt-larande
2 16 May 2019

https://skl.se/4.11bdf6001624d35f343647e.html (HTTP 404)
2 0 0 0 16 May 2019
Frågor och svar om sexuella trakasserier - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
2 Frågor och svar om sexuella trakasserier 3892 539 7 16 May 2019
Arbetsidentifikation, AID - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
2 Arbetsidentifikation, AID 1505 544 6 16 May 2019
Diagram för kommunerna - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sek...
2 Diagram för kommunerna 1432 536 6 16 May 2019
Internetbaserat stöd och behandling - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbasera...
2 Internetbaserat stöd och behandling 1588 543 10 16 May 2019
Folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
2 Folkhälsa 1416 540 8 16 May 2019
Styrgrupp, beredningsgrupp, NSK-R och sjukvårdsregionala samordnare - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
2 Styrgrupp, beredningsgrupp, NSK-R och sjukvårdsregionala samordnare 1812 543 6 16 May 2019
Patientlagen ska stärka patientens ställning - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/pat...
2 Patientlagen ska stärka patientens ställning 1407 536 11 16 May 2019
Fall och fallskador - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
2 Fall och fallskador 1647 543 8 16 May 2019
Informationsmaterial om användning av antibiotika - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/vardr...
2 Informationsmaterial om användning av antibiotika 1413 547 8 16 May 2019
Överenskommelse 2019 inom psykisk hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overensk...
2 Överenskommelse 2019 inom psykisk hälsa 1376 533 7 16 May 2019
Sjukskrivning och rehabilitering - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehab...
2 Sjukskrivning och rehabilitering 1476 547 8 16 May 2019
Stöd till personer med funktionsnedsättning - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
2 Stöd till personer med funktionsnedsättning 1624 547 8 16 May 2019
Missbruk och beroende - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
2 Missbruk och beroende 1670 541 11 16 May 2019
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
2 Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S 1430 544 6 16 May 2019
Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd - SKL
https://skl.se/ledaforsmartarevalfard
2 Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd 1949 553 9 16 May 2019
Digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
2 Digitalisering 1370 540 7 16 May 2019

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi... (HTTP 404)
2 0 0 0 16 May 2019
Innovationsguiden - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/fors...
2 Innovationsguiden 1793 546 9 16 May 2019
Insikt - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nari...
2 Insikt 1524 541 7 16 May 2019
Primärvårdskvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården - SKL
https://skl.se/primarvardskvalitet
2 Primärvårdskvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården 1624 548 8 16 May 2019
Skolskjuts - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
2 Skolskjuts 1623 543 7 16 May 2019
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
2 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 1293 540 6 16 May 2019
Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar - avtal - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
2 Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar - avtal 2074 543 5 16 May 2019
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
2 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 1771 539 6 16 May 2019
Öppna jämförelser för att utveckla verksamheten - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
2 Öppna jämförelser för att utveckla verksamheten 1550 559 7 16 May 2019
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
2 Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 1560 564 8 16 May 2019
Alla landsting blir regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
2 Alla landsting blir regioner 1444 538 6 16 May 2019
Från plan till verkstad – #skolDigiplan - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
2 Från plan till verkstad – #skolDigiplan 1732 538 8 16 May 2019
SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
2 SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan 1506 538 7 16 May 2019
http://[email protected] (HTTP 302)
Redirect to: http://[email protected]/tjanster/omwebbplatsen/inloggning.14.html?redirect=skl.se/
1 18 May 2019
http://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html
1 21 May 2019
http://skl.se/4.430f8b0b145ac911ed651167.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/4.430f8b0b145ac911ed651167.html
1 20 May 2019
http://skl.se/4.59311cdd145ac7ef71c7a3cf.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/4.59311cdd145ac7ef71c7a3cf.html
1 20 May 2019
http://skl.se/5.6b37f55614d75c570e33c46.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/5.6b37f55614d75c570e33c46.html
1 20 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternati... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.html
1 20 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligara... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/manochjamstalldhet.7914.html
1 18 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligara... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/kvinnofrid/valdsforebyggandearbete.9290.html
1 21 May 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politisksty... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
1 18 May 2019
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyc... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/kostnadperpatientkpp.1076.html
1 16 May 2019
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyc... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror.850.html
1 20 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
1 18 May 2019

http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/invanartjanster... (HTTP 404)
1 0 0 0 18 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa.620... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa.6206.html
1 21 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/biobanker.1430.html
1 18 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard.cancervard.html
1 20 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden/diabetesvard.225.html
1 18 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
1 20 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning.6250.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikreglerva... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikreglervardochindustri.657.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgifter.2110.html
1 21 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgifter/lakemedelskommitter.1934.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kostnaderlak... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kostnaderlakemedel.1015.html
1 21 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243.... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243.html
1 18 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/pati... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/pati... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html
1 18 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samo... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
1 20 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utom... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utom... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal.943.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.742.ht... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.742.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/lakeme... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/lakemedel/lakemedelsfelivardensovergangar.1818.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarfo... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748.html
1 18 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
1 20 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandr... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander.7827.html
1 16 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandr... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander/halsoochsjukvardforasylsokande.7752.html
1 21 May 2019
http://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandr... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander/vardtillpersonerutannodvandigatillstand.7754.html
1 21 May 2019
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflykt... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarersattningar/ansvarsfordelningasylmottagandet.7167.html
1 16 May 2019
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/kommunensansvar.3425.html
1 16 May 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbet... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning.345.html
1 18 May 2019

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 404)
1 0 0 0 20 May 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/digitaldelaktighetoppenhet/oppnadata/stodvagledning.947.html
1 20 May 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/digitaldelaktighetoppenhet/oppnadata/stodvagledning/ramverkoppnadata.1183.html
1 18 May 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/skolakulturfritid/bokningsochbidragssystemupphandling.8692.html
1 18 May 2019

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forsk... (HTTP 404)
1 0 0 0 16 May 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nyanl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nyanlandasetableringintegration.998.html
1 21 May 2019

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nyanl... (HTTP 404)
1 0 0 0 18 May 2019
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.htm... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
1 16 May 2019
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikreglering/fragorochsvartrafikreglering/parkeringavmotorcykel.7834.html
1 16 May 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrot... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlaggningar/mattboken.1908.html
1 20 May 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola.88.html
1 20 May 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/skls... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/nyanlandaelever.3087.html
1 16 May 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagledningsvarpavanligafragor/kopieringavtal.206.html
1 18 May 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/battrelivfors... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/aldre/battrelivforsjukaaldre.1689.html
1 18 May 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placera... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer.1506.html
1 20 May 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder.138... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder.1380.html
1 18 May 2019

http://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder/bru... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019

http://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder/bru... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019

http://skl.se/tjanster/englishpages/activities/ope... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html
1 20 May 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressupp... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressuppgifterlandsting.1247.html
1 20 May 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakomm... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html
1 16 May 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
1 20 May 2019

http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalend... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalend... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/presidiedagarformiljoplanochbyggnamnder.7755.html/
1 20 May 2019
http://skl.se/tjanster/lattlast/vadgorkommunerna.5... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/lattlast/vadgorkommunerna.596.html
1 16 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brottsoffer.1150.html
1 18 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningfunktionshinder2016.9486.html
1 21 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/ekonomisktbistand.1149.html
1 18 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/energiochklimat.4538.html
1 18 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/folkhalsa.1125.html
1 18 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/funktionsnedsattning.1411.html
1 18 May 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html
1 18 May 2019

http://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedninga... (HTTP 404)
1 0 0 0 18 May 2019
http://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedninga... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarstyrelsen/meddelandenfranstyrelsen.2684.html
1 20 May 2019
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv20... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/dramatisktlageforkommunerochlandsting.7085.html
1 20 May 2019
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv20... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/alltflerkommunerochlandstingbeslutaromheltid.8152.html
1 20 May 2019
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv20... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/visionenforehalsoarbetetbastivarlden2025.8687.html
1 21 May 2019
http://skl.se/tjanster/press/socialamedier/underso... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/socialamedier/undersokningaromsocialamedier.2767.html
1 20 May 2019

http://skl.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronika... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019

http://skl.se/web/About_SALAR.aspx (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019
http://[email protected] (HTTP 302)
Redirect to: http://[email protected]/tjanster/omwebbplatsen/inloggning.14.html?redirect=skl.se/
1 18 May 2019

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchi... (HTTP 400)
1 0 0 0 18 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?A=385&C=7516 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?A=385&C=7516
1 21 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?A=5029&C=2199 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?A=5029&C=2199
1 21 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=1082&A=49860 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=1082&A=49860
1 18 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=1801&A=3768 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=1801&A=3768
1 21 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=2199&A=311 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=2199&A=311
1 21 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=376&A=58122 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=376&A=58122
1 20 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=376&A=58426 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=376&A=58426
1 20 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=376&A=60008 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=376&A=60008
1 20 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=445&A=5177 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=445&A=5177
1 21 May 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?a=290&c=444 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?a=290&c=444
1 18 May 2019
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=3367&A=454... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikeldokument.asp?C=3367&A=45402&FileID=156173&NAME=Det+%E4r+som+tivoli.pdf
1 21 May 2019
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=6000... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=60004&FileID=256328&NAME=kultur-enk%E4t_web.pdf
1 20 May 2019
http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/euinter... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
1 20 May 2019
http://www.skl.se/e-arkiv (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/e-arkiv
1 16 May 2019
http://www.skl.se/english (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/english
1 20 May 2019
http://www.skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikregl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikreglervardochindustri/kontaktpersonersamverkansregler.2156.html
1 18 May 2019
http://www.skl.se/hme (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/hme
1 18 May 2019
http://www.skl.se/kkik (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kkik
1 18 May 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting
1 21 May 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/regionala... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/regionala_forbund
1 18 May 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/sa_styrs_... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/sa_styrs_en_kommun
1 18 May 2019
http://www.skl.se/kunskaptillpraktik (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kunskaptillpraktik
1 16 May 2019
http://www.skl.se/kurser/2014/cykelkonferensen-nat... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kurser/2014/cykelkonferensen-nationell-motesplats-for-cykel
1 16 May 2019
http://www.skl.se/leda.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/leda.html
1 21 May 2019
http://www.skl.se/lopsedel.asp?C=7213 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/lopsedel.asp?C=7213
1 21 May 2019
http://www.skl.se/naringslivarbetedigitalisering/f... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovationioffentligsektor/seminarieseriehorisont2020.3007.html
1 20 May 2019
http://www.skl.se/om_skl (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/om_skl
1 20 May 2019
http://www.skl.se/om_webbplatsen/om_cookies (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/om_webbplatsen/om_cookies
1 16 May 2019
http://www.skl.se/press/debattartiklar/debattartik... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/debattartiklar/debattartiklar_2010/extremism_behover_bekampas_lokalt
1 20 May 2019
http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2013/skl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2013/skl-vill-ha-overenskommelse-om-ebocker
1 21 May 2019
http://www.skl.se/press/nyheter_2/strategi-for-sko... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/nyheter_2/strategi-for-skolans-digitalisering
1 20 May 2019
http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lararens-... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/pressmeddelanden/lararens-aterkoppling-ar-nyckeln-till-goda-resultat
1 18 May 2019
http://www.skl.se/press/socialamedier/kommuner_och... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/socialamedier/kommuner_och_landsting_i_sociala_medier
1 20 May 2019
http://www.skl.se/primarvardskvalitet (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/primarvardskvalitet
1 18 May 2019
http://www.skl.se/psynk (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/psynk
1 21 May 2019
http://www.skl.se/psynk/berattartavling2012 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/psynk/berattartavling2012
1 20 May 2019
http://www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/nationellaforumet.1748.html
1 20 May 2019
http://www.skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsark... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/kommunerfarkollpaskolmaltider.3923.html
1 20 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/kommuna... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/kommunal-sjalvstyrelse
1 18 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborg... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog
1 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiut... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/medborgardialog/medborgardialogverktyg
1 20 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiut... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/mr/barnets-rattigheter/kortlek-barnets-rattigheter
1 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiut... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/publikationer_demokrati/valdeltagande_bland_forstagangsvaljare
1 21 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skola... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skolans_digitalisering/unos-uno
1 21 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/vard... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/vardgaranti
1 20 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/kvin... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/kvinnofrid
1 16 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/halso-_och_sjukvard_2
1 20 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppna-jamforelser-av-halso-och-sjukvarden
1 18 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/forskning/kand-skolforskare-intervjuad-i-aktuellt
1 18 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/framgangsrika_skolkommuner/har_hoga_forvantningar
1 18 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/matematiksatsning
1 18 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/matematiksatsning/nagra-kommuner-berattar/alla-lar-sig-allt-mer-av-varandra-i-svedala
1 18 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochst... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre
1 18 May 2019

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochst... (HTTP 400)
1 0 0 0 21 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/statistik
1 18 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/bredband/artikelarkiv_1/dokumentation-bredbandsseminarium-7-februari
1 20 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat
1 20 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/kultur_fritid/kulturkonferens-2013
1 21 May 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/webbtv_ts
1 20 May 2019
http://www.skl.se/web/Dokumentation_Kulturkonferen... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Dokumentation_Kulturkonferens_2010.aspx
1 21 May 2019
http://www.skl.se/web/Fritt_fram_for_social_medier... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Fritt_fram_for_social_medier.aspx
1 18 May 2019
http://www.skl.se/web/Lattare_att_hitta_pa_kommune... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Lattare_att_hitta_pa_kommunernas_webbplatser.aspx
1 20 May 2019
http://www.skl.se/web/Nya_lagar_och_forordningar.a... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Nya_lagar_och_forordningar.aspx
1 21 May 2019
http://www.skl.se/web/Nyckeln_till_halsosamma_arbe... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Nyckeln_till_halsosamma_arbetstider.aspx
1 18 May 2019
http://www.skl.se/web/Rehabiliteringsgarantin.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Rehabiliteringsgarantin.aspx
1 21 May 2019
http://www.skl.se/web/Statistik.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Statistik.aspx
1 20 May 2019
http://www.skl.se/web/Valdeltagande_pa_valdistrikt... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Valdeltagande_pa_valdistriktsniva.aspx
1 21 May 2019
Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd - SKL
https://skl.se/4.157885001540f7d16c187a66.html
1 Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd 2752 556 8 21 May 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/4.2625f9e6145ac763d076fa03.html
1 Kommuner, lista 1629 555 296 16 May 2019
EU påverkar lokalpolitiken - SKL
https://skl.se/4.7c8f517a1446924bea7208b.html?utm_...
1 EU påverkar lokalpolitiken 1581 537 6 16 May 2019
Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL - SKL
https://skl.se/5.21db76e9164897b08cd8787b.html?utm...
1 Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL 2151 537 5 18 May 2019
Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar - SKL
https://skl.se/5.427190fe16944575529838ec.html?utm...
1 Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar 8926 621 5 21 May 2019
Cykelkonferens 2019 - SKL
https://skl.se/5.4633bca1168ec68c254886fa.html?utm...
1 Cykelkonferens 2019 2175 538 5 18 May 2019
Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område - SKL
https://skl.se/5.5683a81163c94abef05627d.html?utm_...
1 Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 2251 540 5 20 May 2019
SKL välkomnar enklare samverkan - SKL
https://skl.se/5.7512fffa15f1526e2d6577a5.html?utm...
1 SKL välkomnar enklare samverkan 2324 540 6 18 May 2019

https://skl.se/Om-ESF-radet/Nyheter/Kalender/Arbet... (HTTP 404)
1 0 0 0 16 May 2019
Friskare arbetsplatser - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
1 Friskare arbetsplatser 1527 543 7 16 May 2019
Upphandling av företagshälsovård - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
1 Upphandling av företagshälsovård 2258 538 5 20 May 2019
Toppledarprogrammet - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/chefsoch...
1 Toppledarprogrammet 3073 538 7 20 May 2019
Kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
1 Kollektivavtal 1400 543 9 12 May 2019
Karensavdrag - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
1 Karensavdrag 2429 543 5 18 May 2019
Fakta om löner 2018 - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
1 Fakta om löner 2018 2902 539 5 18 May 2019
Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
1 Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK 2883 562 5 21 May 2019
Lönestruktur - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
1 Lönestruktur 2417 540 5 18 May 2019
Skolans kompetensförsörjning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/personal...
1 Skolans kompetensförsörjning 1510 536 7 16 May 2019

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/snabbspa... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sveriges...
1 Sveriges Viktigaste Jobb 1411 539 6 12 May 2019
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljn...
1 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2246 539 6 18 May 2019
Cirkulär – viktig information från SKL - SKL
https://skl.se/cirkular
1 Cirkulär – viktig information från SKL 1539 542 5 20 May 2019
Demokrati, ledning, styrning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
1 Demokrati, ledning, styrning 1317 533 6 12 May 2019
EU:s sektorsprogram 2014-2020 - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
1 EU:s sektorsprogram 2014-2020 2845 545 26 18 May 2019
Svenska delegationen - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
1 Svenska delegationen 1463 538 6 16 May 2019
Kommunens kvalitet i korthet , KKiK - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetst...
1 Kommunens kvalitet i korthet, KKiK 2212 541 7 18 May 2019
Jämställdhet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligar...
1 Jämställdhet 2247 550 6 20 May 2019
Modellkommuner/Modellregioner för jämställd styrning och ledning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligar...
1 Modellkommuner/Modellregioner för jämställd styrning och ledning 2429 552 5 21 May 2019
Samverkan med civilsamhället - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgard...
1 Samverkan med civilsamhället 2400 541 11 21 May 2019

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgard... (HTTP 404)
1 0 0 0 18 May 2019

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019
Motverka korruption - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Motverka korruption 2275 549 12 21 May 2019
Motverka korruption - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Motverka korruption 2269 546 12 18 May 2019
Förebygga och hantera hat, hot, våld - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Förebygga och hantera hat, hot, våld 2259 546 5 18 May 2019
Så styrs en kommun - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Så styrs en kommun 2922 551 9 18 May 2019
Motverka korruption - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Motverka korruption 2272 548 12 20 May 2019
Revision - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision
1 Revision 2245 543 6 21 May 2019

https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/l... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019
Egenvärdering för inköp och upphandling - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandlin...
1 Egenvärdering för inköp och upphandling 1456 537 7 16 May 2019
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfor...
1 Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner 1396 540 8 12 May 2019
Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfor...
1 Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar 2311 537 13 18 May 2019
Styre och maktfördelning för tidsperioden 1994 - 2014 - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfor...
1 Styre och maktfördelning för tidsperioden 1994 - 2014 2233 543 5 20 May 2019
Dataskyddsförordningen, GDPR - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/off...
1 Dataskyddsförordningen, GDPR 2210 552 8 21 May 2019
E-handel och e-upphandling - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/upp...
1 E-handel och e-upphandling 1319 538 7 16 May 2019
KPP Somatik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/k...
1 KPP Somatik 1436 542 9 16 May 2019
Om novemberstatistiken - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/p...
1 Om novemberstatistiken 2255 547 5 18 May 2019
Personalen i siffror - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/p...
1 Personalen i kommuner och landsting 2290 551 6 20 May 2019
Sjukfrånvaroredovisningen - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/p...
1 Sjukfrånvaroredovisningen 2205 550 9 18 May 2019
Start för tester av digital SIP - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/nyhetsarkiveha...
1 Start för tester av digital SIP 2675 538 6 18 May 2019
Beställarnätverk välfärdsteknik - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/valfardsteknik...
1 Beställarnätverk välfärdsteknik 2664 556 8 21 May 2019
Verktygslåda folkhälsostatistik och Öppna jämförelser folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/metoderochv...
1 Verktygslåda folkhälsostatistik och Öppna jämförelser folkhälsa 1747 545 8 16 May 2019
SKL:s arbete med cancer och för en ännu bättre cancervård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Ännu bättre cancervård 2227 543 8 20 May 2019
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård 2570 547 6 18 May 2019
Nationella programområden - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationella programområden 3086 558 7 20 May 2019
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Webbutbildning för vård av äldre med diabetes 2335 552 6 18 May 2019

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe... (HTTP 404)
1 0 0 0 16 May 2019
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Webbutbildning för vård av äldre med diabetes 2341 555 6 20 May 2019
Kvalitetsindikatorer för Primärvårdskvalitet - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Kvalitetsindikatorer för Primärvårdskvalitet 2581 551 5 18 May 2019
Nationella arbetsgrupper - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationella arbetsgrupper 2302 549 5 20 May 2019
Nationella samverkansgrupper - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationella samverkansgrupper 3045 552 7 21 May 2019
Regionala programområden - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Regionala programområden 2224 547 5 20 May 2019
Läkemedelskommittér - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppg...
1 Läkemedelskommittér 1551 538 24 16 May 2019
Nationella läkemedelslistan - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/nationellla...
1 Nationella läkemedelslistan 2496 546 7 20 May 2019
Samverkansregler för vård och industri - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/samverkansr...
1 Samverkansregler för vård och industri 2195 540 8 20 May 2019
Tidigare års resultat och sammanställningar - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/nat...
1 Tidigare års resultat och sammanställningar 5515 542 8 20 May 2019
Riksavtal för utomlänsvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/uto...
1 Riksavtal för utomlänsvård 2288 543 13 21 May 2019
Patientsäkerhet - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet
1 Patientsäkerhet 2195 541 8 18 May 2019
Markörbaserad journalgranskning (MJG) - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matni...
1 Markörbaserad journalgranskning (MJG) 2386 543 15 18 May 2019
Patientsäkerhetskultur - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/patie...
1 Patientsäkerhetskultur 2284 537 8 18 May 2019
Undernäring - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
1 Undernäring 2208 542 7 18 May 2019
Framgångsfaktorer vid införandet av nya arbetssätt som ökar patientsäkerheten - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
1 Framgångsfaktorer vid införandet av nya arbetssätt som ökar patientsäkerheten 2219 541 5 18 May 2019
Trycksår - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
1 Trycksår 2265 542 8 18 May 2019
SBAR – Kommunicera strukturerat i vården - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbars...
1 SBAR – Kommunicera strukturerat i vården 2293 541 6 18 May 2019
Psykisk hälsa och ohälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
1 Psykisk hälsa 2157 541 6 21 May 2019
Psykisk hälsa barn och unga - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/barnochu...
1 Barn och ungas psykiska hälsa 2264 535 8 18 May 2019
Strategi för hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515...
1 Strategi för hälsa 1662 531 8 16 May 2019
Vård av personer från andra länder - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranand...
1 Vård av personer från andra länder 2217 537 5 21 May 2019
Hälso- och sjukvård för asylsökande - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranand...
1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 2378 538 8 20 May 2019
Asyl- och flyktingmottagande, integration - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyk...
1 Asyl- och flyktingmottagande, integration 2234 544 6 20 May 2019
Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyk...
1 Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 1570 541 8 16 May 2019
Regler om uppehållstillstånd för studier - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyk...
1 Regler om uppehållstillstånd för studier 2420 547 8 20 May 2019
Beredskap för höga temperaturer - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Beredskap för höga temperaturer 2521 550 7 16 May 2019
Bättre liv för sjuka äldre - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Bättre liv för sjuka äldre 2244 551 8 20 May 2019
Samverkan vid utskrivning från sjukhus - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Samverkan vid utskrivning från sjukhus 2529 550 13 18 May 2019
Barn och unga inom socialtjänsten - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Barn och unga inom socialtjänsten 1442 546 7 16 May 2019
Rekommendationer för ersättningar - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Rekommendationer för ersättningar 2393 564 5 20 May 2019
Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden 1661 547 7 16 May 2019
Kontakt regionala utvecklingsledare i länen, social omsorg och stöd - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Kontakt regionala utvecklingsledare i länen, social omsorg och stöd 1466 544 6 16 May 2019
Stöd vid svåra samtal med barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Stöd vid svåra samtal med barn 1518 546 6 16 May 2019
Beställarnätverk välfärdsteknik - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Beställarnätverk välfärdsteknik 2661 555 8 21 May 2019
Utvärdera socialtjänstens digitalisering - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Utvärdera socialtjänstens digitalisering 2269 543 7 21 May 2019
Öppna jämförelser - stöd till personer med funktionsnedsättning - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Öppna jämförelser - stöd till personer med funktionsnedsättning 2106 543 5 18 May 2019
Positionspapper, funktionshinder och delaktighet - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Positionspapper, funktionshinder och delaktighet 2171 543 5 18 May 2019
Om utvecklingsarbetet Kunskap till praktik - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Om utvecklingsarbetet Kunskap till praktik 2183 540 5 18 May 2019
Huvudmannagruppen - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Huvudmannagruppen 2403 544 5 20 May 2019
Partnerskapet - en modell för samverkan - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Partnerskapet - en modell för samverkan 2254 544 5 20 May 2019
Kontakta SKL - SKL
https://skl.se/kontakt
1 Kontakta SKL 2160 536 5 21 May 2019
Färre extratjänster och slopad utbetalning av stimulansmedel - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbe...
1 Färre extratjänster och slopad utbetalning av stimulansmedel 2249 537 5 21 May 2019
Digital anslagstavla - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Digital anslagstavla 1763 546 6 16 May 2019
Öppna data - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Öppna data 2217 553 5 20 May 2019
NIS-direktivet - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 NIS-direktivet 1530 546 12 16 May 2019
Enklare företagande med digitala tjänster och Serverat - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Enklare företagande med digitala tjänster och Serverat 2337 543 8 20 May 2019
Dela Digitalt - enklare samverkan för en smartare välfärd - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Dela Digitalt - enklare samverkan för en smartare välfärd 2532 558 7 18 May 2019
Mål och strategier för en smartare välfärd - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Mål och strategier för en smartare välfärd 2273 545 7 18 May 2019
Sakernas internet, IoT, skapar nya möjligheter för välfärden - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Sakernas internet, IoT, skapar nya möjligheter för välfärden 2341 545 6 20 May 2019
Insikt - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nari...
1 Insikt 2311 542 6 18 May 2019

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nari... (HTTP 404)
1 0 0 0 18 May 2019
Klimatklippet: Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
1 Klimatklippet: Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete 2322 546 5 20 May 2019
Klimat - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
1 Klimat 1483 541 6 16 May 2019
Miljömål - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
1 Miljömål 1553 536 13 16 May 2019
Vatten - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
1 Vatten 2286 542 9 21 May 2019
Fastigheter - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/offe...
1 Fastigheter 2170 541 7 18 May 2019
Licensvillkor för att använda geodata - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/plan...
1 Licensvillkor för att använda geodata 2756 547 5 18 May 2019
​Taxa, plan- och bygglov - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/plan...
1 ​Taxa, plan- och bygglov 2321 550 5 20 May 2019
Regional utveckling - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regi...
1 Regional utveckling 2182 541 7 20 May 2019
Regional utveckling - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regi...
1 Regional utveckling 1400 538 8 16 May 2019
Trafik, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
1 Trafik, infrastruktur 2169 546 5 21 May 2019
Kommunal praxis Cykelöverfarter samt cykelpassage - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
1 Kommunal praxis Cykelöverfarter samt cykelpassage 2399 549 5 20 May 2019
Parkering av motorcykel - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
1 Parkering av motorcykel 1836 535 6 16 May 2019
Medborgarlöften , utveckling av samverkan mellan polis och kommun - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/tryg...
1 Medborgarlöften, utveckling av samverkan mellan polis och kommun 1754 543 6 16 May 2019
Krisberedskap - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/tryg...
1 Krisberedskap 2478 551 9 20 May 2019
En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 2638 543 10 20 May 2019
En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 1842 540 11 16 May 2019
Förskolans kompetensförsörjning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Förskolans kompetensförsörjning 2459 560 5 18 May 2019
Fjärr- och distansundervisning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Fjärr- och distansundervisning 2406 553 8 18 May 2019
Distansundervisning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Distansundervisning 2213 556 7 21 May 2019
Det går att minska studieavbrotten - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Det går att minska studieavbrotten 2523 561 7 20 May 2019
Metodstöd, lärande exempel studie- och yrkesvägledning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Metodstöd, lärande exempel studie- och yrkesvägledning 2726 541 12 21 May 2019
Uppdrag fullföljd utbildning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Uppdrag fullföljd utbildning 2480 542 5 21 May 2019
Politiska partier i skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Politiska partier i skolan 1522 546 7 16 May 2019
Myter om folkbibliotek - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibl...
1 Myter om folkbibliotek 2799 547 6 18 May 2019
Folkbildning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/folk...
1 Folkbildning 2296 535 6 18 May 2019
Kultur- och musikskolor - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kult...
1 Kultur- och musikskolor 1544 541 6 16 May 2019
SKL:s arbete med skolans digitalisering - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
1 SKL:s arbete med skolans digitalisering 1457 540 6 16 May 2019
Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
1 Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan 1423 543 6 16 May 2019
En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
1 En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 2638 543 10 20 May 2019
Fjärrundervisning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/skl...
1 Fjärrundervisning 2370 559 5 21 May 2019
Särskilt begåvade elever - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/skl...
1 Särskilt begåvade elever 2333 558 5 20 May 2019

https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placer... (HTTP 404)
1 0 0 0 21 May 2019
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/sverigesviktigastejobb
1 Sveriges Viktigaste Jobb 2196 543 5 21 May 2019

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsti ng/kommune... (HTTP 400)
1 0 0 0 18 May 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerregioner/kommunerl...
1 Kommuner, lista 1629 555 296 16 May 2019
Kurser och konferenser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.h...
1 Kurser och konferenser 1733 551 6 12 May 2019
Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokum...
1 Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi 2289 538 6 18 May 2019
Agenda för integration, del 15 - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Agenda för integration, del 15 171 537 5 18 May 2019
Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken 2637 536 5 20 May 2019
Cykelkonferens 2019 - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Cykelkonferens 2019 2983 536 7 20 May 2019

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen... (HTTP 404)
1 0 0 0 16 May 2019
Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan 2390 536 6 20 May 2019
Heltidsresan i praktiken - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Heltidsresan i praktiken 2288 536 5 20 May 2019
Dokumentation: Kickstart Digitalisering - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Dokumentation: Kickstart Digitalisering 2174 539 6 20 May 2019
Lönepolitisk grundkurs - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Lönepolitisk grundkurs 2285 536 5 20 May 2019
Planering och finansiering för miljökontor - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Planering och finansiering för miljökontor 2281 536 6 20 May 2019
Dokumentation: Regional utveckling 2019 - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Dokumentation: Regional utveckling 2019 2217 546 5 20 May 2019
Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder 2487 536 6 20 May 2019
Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi 2292 540 6 20 May 2019
Ny satsning för fullföljda studier - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/...
1 Ny satsning för fullföljda studier 7755 658 13 21 May 2019
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 Ersättningar - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
1 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 Ersättningar 2081 543 5 20 May 2019
Digital hantering av fakturor på SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/digitalafakturo...
1 Digital hantering av fakturor på SKL 2372 533 8 18 May 2019
Öppna jämförelser: grundskola 2018 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
1 Öppna jämförelser: grundskola 2018 2345 563 8 18 May 2019
Öppna jämförelser 2018 av våld i nära relationer - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
1 Öppna jämförelser 2018 av våld i nära relationer 2968 567 10 20 May 2019
Agenda 2030 – för hållbar utveckling - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/agenda2030.19225.htm...
1 Agenda 2030 – för hållbar utveckling 1739 537 9 16 May 2019
VD och ledningsgrupp - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/kansliorganisation/v...
1 VD och ledningsgrupp 2381 538 5 20 May 2019
Våra företag - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/varaforetag.2757.htm...
1 Våra företag 2133 535 5 18 May 2019
Press - SKL
https://skl.se/tjanster/press.408.html
1 Press 1329 539 7 12 May 2019
Lagändring krävs för en jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst - SKL
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debat...
1 Lagändring krävs för en jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst 2641 537 5 18 May 2019
Nu krävs en arbetsmarknadspolitik för hela landet - SKL
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debat...
1 Nu krävs en arbetsmarknadspolitik för hela landet 2527 539 6 18 May 2019
Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop - SKL
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debat...
1 Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop 1858 536 6 16 May 2019
SKL värnar kvinnojourerna - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/arkiveradeny...
1 SKL värnar kvinnojourerna 2264 541 5 21 May 2019
80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna 2427 541 5 21 May 2019
Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman 2295 541 7 21 May 2019
Ersättning för läkemedel klar - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ersättning för läkemedel klar 1513 540 6 16 May 2019
Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven 2480 542 6 21 May 2019
Fortsatt högt förtroende för vården - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Fortsatt högt förtroende för vården 1656 539 7 16 May 2019
Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver 2530 539 6 18 May 2019
Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut 2365 539 5 18 May 2019
Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård 2523 539 7 18 May 2019
Ny studie ser på förändringar för biblioteken - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ny studie ser på förändringar för biblioteken 2455 540 6 20 May 2019
Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd 2275 540 5 18 May 2019
Patienternas syn på psykiatrivården - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Patienternas syn på psykiatrivården 2551 541 6 20 May 2019
Så kan kommuner upphandla klimatsmart - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Så kan kommuner upphandla klimatsmart 2457 545 5 20 May 2019
SKL:s politiska organisation klar - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 SKL:s politiska organisation klar 2331 541 5 20 May 2019
Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter 2258 540 6 20 May 2019
Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven 2490 543 5 20 May 2019
Större andel elever tar examen inom tre år - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Större andel elever tar examen inom tre år 2625 543 6 21 May 2019
Webbhandboken - SKL
https://skl.se/tjanster/webbhandboken.7970.html
1 Webbhandboken 1511 546 6 21 May 2019
https://www.skl.se/ (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/
1 20 May 2019
https://www.skl.se/press/pressmeddelanden/sveriges... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/pressmeddelanden/sveriges-sakraste-kommun-ar-habo
1 21 May 2019
Arbetsgivare, kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.ht...
0 Arbetsgivare, kollektivavtal 1445 545 9 12 May 2019
Arbetsmiljö - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
0 Arbetsmiljö 1397 540 10 12 May 2019
Arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsra...
0 Arbetsrätt och lagar 1354 544 6 12 May 2019
Anställning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsra...
0 Anställning 1314 537 6 12 May 2019
Råd och stöd arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsra...
0 Råd och stöd arbetsrätt och lagar 1480 538 6 12 May 2019
Avtalsrörelse - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/avtalsro...
0 Avtalsrörelse 1507 541 6 12 May 2019
Frågor och svar om avtalsrörelsen - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/avtalsro...
0 Frågor och svar om avtalsrörelsen 3070 533 6 12 May 2019
Chefs- och ledarskap - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/chefsoch...
0 Chefs- och ledarskap 1429 537 9 12 May 2019
​Arbetsgivarfrågor internationellt - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/internat...
0 ​Arbetsgivarfrågor internationellt 1397 531 10 12 May 2019
Försäkringar enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
0 Försäkringar enligt kollektivavtal 1377 536 10 12 May 2019
Pensioner enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
0 Pensioner enligt kollektivavtal 1459 541 6 12 May 2019
Råd och stöd kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
0 Råd och stöd kollektivavtal 1431 535 6 12 May 2019
Lönebildning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
0 Lönebildning 1519 534 9 12 May 2019
Lönelänken - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
0 Lönelänken 1364 534 10 12 May 2019
Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljn...
0 Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik 1381 532 6 12 May 2019
Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/digitalkom...
0 Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner 1365 534 6 12 May 2019
Driftformer och valfrihet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftforme...
0 Driftformer och valfrihet 2167 538 10 12 May 2019
EU, internationellt - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
0 EU, internationellt 1420 544 8 12 May 2019
Medborgardialog och delaktighet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgard...
0 Medborgardialog och delaktighet 1408 540 11 12 May 2019
Ansvarsprövning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/a...
0 Ansvarsprövning 1432 536 9 12 May 2019
God revisionssed i kommunal verksamhet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/g...
0 God revisionssed i kommunal verksamhet 1440 538 13 12 May 2019
Stöd för att styra och leda - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforatt...
0 Stöd för att styra och leda 1413 541 6 12 May 2019
Upphandling - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandlin...
0 Upphandling 1411 541 8 12 May 2019
Det här gör SKL - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandlin...
0 Det här gör SKL 1575 534 7 12 May 2019
Förebygg våldsbejakande extremism - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejak...
0 Förebygg våldsbejakande extremism 1438 535 15 12 May 2019
Ekonomi, juridik, statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
0 Ekonomi, juridik, statistik 1316 533 6 12 May 2019
Ekonomi - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi.277...
0 Ekonomi 1427 547 7 12 May 2019
Budget och planering - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/bud...
0 Budget och planering 1404 549 6 12 May 2019
Ekonomirapporten - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/eko...
0 Ekonomirapporten 1332 535 7 12 May 2019
Finansfrågor - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/fin...
0 Finansfrågor 1358 540 6 12 May 2019
Finansieringsprincipen - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/fin...
0 Finansieringsprincipen 1610 538 7 12 May 2019
Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
0 Hälsa, sjukvård 1395 537 6 12 May 2019
Integration, social omsorg - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg.26.html
0 Integration, social omsorg 1347 533 6 12 May 2019
Näringsliv, arbete, digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.h...
0 Näringsliv, arbete, digitalisering 1330 533 6 12 May 2019
Samhällsplanering, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.ht...
0 Samhällsplanering, infrastruktur 1308 533 6 12 May 2019
Skola, kultur, fritid - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid.27.html
0 Skola, kultur, fritid 1343 533 6 12 May 2019
Tjänster - SKL
https://skl.se/tjanster.428.html
0 Tjänster 1255 528 6 12 May 2019
Kontakta SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/kontaktaskl.427.html
0 Kontakta SKL 1362 532 6 12 May 2019
Lättläst a sidor - SKL
https://skl.se/tjanster/lattlast.410.html
0 Lättlästa sidor 1288 530 6 12 May 2019
Bloggar från SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl....
0 Bloggar från SKL 982 544 5 12 May 2019
Nyheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter.7885.html
0 Nyheter 3535 869 6 12 May 2019
100+
Domains Found

.se 96%

.org 1%

.com 1%

other 2%

TLD Distribution
DomainIPAnalyticsAdsense
sotenas.se 194.18.226.237 UA-137524704
regionblekinge.se 185.84.52.181 UA-131286146
sthlm-gotland.se 199.168.187.242 UA-129760503
skara.se 83.223.9.127 UA-129176986
kickstartdigi.se 185.140.117.108 UA-129158371
jarfalla.se 185.84.52.29 UA-118566169
hagfors.se 185.84.52.28 UA-116241344
aneby.se 178.22.201.152 UA-113635311
solleftea.se 194.103.3.74 UA-112172754
eksjo.se 178.22.201.152 UA-111318298 (3)
degerfors.se 81.216.17.100 UA-111188676
sorsele.se 40.127.132.204 UA-105261981
ronneby.se 185.84.52.78 UA-104105317
klippan.se 194.68.33.225 UA-100359954
innovationsguiden.se 195.74.38.130 UA-99106848
bengtsfors.se 194.17.153.5 UA-93005536 (2)
iotsverige.se 104.24.119.198 UA-92081630 (2)
dorotea.se 40.127.132.204 UA-91519100
regionvastmanland.se 193.180.10.60 UA-90755667
bastad.se 194.14.252.117 UA-89006021
herrljunga.se 194.103.48.13 UA-87922932
hedemora.se 62.20.6.151 UA-84943430
grastorp.se 83.223.9.170 UA-83875070
molndal.se 185.84.52.205 UA-83556116
sala.se 193.180.253.114 UA-80188846
norberg.se 185.84.52.25 UA-79170713
skovde.se 194.16.15.63 UA-77802233
bollebygd.se 185.84.52.80 UA-77001127
lycksele.se 81.8.128.22 UA-76345333
monsteras.se 195.198.17.53 UA-76071625 (3)
ostersund.se 83.219.211.5 UA-73205919
mjolby.se 37.233.66.20 UA-71148728
falkoping.se 194.17.6.26 UA-70753022 (5)
haparanda.se 194.117.170.5 UA-68043767
praktikplatsen.se 89.189.193.19 UA-67875968
partille.se 104.17.2.189 UA-67809967 (3)
regionjh.se 194.14.51.134 UA-67788961
arvidsjaur.se 194.236.44.243 UA-67311847 (2)
filminstitutet.se 193.10.144.150 UA-66882649
ljusnarsberg.se 212.85.68.123 UA-63343775
oppnajamforelser.socialstyrelsen.se 192.137.161.10 UA-62585701
samverkan.regionsormland.se 193.181.154.188 UA-62127689 (2)
regionsormland.se 193.181.154.182 UA-62127689 (2)
publector.org 165.227.165.214 UA-60856732
uppdragpsykiskhalsa.se 91.201.60.72 UA-60447560 (2)
nybro.se 87.237.214.198 UA-57679548 (9)
falun.se 185.84.52.50 UA-57140487 (5)
lul.se 192.36.34.221 UA-56631061 (2)
gagnef.se 62.20.34.228 UA-55042131
oxelosund.se 77.91.216.224 UA-55028061 (4)
webbkollen.com 89.150.196.232 UA-54272195
gnesta.se 185.84.52.149 UA-52204932
kavlinge.se 194.71.105.70 UA-52177036
ovanaker.se 195.198.33.227 UA-51586174 (5)
hellefors.se 195.34.84.137 UA-51352803 (2)
nykvarn.se 212.85.68.115 UA-51205101 (3)
erc-online.eu 217.70.180.151 UA-50813623
skane.se 194.103.189.144 UA-50469050 (4)
lessebo.se 185.84.52.57 UA-49599909 (3)
ahrq.gov 2.19.47.100 UA-49578204 (2)
rapporter.skl.se 212.85.68.122 UA-49282528 (10)
konferens.skl.se 212.85.68.122 UA-49282528 (10)
skoldigiplan.se 212.85.68.99 UA-49282528 (10)
skolriksdag.se 212.85.68.99 UA-49282528 (10)
patientsakerhetskonferensen.se 212.85.68.99 UA-49282528 (10)
sfti.se 212.85.68.99 UA-49282528 (10)
robertsfors.se 80.88.113.104 UA-48399538
habokommun.se 80.244.198.28 UA-47509384
malung-salen.se 212.85.68.99 UA-45461001 (2)
folkhalsomyndigheten.se 194.103.120.45 UA-45058139 (2)
nora.se 195.34.84.104 UA-44169261
eskilstuna.se 185.84.52.52 UA-42217516 (2)
kiruna.se 193.45.227.178 UA-41643828
ivo.se 85.119.131.162 UA-40753918
storuman.se 81.8.148.104 UA-40116283
gislaved.se 194.71.116.178 UA-37665264
eslov.se 213.180.78.112 UA-37643991 (2)
hoor.se 193.108.6.220 UA-37643991 (2)
norrlandstingen.se 217.115.35.222 UA-36778776
pajala.se 195.196.36.232 UA-36689623
berg.se 217.198.151.214 UA-36388843 (2)
svnuppsalaorebro.se 91.189.42.44 UA-36032005
arjeplog.se 185.84.52.143 UA-36030936
solna.se 217.114.86.115 UA-35962979
karlstad.se 193.235.28.133 UA-35780653 (2)
naturvardsverket.se 78.41.247.161 UA-35227438 (2)
bjuv.se 212.181.9.238 UA-35162383
eda.se 62.20.6.208 UA-34942895 (3)
karlsborg.se 80.68.113.42 UA-34588622
vardanalys.se 217.198.65.20 UA-34465448
munkedal.se 194.18.226.237 UA-34413558
norrtalje.se 62.20.76.243 UA-32720723
regionorebrolan.se 194.103.185.46 UA-32670528
burlov.se 185.84.52.76 UA-31700632
transportstyrelsen.se 193.182.52.36 UA-30961418
dalsed.se 93.92.1.108 UA-29915515
socialstyrelsen.se 192.137.161.77 UA-29748625 (2)
lindesberg.se 185.84.52.201 UA-29175863
ljusdal.se 194.103.35.15 UA-29063338
emmaboda.se 195.67.95.130 UA-27847375