Feedback

Overview

sivilombudsmannen.no 01 Jun 2016

39 (+0)

Ahrefs URL Rating

27 (-1)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

463 (+13)

Referring Domains

1 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

5

DomainScore

IP info 28 May 2018

IP 62.210.102.207
(9 domains on this IP)
Location fr country flag
ISP AS12876 ONLINE S.A.S.
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 17 Mar 2018)

Data from Ahrefs Updated 30 Mar 2017

Ahrefs Domain Rating 55
Domains Linking in 463 (+13)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 39 https://www.sivilombudsmannen.no/ (+0)
37 http://www.sivilombudsmannen.no/

Pages crawled by Ahrefs 18885

Crawl information Updated 23 Apr 2018

Time to fetch 0.76 seconds
Title Forside - Sivilombudsmannen
Word count 284
Dofollow links on the home page External: 4, Internal: 80
Favicon favicon

Description Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Data from Moz Updated 27 Feb 2018

Domain Authority 45 (-2)
Page Authority 54 (-2)

Data from Majestic Updated 08 Jan 2018

Citation Flow 38 (+0)
Trust Flow 27 (-1)
Category Society/Government

Not in Majestic Top Million.

Internet Archive Updated 01 Jun 2016

Saved185 times
First snapshot05 Oct 1999
Last snapshot05 May 2016

Data from Alexa Updated 12 Apr 2018

Global Rank0

Social Media Updated 01 Jun 2016

Mobile Updated 01 Jun 2016

Mobile speed 59

User Experience 63

Full info on this link.

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 0

Development

Rank Positions on Google.no Updated 25 Aug 2017

Keyword Rank Change URL Volume CPC (USD)
det sentrale motorvognregisteret 5 www.sivilomb...lling-fra-databaser/ 30 0.02
klager 2 www.sivilombudsmannen.no/klage/ 30 0.00
klager 3 1 www.sivilomb...klage/nar-du-klager/ 30 0.00

1 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Klage til Sivilombudsmannen - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/
34 241 63 5 23 Apr 2018
[not crawled]
http://www.sivilombudsmannen.no/
20
Forside - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/
11 296 80 4 23 Apr 2018
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/om-torturforebygging/forsiden/
3
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/soknadsplikt-for-tennisbane-med-gjerde-og-lysstolper-article1487-114.html
3
[not crawled]
http://sivilombudsmannen.no/
2
[not crawled]
http://www.sivilombudsmannen.no/?lang=no_NO
2
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/krav-om-privatrettslig-sikret-tilknytning-til-vann-avlop-og-atkomst/
2
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/undersokelse-av-eget-tiltak-offentlig-ansattes-ytringsfrihet/
2
[not crawled]
http://www.sivilombudsmannen.no/sivilombudsmannen.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/?lang=en_GB
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/sivilombudsmannen-er-kritisk-til-behandlingen-av-internerte-ved-trandum-article4134-2865.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/undersoker-behandling-av-innsynssaker-article3789-1555.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/arrangementer/rettssikkerhetsgarantier-i-psykisk-helsevern-article4411-3017.html
1
Besøk og rapporter - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/
1 324 79 4 24 Apr 2018
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/klageskjema/category2816.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/offentlighet-og-innsyn/category235.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/plan-og-bygg/krav-om-privatrettslig-sikret-tilknytning-til-vann-avlop-og-atkomst-article3700-244.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/beregning-av-arsavgift-for-vann-sporsmal-om-foreldelse-for-tidligere-ars-overforbruk/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kontroll-med-anvendelsen-av-selvkostprinsippet/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/krav-om-sammenstilling-av-og-innsyn-i-opplysninger-i-skatteetatens-aksjonarregister-article3156-114.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/krav-til-ledsageren-ved-ovingskjoring-vegtrafikkloven-§-26/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/plassering-av-bygg-over-vann-og-avlopsledning-plbl-§§-70-og-7/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/regulering-av-ansattes-ytringsfrihet-article3222-114.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/regulering-av-ansattes-ytringsfrihet/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/rettslig-klageinteresse-for-hytteeierforening/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sak-om-ansattes-ytringsfrihet-article2711-114.html
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sak-om-ansattes-ytringsfrihet/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sak-om-kommunal-overtakelse-av-vei-og-va-anlegg/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sporsmal-om-ekstra-vanntilknytningsgebyr-var-tilstrekkelig-kunngjort/
1
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/tilrettevisning-av-ansatt-pa-bakgrunn-av-ytringer-i-media-ansattes-ytringsfrihet-og-lojalitetsplikt/
1
Aktuelt - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/
0 530 77 4 24 Apr 2018
Aktuelt Torturforebygging - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tortur-forebygging/
0 513 78 4 23 Apr 2018
Åna fengsel - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/ana-fengsel-2/
0 498 59 6 23 Apr 2018
Kvammen akuttinstitusjon - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/kvammen-akuttinstitusjon-2/
0 721 59 6 24 Apr 2018
Homepage - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/
0 253 65 3 23 Apr 2018
Deutsch - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/deutsch/
0 558 53 3 23 Apr 2018
Español - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/espanol/
0 574 53 3 23 Apr 2018
Français - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/francais/
0 529 53 3 24 Apr 2018
Русский - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/русский/
0 569 53 3 23 Apr 2018
اردو - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/اردو/
0 639 53 3 23 Apr 2018
العربية - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/العربية/
0 501 53 3 23 Apr 2018
中文 - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/中文/
0 213 53 3 23 Apr 2018
Innsyn og offentlig journal - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/innsyn/
0 238 69 4 23 Apr 2018
Kalender - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/kalender/
0 157 61 4 23 Apr 2018
Kalender - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/kalender/?eemne=torturforebygging
0 157 61 4 23 Apr 2018
Prosessen videre - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/etter-innsendt-klage/
0 381 64 4 24 Apr 2018
Ofte stilte spørsmål - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/faq/
0 791 59 4 23 Apr 2018
Før du klager - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/for-du-klager/
0 647 61 4 23 Apr 2018
Slik klager du - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/nar-du-klager/
0 595 61 5 24 Apr 2018
Kontakt - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/kontakt/
0 356 67 4 23 Apr 2018
Ledige stillinger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/ledige-stillinger/
0 379 58 5 23 Apr 2018
Media - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/media/
0 207 70 5 24 Apr 2018
Forside - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/nn/
0 199 62 3 23 Apr 2018
Nyhetsbrev - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/nyhetsbrev/
0 196 58 8 23 Apr 2018
Om Sivilombudsmannen - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/
0 316 82 4 23 Apr 2018
Ansatte - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/ansatte/
0 391 57 4 23 Apr 2018
Lover og forskrift - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/lover-og-forskrifter/
0 183 59 9 24 Apr 2018
Organisasjon - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/organisasjon/
0 259 63 4 24 Apr 2018
Saker av eget tiltak - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/saker-av-eget-tiltak/
0 219 61 4 24 Apr 2018
Saksområder klage - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/saksomrader-klage/
0 256 59 4 23 Apr 2018
Aage Thor Falkanger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/sivilombudsmannen/
0 252 59 4 24 Apr 2018
Pressemeldinger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/pressemeldinger/
0 514 71 4 23 Apr 2018
Publikasjoner - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/
0 208 78 4 24 Apr 2018
Årsmeldingene - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/arsmelding/
0 216 63 4 23 Apr 2018
Årsregnskap - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/arsregnskap-2/
0 152 63 4 23 Apr 2018
Brosjyrer - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/brosjyrer/
0 242 67 4 23 Apr 2018
Arrangement og foredrag - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/foredrag/
0 202 63 4 24 Apr 2018
Høringsuttalelser - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/horingsuttalelser/
0 400 99 4 23 Apr 2018
Særskilte meldinger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/saerskilte-meldinger/
0 247 69 4 24 Apr 2018
Torturforebygging - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/
0 331 84 4 23 Apr 2018
Arbeidsområder torturforebygging - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/arbeidsomrader/
0 208 60 4 23 Apr 2018
Mandat - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/mandat/
0 498 65 8 23 Apr 2018
Medarbeidere - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/medarbeidere/
0 557 60 4 23 Apr 2018
Metode - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/metode/
0 329 66 4 23 Apr 2018
Rådgivende utvalg - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/radgivende-utvalg/
0 272 59 4 23 Apr 2018
Ressurser - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/ressurser/
0 169 61 4 23 Apr 2018
Informasjon til barn og unge - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/ung/
0 308 67 4 24 Apr 2018
Uttalelser - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/
0 2171 77 4 23 Apr 2018

Data from SimilarWeb

Examples of domains that sivilombudsmannen.no links to

Domain IP Analytics Adsense
jobbnorge.no 185.21.145.188