Feedback
loading

Overview

sivilombudsmannen.no 01 Jun 2016

39 (+0)

Ahrefs URL Rating

29 (+2)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

463 (+13)

Referring Domains

5

DomainScore (0-10)

IP info 19 Jul 2018

IP 62.210.102.207
(22 domains on this IP)
Location fr country flag
ISP AS12876 ONLINE S.A.S.
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 17 Mar 2018)

Data from Ahrefs Updated 30 Mar 2017

Ahrefs Domain Rating 61 (+6)
Domains Linking in 463 (+13)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 39 https://www.sivilombudsmannen.no/ (+0)
37 http://www.sivilombudsmannen.no/

Pages crawled by Ahrefs 18885

Crawl information Updated 05 Aug 2018

Time to fetch 0.98 seconds
Final URL https://www.sivilombudsmannen.no/
Title Forside - Sivilombudsmannen
Word count 298
Dofollow links on the home page External: 4, Internal: 83
Favicon favicon

Description Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer mennesk

Data from Moz Updated 27 Feb 2018

Domain Authority 45 (-2)
Page Authority 54 (-2)

Data from Majestic Updated 26 Jun 2018

Citation Flow 40 (+2)
Trust Flow 29 (+2)
Category Regional/Europe

Not in Majestic Top Million.

Keyword data Updated 14 Aug 2018

Keywordsivilombudsmannen
Search volume per month 2400
Cost per click (CPC) $0.01
Commercial Value3
LanguageNorwegian

Internet Archive Updated 01 Jun 2016

Saved185 times
First snapshot05 Oct 1999
Last snapshot05 May 2016

Data from Alexa Updated 12 Apr 2018

Global Rank0

Social Media Updated 01 Jun 2016

Mobile Updated 01 Jun 2016

Mobile speed 59

User Experience 63

Full info on this link.

Spam and Blacklists

 • DomainStats.com Spam Flags 0
 • Google Safe Browsing Clean
 • WOT Trustworthiness Good (confidence 7%)
 • WOT Child Safety Excellent (confidence 3%)
 • WOT category Good site (confidence 7%)
 • McAfee Threat Intelligence: Minimal Risk
  Web Category: Government/Military, Public Information
 • Database from squidblacklist.org Clean
 • Database from Malwaredomains.com Clean
 • Database from PhishTank.com Clean
 • Database from Malwarebytes.org Clean
 • Database of scammers from spam404.com Clean
 • 9 different lists from Spamhaus Clean
 • 6 different lists from Surbl.org Clean
 • 2 different lists from Spam Eating Monkey Clean
 • 5 different lists from JunkemailFilter.com Clean

Development

Google Trends

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Klage til Sivilombudsmannen - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/
34 276 66 5 05 Aug 2018
http://www.sivilombudsmannen.no/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/
17 08 Aug 2018
Forside - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/
15 298 83 4 05 Aug 2018
https://www.sivilombudsmannen.no/om-torturforebygging/forsiden/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/
4 08 Aug 2018

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/soknadsplikt-for-tennisbane-med-gjerde-og-lysstolper-article1487-114.html (HTTP 404)
4 0 0 0 08 Aug 2018
http://sivilombudsmannen.no/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/
2 08 Aug 2018

https://www.sivilombudsmannen.no/offentlighet-og-innsyn/category235.html (HTTP 404)
2 0 0 0 08 Aug 2018
Torturforebygging - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/
2 344 86 4 05 Aug 2018
Krav om privatrettslig sikret tilknytning til vann, avløp og atkomst - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/krav-om-privatrettslig-sikret-tilknytning-til-vann-avlop-og-atkomst/
2 2013 62 6 08 Aug 2018

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/krav-om-sammenstilling-av-og-innsyn-i-opplysninger-i-skatteetatens-aksjonarregister-article3156-114.html (HTTP 404)
2 0 0 0 08 Aug 2018
http://www.sivilombudsmannen.no/?lang=no_NO (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/?lang=no_NO
1 08 Aug 2018
[not crawled]
http://www.sivilombudsmannen.no/index.php?12
1
[not crawled]
http://www.sivilombudsmannen.no/index.php?23
1
http://www.sivilombudsmannen.no/sivilombudsmannen.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/sivilombudsmannen.html
1 08 Aug 2018
Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/?lang=en_GB
1 24440 96 25 08 Aug 2018
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/?lang=no_NO
1
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/sivilombudsmannen-er-kritisk-til-behandlingen-av-internerte-ved-trandum-article4134-2865.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/politiets-utlendingsinternat-pa-trandum/
1 08 Aug 2018

https://www.sivilombudsmannen.no/arrangementer/rettssikkerhetsgarantier-i-psykisk-helsevern-article4411-3017.html (HTTP 404)
1 0 0 0 08 Aug 2018
Besøk og rapporter - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/
1 343 84 4 05 Aug 2018
https://www.sivilombudsmannen.no/klageskjema/category2816.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/klage/
1 08 Aug 2018

https://www.sivilombudsmannen.no/plan-og-bygg/krav-om-privatrettslig-sikret-tilknytning-til-vann-avlop-og-atkomst-article3700-244.html (HTTP 404)
1 0 0 0 08 Aug 2018
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/pressemeldinger/aksjeeieropplysninger-i-skatteetatens-aksjonaerregister-er-offentlige/
1
Avslag på leie av lokaler i Kristiansand folkebibliotek - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/avslag-pa-leie-av-lokaler-i-kristiansand-folkebibliotek/
1 3122 61 6 08 Aug 2018
Beregning av årsavgift for vann – spørsmål om foreldelse for tidligere års overforbruk - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/beregning-av-arsavgift-for-vann-sporsmal-om-foreldelse-for-tidligere-ars-overforbruk/
1 1967 62 6 08 Aug 2018
Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/forsvarsdepartementets-behandling-av-innsynssaker/
1 361 63 6 08 Aug 2018

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/innsyn-i-rapport-om-kandidater-ved-utnevning-av-ny-justitiarius-i-hoyesterett-article4229-114.html (HTTP 404)
1 0 0 0 08 Aug 2018
Krav til ledsageren ved øvingskjøring – vegtrafikkloven § 26 - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/krav-til-ledsageren-ved-ovingskjoring-vegtrafikkloven-§-26/
1 1488 62 6 08 Aug 2018
Om lang saksbehandlingstid og krav til førebels svar - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/om-lang-saksbehandlingstid-og-krav-til-forebels-svar/
1 2039 62 6 08 Aug 2018
[not crawled]
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/om-tjenstlig-tilrettevisning-etter-handlinger-pa-fritiden/
1
Plassering av bygg over vann- og avløpsledning – plbl. §§ 70 og 7 - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/plassering-av-bygg-over-vann-og-avlopsledning-plbl-§§-70-og-7/
1 4655 61 6 08 Aug 2018
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/regulering-av-ansattes-ytringsfrihet-article3222-114.html (HTTP 301)
Redirect to: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/regulering-av-ansattes-ytringsfrihet/
1 08 Aug 2018
Rettslig klageinteresse for hytteeierforening - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/rettslig-klageinteresse-for-hytteeierforening/
1 1564 61 6 08 Aug 2018

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sak-om-ansattes-ytringsfrihet-article2711-114.html (HTTP 404)
1 0 0 0 08 Aug 2018
Sak om kommunal overtakelse av vei og VA-anlegg - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sak-om-kommunal-overtakelse-av-vei-og-va-anlegg/
1 4073 61 6 08 Aug 2018
Spørsmål om ekstra vanntilknytningsgebyr var tilstrekkelig kunngjort - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/sporsmal-om-ekstra-vanntilknytningsgebyr-var-tilstrekkelig-kunngjort/
1 2322 61 6 08 Aug 2018
Tilsetting av biblioteksjef - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/tilsetting-av-biblioteksjef/
1 1820 61 6 08 Aug 2018
Undersøkelse av eget tiltak - offentlig ansattes ytringsfrihet - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/undersokelse-av-eget-tiltak-offentlig-ansattes-ytringsfrihet/
1 2675 66 6 08 Aug 2018
Aktuelt - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/
0 548 80 4 05 Aug 2018
Aktuelt Torturforebygging - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tortur-forebygging/
0 565 81 4 05 Aug 2018
Kvammen akuttinstitusjon - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/kvammen-akuttinstitusjon-2/
0 740 62 6 05 Aug 2018
Homepage - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/
0 272 68 3 05 Aug 2018
Deutsch - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/deutsch/
0 577 56 3 05 Aug 2018
Español - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/espanol/
0 593 56 3 05 Aug 2018
Français - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/francais/
0 548 56 3 05 Aug 2018
Polski - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/polski/
0 506 56 3 05 Aug 2018
Русский - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/русский/
0 588 56 3 05 Aug 2018
اردو - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/اردو/
0 658 56 3 05 Aug 2018
العربية - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/العربية/
0 520 56 3 05 Aug 2018
中文 - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/en/中文/
0 232 56 3 05 Aug 2018
Innsyn og offentlig journal - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/innsyn/
0 254 69 4 05 Aug 2018
Kalender - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/kalender/
0 159 62 4 05 Aug 2018
Kalender - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/kalender/?eemne=torturforebygging
0 159 62 4 05 Aug 2018
Prosessen videre - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/etter-innsendt-klage/
0 400 67 4 05 Aug 2018
Ofte stilte spørsmål - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/faq/
0 810 62 4 05 Aug 2018
Før du klager - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/for-du-klager/
0 666 64 4 05 Aug 2018
Slik klager du - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/klage/nar-du-klager/
0 614 64 5 05 Aug 2018
Kontakt - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/kontakt/
0 339 70 4 05 Aug 2018
Ledige stillinger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/ledige-stillinger/
0 480 61 6 05 Aug 2018
Media - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/media/
0 217 73 5 05 Aug 2018
Forside - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/nn/
0 218 65 3 05 Aug 2018
Nyhetsbrev - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/nyhetsbrev/
0 217 61 8 05 Aug 2018
Om Sivilombudsmannen - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/
0 321 84 4 05 Aug 2018
Ansatte - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/ansatte/
0 407 60 4 05 Aug 2018
Lover og forskrift - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/lover-og-forskrifter/
0 202 62 9 05 Aug 2018
Organisasjon - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/organisasjon/
0 278 66 4 05 Aug 2018
Saker av eget tiltak - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/saker-av-eget-tiltak/
0 238 64 4 05 Aug 2018
Saksområder klage - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/saksomrader-klage/
0 275 62 4 05 Aug 2018
Aage Thor Falkanger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/om/sivilombudsmannen/
0 271 62 4 05 Aug 2018
Pressemeldinger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/pressemeldinger/
0 533 74 4 05 Aug 2018
Publikasjoner - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/
0 215 81 4 05 Aug 2018
Årsmeldingene - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/arsmelding/
0 235 66 4 05 Aug 2018
Årsregnskap - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/arsregnskap-2/
0 183 70 4 05 Aug 2018
Brosjyrer - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/brosjyrer/
0 261 70 4 05 Aug 2018
Arrangement og foredrag - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/foredrag/
0 221 66 4 05 Aug 2018
Høringsuttalelser - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/horingsuttalelser/
0 419 102 4 05 Aug 2018
Særskilte meldinger - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/publikasjoner/saerskilte-meldinger/
0 266 72 4 05 Aug 2018
Arbeidsområder torturforebygging - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/arbeidsomrader/
0 227 63 4 05 Aug 2018
Mandat - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/mandat/
0 517 68 8 05 Aug 2018
Medarbeidere - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/medarbeidere/
0 576 63 4 05 Aug 2018
Metode - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/metode/
0 348 69 4 05 Aug 2018
Rådgivende utvalg - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/radgivende-utvalg/
0 291 62 4 05 Aug 2018
Ressurser - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/ressurser/
0 188 64 4 05 Aug 2018
Informasjon til barn og unge - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/ung/
0 327 70 4 05 Aug 2018
Uttalelser - Sivilombudsmannen
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/
0 1858 80 4 05 Aug 2018

Examples of domains that sivilombudsmannen.no links to

Domain IP Analytics Adsense
jobbnorge.no 185.21.145.188