Feedback

Overview

01 Jun 2016

31

Ahrefs URL Rating

36 (+0)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

170

Referring Domains

4

DomainScore

IP info 05 Mar 2018

IP 91.189.123.163
(9 domains on this IP)
Location
ISP AS42400 MultiHost IT AS
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 11 Mar 2018)

Data from Ahrefs Updated 01 Jun 2016

Ahrefs Domain Rank 50
Domains Linking in 170

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 31 http://www.revisjon.no/
18 http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138

Pages crawled by Ahrefs 169

Crawl information Updated 18 Mar 2018

Google Analytics UA-20557942 (17)
Time to fetch 0.64 seconds
Title Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder
Word count 681
Dofollow links on the home page External: 226, Internal: 91
Robots all
Favicon favicon

Keywordsrevisor, revisorer, revisjon, regnskap, selskap, aksje, finans, skatt, avgift, mva, tax, vat, merverdiavgift, moms, business, firma, as, ans, da, enkeltmanns, foretak, enmanns, utbytte, edb, it, audit, auditor, registrert, statsautorisert, account, konsul

Data from Moz Updated 27 Dec 2017

Domain Authority 28
Page Authority 39

Data from Majestic Updated 08 Jan 2018

Citation Flow 34 (+0)
Trust Flow 36 (+0)
Category Business/Accounting

Not in Majestic Top Million.

Keyword data Updated 18 Sep 2017

Keywordrevisjon
Search volume per month 880
Cost per click (CPC) $11.46
Commercial Value109
LanguageNorwegian

Internet Archive Updated 01 Jun 2016

Saved183 times
First snapshot18 Oct 2000
Last snapshot20 Mar 2016

Data from Alexa Updated 14 Aug 2017

Global Rank0

Social Media Updated 01 Jun 2016

Mobile Updated 01 Jun 2016

mobile screenshot

Mobile speed 58

User Experience 62

Full info on this link.

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 0

Development

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder
http://www.revisjon.no/
39 682 91 225 18 Mar 2018
[not crawled]
http://www.revisjon.no/regnskap/kap_2.htm
15
[not crawled]
http://www.revisjon.no/revisjon/grskikk.htm
12
Våre ti regnskapsprinsipper med kommentarer.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regnskap/cms/138
6 2215 78 226 18 Mar 2018
[not crawled]
http://revisjon.no/
1
Norge følger de internasjonale standardene fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
http://www.revisjon.no/god_revisjonsskikk/cms/21
1 652 77 226 18 Mar 2018
Generelt om regnskap og årsoppgjør.
http://www.revisjon.no/regnskap
1 685 89 234 18 Mar 2018
[not crawled]
http://www.revisjon.no/regnskap/etablering.htm
1
[not crawled]
http://www.revisjon.no/skatt/index.htm
1
Hjelp med årsoppgjør og ligningspapirer | Revisjon AS - revisor Hokksund
http://www.revisjon.no/aarsoppgjor_og_ligningsp/cms/493
0 748 92 230 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/andre_avgiftslover/cms/239
0 576 77 225 18 Mar 2018
Se øvrige bokføringsregler om advokater, eiendomsmegling, energi, idrett, kirken, kommuner, konkursbo, mva-pliktige og privatskoler.
http://www.revisjon.no/annen_bokfoeringslov/cms/461
0 858 118 242 18 Mar 2018
Se øvrige revisjonsregler for advokater, apotek, borettslag og borettslag, bygdeallmenninger, finansinstitusjoner mv., idrett, kirken, kommuner, konkurs, lotterier, Mva-kompensasjon, privatskoler, staten, studentsamskipnader.
http://www.revisjon.no/annen_revisjonslov/cms/462
0 1027 132 256 18 Mar 2018
Se øvrige regnskapsregler for advokater, apotek, borettslag og boligbyggelag, bygdeallmenninger, energi, europeiske økonomiske foretaksgrupper, helsefortak, idrett, kirken, lotterier, privatskoler, studentsamskipnader og verdipapirhandel.
http://www.revisjon.no/annnen_regnskapslov/cms/456
0 1082 145 258 18 Mar 2018
Generelt om avgifter og toll.
http://www.revisjon.no/avgift
0 682 89 243 18 Mar 2018
Bekreftelser | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/bekreftelse
0 729 92 229 18 Mar 2018
Generelt om bokføring og regnskapsførere.
http://www.revisjon.no/bokfoering
0 686 89 238 18 Mar 2018
Generelt om domstolene.
http://www.revisjon.no/dommer
0 690 89 231 18 Mar 2018
I Norge er det det en lav terskel for å kunne etablere virksomhet og dette kan ha både gode og noen ganger uheldige sider.
http://www.revisjon.no/etablering/cms/42
0 719 77 226 18 Mar 2018
Norske revisjonsfirmaer.
http://www.revisjon.no/finn_en_revisor/cms/268
0 610 92 226 18 Mar 2018
Finn en regnskapsfører
http://www.revisjon.no/finn_regnskapsfoerer/cms/444
0 606 91 228 18 Mar 2018
Forskrifter til folketrygdlovens § 23-2 om arbeidsgiveravgift
http://www.revisjon.no/forskrifter_om_aga/cms/345
0 854 92 237 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_avgift/cms/217
0 577 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_bokfoering/cms/277
0 577 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_o_l_/cms/22
0 577 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_org/cms/64
0 577 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_regnskap/cms/137
0 577 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/fortolkninger_skatt/cms/169
0 577 77 225 18 Mar 2018
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) avgir uttalelser om bokføring ? god bokføringsskikk. GBS skal følges.
http://www.revisjon.no/god_bokfoeringsskikk/cms/115
0 604 77 228 18 Mar 2018
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utarbeider og utgir regnskapsstandarder, fortolker prinsipielle spørsmål m.m.
http://www.revisjon.no/god_regnskapsskikk/cms/102
0 615 77 226 18 Mar 2018
Diverse kalkulatorer på nettet.
http://www.revisjon.no/kalkulatorer/cms/322
0 629 91 233 18 Mar 2018
Nyttige lenker på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_avgift/cms/219
0 671 91 252 18 Mar 2018
Nyttige lenker på bokføringsområdet.
http://www.revisjon.no/lenker_bokfoering/cms/151
0 613 91 228 18 Mar 2018
Lenker organisering | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_organisering/cms/90
0 628 91 232 18 Mar 2018
Lenker regnskap | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_regnskap/cms/136
0 645 91 238 18 Mar 2018
Lenker revisjon | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_revisjon/cms/124
0 624 91 232 18 Mar 2018
Lenker skatt | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/lenker_skatt/cms/190
0 741 92 279 18 Mar 2018
Metodikk | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/metodikk/cms/120
0 702 91 227 18 Mar 2018
Nyhets-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/nyhets-feeder
0 606 90 226 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/offentlig_regnskap/cms/312
0 576 77 225 18 Mar 2018
Om oss | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/om_oss
0 690 92 226 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/organisering
0 598 89 225 18 Mar 2018
Generelt om revisjon.
http://www.revisjon.no/revisjon
0 699 90 233 18 Mar 2018
Generelt om skatter.
http://www.revisjon.no/skatt
0 677 89 240 18 Mar 2018
Skattedirektoratets RSS-feeder gruppert.
http://www.revisjon.no/skattefeeder/cms/424
0 596 86 225 18 Mar 2018
Skatte-feeder | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/skattefeeder_topp
0 593 84 225 18 Mar 2018
Skattekalender næringsdrivende | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/skattekalender_naering/cms/269
0 601 86 225 18 Mar 2018
Her behandles spesielle forhold som man bør kjenne til og som erfaringsmessig kan skape spørsmål.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema/cms/79
0 614 90 225 18 Mar 2018
Spesielle temaer på avgiftsområdet.
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_avgift/cms/218
0 609 90 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_bokf/cms/147
0 576 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_regn/cms/134
0 576 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_rev/cms/119
0 576 77 225 18 Mar 2018
(tomt menypunkt)
http://www.revisjon.no/spesielle_tema_skatt/cms/187
0 601 90 225 18 Mar 2018
Tips en venn | Revisjon.no
http://www.revisjon.no/tis_en_venn
0 622 95 225 18 Mar 2018
Revisor bekreftelse av kapitalinnskudd og åpningsbalanse.
http://www.revisjon.no/tjenester_ved_stiftelse/cms/488
0 738 94 229 18 Mar 2018
Her er lenker til (gratis) nedlastbare dokumentmaler etc. på nettet.
http://www.revisjon.no/verktoey/cms/319
0 583 77 225 18 Mar 2018

Examples of domains that revisjon.no links to

Domain IP Analytics Adsense
arbeidstilsynet.no 34.249.157.235 UA-105731557
navnesok.no 158.38.213.111 UA-87691432
arbeidsretten.no 194.63.248.98 UA-79727360
riksrevisjonen.no 81.175.11.78 UA-51652391
rif.no 137.135.133.221 UA-51413469
finanstilsynet.no 195.159.150.100 UA-38776650 (2)
hvitvasking.no 195.159.150.85 UA-38776650 (2)
regnskapsstiftelsen.no 79.125.118.156 UA-38535320 (268)
nues.no 79.125.118.156 UA-38535320 (268)
vpff.no 195.225.15.199 UA-36887981
testolen.no 54.77.133.116 UA-33509963 (2044)
brreg.no 195.43.63.34 UA-32767502
revregn.no 77.40.237.233 UA-28618811
statsbudsjettet.no 146.192.221.163 UA-22524074
iia.no 5.249.226.13 UA-20724687
skatteetaten.no 194.150.212.46 UA-18218711 (2)
forskningsradet.no 195.254.213.37 UA-12774623 (3)
norge.no 93.94.10.5 UA-12685001 (7)
valutakalkulator.no 185.35.185.99 UA-12487901 (35) pub-9326178796339750 (34)
risanger.no 45.76.33.191 UA-9437142
kalkuler.no 185.12.56.134 UA-6540271 pub-8778194462737626
altinn.no 89.250.123.0 UA-5621280
nordisketax.net 82.221.80.227 UA-5493561
lottstift.no 62.50.188.72 UA-3952794
purehelp.no 31.216.37.49 UA-3566043 (4)
revisorforeningen.no 188.95.243.107 UA-3091746
domstol.no 62.148.34.237 UA-1160058
nkrf.no 91.189.123.163 UA-602897 (19)
etablerer.no 62.176.195.139 UA-401275
forliksraadet.no 5.153.105.136 UA-395788 (103)
gkrs.no 213.162.246.71
toll.no 195.225.2.21
konkursradet.no 195.159.128.146
okokrim.no 195.159.128.142
okonomiassistanse.no 195.159.29.232
w2.brreg.no 195.43.63.133
isaca.no 194.63.248.97
onlineaviser.no 194.63.248.65
ssb.no 193.160.169.168
etablererabc.no 185.53.178.9
tjenester.nav.no 155.55.60.13
regnskapnorge.no 137.221.25.182
juridisk.net 129.240.121.57
siteman.no 91.189.123.163
visma.no 91.123.58.195
startsiden.no 87.238.43.135
stortinget.no 85.88.67.10