Feedback

Overview

samordnarepsykiskhalsa.se 01 Jan 2017

10

Ahrefs URL Rating

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

13

Referring Domains

0

DomainStats.com Organic Visibility Score

2

DomainScore

Domain name value (Beta)

Sign in to view domain-value

IP info 01 Jun 2018

IP 194.14.207.238
(9 domains on this IP)
Location Ytterhogdal se country flag
ISP AS8473 Bahnhof Internet AB
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 18 Mar 2018)

Nameservers Updated 13 Feb 2018

  • ns6.inleed.net
  • ns5.inleed.net
  • ns4.inleed.net
  • ns3.inleed.net
  • ns2.inleed.net
  • ns1.inleed.net

Data from Ahrefs Updated 01 Jan 2017

Ahrefs Domain Rating 42
Domains Linking in 13

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 10 http://samordnarepsykiskhalsa.se/aktuellt/bedomning-av-bedomarens-psykiska-status/
9 http://samordnarepsykiskhalsa.se/

Pages crawled by Ahrefs 76

Crawl information Updated 27 Feb 2018

Google Analytics UA-96015128 (1)
Time to fetch 40.74 seconds
Title Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
Word count 962
Dofollow links on the home page External: 28, Internal: 75
Robots noodp
Favicon favicon

Description Regeringen har beslutat om en ny strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020. Syftet med regeringens strategi är att skapa förutsättningar för ett långs..

Data from Moz Updated 08 Mar 2018

Domain Authority 21 (+0)
Page Authority 31 (+6)

Registration Details

Registration Date 2016-10-24
Registrar INLEED
Whois checked13 Feb 2018

Internet Archive Updated 02 Jan 2017

Saved0 times

Social Media Updated 04 Feb 2017

Mobile Updated 01 Jan 2017

Mobile speed 28

User Experience 100

Full info on this link.

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 1
  • The most linked page on the domain is not the home page.

Rank positions on Google

None found.

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/
12 1198 72 29 27 Feb 2018

http://samordnarepsykiskhalsa.se/aktuellt/hellre-en-egen-grav-i-sverige-an-skickas-levande-till-afghanistan (HTTP 404)
1 0 0 0 09 Mar 2018

http://samordnarepsykiskhalsa.se/aktuellt/mikaela-javinger/vems-och-vilken-slag-psykisk-ohalsa-ar-det-vi-talar-om (HTTP 404)
1 0 0 0 08 Mar 2018
Att överleva | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/att-overleva/
1 1444 64 5 08 Mar 2018
Jiang Millington: En hoppfull utredning om skolfrånvaro | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/en-hoppfull-utredning-om-skolfranvaro/
1 717 63 3 09 Mar 2018
Jiang Millington: Gå i allians istället för konflikt! | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/jiang-millington-ga-allians-istallet-konflikt/
1 1165 65 3 09 Mar 2018
Mörk historia, ljus framtid - personligheten kan påverkas vid ny typ av hjärningrepp vid psykisk sjukdom | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/mork-historia-ljus-framtid/
1 1175 64 5 08 Mar 2018
Behöver du hjälp? | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/behover-du-hjalp/
0 524 30 15 27 Feb 2018
Bloggar | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/bloggar
0 1604 146 30 27 Feb 2018
Bloggar | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/bloggar/
0 1604 146 30 27 Feb 2018
Gästbloggen | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/bloggar/gastbloggen/
0 598 112 3 27 Feb 2018
Mikaela Javinger | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/bloggar/mikaela-javinger/
0 598 107 3 27 Feb 2018
Samordnarens blogg | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/bloggar/samordnarens-blogg/
0 626 111 3 27 Feb 2018
Frågor & Svar | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/fragor-svar
0 1126 43 6 27 Feb 2018
Frågor & Svar | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/fragor-svar/
0 1126 43 6 28 Feb 2018
Nyheter | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter
0 1493 132 30 27 Feb 2018
Nyheter | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/
0 1493 132 30 27 Feb 2018
Gästbloggen, utgivare på Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/forfattare/gastbloggen/
0 1310 119 30 28 Feb 2018
Kerstin Evelius, utgivare på Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/forfattare/kerstin-evelius/
0 1299 118 30 28 Feb 2018
Sekretariatet, utgivare på Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/forfattare/sekretariatet/
0 1249 124 30 27 Feb 2018
Välkommen! | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/valkommen/
0 593 62 8 09 Mar 2018
Vi behöver inte utreda mer – vi behöver göra | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/vi-behover-inte-utreda-mer-vi-behover-gora/
0 1079 64 8 08 Mar 2018
Om oss | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/om-oss/
0 319 29 8 27 Feb 2018
Tvångsåtgärdsutredningen | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/tvangsatgardsutredningen/
0 1071 63 11 28 Feb 2018
Ungas beställning till samhället | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/ungas-bestallning-till-samhallet/
0 610 27 7 27 Feb 2018
Uppdraget | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/uppdraget
0 1346 50 4 27 Feb 2018
Uppdraget | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/uppdraget/
0 1346 50 4 28 Feb 2018
Våra förslag till regeringen | Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
http://samordnarepsykiskhalsa.se/vara-forslag-till-regeringen/
0 1176 101 30 28 Feb 2018

Earlier Screenshots