Feedback
Please sign in to view more complete and fresh data.

regnskapstall.no

50 / 100
DomainScore
26 / 100
Ahrefs URL Rating
42 / 100
Majestic Trust Flow -3
35 / 100
Ahrefs Domain Rating -9
180
Ahrefs Referring Domains
0 / 24
Spam and Blacklists flags
Most common dofollow anchors
Regnskapstall.no
Regnskapstall
grammar check online meklenborg borettslag facebo ...
Most common country
no country flag
Most common TLD
.no
158
Unique Backlinks
23
Unique Domains
3
Backlinks Lost

High 17%

Mid 8%

Low 75%

Quality Distribution

Backlinks

Most common dofollow anchors

Anchor No. Domains
Regnskapstall.no 4
Regnskapstall 3
grammar check online meklenborg borettslag facebo ... 2
Check it out! 1
Regnskapstall.no AS 1
hus treng folk 1
www.regnskapstall.no/informasjon-om-bjoerklund-og- ... 1
916 134 231 1
www.regnskapstall.no 1
Folkefinans 1
Sjekk rekneskapstal 1
Nyetableringer 1
tall fra Regnskapstall.no 1

Most common countries

IP Country No. Domains
no country flag 13
dk country flag 3
fr country flag 1
ie country flag 1
us country flag 1

Most common TLD's

Domain TLD No. Domains
.no 18
.gq 2
.tk 1
.net 1
.ga 1
100
Lost Backlinks
4
Unique Sources
(showing latest 100)
Domainscore From To Time checked
0/100 http://www.deldiquesq.tk/ regnskapstall.no/ 09 Feb 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/personalia/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/eavis/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/andre-utgaver/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/nyhet/naringsliv/aass/utepilsen-er-reddet/s/5-57-938729 regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/kalender/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/personalia/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/nettavisen/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/videotips/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/dodsannonser/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/bildeserie regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/dagsutgave/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/kalender/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/bildeserie regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/dagsutgave/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/personalia/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/nyhet regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/skrivinnlegg/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/dodsannonser/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/eavis/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/stemmen-fra-sanden regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/sport regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/dagsutgave/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/stemmen-fra-sanden regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/eavis/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/nyhet/naringsliv/aass/utepilsen-er-reddet/s/5-57-938729 regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/bildeserie regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/stemmen-fra-sanden regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/sport regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/nettavisen/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/skrivinnlegg/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/nyhet regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/nettavisen/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/sport regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/kalender/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/skrivinnlegg/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/andre-utgaver/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/derdubor/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/derdubor/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/nyhet regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/derdubor/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/dodsannonser/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/nyhet/naringsliv/aass/utepilsen-er-reddet/s/5-57-938729 regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/videotips/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/andre-utgaver/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/videotips/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 03 Jan 2019
0/100 http://www.bilmecce.gq/vis/utgaver/ regnskapstall.no/ 03 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/videotips/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.sitiosvs.gq/sitemap regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/eavis/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/personalia/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/skrivinnlegg/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/derdubor/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/derdubor/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/sport regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/sport regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/kalender/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/videotips/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/stemmen-fra-sanden regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.sitiosvs.gq/emneknagger regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/skrivinnlegg/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/kalender/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/dodsannonser/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/stemmen-fra-sanden regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/derdubor/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/andre-utgaver/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/andre-utgaver/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.sitiosvs.gq/smart regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/dagsutgave/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/andre-utgaver/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/nyhet regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/dagsutgave/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/dodsannonser/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/eavis/ regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/eavis/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/skrivinnlegg/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/utgaver/dagsutgave/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/sport regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/personalia/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/bildeserie regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/kalender/ regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/vis/dodsannonser/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/bildeserie regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d&dateFrom=&dateTo=&places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/bildeserie regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/ regnskapstall.no/ 01 Jan 2019
0/100 http://www.tripveridesa.ga/nyhet regnskapstall.no/konkurser?sort=d&dateFrom=&dateTo=&Places=%C3%98vre+Eiker%3B0624&Places=Nedre+Eiker%3B0625 01 Jan 2019

Spam and Blacklists

0 / 24 flags found
 • Domainstats Spam Flags

  0 / 12 flags found

 • Google Safe Browsing 12 Jan 2019

  Clean

 • WOT 25 May 2016

  Trustworthiness - Good (confidence 6%)

  Child Safety - Excellent (confidence 4%)

  Category - Good site (confidence 6%)

 • McAfee 25 May 2016

  Threat Intelligence: Minimal Risk

  Web Category: Public Information

 • squidblacklist.org 17 Feb 2019

  Clean

 • Malwaredomains.com 28 Feb 2016

  Clean

 • PhishTank.com 28 Feb 2016

  Clean

 • Malwarebytes.org 28 Feb 2016

  Clean

 • spam404.com 28 Feb 2016

  Clean - Database of scammers

 • Spamhaus 28 Feb 2016

  Clean - 9 different lists

 • Surbl.org 28 Feb 2016

  Clean - 6 different lists

 • Spam Eating Monkey 28 Feb 2016

  Clean - 2 different lists

 • JunkemailFilter.com 28 Feb 2016

  Clean - 5 different lists

Keyword data

Updated 20 May 2018
regnskapstall
Keyword
(Norway)
1600
Search volume per month
$ 0.31
Cost per click (CPC)
17
Commercial Value

IP info

Updated 14 Feb 2019
109.68.95.11
IP
(7 domains on this IP)
Updated 14 Mar 2018 0
IP Blacklists
(out of 23 blacklist-providers)
Norway no country flag
Location
AS25148 Basefarm AS
ISP

Crawl Information

Updated 16 Feb 2019
UA-67447057
Google Analytics
(2 domains on this ID)
0.61s
Time to fetch
200
HTTP code

https://www.regnskapstall.no/

Final URL

Title

Regnskapstall for alle bedrifter i Norge - Regnskapstall

Favicon

favicon

Word count

229

Dofollow links on the home page

External: 7
Internal: 25

Description

Komplett oversikt over næringslivet i Norge fra Opplysningen 1881

Robots

index, follow

SEO Metrics from third parties

Updated 25 May 2016
35 -9
ahrefs Domain Rating
180
Domains Linking in

26 - https://www.regnskapstall.no/ (home page)

Pages with the highest Ahrefs URL Rating
73530
Pages crawled by Ahrefs
Updated 29 Jun 2018
34 +2
Domain Authority
32 -9
Page Authority
Updated 25 Oct 2018
52 -1
Citationflow
42 -3
Trustflow
Business/Directories
Category
No
In Majestic Top Million?

Old SEO Metrics

Updated 10 Oct 2018
132250
Global Rank

946 Flag of Norway
National Rank

Internet Archive

Updated 25 May 2016
38
Times Saved
03 Oct 2015
First Snapshot
07 Apr 2016
Last Snapshot

Mobile

Updated 25 May 2016
66
Mobile Speed

84
Desktop Speed
90
User Experience

Full info on this link.

Social Media

Updated 25 May 2016
65
Facebook Mentions

Development

Pages

40
No. pages
Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Regnskapstall for alle bedrifter i Norge - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/
56 229 25 7 16 Feb 2019

https://www.regnskapstall.no/konkurser?sort=d&date... (HTTP 400)
36 0 0 0 21 Feb 2019

https://www.regnskapstall.no/nyetableringer?sort=d... (HTTP 400)
36 0 0 0 21 Feb 2019
http://www.regnskapstall.no/ (HTTP 301)
Redirect to: https://www.regnskapstall.no/
4 21 Feb 2019
Informasjon om Bjørklund og Løvlien AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-bjoerk...
1 Bjørklund og Løvlien AS 360 34 10 21 Feb 2019
Informasjon om Digitale Medier 1881 AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-digita...
1 Digitale Medier 1881 AS 356 38 10 21 Feb 2019
Informasjon om Digitale Medier 1881 AS avd Bergen - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-digita...
1 Digitale Medier 1881 AS avd Bergen 353 33 10 21 Feb 2019
Informasjon om Vitek AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Vitek AS 340 34 10 21 Feb 2019
Informasjon om Veøy AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Veøy AS 335 33 10 21 Feb 2019
Informasjon om Lofot entreprenør AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Lofot entreprenør AS 345 34 10 21 Feb 2019
Informasjon om Arbo entreprenør AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Arbo entreprenør AS 340 34 10 21 Feb 2019
Informasjon om Inventum Holding AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Inventum Holding AS 339 34 10 21 Feb 2019
Informasjon om Tveit regnskap AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Tveit regnskap AS 337 33 10 21 Feb 2019
Informasjon om Aktiv365 Straume AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Aktiv365 Straume AS 346 33 10 21 Feb 2019
- Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 114 19 6 21 Feb 2019
Informasjon om Mecan AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Mecan AS 342 33 10 21 Feb 2019
Informasjon om Digitale Medier 1881 AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-firma-...
1 Digitale Medier 1881 AS 356 38 10 21 Feb 2019
Informasjon om Folkefinans AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-folkef...
1 Folkefinans AS 333 32 10 21 Feb 2019
- Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-grenla...
1 114 19 6 21 Feb 2019
- Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-opplys...
1 114 19 6 21 Feb 2019
Informasjon om Opplysningen 1881 AS avd Namsos - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-opplys...
1 Opplysningen 1881 AS avd Namsos 370 32 10 21 Feb 2019
Informasjon om Opplysningen 1881 AS avd Otta - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-opplys...
1 Opplysningen 1881 AS avd Otta 368 32 10 21 Feb 2019
Informasjon om Trygg handel AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-trygg-...
1 Trygg handel AS 344 32 10 21 Feb 2019
Om oss - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/om/oss
1 Om oss 420 21 10 16 Feb 2019
Regnskapstall for Egon Zehnder AS - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-ego...
1 Egon Zehnder AS 306 42 8 21 Feb 2019
REGNSKAPSTALL.NO | widgets
https://www.regnskapstall.no/widget
1 Søkeboks 274 1 0 16 Feb 2019
REGNSKAPSTALL.NO | Firmainformasjon
https://www.regnskapstall.no/widget/company
1 80 5 0 21 Feb 2019
REGNSKAPSTALL.NO | Nyetableringer / Konkurser
https://www.regnskapstall.no/widget/list
1 139 5 0 21 Feb 2019
REGNSKAPSTALL.NO | Roller for person
https://www.regnskapstall.no/widget/rolepersondemo
1 67 5 0 21 Feb 2019

https://www.regnskapstall.no?utm_source=:1881.no&u... (HTTP 400)
1 0 0 0 21 Feb 2019
Sammenlign regnskapstall mellom opp til 4 bedrifter - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/firmasammenligning
0 185 26 6 16 Feb 2019
Finn og søk i alle de siste konkursene i Norge - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/konkurser
0 1292 176 8 17 Feb 2019
Velg abonnement - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/konto/velg-abonnement
0 201 23 6 17 Feb 2019
Tjenesten for å lage lister og segmentere bedrifter i hele Norge - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/lister
0 950 74 8 16 Feb 2019
Søk etter nyetableringer i alle bransjer - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/nyetableringer
0 1209 143 25 16 Feb 2019
Ordliste - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/om/ordliste
0 Ordliste 1664 20 6 16 Feb 2019
Tjenester - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/om/tjenester
0 Tjenester 307 40 8 17 Feb 2019
Se nettverk mellom personer i næringslivet via roller i firma. - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/rollenettverk-sok
0 188 25 6 17 Feb 2019
Her kan du søke etter roller, styremedlemmer og eierinformasjon - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/rollesok
0 183 27 6 16 Feb 2019
Topplister for Regnskapstall - Regnskapstall
https://www.regnskapstall.no/topplister
0 Topplister 291 53 8 16 Feb 2019