Feedback
Please sign in to view more complete and fresh data.
100 / 100
DomainScore
56 / 100
Ahrefs URL Rating
32 / 100
Majestic Trust Flow
78 / 100
Ahrefs Domain Rating
4819
Ahrefs Referring Domains -61
804
DomainStats Organic Visibility Score
2 / 24
Spam and Blacklists flags
Google ranking Keyword Volume CPC
1 sip 3600 $7.37
6 1 gdpr 18100 $3.38
1 skl 14800 $0.14
787
Unique Backlinks
500
Unique Domains
3
Backlinks Lost

High 39%

Mid 36%

Low 25%

Quality Distribution

Backlinks

Most common dofollow anchors

Anchor No. Domains
[image] 43
Sveriges Kommuner och Landsting 41
Sveriges kommuner och landsting 29
www.skl.se 23
SKL 17
här 8
Swedish Association of Local Authorities and Regio ... 7
Besök webbplats 5
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 4
http://www.skl.se 4
Läs mer 4
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 4
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe ... 3

Most common countries

IP Country No. Domains
se country flag 300
us country flag 50
dk country flag 22
nl country flag 14
ie country flag 14
gb country flag 10

Most common TLD's

Domain TLD No. Domains
.se 404
.nu 25
.com 24
.org 19
.eu 10
.net 8
100+
Lost Backlinks
76
Unique Sources
Domainscore From To Time checked
0/100 http://pharmtech.se/ skl.se/ 13 Jul 2019
10/100 https://compass.positionett.se/assignments.php skl.se/ 22 Jun 2019
0/100 http://jsandevarn.se/215-2/ skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/utvecklingsprojekt/forandraradikalt.1082.html 19 Jun 2019
0/100 http://jsandevarn.se/feed/ skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/utvecklingsprojekt/forandraradikalt.1082.html 19 Jun 2019
0/100 http://jsandevarn.se/ skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/utvecklingsprojekt/forandraradikalt.1082.html 19 Jun 2019
16/100 http://bakingbabies.se/ skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovation/innovation/innovationsguiden.10560.html 19 Jun 2019
3/100 http://www.ksp.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/konstenattgoraenkatersomfolkvillsvarapa.25289.html 16 Jun 2019
4/100 http://www.tremedia.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/storreandelelevertarexameninomtrear.27268.html 15 Jun 2019
1/100 https://www.trellegrav.se/blogg/ skl.se/ 15 Jun 2019
5/100 http://www.cyklos.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/cykelkonferens2019.26728.html 12 Jun 2019
7/100 http://www.infracontrol.com/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/cykelkonferens2019.26728.html 12 Jun 2019
17/100 http://www.ofr.se/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyforhandlingomkompetensutvecklingochomstallning.27815.html 12 Jun 2019
47/100 https://www.ehalsomyndigheten.se/ skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html 12 Jun 2019
2/100 http://www.oregrundarbloggen.com/ skl.se/tjanster/foljoss/rssfloden/rssnyheter.2662.html 12 Jun 2019
0/100 http://www.v-god.se/ skl.se/5.1300937915f494c485818777.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=integration 10 Jun 2019
23/100 https://www.turismnytt.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/5.4633bca1168ec68c254886fa.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=trafik 10 Jun 2019
0/100 http://familjehemscentralen.se/lankar/ skl.se/ 09 Jun 2019
4/100 http://www.vardsamverkan.se/ skl.se/ 31 May 2019
42/100 http://lof.se/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/allalandstingblirregioner.26062.html 27 May 2019
3/100 http://www.rtjamtland.se/ skl.se/ 19 May 2019
18/100 http://www.esamverka.se/ skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html 16 May 2019
1/100 http://www.miljosamverkanvasterbotten.se/ skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxa/forandringaravunderlag.7224.html 15 May 2019
1/100 http://casselbrant.com/wordpress1/ skl.se/ 15 May 2019
6/100 http://flexspan.blogspot.com/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/franplantillverkstadskoldigiplan.27005.html 09 May 2019
0/100 http://www.culturalplanninglaboratory.se/metoden skl.se/bestall_och_ladda_ner 29 Apr 2019
0/100 http://makequality.se/ skl.se/ 26 Apr 2019
2/100 http://dialogguiden.se/ skl.se/ 26 Apr 2019
31/100 https://www.mrdagarna.nu/ skl.se/ 03 Apr 2019
5/100 http://www.arenafortillvaxt.se/lib/rss/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/natverkstrafffornaringslivsansvariga.14318.html 03 Apr 2019
4/100 http://www.pluginnovation.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/ 03 Apr 2019
0/100 http://www.bgmf.se/lank.htm skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/rattsosakerlagstiftningomgodeman.9174.html 03 Apr 2019
0/100 http://www.syvonline.se/ (4 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/detbehovsmerindustriintemindrevard.26796.html 02 Apr 2019
54/100 http://www.esf.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/arbetsmarknadsochnaringslivsdagarna2019.26088.html 02 Apr 2019
37/100 http://samverkanmotbrott.se/ skl.se/ 02 Apr 2019
0/100 http://www.leukemi.net/ skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar.1249.html 02 Apr 2019
0/100 http://savsjo.blogspot.com/ skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/podcastompolitisktledarskap.15588.html 01 Apr 2019
15/100 http://www.regionbibliotekostergotland.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationutkasttillnationellbiblioteksstrategi.19362.html 31 Mar 2019
3/100 http://stefanjutterdal.se/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html 31 Mar 2019
0/100 http://mlip.se/nar-ar-nasta-kurs/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/konstenattpraktiseramedskapandeledarskap.4518.html 22 Mar 2019
0/100 http://learningforum.se/ skl.se/ 22 Mar 2019
0/100 http://www.samjamt.se/ skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html 20 Mar 2019
6/100 https://innovationsguiden.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/innovationsguidenutvecklingsprogramoppenstart.24580.html 01 Mar 2019
6/100 http://innovationsguiden.se/anmalan/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/forlossningsvardkvinnorshalsa.10832.html 29 Jan 2019
45/100 http://kvalitetsregister.se/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html 28 Feb 2019
9/100 https://komigenuva.wordpress.com/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html 27 Feb 2019
33/100 http://www.life-time.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/ombudsfordelninginforsklskongresserfaststalld.26143.html 27 Feb 2019
22/100 http://vardenisiffror.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html 24 Feb 2019
2/100 http://npe.skl.se/ skl.se/ 24 Feb 2019
4/100 http://www.fastighetsnatverket.se/kalender/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/energifraganibygglovsprocessen.26018.html 21 Feb 2019
0/100 http://www.sklloner.se/ skl.se/ 12 Feb 2019
1/100 http://www.integrationsforum-adb.se/våra-begrepp/litteraturlista-33355405 skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheter/rasismdiskriminering/exempelmotdiskrimineringochrasismtiopunktsprogram.700.html 08 Feb 2019
5/100 http://playskl.solidtango.com/ skl.se/ 04 Feb 2019
0/100 http://www.fsh20.se/ skl.se/ 31 Jan 2019
34/100 http://www.rbcsyd.se/ skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/biobanker.1430.html 28 Jan 2019
0/100 http://www.psykoterapimottagning.nu/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html 28 Jan 2019
4/100 http://www.rkr.se/ (3 lost backlinks from this URL) skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning/nykommunalredovisningslag2019/informationsfilmeromnykommunalredovisningslag.19234.html 28 Jan 2019
0/100 http://www.socialtkapital.nu/ skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 25 Jan 2019
0/100 http://www.osthammarsnartidning.se/415665246 (2 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/socialbarnochungdomsvard.1405.html 12 Jan 2019
4/100 http://www.sbhss.eu/ skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar/eusregionalpolitikskasvaramotregionalabehov.25556.html 12 Jan 2019
1/100 http://marbella-news.com/ skl.se/web/Kommuner.aspx 11 Jan 2019
0/100 http://www.ollefelten.se/410923243 (2 lost backlinks from this URL) skl.se/kommuner_och_landsting 27 Dec 2018
1/100 http://www.hbgmashup.se/ skl.se/ 22 Dec 2018
6/100 http://helseplan.se/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/flerfarhjalpavpsykiatrinochbup.16258.html 22 Dec 2018
0/100 http://www.marcushansson.se/?paged=2 skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationtrafikochgatudagar2014.2590.html 20 Dec 2018
11/100 http://www.diabeteshandboken.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/diabetes/vardprogram-riktlinjer-och-utbildning 20 Dec 2018
36/100 http://www.vardhandboken.se/Patientsakerhet-och-atgardpaket-for-att-minska-vardskador/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket.4493.html 20 Dec 2018
0/100 http://www.bostadsbryggan.se/att-tanka-pa/ skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer.1506.html 20 Dec 2018
1/100 http://www.stadsutveckling.se/ skl.se/ 20 Dec 2018
0/100 http://www.sigtunapartiet.com/ skl.se/ 20 Dec 2018
4/100 http://www.smartarevalfard.se/ (2 lost backlinks from this URL) skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/landetslarareochrektoreriradslagomdigitalisering.25144.html 19 Dec 2018
0/100 http://www.samlingforsigtuna.se/ skl.se/ 19 Dec 2018
6/100 http://lansbibliotekdalarna.se/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nystudieserpaforandringarforbiblioteken.24634.html 18 Dec 2018
2/100 http://www.upphandlingscenterfbr.se/ skl.se/ 17 Dec 2018
0/100 http://www.sccripteds.cf/Halso--och-sjukvard/Primarvard/Att-valja-vardcentral/ skl.se/ 02 Dec 2018
0/100 http://www.vhsvasteras.se/414059787 skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html 30 Nov 2018
12/100 http://www.barnafrid.se/ skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/barnetsrostidetsocialaarbetet.20483.html 21 Nov 2018
2/100 http://fjarr.nu/ skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/skolbloggen/artiklar/kravpasprakundervisningiarskurssexenutmaningforsmaskolor.24403.html 20 Nov 2018
1/100 http://www.familjestodsgruppen.se/utbildning/ skl.se/socialomsorgstod 19 Nov 2018
19/100 http://www.revriks.se/ skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/ansvaretforvaravagarbehoverfortydligas.19034.html 19 Nov 2018

Domain Value (BETA)

Please sign in to to view the value of this domain.

Sign in

Spam and Blacklists

2 / 24 flags found
 • Domainstats Spam Flags

  1 / 12 flags found

  • More than 2000 linking domains but almost had no activity in social media.
 • Google Safe Browsing 19 Jun 2019

  Clean

 • WOT 06 Oct 2015

  Trustworthiness - Good (confidence 10%)

  Child Safety - Good (confidence 9%)

  Category - Good site (confidence 18%)

  Category - Opinions, religion, politics (confidence 3%)

 • McAfee 19 Aug 2015

  Threat Intelligence: Minimal Risk

 • squidblacklist.org 14 Jul 2019

  Clean

 • Malwaredomains.com 19 Jun 2019

  Clean

 • PhishTank.com 19 Jun 2019

  Clean

 • Malwarebytes.org 19 Jun 2019

  Clean

 • spam404.com 19 Jun 2019

  Clean - Database of scammers

 • Spamhaus 19 Jun 2019

  Clean - 9 different lists

 • Surbl.org 19 Jun 2019

  Clean - 6 different lists

 • Spam Eating Monkey 19 Jun 2019

  Clean - 2 different lists

 • JunkemailFilter.com 19 Jun 2019

  Clean - 5 different lists

Registration details

2004-10-26

Registration Date

www.binero.se

Registrar

25 Mar 2018

Whois checked

Keyword data

Updated 01 Oct 2018
skl
Keyword
(Sweden)
14800
Search volume per month
$ 0.14
Cost per click (CPC)
37
Commercial Value

Rank Positions on Google.se

Updated 01 Oct 2018
804
Domainstats.com Organic Visibility Score
14 Feb 2016
01 Oct 2018
Organic Visibility Score Trend
KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
sip 1 skl.se/halsa...individuellplan.html 3600 7.37
gdpr 6 1 skl.se/narin...ingengdpr.13023.html 18100 3.38
skl 1 skl.se/ 14800 0.14
ab 2 1 skl.se/arbet...tammelserab.145.html 8100 0.54
sip möte 3 skl.se/halsa...individuellplan.html 1000 6.78
arbetsmiljöverket 8 5 skl.se/arbet...rkettillsyn.118.html 27100 1.48
polisanmälan 8 1 skl.se/arbet...isanmalan.13998.html 12100 2.44
digitalisering 6 skl.se/narin...talisering.2138.html 2400 6.27
försäkringsmedicinskt beslutsstöd 3 skl.se/halsa...smedicinskt.999.html 880 4.31
vatten 5 3 skl.se/samha...alsa/vatten.305.html 8100 1.16
revision 9 1 skl.se/demok...ng/revision.383.html 3600 4.09
innovation 10 skl.se/narin...innovation.4827.html 5400 2.79
beslutsstöd 4 3 skl.se/halsa...smedicinskt.999.html 320 5.72
ergonomi 6 1 skl.se/arbet...o/ergonomi.9763.html 5400 0.99
verksamhet 9 webbutik.skl...verksamhet-2016.html 3600 2.83
försäkringskassan beslutsstöd 3 skl.se/halsa...smedicinskt.999.html 110 4.30
arbetsrätt 10 1 skl.se/arbet...tsrattlagar.804.html 2400 3.70
undersköterska 6 skl.se/arbet...orochsvar.13493.html 6600 0.60
standardisering 8 skl.se/halsa...dardisering.759.html 880 5.58
nsk 8 1 skl.se/halsa...psstyrning.9686.html 12100 0.45
lou 10 4 skl.se/demok...louochlov.10281.html 5400 1.17
skollagen 9 2 skl.se/skola...ordningen.14380.html 9900 0.00
sjuksköterska lön 10 1 skl.se/arbet...aktaomloner.554.html 5400 1.03
construction management 4 15 webbutik.skl...tion-management.html 110 3.96
insikt 7 1 skl.se/narin...andeinsikt.6696.html 6600 0.00
skolfoto 8 2 skl.se/skola...rskolfoto.15966.html 5400 0.50
process 9 1 skl.se/samha...hetsarbete.2826.html 6600 0.41
barns hälsa 5 1 webbutik.skl...r/pdf/7585-528-8.pdf 10 2.85
kommunal tjänstepension 10 7 skl.se/tjans...tepension.19106.html 30 2.84

IP info

Updated 19 Jun 2019
212.85.68.122
IP
(25 domains on this IP)
Updated 18 Mar 2018 0
IP Blacklists
(out of 23 blacklist-providers)
Borlänge se country flag
Location

AS8473 Bahnhof Internet AB

ISP

Historic IP numbers

IP Time Checked
212.85.68.9904 Nov 2016

Name Servers

- Updated 25 Mar 2018
Name
ns7.binero.se
ns6.binero.se
ns5.binero.se
ns4.binero.se
ns3.binero.se

Crawl Information

Updated 12 Jun 2019
0.35s
Time to fetch
200
HTTP code

https://skl.se/

Final URL

Title

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

h1

Kan kommunsektorn ensam möta välfärdsbehoven?

Favicon

favicon

Word count

1882

Dofollow links on the home page

External: 5
Internal: 552

Robots

index, follow

SEO Metrics from third parties

Updated 24 Dec 2016
78
ahrefs Domain Rating
4819 -61
Domains Linking in

56 - https://skl.se/ 0 (home page)

Pages with the highest Ahrefs URL Rating
678801
Pages crawled by Ahrefs
Updated 29 Mar 2019
54 -20
Domain Authority
50 -28
Page Authority
Updated 08 May 2019 / 01 Jan 2019
47 -3
Citationflow
32
Society/Government
Category
Yes
In Majestic Top Million?
2006 (+9)
Referring Subnets
2949 (-14)
Referring IPs
80452 (-640)
Global Rank
245 (-1)
Rank for all

Old SEO Metrics

Updated 14 May 2019
196500
Global Rank

1600 Flag of Sweden
National Rank

Google PageRank

Updated 09 Apr 2016

PageRank

Internet Archive

Updated 18 Aug 2015
183
Times Saved
26 Nov 2004
First Snapshot
10 Aug 2015
Last Snapshot

Mobile

Updated 07 Jul 2015
69
Mobile Speed

83
Desktop Speed
99
User Experience

Full info on this link.

Social Media

Updated 20 Jan 2017
17
Facebook Mentions

Development

Pages

538
No. pages
Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
http://www.skl.se/ (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/
134 13 Jun 2019
http://skl.se/ (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/
45 13 Jun 2019
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/
42 Kan kommunsektorn ensam möta välfärdsbehoven? 1882 552 5 12 Jun 2019
Dataskyddsförordningen, GDPR - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
14 Dataskyddsförordningen, GDPR 2212 553 8 13 Jun 2019
Swedish Association of Local Authorities and Regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
9 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2342 539 6 12 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressupp... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressuppgifterkommuner.1246.html
8 13 Jun 2019
Dataskydd inom SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/dataskyddinomskl.161...
7 Dataskydd inom SKL 2762 537 5 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/englishpages.411.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html
6 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommunadresser
6 13 Jun 2019
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
https://skl.se/index.html
6 Vården blir allt bättre på att rädda liv 1826 550 8 13 Jun 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommuner...
6 Kommuner, lista 2730 560 295 13 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Hem.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Hem.aspx
5 13 Jun 2019
Skriva sig till lärande (STL) - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
5 Skriva sig till lärande (STL) 2429 556 5 13 Jun 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressup...
5 Kommuner, lista 2730 560 295 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta-om-... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/fakta-om-landsting-och-regioner/adresser_och_lansbokstaver_landsting
4 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/valfrih... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/valfrihetuppdrag/lag_om_valfrihetssystem
4 13 Jun 2019
Samordnad individuell plan, SIP - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
4 Samordnad individuell plan, SIP 2548 544 13 13 Jun 2019
Nationella programområden - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
4 Nationella programområden 3090 560 7 13 Jun 2019
Regioner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressup...
4 Regioner, lista 2168 537 26 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
3 13 Jun 2019
http://skl.se/index.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/index.html
3 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
3 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommun... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommuner
3 13 Jun 2019
http://www.skl.se/lopsedelbanner.asp?C=24 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/lopsedelbanner.asp?C=24
3 13 Jun 2019
http://www.skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adres... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressuppgifterkommuner.1246.html
3 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser
3 13 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Kommuner.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Kommuner.aspx
3 13 Jun 2019
Yrkestestet för Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sveriges...
3 Yrkestestet för Sveriges Viktigaste Jobb 2088 538 6 13 Jun 2019
God revisionssed i kommunal verksamhet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/g...
3 God revisionssed i kommunal verksamhet 2236 543 12 13 Jun 2019
Diagram för kommunerna - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sek...
3 Diagram för kommunerna 2222 541 5 13 Jun 2019
Folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
3 Folkhälsa 2212 545 8 13 Jun 2019
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
3 Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård 2581 552 6 13 Jun 2019
Fall och fallskador - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
3 Fall och fallskador 2445 548 7 13 Jun 2019
Överenskommelse 2019 inom psykisk hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overensk...
3 Överenskommelse 2019 inom psykisk hälsa 2163 538 6 13 Jun 2019
Ensamkommande barn och unga - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
3 Ensamkommande barn och unga 2572 570 7 13 Jun 2019
God man för ensamkommande barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
3 God man för ensamkommande barn 2824 565 7 13 Jun 2019
Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
3 Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS 2290 547 5 13 Jun 2019
Innovationsguiden - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/fors...
3 Innovationsguiden 2622 551 11 13 Jun 2019
Primärvårdskvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården - SKL
https://skl.se/primarvardskvalitet
3 Primärvårdskvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården 2425 553 7 13 Jun 2019
Skolskjuts - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
3 Skolskjuts 2424 548 6 13 Jun 2019
Fakta om kommuner och regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakom...
3 Fakta om kommuner och regioner 2458 556 7 13 Jun 2019
Regioner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/landstin...
3 Regioner, lista 2168 537 26 13 Jun 2019
Öppna jämförelser för att utveckla verksamheten - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
3 Öppna jämförelser för att utveckla verksamheten 2365 564 6 13 Jun 2019
Om SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
3 Om SKL 2280 539 5 12 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politisksty... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
2 13 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/go... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/godrevisionssed.386.html
2 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard.225.html
2 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden/diabetesvard.225.html
2 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samo... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
2 14 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.ht... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.214.html
2 13 Jun 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/oppnadata/faktaoppnadata.1069.html
2 13 Jun 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/molntjanster/vagledningmolntjanster.1996.html
2 13 Jun 2019
http://skl.se/web/Hem.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/index.html
2 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting
2 15 Jun 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landst... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/landsting
2 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kvinnofrid (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kvinnofrid
2 19 Jun 2019
http://www.skl.se/lakemedel (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/lakemedel
2 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skola... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skolans_digitalisering/forum-for-it-i-skolan
2 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbet... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/skola_och_forskola/forskning/synligt-larande
2 13 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Lattare_att_hitta_pa_kommune... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Lattare_att_hitta_pa_kommunernas_webbplatser.aspx
2 14 Jun 2019

https://skl.se/4.11bdf6001624d35f343647e.html (HTTP 404)
2 0 0 0 13 Jun 2019
Frågor och svar om sexuella trakasserier - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
2 Frågor och svar om sexuella trakasserier 4697 544 6 13 Jun 2019
Svenska regionkontor i Bryssel - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
2 Svenska regionkontor i Bryssel 2309 538 17 19 Jun 2019
Så styrs en kommun - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
2 Så styrs en kommun 2930 555 9 13 Jun 2019
E-hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
2 E-hälsa 2173 543 6 13 Jun 2019
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
2 Webbutbildning för vård av äldre med diabetes 2346 557 6 14 Jun 2019
Patientlagen ska stärka patientens ställning - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/pat...
2 Patientlagen ska stärka patientens ställning 2198 541 10 13 Jun 2019
Sjukskrivning och rehabilitering - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehab...
2 Sjukskrivning och rehabilitering 2266 552 7 13 Jun 2019
Asyl- och flyktingmottagande, integration - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyk...
2 Asyl- och flyktingmottagande, integration 2239 546 6 14 Jun 2019
Missbruk och beroende - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
2 Missbruk och beroende 2477 546 10 13 Jun 2019
Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd - SKL
https://skl.se/ledaforsmartarevalfard
2 Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd 2757 558 8 13 Jun 2019

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi... (HTTP 404)
2 0 0 0 13 Jun 2019
Insikt - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nari...
2 Insikt 2319 546 6 13 Jun 2019

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nari... (HTTP 404)
2 0 0 0 13 Jun 2019
Ensamkommande barn och unga - SKL
https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placer...
2 Ensamkommande barn och unga 2576 570 7 19 Jun 2019
Kurser och konferenser - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.h...
2 Kurser och konferenser 2544 556 5 12 Jun 2019

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen... (HTTP 404)
2 0 0 0 13 Jun 2019
Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig? - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
2 Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig? 2298 540 7 19 Jun 2019
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
2 Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2404 569 7 13 Jun 2019
SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
2 SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan 2295 543 6 13 Jun 2019
https://www.skl.se/ (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/
2 14 Jun 2019
http://[email protected] (HTTP 302)
Redirect to: http://[email protected]/tjanster/omwebbplatsen/inloggning.14.html?redirect=skl.se/
1 13 Jun 2019
http://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/4.27a2758c14b3091437e5ede4.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/4.430f8b0b145ac911ed651167.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/4.430f8b0b145ac911ed651167.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/4.59311cdd145ac7ef71c7a3cf.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/4.59311cdd145ac7ef71c7a3cf.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/5.6b37f55614d75c570e33c46.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/5.6b37f55614d75c570e33c46.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/dialoginfly... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/dialoginflytande/kommunensinformationtillmedborgarna/webbgranskninginformationtillalla.671.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternati... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligara... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet.5874.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligara... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/kvinnofrid/valdsforebyggandearbete.9290.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politisksty... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fast... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fastighetsrattallmanochspeciell/ledningarikommunalmark.2269.html
1 19 Jun 2019
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyc... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/ekonomiochverksamhetsstatistik/landstingekonomiochverksamhet.1342.html
1 19 Jun 2019
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyc... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror.850.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa.620... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/jamlikvardochhalsa.6206.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard.cancervard.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgifter.2110.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppgifter/lakemedelskommitter.1934.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kostnaderlak... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kostnaderlakemedel.1015.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243.... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utom... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal.943.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.742.ht... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet.742.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/lakeme... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/lakemedel/lakemedelsfelivardensovergangar.1818.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarfo... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandr... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander/halsoochsjukvardforasylsokande.7752.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandr... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander/vardtillpersonerutannodvandigatillstand.7754.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflykt... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarersattningar/ansvarsfordelningasylmottagandet.7167.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/kommunensansvar.3425.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godman.3609.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/missbruk (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/missbruk
1 19 Jun 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html
1 13 Jun 2019

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 404)
1 0 0 0 14 Jun 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/digitaldelaktighetoppenhet/oppnadata/stodvagledning.947.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/digitaldelaktighetoppenhet/oppnadata/stodvagledning/ramverkoppnadata.1183.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/skolakulturfritid/bokningsochbidragssystemupphandling.8692.html
1 13 Jun 2019

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forsk... (HTTP 404)
1 0 0 0 13 Jun 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nyanl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nyanlandasetableringintegration.998.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.htm... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikreglering/fragorochsvartrafikreglering/parkeringavmotorcykel.7834.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrot... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlaggningar/mattboken.1908.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digi... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola.88.html
1 14 Jun 2019

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/skls... (HTTP 404)
1 0 0 0 13 Jun 2019
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagledningsvarpavanligafragor/kopieringavtal.206.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/battrelivfors... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/aldre/battrelivforsjukaaldre.1689.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placera... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/ensamkommandebarnochungainformationssida.4454.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder.138... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder.1380.html
1 13 Jun 2019

http://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder/bru... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019

http://skl.se/socialomsorgstod/funktionshinder/bru... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019

http://skl.se/tjanster/englishpages/activities/ope... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakomm... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.ht... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.htlm
1 19 Jun 2019

http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalend... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019

http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalend... (HTTP 404)
1 0 0 0 19 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalend... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/presidiedagarformiljoplanochbyggnamnder.7755.html/
1 14 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brottsoffer.1150.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningfunktionshinder2016.9486.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/ekonomisktbistand.1149.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/energiochklimat.4538.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/folkhalsa.1125.html
1 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/funktionsnedsattning.1411.html
1 13 Jun 2019

http://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedninga... (HTTP 404)
1 0 0 0 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv20... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/dramatisktlageforkommunerochlandsting.7085.html
1 14 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv20... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/visionenforehalsoarbetetbastivarlden2025.8687.html
1 15 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/press/socialamedier/underso... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/socialamedier/undersokningaromsocialamedier.2767.html
1 14 Jun 2019

http://skl.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronika... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019

http://skl.se/web/About_SALAR.aspx (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019
http://[email protected] (HTTP 302)
Redirect to: http://[email protected]/tjanster/omwebbplatsen/inloggning.14.html?redirect=skl.se/
1 13 Jun 2019

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchi... (HTTP 400)
1 0 0 0 13 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?A=290&C=444 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?A=290&C=444
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?A=385&C=7516 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?A=385&C=7516
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?A=48760&C=364 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?A=48760&C=364
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=1082&A=49860 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=1082&A=49860
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=1801&A=3768 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=1801&A=3768
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=376&A=58426 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=376&A=58426
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?a=290&c=444 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?a=290&c=444
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/euinter... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/politis... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrning/internkontrollmotverkakorruption/utvecklainternstyrningochkontroll.1561.html
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/revisio... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/revisionstyrelseochnamnder/ansvarsprovningrevision.384.html
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/e-arkiv (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/e-arkiv
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/english (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/english
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikregl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikreglervardochindustri/kontaktpersonersamverkansregler.2156.html
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/hme (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/hme
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kkik (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kkik
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/regionala... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/regionala_forbund
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/sa_styrs_... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kommuner_och_landsting/sa_styrs_en_kommun
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/kurser/2014/cykelkonferensen-nat... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kurser/2014/cykelkonferensen-nationell-motesplats-for-cykel
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/leda.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/leda.html
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/lopsedel.asp?C=7213 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/lopsedel.asp?C=7213
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/naringslivarbetedigitalisering/f... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/forskningochinnovationioffentligsektor/seminarieseriehorisont2020.3007.html
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/om_skl (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/om_skl
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/om_webbplatsen/om_cookies (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/om_webbplatsen/om_cookies
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/patientsakerhet (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/patientsakerhet
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/press/debattartiklar/debattartik... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/debattartiklar/debattartiklar_2010/extremism_behover_bekampas_lokalt
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/press/nyheter_2/elever-i-fokus-f... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/nyheter_2/elever-i-fokus-for-skola-i-varldsklass
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2013/skl... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2013/skl-vill-ha-overenskommelse-om-ebocker
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/press/nyheter_2/strategi-for-sko... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/nyheter_2/strategi-for-skolans-digitalisering
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/press/socialamedier/kommuner_och... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/socialamedier/kommuner_och_landsting_i_sociala_medier
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/primarvardskvalitet (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/primarvardskvalitet
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/psynk (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/psynk
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/psynk/berattartavling2012 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/psynk/berattartavling2012
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/skladress_kommunuppgifter.asp?C=... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skladress_kommunuppgifter.asp?C=5024
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/nationellaforumet.1748.html
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsark... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/kommunerfarkollpaskolmaltider.3923.html
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/kommuna... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/kommunal-sjalvstyrelse
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborg... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiut... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/medborgardialog/medborgardialogverktyg
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiut... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/publikationer_demokrati/valdeltagande_bland_forstagangsvaljare
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/canc... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard/utvecklingsarbeten_cancervard/nationella-vardprogram
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/folk... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/folkhalsa_1/barnets_rattigheter/nyhet-handlingsplan-for-att-starka-barnets-rattigheter
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/sjuk... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/sjukskrivningarna/rehabiliteringsgarantin_1
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/vard... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/vardgaranti
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/kvin... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/kvinnofrid
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/halso-_och_sjukvard_2
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_grundskola
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/forskning/kand-skolforskare-intervjuad-i-aktuellt
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/framgangsrika_skolkommuner/har_hoga_forvantningar
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/matematiksatsning
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskol... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/matematiksatsning/nagra-kommuner-berattar/alla-lar-sig-allt-mer-av-varandra-i-svedala
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochst... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre
1 13 Jun 2019

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochst... (HTTP 400)
1 0 0 0 15 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochst... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/psykiskhalsa/psykisk_halsa_aktuellt/stimulansmedel-for-insatser-mot-psykisk-ohalsa
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/statistik
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/bredband/artikelarkiv_1/dokumentation-bredbandsseminarium-7-februari
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/klimat-och-energi/kommunala-energikrav-pa-byggande-vid-markforsaljning
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/kultur_fritid/kulturkonferens-2013
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/webbtv_ts
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Dokumentation_Kulturkonferen... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Dokumentation_Kulturkonferens_2010.aspx
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Fritt_fram_for_social_medier... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Fritt_fram_for_social_medier.aspx
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Lidingo_har_basta_webbsidan_... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Lidingo_har_basta_webbsidan_for_foretagare.aspx
1 19 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Nya_lagar_och_forordningar.a... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Nya_lagar_och_forordningar.aspx
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Nyckeln_till_halsosamma_arbe... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Nyckeln_till_halsosamma_arbetstider.aspx
1 13 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Rehabiliteringsgarantin.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Rehabiliteringsgarantin.aspx
1 15 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Statistik.aspx (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Statistik.aspx
1 14 Jun 2019
http://www.skl.se/web/Valdeltagande_pa_valdistrikt... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/web/Valdeltagande_pa_valdistriktsniva.aspx
1 15 Jun 2019
Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd - SKL
https://skl.se/4.157885001540f7d16c187a66.html
1 Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd 2757 558 8 15 Jun 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/4.2625f9e6145ac763d076fa03.html
1 Kommuner, lista 2730 560 295 13 Jun 2019
Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar - SKL
https://skl.se/5.427190fe16944575529838ec.html?utm...
1 Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar 8928 622 5 15 Jun 2019
Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område - SKL
https://skl.se/5.5683a81163c94abef05627d.html?utm_...
1 Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 2256 542 5 14 Jun 2019
Friskare arbetsplatser - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
1 Friskare arbetsplatser 2319 548 6 13 Jun 2019
Toppledarprogrammet - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/chefsoch...
1 Toppledarprogrammet 3078 540 7 14 Jun 2019
Kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
1 Kollektivavtal 2190 548 8 12 Jun 2019
Karensavdrag - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
1 Karensavdrag 2437 547 5 13 Jun 2019
Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
1 Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK 2888 564 5 15 Jun 2019
Arbetsidentifikation, AID - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
1 Arbetsidentifikation, AID 2302 549 5 13 Jun 2019
Lönestruktur - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
1 Lönestruktur 2425 544 5 13 Jun 2019
Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso- och sjukvården - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/personal...
1 Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso- och sjukvården 2495 546 5 19 Jun 2019
Skolans kompetensförsörjning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/personal...
1 Skolans kompetensförsörjning 2300 541 6 13 Jun 2019

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/snabbspa... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/sveriges...
1 Sveriges Viktigaste Jobb 2198 544 5 12 Jun 2019
Demokrati, ledning, styrning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning.7.html
1 Demokrati, ledning, styrning 2108 538 5 12 Jun 2019
Valfrihetssystem, LOV, information och stödmaterial - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftforme...
1 Valfrihetssystem, LOV, information och stödmaterial 2340 545 16 19 Jun 2019
EU, internationellt - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
1 EU, internationellt 2205 549 7 12 Jun 2019
SKL:s prioriterade EU-frågor - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
1 SKL:s prioriterade EU-frågor 2211 546 5 19 Jun 2019
Nyhetsbrevet EU och internationellt - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
1 Nyhetsbrevet EU och internationellt 2148 540 15 19 Jun 2019
SKL:s Brysselkontor - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
1 SKL:s Brysselkontor 2225 540 5 19 Jun 2019
Kommunens kvalitet i korthet , KKiK - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetst...
1 Kommunens kvalitet i korthet, KKiK 2220 545 7 13 Jun 2019
Modellkommuner/Modellregioner för jämställd styrning och ledning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligar...
1 Modellkommuner/Modellregioner för jämställd styrning och ledning 2431 553 5 15 Jun 2019
Kvinnofrid - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligar...
1 Kvinnofrid 2394 548 9 19 Jun 2019
Våldsförebyggande arbete - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligar...
1 Våldsförebyggande arbete 2388 549 7 19 Jun 2019
Arbete med våldsutövare - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligar...
1 Arbete med våldsutövare 2376 551 8 19 Jun 2019
Brukare och patienter som aktiva medskapare - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgard...
1 Brukare och patienter som aktiva medskapare 2476 544 8 19 Jun 2019

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019
Motverka korruption - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Motverka korruption 2277 550 12 15 Jun 2019
Motverka korruption - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Motverka korruption 2277 550 12 13 Jun 2019
Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Stöd till förtroendevalda när de utsätts för hot, hat eller våld 2604 549 18 19 Jun 2019
Motverka korruption - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
1 Motverka korruption 2277 550 12 14 Jun 2019
Revision - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision
1 Revision 2247 544 6 15 Jun 2019

https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/l... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019
Egenvärdering för inköp och upphandling - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandlin...
1 Egenvärdering för inköp och upphandling 2259 543 6 13 Jun 2019
Upphandlingsprocessen: LOU, LOV och LUF - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandlin...
1 Upphandlingsprocessen: LOU, LOV och LUF 2372 543 13 19 Jun 2019
Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfor...
1 Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner 2184 545 7 12 Jun 2019
Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfor...
1 Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar 2319 541 13 13 Jun 2019
Styre och maktfördelning för tidsperioden 1994 - 2014 - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfor...
1 Styre och maktfördelning för tidsperioden 1994 - 2014 2238 545 5 14 Jun 2019

https://skl.se/download/18.28eae57e14983f3bbe0899f...
1 13 0 0 19 Jun 2019
Ekonomirapporten - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/eko...
1 Ekonomirapporten 2226 543 7 12 Jun 2019
Välfärdens långsiktiga finansiering - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/val...
1 Välfärdens långsiktiga finansiering 2238 540 9 19 Jun 2019
Dataskyddsförordningen, GDPR - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/off...
1 Dataskyddsförordningen, GDPR 2212 553 8 15 Jun 2019
E-handel och e-upphandling - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/upp...
1 E-handel och e-upphandling 2106 543 6 13 Jun 2019
Om novemberstatistiken - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/p...
1 Om novemberstatistiken 2263 551 5 13 Jun 2019
Internetbaserat stöd och behandling - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbasera...
1 Internetbaserat stöd och behandling 2388 548 9 13 Jun 2019
Samordnad Individuell Plan testas i Stöd och behandling - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/nyhetsarkiveha...
1 Samordnad Individuell Plan testas i Stöd och behandling 2258 541 7 19 Jun 2019
Beställarnätverk välfärdsteknik - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/valfardsteknik...
1 Beställarnätverk välfärdsteknik 2666 557 8 15 Jun 2019
Folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa
1 Folkhälsa 2216 545 8 19 Jun 2019
Arbete för minskade hälsoskillnader - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/halsaminska...
1 Arbete för minskade hälsoskillnader 2542 541 7 19 Jun 2019
Verktygslåda folkhälsostatistik och Öppna jämförelser folkhälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/metoderochv...
1 Verktygslåda folkhälsostatistik och Öppna jämförelser folkhälsa 2547 550 7 13 Jun 2019
SKL:s arbete med cancer och för en ännu bättre cancervård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Ännu bättre cancervård 2230 544 8 14 Jun 2019
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård 2581 552 6 13 Jun 2019
Nationella programområden - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationella programområden 3090 560 7 14 Jun 2019
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Webbutbildning för vård av äldre med diabetes 2346 557 6 13 Jun 2019

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe... (HTTP 404)
1 0 0 0 13 Jun 2019
Omställning till en nära vård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Omställning till en nära vård 2570 544 7 19 Jun 2019
Kvalitetsindikatorer för Primärvårdskvalitet - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Kvalitetsindikatorer för Primärvårdskvalitet 2593 559 5 13 Jun 2019
Kunskapsstöd inom diabetesvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Kunskapsstöd inom diabetesvård 2903 554 21 19 Jun 2019
Nationella arbetsgrupper - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationella arbetsgrupper 2307 551 5 14 Jun 2019
Nationella samverkansgrupper - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Nationella samverkansgrupper 3047 553 7 15 Jun 2019
Regionala programområden - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Regionala programområden 2229 549 5 14 Jun 2019
Styrgrupp, beredningsgrupp, NSK-R och sjukvårdsregionala samordnare - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbe...
1 Styrgrupp, beredningsgrupp, NSK-R och sjukvårdsregionala samordnare 2717 549 5 13 Jun 2019
Läkemedelskommittér - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/kontaktuppg...
1 Läkemedelskommittér 2400 543 23 13 Jun 2019
Nationella läkemedelslistan - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/nationellla...
1 Nationella läkemedelslistan 2480 546 7 14 Jun 2019
Samverkansregler för vård och industri - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/samverkansr...
1 Samverkansregler för vård och industri 2200 542 8 14 Jun 2019
Transparenta prislistor för svettbehandlingar - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/nyhetsarkivhalsasjukv...
1 Transparenta prislistor för svettbehandlingar 2257 539 5 19 Jun 2019
Patientinflytande - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande.243...
1 Patientinflytande 2163 539 5 19 Jun 2019
Riksavtal för utomlänsvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/uto...
1 Riksavtal för utomlänsvård 2280 546 12 15 Jun 2019
Patientsäkerhet - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet
1 Patientsäkerhet 2205 545 8 13 Jun 2019
Markörbaserad journalgranskning (MJG) - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matni...
1 Markörbaserad journalgranskning (MJG) 2394 547 15 13 Jun 2019
Mätning av trycksår i slutenvården - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matni...
1 Mätning av trycksår i slutenvården 2531 547 7 19 Jun 2019
Patientsäkerhetskultur - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/patie...
1 Patientsäkerhetskultur 2292 541 8 13 Jun 2019
Undernäring - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
1 Undernäring 2216 546 7 13 Jun 2019
Framgångsfaktorer vid införandet av nya arbetssätt som ökar patientsäkerheten - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
1 Framgångsfaktorer vid införandet av nya arbetssätt som ökar patientsäkerheten 2227 545 5 13 Jun 2019
Trycksår - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/risko...
1 Trycksår 2273 546 8 13 Jun 2019
Informationsmaterial om användning av antibiotika - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/vardr...
1 Informationsmaterial om användning av antibiotika 2211 552 7 13 Jun 2019
Psykisk hälsa och ohälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html
1 Psykisk hälsa 2159 542 6 15 Jun 2019
Psykisk hälsa barn och unga - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/barnochu...
1 Barn och ungas psykiska hälsa 2272 539 8 13 Jun 2019
Vård av personer från andra länder - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranand...
1 Vård av personer från andra länder 2222 539 5 15 Jun 2019
Hälso- och sjukvård för asylsökande - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranand...
1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 2383 540 8 14 Jun 2019
Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyk...
1 Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 2366 546 7 13 Jun 2019
Projekt Hälsofrämjande etablering - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyk...
1 Projekt Hälsofrämjande etablering 2196 545 5 19 Jun 2019
Regler om uppehållstillstånd för studier - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyk...
1 Regler om uppehållstillstånd för studier 2425 549 8 14 Jun 2019
Beredskap för höga temperaturer - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Beredskap för höga temperaturer 2530 553 7 13 Jun 2019
Bättre liv för sjuka äldre - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Bättre liv för sjuka äldre 2252 554 8 14 Jun 2019
Samverkan vid utskrivning från sjukhus - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Samverkan vid utskrivning från sjukhus 2540 555 13 13 Jun 2019
Barn och unga inom socialtjänsten - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Barn och unga inom socialtjänsten 2235 551 6 13 Jun 2019
Familjehemsvård - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Familjehemsvård 2460 561 9 19 Jun 2019
Rekommendationer för ersättningar - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Rekommendationer för ersättningar 2398 566 5 14 Jun 2019
Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden 2408 551 6 13 Jun 2019
Taligenkänning för socialtjänsten - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Taligenkänning för socialtjänsten 2632 549 8 19 Jun 2019
Beställarnätverk välfärdsteknik - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Beställarnätverk välfärdsteknik 2666 557 8 15 Jun 2019
Utvärdera socialtjänstens digitalisering - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Utvärdera socialtjänstens digitalisering 2274 545 7 15 Jun 2019
Stöd till personer med funktionsnedsättning - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2429 552 7 13 Jun 2019
Öppna jämförelser - stöd till personer med funktionsnedsättning - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Öppna jämförelser - stöd till personer med funktionsnedsättning 2114 547 5 13 Jun 2019
Positionspapper, funktionshinder och delaktighet - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Positionspapper, funktionshinder och delaktighet 2179 547 5 13 Jun 2019
Huvudmannagruppen - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Huvudmannagruppen 2408 546 5 14 Jun 2019
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S 2227 549 5 13 Jun 2019
Partnerskapet - en modell för samverkan - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
1 Partnerskapet - en modell för samverkan 2259 546 5 14 Jun 2019
Kontakta SKL - SKL
https://skl.se/kontakt
1 Kontakta SKL 2162 537 5 15 Jun 2019
Färre extratjänster och slopad utbetalning av stimulansmedel - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbe...
1 Färre extratjänster och slopad utbetalning av stimulansmedel 2251 538 5 15 Jun 2019
SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 SKL:s informationsinsatser kring nya dataskyddsförordningen 2203 567 6 13 Jun 2019
Digital anslagstavla - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Digital anslagstavla 2563 551 5 13 Jun 2019
Öppna data - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Öppna data 2222 555 5 14 Jun 2019

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi... (HTTP 400)
1 0 0 0 19 Jun 2019
Sakernas internet, IoT, skapar nya möjligheter för välfärden - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
1 Sakernas internet, IoT, skapar nya möjligheter för välfärden 2346 547 6 14 Jun 2019
Klimatklippet: Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
1 Klimatklippet: Tips och strategier för ett hållbart klimatarbete 2327 548 5 14 Jun 2019
Fastigheter - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/offe...
1 Fastigheter 2178 545 7 13 Jun 2019
Licensvillkor för att använda geodata - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/plan...
1 Licensvillkor för att använda geodata 2764 551 5 13 Jun 2019
​Taxa, plan- och bygglov - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/plan...
1 ​Taxa, plan- och bygglov 2326 552 5 14 Jun 2019
Regional utveckling - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regi...
1 Regional utveckling 2181 543 7 14 Jun 2019
Trafik, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
1 Trafik, infrastruktur 2174 548 5 15 Jun 2019
Parkering av motorcykel - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
1 Parkering av motorcykel 2622 540 5 13 Jun 2019
Trygghet, säkerhet - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/tryg...
1 Trygghet, säkerhet 2175 546 8 19 Jun 2019
Medborgarlöften , utveckling av samverkan mellan polis och kommun - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/tryg...
1 Medborgarlöften, utveckling av samverkan mellan polis och kommun 2555 548 5 13 Jun 2019
Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan 2220 548 5 19 Jun 2019
En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 2643 545 10 14 Jun 2019
En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 2643 545 10 13 Jun 2019
Förskolans kompetensförsörjning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Förskolans kompetensförsörjning 2467 564 5 13 Jun 2019
Fjärr- och distansundervisning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Fjärr- och distansundervisning 2454 557 7 13 Jun 2019
Distansundervisning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Distansundervisning 2179 558 7 15 Jun 2019
Det går att minska studieavbrotten - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Det går att minska studieavbrotten 2528 563 7 14 Jun 2019
Uppdrag fullföljd utbildning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
1 Uppdrag fullföljd utbildning 2486 543 5 15 Jun 2019
Myter om folkbibliotek - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibl...
1 Myter om folkbibliotek 2813 551 6 13 Jun 2019
Förskola, grund- och gymnasieskola - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola.85....
1 Förskola, grund- och gymnasieskola 2225 548 7 19 Jun 2019
SKL:s arbete med skolans digitalisering - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
1 SKL:s arbete med skolans digitalisering 2246 545 5 13 Jun 2019
Fjärrundervisning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/skl...
1 Fjärrundervisning 2346 560 5 15 Jun 2019

https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placer... (HTTP 404)
1 0 0 0 15 Jun 2019
Sveriges Viktigaste Jobb - SKL
https://skl.se/sverigesviktigastejobb
1 Sveriges Viktigaste Jobb 2197 544 5 15 Jun 2019
Municipalities and regions - SKL
https://skl.se/tjanster/englishpages/municipalitie...
1 Municipalities and regions 2480 542 5 19 Jun 2019

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsti ng/kommune... (HTTP 400)
1 0 0 0 13 Jun 2019
Länsregister - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakom...
1 Länsregister 2438 546 295 19 Jun 2019
SKL:s kontor i Bryssel - SKL
https://skl.se/tjanster/kontaktaskl/brysselsklskon...
1 SKL:s kontor i Bryssel 2087 538 6 19 Jun 2019
Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig? - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokum...
1 Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig? 2298 540 7 19 Jun 2019
Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokum...
1 Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi 2297 542 6 13 Jun 2019

https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen... (HTTP 404)
1 0 0 0 19 Jun 2019
Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet, webbsänding - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet, webbsänding 2202 539 6 19 Jun 2019
Dokumentation: Kickstart Digitalisering - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Dokumentation: Kickstart Digitalisering 2179 541 6 14 Jun 2019
Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Dokumentation: Utkast till nationell biblioteksstrategi 2297 542 6 14 Jun 2019
Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig? - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Dokumentation: Personcentrerad vård - Vad är viktigt för dig? 2298 540 7 19 Jun 2019
Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 4:19 - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
1 Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 4:19 2233 548 5 19 Jun 2019
Korrekt fakta och lokal lönebildning - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/...
1 Korrekt fakta och lokal lönebildning 3022 653 6 19 Jun 2019
Regionerna satsar på sjuksköterskorna - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/...
1 Regionerna satsar på sjuksköterskorna 3039 652 6 19 Jun 2019
Alla cirkulär - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/allaci...
1 Alla cirkulär 1764 575 5 19 Jun 2019
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
1 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 2083 545 5 13 Jun 2019
Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar - avtal - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
1 Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar - avtal 2083 546 5 13 Jun 2019
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
1 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 2575 544 5 13 Jun 2019
EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
1 EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar 3209 545 8 19 Jun 2019
Omräkning av pension enligt PA-KL - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
1 Omräkning av pension enligt PA-KL 3108 552 5 19 Jun 2019
Digital hantering av fakturor på SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/digitalafakturo...
1 Digital hantering av fakturor på SKL 2380 537 8 13 Jun 2019
Öppna jämförelser: grundskola 2018 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
1 Öppna jämförelser: grundskola 2018 2353 567 8 13 Jun 2019
Brukarundersökning, funktionshinder området 2019 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
1 Brukarundersökning, funktionshinderområdet 2019 2551 572 9 19 Jun 2019
Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018 - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
1 Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018 2378 567 7 19 Jun 2019
Tidigare Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
1 Tidigare Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2300 579 15 19 Jun 2019
Öppna jämförelser 2018 av våld i nära relationer - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelse...
1 Öppna jämförelser 2018 av våld i nära relationer 2973 569 10 14 Jun 2019
Agenda 2030 – för hållbar utveckling - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/agenda2030.19225.htm...
1 Agenda 2030 – för hållbar utveckling 2536 542 8 13 Jun 2019
Våra företag - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/varaforetag.2757.htm...
1 Våra företag 2141 539 5 13 Jun 2019
Press - SKL
https://skl.se/tjanster/press.408.html
1 Press 2117 544 6 12 Jun 2019
Lagändring krävs för en jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst - SKL
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debat...
1 Lagändring krävs för en jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst 2649 541 5 13 Jun 2019
Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop - SKL
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debat...
1 Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop 2654 541 5 13 Jun 2019
SKL värnar kvinnojourerna - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/arkiveradeny...
1 SKL värnar kvinnojourerna 2269 543 5 15 Jun 2019
200 miljoner till nationella kvalitetsregister - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 200 miljoner till nationella kvalitetsregister 2365 543 6 19 Jun 2019
Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman 2300 543 7 15 Jun 2019
Ersättning för läkemedel klar - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ersättning för läkemedel klar 2303 545 5 13 Jun 2019
Första redovisningen av nya vårdgarantin - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Första redovisningen av nya vårdgarantin 2408 543 6 19 Jun 2019
Från plan till verkstad – #skolDigiplan - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Från plan till verkstad – #skolDigiplan 2530 543 7 13 Jun 2019
Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser 2398 545 6 19 Jun 2019
Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver 2538 543 6 13 Jun 2019
Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut 2373 543 5 13 Jun 2019
Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård 2531 543 7 13 Jun 2019
Ny studie ser på förändringar för biblioteken - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ny studie ser på förändringar för biblioteken 2460 542 6 14 Jun 2019
Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd 2283 544 5 13 Jun 2019
Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar 2480 545 5 19 Jun 2019
Patienternas syn på psykiatrivården - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Patienternas syn på psykiatrivården 2556 543 6 14 Jun 2019
Satsning på kvinnors hälsa ger resultat - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Satsning på kvinnors hälsa ger resultat 2495 543 8 19 Jun 2019
Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter 2263 542 6 14 Jun 2019
Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
1 Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård 2443 543 6 19 Jun 2019
Bättre företagsklimat viktigt för välfärden - SKL
https://skl.se/tjanster/press/vdskronika/vdskronik...
1 Bättre företagsklimat viktigt för välfärden 2366 544 5 19 Jun 2019
Webbhandboken - SKL
https://skl.se/tjanster/webbhandboken.7970.html
1 Webbhandboken 1513 547 6 15 Jun 2019
https://www.skl.se/press/pressmeddelanden/sveriges... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/pressmeddelanden/sveriges-sakraste-kommun-ar-habo
1 15 Jun 2019
http://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligara... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/manochjamstalldhet.7914.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyc... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/kostnadperpatientkpp.1076.html
0 13 Jun 2019

http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/invanartjanster... (HTTP 404)
0 0 0 0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/biobanker.1430.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbeh... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning.6250.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikreglerva... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikreglervardochindustri.657.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/pati... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen
0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/pati... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utom... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal
0 13 Jun 2019
http://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandr... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/halsasjukvard/vardavpersonerfranandralander.7827.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbet... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning.345.html
0 13 Jun 2019

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nyanl... (HTTP 404)
0 0 0 0 13 Jun 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placera... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga.3424.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placera... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer.1506.html
0 14 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressupp... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/adressuppgifterlandsting.1247.html
0 14 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/lattlast/vadgorkommunerna.5... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/lattlast/vadgorkommunerna.596.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html
0 13 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedninga... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/handlingarstyrelsen/meddelandenfranstyrelsen.2684.html
0 14 Jun 2019
http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv20... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/alltflerkommunerochlandstingbeslutaromheltid.8152.html
0 14 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?A=5029&C=2199 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?A=5029&C=2199
0 15 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=2199&A=311 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=2199&A=311
0 15 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=376&A=58122 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=376&A=58122
0 14 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=376&A=60008 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=376&A=60008
0 14 Jun 2019
http://www.skl.se/artikel.asp?C=445&A=5177 (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikel.asp?C=445&A=5177
0 15 Jun 2019
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=3367&A=454... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikeldokument.asp?C=3367&A=45402&FileID=156173&NAME=Det+%E4r+som+tivoli.pdf
0 15 Jun 2019
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=6000... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=60004&FileID=256328&NAME=kultur-enk%E4t_web.pdf
0 14 Jun 2019
http://www.skl.se/kunskaptillpraktik (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/kunskaptillpraktik
0 13 Jun 2019
http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lararens-... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/press/pressmeddelanden/lararens-aterkoppling-ar-nyckeln-till-goda-resultat
0 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiut... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/mr/barnets-rattigheter/kortlek-barnets-rattigheter
0 13 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skola... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/skolans_digitalisering/unos-uno
0 15 Jun 2019
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/... (HTTP 301)
Redirect to: https://skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppna-jamforelser-av-halso-och-sjukvarden
0 13 Jun 2019
EU påverkar lokalpolitiken - SKL
https://skl.se/4.7c8f517a1446924bea7208b.html?utm_...
0 EU påverkar lokalpolitiken 2376 542 5 13 Jun 2019
Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL - SKL
https://skl.se/5.21db76e9164897b08cd8787b.html?utm...
0 Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL 2159 541 5 13 Jun 2019
Cykelkonferens 2019 - SKL
https://skl.se/5.4633bca1168ec68c254886fa.html?utm...
0 Cykelkonferens 2019 2183 542 5 13 Jun 2019
SKL välkomnar enklare samverkan - SKL
https://skl.se/5.7512fffa15f1526e2d6577a5.html?utm...
0 SKL välkomnar enklare samverkan 2332 544 6 13 Jun 2019

https://skl.se/Om-ESF-radet/Nyheter/Kalender/Arbet... (HTTP 404)
0 0 0 0 13 Jun 2019
Arbetsgivare, kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.ht...
0 Arbetsgivare, kollektivavtal 2233 550 8 12 Jun 2019
Arbetsmiljö - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
0 Arbetsmiljö 2186 545 9 12 Jun 2019
Upphandling av företagshälsovård - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmi...
0 Upphandling av företagshälsovård 2263 540 5 14 Jun 2019
Arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsra...
0 Arbetsrätt och lagar 2142 549 5 12 Jun 2019
Anställning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsra...
0 Anställning 2105 542 5 12 Jun 2019
Råd och stöd arbetsrätt och lagar - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsra...
0 Råd och stöd arbetsrätt och lagar 2281 543 5 12 Jun 2019
Avtalsrörelse - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/avtalsro...
0 Avtalsrörelse 2203 547 5 12 Jun 2019
Frågor och svar om avtalsrörelsen - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/avtalsro...
0 Frågor och svar om avtalsrörelsen 3857 538 5 12 Jun 2019
Chefs- och ledarskap - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/chefsoch...
0 Chefs- och ledarskap 2222 542 8 12 Jun 2019
​Arbetsgivarfrågor internationellt - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/internat...
0 ​Arbetsgivarfrågor internationellt 2192 536 9 12 Jun 2019
Fakta om löner 2018 - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
0 Fakta om löner 2018 2913 543 6 13 Jun 2019
Försäkringar enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
0 Försäkringar enligt kollektivavtal 2166 541 9 12 Jun 2019
Pensioner enligt kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
0 Pensioner enligt kollektivavtal 2250 546 5 12 Jun 2019
Råd och stöd kollektivavtal - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollekti...
0 Råd och stöd kollektivavtal 2231 540 5 12 Jun 2019
Lönebildning - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
0 Lönebildning 2309 539 8 12 Jun 2019
Lönelänken - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/lonebild...
0 Lönelänken 2157 539 9 12 Jun 2019
Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljn...
0 Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik 2168 537 5 12 Jun 2019
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - SKL
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljn...
0 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2254 543 6 13 Jun 2019
Cirkulär – viktig information från SKL - SKL
https://skl.se/cirkular
0 Cirkulär – viktig information från SKL 1550 544 5 14 Jun 2019
Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/digitalkom...
0 Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner 2167 541 5 12 Jun 2019
Driftformer och valfrihet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftforme...
0 Driftformer och valfrihet 2177 541 10 12 Jun 2019
EU:s sektorsprogram 2014-2020 - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
0 EU:s sektorsprogram 2014-2020 2853 549 26 13 Jun 2019
Svenska delegationen - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternat...
0 Svenska delegationen 2282 543 5 13 Jun 2019
Jämställdhet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligar...
0 Jämställdhet 2252 552 6 14 Jun 2019
Medborgardialog och delaktighet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgard...
0 Medborgardialog och delaktighet 2199 545 10 12 Jun 2019
Samverkan med civilsamhället - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgard...
0 Samverkan med civilsamhället 2403 543 11 15 Jun 2019

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgard... (HTTP 404)
0 0 0 0 13 Jun 2019
Förebygga och hantera hat, hot, våld - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskst...
0 Förebygga och hantera hat, hot, våld 2267 550 5 13 Jun 2019
Revision - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision.3...
0 Revision 2247 544 6 12 Jun 2019
Ansvarsprövning - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/a...
0 Ansvarsprövning 2229 541 8 12 Jun 2019
God revisionssed i kommunal verksamhet - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/revision/g...
0 God revisionssed i kommunal verksamhet 2236 543 12 12 Jun 2019
Stöd för att styra och leda - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforatt...
0 Stöd för att styra och leda 2203 546 5 12 Jun 2019
Upphandling - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandlin...
0 Upphandling 2203 547 7 12 Jun 2019
Det här gör SKL - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandlin...
0 Det här gör SKL 2468 539 6 12 Jun 2019
Förebygg våldsbejakande extremism - SKL
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valdsbejak...
0 Förebygg våldsbejakande extremism 2233 540 14 12 Jun 2019
Ekonomi, juridik, statistik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
0 Ekonomi, juridik, statistik 2107 538 5 12 Jun 2019
Ekonomi - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi.277...
0 Ekonomi 2219 552 6 12 Jun 2019
Budget och planering - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/bud...
0 Budget och planering 2206 556 5 12 Jun 2019
Finansfrågor - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/fin...
0 Finansfrågor 2150 545 5 12 Jun 2019
Finansieringsprincipen - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/fin...
0 Finansieringsprincipen 2406 543 6 12 Jun 2019
KPP Somatik - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/k...
0 KPP Somatik 2228 547 8 13 Jun 2019
Personalen i siffror - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/p...
0 Personalen i kommuner och landsting 2295 553 6 14 Jun 2019
Sjukfrånvaroredovisningen - SKL
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/p...
0 Sjukfrånvaroredovisningen 2213 554 9 13 Jun 2019
Hälsa, sjukvård - SKL
https://skl.se/halsasjukvard.8.html
0 Hälsa, sjukvård 2178 542 5 12 Jun 2019

https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/nyhetsarkiveha... (HTTP 404)
0 0 0 0 13 Jun 2019
Tidigare års resultat och sammanställningar - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/nat...
0 Tidigare års resultat och sammanställningar 5520 544 8 14 Jun 2019
SBAR – Kommunicera strukturerat i vården - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbars...
0 SBAR – Kommunicera strukturerat i vården 2301 545 6 13 Jun 2019
Strategi för hälsa - SKL
https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515...
0 Strategi för hälsa 2455 536 7 13 Jun 2019
Integration, social omsorg - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg.26.html
0 Integration, social omsorg 2138 538 5 12 Jun 2019
Kontakt regionala utvecklingsledare i länen, social omsorg och stöd - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
0 Kontakt regionala utvecklingsledare i länen, social omsorg och stöd 2313 549 5 13 Jun 2019
Stöd vid svåra samtal med barn - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
0 Stöd vid svåra samtal med barn 2320 551 5 13 Jun 2019
Om utvecklingsarbetet Kunskap till praktik - SKL
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsor...
0 Om utvecklingsarbetet Kunskap till praktik 2191 544 5 13 Jun 2019
Näringsliv, arbete, digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering.62.h...
0 Näringsliv, arbete, digitalisering 2121 538 5 12 Jun 2019
Digitalisering - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
0 Digitalisering 2160 546 6 13 Jun 2019
NIS-direktivet - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
0 NIS-direktivet 2342 552 11 13 Jun 2019
Enklare företagande med digitala tjänster och Serverat - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
0 Enklare företagande med digitala tjänster och Serverat 2342 545 8 14 Jun 2019
Dela Digitalt - enklare samverkan för en smartare välfärd - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
0 Dela Digitalt - enklare samverkan för en smartare välfärd 2540 562 7 13 Jun 2019
Mål och strategier för en smartare välfärd - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digi...
0 Mål och strategier för en smartare välfärd 2281 549 7 13 Jun 2019
Insikt - SKL
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/nari...
0 Insikt 2319 546 6 13 Jun 2019
Samhällsplanering, infrastruktur - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.ht...
0 Samhällsplanering, infrastruktur 2099 538 5 12 Jun 2019
Klimat - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
0 Klimat 2278 546 5 13 Jun 2019
Miljömål - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
0 Miljömål 2349 541 12 13 Jun 2019
Vatten - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/milj...
0 Vatten 2291 544 9 15 Jun 2019
Regional utveckling - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regi...
0 Regional utveckling 2181 543 7 13 Jun 2019
Kommunal praxis Cykelöverfarter samt cykelpassage - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/traf...
0 Kommunal praxis Cykelöverfarter samt cykelpassage 2404 551 5 14 Jun 2019
Krisberedskap - SKL
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/tryg...
0 Krisberedskap 2483 553 9 14 Jun 2019
Skola, kultur, fritid - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid.27.html
0 Skola, kultur, fritid 2134 538 5 12 Jun 2019
Metodstöd, lärande exempel studie- och yrkesvägledning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
0 Metodstöd, lärande exempel studie- och yrkesvägledning 2728 542 12 15 Jun 2019
Politiska partier i skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochg...
0 Politiska partier i skolan 2318 551 6 13 Jun 2019
Folkbildning - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/folk...
0 Folkbildning 2304 539 6 13 Jun 2019
Kultur- och musikskolor - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kult...
0 Kultur- och musikskolor 2340 546 5 13 Jun 2019
Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
0 Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan 2216 548 5 13 Jun 2019
En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/dig...
0 En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 2643 545 10 14 Jun 2019
Särskilt begåvade elever - SKL
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/skl...
0 Särskilt begåvade elever 2338 560 5 14 Jun 2019
Tjänster - SKL
https://skl.se/tjanster.428.html
0 Tjänster 2042 533 5 12 Jun 2019
Kommuner, lista - SKL
https://skl.se/tjanster/kommunerregioner/kommunerl...
0 Kommuner, lista 2730 560 295 13 Jun 2019
Kontakta SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/kontaktaskl.427.html
0 Kontakta SKL 2162 537 5 12 Jun 2019
Agenda för integration, del 15 - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Agenda för integration, del 15 171 541 5 13 Jun 2019
Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken 2642 538 5 14 Jun 2019
Dokumentation: Cykelkonferens 2019 - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Dokumentation: Cykelkonferens 2019 2375 563 5 14 Jun 2019
Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan 2395 538 6 14 Jun 2019
Heltidsresan i praktiken - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Heltidsresan i praktiken 2293 538 5 14 Jun 2019
Lönepolitisk grundkurs - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Lönepolitisk grundkurs 2290 538 5 14 Jun 2019
Planering och finansiering för miljökontor - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Planering och finansiering för miljökontor 2286 538 6 14 Jun 2019
Dokumentation: Regional utveckling 2019 - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Dokumentation: Regional utveckling 2019 2222 548 5 14 Jun 2019
Dokumentation: Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder - SKL
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalen...
0 Dokumentation: Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder 2202 540 5 14 Jun 2019
Bloggar från SKL - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl....
0 Bloggar från SKL 1463 549 5 12 Jun 2019
Ny satsning för fullföljda studier - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/...
0 Ny satsning för fullföljda studier 7661 660 14 15 Jun 2019
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 Ersättningar - SKL
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkul...
0 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 Ersättningar 2086 545 5 14 Jun 2019
VD och ledningsgrupp - SKL
https://skl.se/tjanster/omskl/kansliorganisation/v...
0 VD och ledningsgrupp 2386 540 5 14 Jun 2019
Nu krävs en arbetsmarknadspolitik för hela landet - SKL
https://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debat...
0 Nu krävs en arbetsmarknadspolitik för hela landet 2535 543 6 13 Jun 2019
Nyheter - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter.7885.html
0 Nyheter 4444 894 5 12 Jun 2019
80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna 2432 543 5 15 Jun 2019
Alla landsting blir regioner - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 Alla landsting blir regioner 2234 543 5 13 Jun 2019
Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven 2482 543 6 15 Jun 2019
Fortsatt högt förtroende för vården - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 Fortsatt högt förtroende för vården 2447 544 6 13 Jun 2019
Så kan kommuner upphandla klimatsmart - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 Så kan kommuner upphandla klimatsmart 2462 547 5 14 Jun 2019
SKL:s politiska organisation klar - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 SKL:s politiska organisation klar 2336 543 5 14 Jun 2019
Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven 2495 545 5 14 Jun 2019
Större andel elever tar examen inom tre år - SKL
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/...
0 Större andel elever tar examen inom tre år 2630 545 6 15 Jun 2019
100+
Domains Found

.se 95%

.org 2%

.com 1%

other 2%

TLD Distribution
DomainIPAnalyticsAdsense
tystnainte.se 104.214.237.135 UA-140067472
odeshog.se 185.84.52.196 UA-137982178
sotenas.se 194.18.226.237 UA-137524704
karlshamn.se 79.171.252.79 UA-135289082 (6)
regionblekinge.se 185.84.52.181 UA-131286146
skara.se 83.223.9.127 UA-129176986
kickstartdigi.se 185.140.117.108 UA-129158371
savsjo.se 178.22.201.152 UA-125967275
valdemarsvik.se 217.114.80.125 UA-121810903 (20)
jarfalla.se 185.84.52.29 UA-118566169
hagfors.se 185.84.52.28 UA-116241344
aneby.se 178.22.201.152 UA-113635311
solleftea.se 194.103.3.74 UA-112172754
eksjo.se 178.22.201.152 UA-111318298 (3)
degerfors.se 81.216.17.100 UA-111188676
solvesborg.se 185.84.52.46 UA-108381830
sorsele.se 40.127.132.204 UA-105261981
e-vis.se 193.180.18.61 UA-100365114
klippan.se 194.68.33.225 UA-100359954
innovationsguiden.se 195.74.38.130 UA-99106848
bengtsfors.se 194.17.153.5 UA-93005536 (2)
iotsverige.se 104.24.119.198 UA-92081630 (2)
dorotea.se 40.127.132.204 UA-91519100
regionvastmanland.se 193.180.10.60 UA-90755667
bastad.se 194.14.252.117 UA-89006021
herrljunga.se 194.103.48.13 UA-87922932
hedemora.se 62.20.6.151 UA-84943430
grastorp.se 83.223.9.170 UA-83875070
molndal.se 185.84.52.205 UA-83556116
sala.se 193.180.253.114 UA-80188846
norberg.se 185.84.52.25 UA-79170713
skovde.se 194.16.15.63 UA-77802233
bollebygd.se 185.84.52.80 UA-77001127
lycksele.se 81.8.128.22 UA-76345333
monsteras.se 195.198.17.53 UA-76071625 (3)
saffle.se 217.114.80.160 UA-75480886 (2)
ostersund.se 83.219.211.5 UA-73205919
tranemo.se 81.200.161.200 UA-72655625
orkelljunga.se 217.67.86.12 UA-72506403
mjolby.se 37.233.66.20 UA-71148728
hedersfortryck.se 139.162.141.22 UA-70958052
falkoping.se 194.17.6.26 UA-70753022 (5)
stockholmregion.org 93.188.2.53 UA-70628717
haparanda.se 194.117.170.5 UA-68043767
praktikplatsen.se 89.189.193.19 UA-67875968
partille.se 104.17.2.189 UA-67809967 (3)
regionjh.se 194.14.51.134 UA-67788961
arvidsjaur.se 194.236.44.243 UA-67311847 (2)
filminstitutet.se 193.10.144.150 UA-66882649
vara.se 193.44.2.61 UA-65063782
ljusnarsberg.se 212.85.68.123 UA-63343775
munkfors.se 185.99.36.170 UA-63234108 (34)
kfsk.se 40.69.72.149 UA-62792260 (7)
oppnajamforelser.socialstyrelsen.se 192.137.161.10 UA-62585701
samverkan.regionsormland.se 193.181.154.188 UA-62127689 (2)
regionsormland.se 193.181.154.182 UA-62127689 (2)
publector.org 165.227.165.214 UA-60856732
uppdragpsykiskhalsa.se 91.201.60.72 UA-60447560 (2)
international.goteborg.se 62.88.153.124 UA-60195320
stromstad.se 185.84.52.71 UA-60044988
nybro.se 87.237.214.198 UA-57679548 (9)
falun.se 185.84.52.50 UA-57140487 (5)
lul.se 192.36.34.221 UA-56631061 (2)
oxelosund.se 77.91.216.224 UA-55028061 (4)
webbkollen.com 89.150.196.232 UA-54272195
ulricehamn.se 81.200.161.50 UA-54268730
gnesta.se 185.84.52.149 UA-52204932
kavlinge.se 194.71.105.70 UA-52177036 (2)
ovanaker.se 195.198.33.227 UA-51586174 (5)
hellefors.se 195.34.84.137 UA-51352803 (2)
nykvarn.se 212.85.68.115 UA-51205101 (3)
erc-online.eu 217.70.180.151 UA-50813623
skane.se 194.103.189.144 UA-50469050 (4)
utveckling.skane.se 194.103.189.144 UA-50469050 (4)
vaggeryd.se 194.22.148.205 UA-49601524 (2)
lessebo.se 185.84.52.57 UA-49599909 (3)
ahrq.gov 104.108.46.142 UA-49578204 (2)
rapporter.skl.se 212.85.68.122 UA-49282528 (12)
konferens.skl.se 212.85.68.122 UA-49282528 (12)
skolriksdag.se 212.85.68.99 UA-49282528 (12)
sfti.se 212.85.68.99 UA-49282528 (12)
skoldigiplan.se 212.85.68.99 UA-49282528 (12)
patientsakerhetskonferensen.se 212.85.68.99 UA-49282528 (12)
robertsfors.se 80.88.113.104 UA-48399538
trosa.se 212.112.186.55 UA-47866022
habokommun.se 80.244.198.28 UA-47509384
vaxholm.se 212.85.68.112 UA-47445871
malung-salen.se 212.85.68.99 UA-45461001 (2)
alvkarleby.se 195.35.101.33 UA-45315059
folkhalsomyndigheten.se 194.103.120.45 UA-45058139 (2)
engelholm.se 195.216.51.66 UA-44792534 (5)
nora.se 195.34.84.104 UA-44169261
eskilstuna.se 185.84.52.52 UA-42217516 (2)
kiruna.se 193.45.227.178 UA-41643828
ivo.se 85.119.131.162 UA-40753918
storuman.se 81.8.148.104 UA-40116283
tingsryd.se 91.212.209.153 UA-39812528
upplandsvasby.se 194.116.212.4 UA-37718804 (6)
gislaved.se 194.71.116.178 UA-37665264
eslov.se 213.180.78.112 UA-37643991 (2)