Feedback
Please login to use this function

undersøkelse Country flag

Last Crawl: 2019-11-12 19:02

178

SEO Difficulty (Beta)

590

Search Volume

$1.49

CPC

15

KEI (Beta)

Rank Search Result for undersøkelse Domainscore |
Ahrefs Domain Rating |
Moz DA
Ahrefs
Referring domains
Ahrefs top
URL Rating
Homepage
Majestic Trustflow
Analytics & Host
1

Lag gratis undersøkelser & spørreskjema med Online ...

onlineundersokelse.com/ (length: 0)
Ahrefs URL Rating: 22

33 | 67 | 27 63 21 26 UA-36210401
Amazon.com, Inc.
2

Eksempler på undersøkelser - Online Undersøkelse

onlineundersokelse.com/eksempler (length: 9)
Ahrefs URL Rating: 15

33 | 67 | 27 63 21 26 UA-36210401
Amazon.com, Inc.
3

Forstå forskjellen på kvalitative og kvantitative undersøkelser ...

no.surveymonkey.com/mp/quantitative-vs-qualitative-research/ (length: 40)
Ahrefs URL Rating: 16

71 | 92 | 93 972 32 39
Amazon.com, Inc.
4

Synonym til undersøkelse på norsk bokmål - Synonymordboka

synonymordboka.no/no/?q=undersøkelse (length: 23)
Ahrefs URL Rating: 8

8 | 14 | 22 48 20 7
One.com A/S
5

Undersøkelse og behandling -

helsenorge.no/undersokelse-og-behandling (length: 26)
Ahrefs URL Rating: 17

100 | 79 | 49 3209 50 55
Norsk Helsenett SF
6 1

CT-undersøkelse | Aleris

aleris.no/rontgen/ct/ct-undersokelse/ (length: 27)
Ahrefs URL Rating: 10

34 | 52 | 35 415 42 48
Cloudflare, Inc.
7 1

Undersøkelsen - Memira

memira.no/oyeoperasjoner/undersokelsen/ (length: 29)
Ahrefs URL Rating: 10

16 | 27 | 24 137 35 36 UA-2672974
DGC Access AB
8

Undersøkelser - ItsLearning

itslearning.com/help/nb-NO/Content/...ng tools/surveys.htm (length: 47)
Ahrefs URL Rating: 11

97 | 77 | 52 4178 41 38
Cloudflare, Inc.
9

EUS - Kreftlex

kreftlex.no/Lungekreft/Prosedyr...mp;containsFaq=False (length: 81)
Ahrefs URL Rating: 11

35 | 36 | 30 89 28 34 UA-19394718
Kvantel AS
10 1

Undersøkelser – Kreftforeningen

kreftforeningen.no/om-kreft/undersokelse-ved-kreft/ (length: 32)
Ahrefs URL Rating: 14

79 | 72 | 42 2476 51 32
Blix Solutions AS
11 7

Lage en undersøkelse - SharePoint - Office Support - Office 365

support.office.com/nb-no/article/lage-...a0-b084-c62891d5bd49 (length: 76)
Ahrefs URL Rating: 13

100 | 92 | 93 65055 80 46
Akamai Technologies, Inc.
12 7

Opprette en undersøkelse - SharePoint - Office Support

support.office.com/nb-no/article/oppre...7e-b5ed-77bb14df3aba (length: 80)
Ahrefs URL Rating: 13

100 | 92 | 93 65055 80 46
Akamai Technologies, Inc.
13 3

Undersøkelser - Sex og samfunn

sexogsamfunn.no/klinikk-og-tilbud/s...sning/undersokelser/ (length: 57)
Ahrefs URL Rating: 13

43 | 51 | 35 345 38 27 UA-17115192
Hetzner Online GmbH
14 2

Undersøkelse - Eldre – generelt - Legevakthåndboken

lvh.no/symptomer_og_sykdom...nerelt/undersoekelse (length: 52)
Ahrefs URL Rating: 8

16 | 30 | 30 88 23 21
15 2

Medisinsk undersøkelse og behandling - Undersøkelse - Vold ...

lvh.no/skader/vold_og_seks...ekelse_og_behandling (length: 85)
Ahrefs URL Rating: 8

16 | 30 | 30 88 23 21
16 1

CT-undersøkelse - St. Olavs hospital

stolav.no/behandlinger/ct-undersokelse (length: 28)
Ahrefs URL Rating: 10

60 | 60 | 39 799 41 51 UA-1795682
Norsk Helsenett SF
17 3

MR-undersøkelse – Store medisinske leksikon

sml.snl.no/MR-undersøkelse (length: 20)
Ahrefs URL Rating: 16

68 | 79 | 60 739 26 36
Blix Solutions AS
18 3

Undersøkelser | NIFU

nifu.no/undersokelser/ (length: 14)
Ahrefs URL Rating: 13

40 | 55 | 42 635 39 29 UA-89559083
Jakob Hatteland Solutions AS
19 1

Undersøkelser - Samarbeid mot svart økonomi

samarbeidmotsvartokonomi.no/undersokelser/ (length: 14)
Ahrefs URL Rating: 8

17 | 35 | 27 335 37 14
Eidsiva Bredband AS
20 1

Endoskopisk undersøkelse av galleveier og bukspyttkjertel ...

oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endosk...bukspyttkjertel-ercp (length: 75)

86 | 71 | 53 2573 54 55 UA-52497882
Norsk Helsenett SF
21 1

2.4.3 GAP-undersøkelse - Nasjonal faglig retningslinje for ...

helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/...4.3-gap-undersøkelse (length: 90)
Ahrefs URL Rating: 10

77 | 64 | 43 1076 46 46 UA-2621281
Zetta.IO Technology AS
22 1

Elevundersøkelsen - Udir

udir.no/tall-og-forskning/b...r/elevundersokelsen/ (length: 56)

100 | 76 | 49 4020 51 46
EVRY AS
23 10

Ny metoo-undersøkelse i mediebransjen - Aftenposten

aftenposten.no/okonomi/i/wPkLn5/Ny...else-i-mediebransjen (length: 54)

100 | 84 | 81 33031 82 70
Broadnet AS
24 1

Elektrofysiologisk undersøkelse - Legeforeningen

beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagme...logisk-undersokelse/ (length: 136)

43 | 72 | 46 149 15 26
Microsoft Corporation
25 3

Rapporter og undersøkelser - Språkrådet

sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skje...er-og-undersokelser/ (length: 48)
Ahrefs URL Rating: 14

70 | 70 | 45 1941 51 31 UA-4454750
26 3

Innrapportering og undersøkelser - SSB

ssb.no/innrapportering (length: 15)

100 | 80 | 66 8830 79 57
Broadnet AS
27 24

Undersøkelse: Plast i havet bekymrer nordmenn mest – VG

vg.no/nyheter/i/kJX0Aa/un...kymrer-nordmenn-mest (length: 67)
Ahrefs URL Rating: 19

100 | 84 | 83 31278 83 71
Availo Networks AB
28 2

Sammenlign priser for undersøkelse - Hvakostertannlegen.no

hvakostertannlegen.no/fylker/undersokelse (length: 19)
Ahrefs URL Rating: 11

57 | 59 | 34 211 36 42
29 8

Nordea-undersøkelse: Miljøhensyn ikke viktig for norske ... - E24

e24.no/naeringsliv/i/xPdX3...for-norske-bedrifter (length: 87)
Ahrefs URL Rating: 12

100 | 78 | 66 5974 50 49
Redpill Linpro AS
30 3

Den medisinske undersøkelsen bør gjennomføres som en ...

helsedirektoratet.no/faglige-rad/medisin...iatrisk-undersokelse (length: 138)

100 | 78 | 56 4148 52 30
Norsk Helsenett SF
31 23

Undersøkelse - Bufdir

bufdir.no/se/Barnevern/Om_bar..._faser/Undersokelse/ (length: 75)
Ahrefs URL Rating: 11

94 | 72 | 45 1769 47 41
32 5

Medisinsk undersøkelse | Statens Barnehus

statensbarnehus.no/barnehus/statens-ba...sinsk-undersoekelse/ (length: 55)

20 | 40 | 33 107 30 22
33 2

ROP - Gap-undersøkelser - ROP.no

rop.no/verktoy/gap-undersokelser/ (length: 26)

47 | 48 | 34 133 31 17
Amazon.com, Inc.
34 1

Nukleærmedisinsk undersøkelse - Universitetssykehuset Nord ...

unn.no/behandlinger/nukleermedisinsk-undersokelse (length: 42)
Ahrefs URL Rating: 10

59 | 61 | 43 794 13 54 UA-15819791
Norsk Helsenett SF
35 1

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet

kliniskundersokelse.portfolio.no/ (length: 0)

2 | 49 4 12 UA-191609
Rackspace Ltd.
36 12

Viktig undersøkelse av folks reisevaner | Statens vegvesen

vegvesen.no/om statens vegvesen...-av-folks-reisevaner (length: 110)

100 | 82 | 66 6741 76 53
Statens Vegvesen
37 1

Undersøkelser — Norges Blindeforbund

blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/undersokelser (length: 32)

49 | 62 | 40 762 47 45
Kvantel AS
38 1

DaTSCAN - nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen ...

sykehuset-ostfold.no/behandlinger/datsca...ersokelse-av-hjernen (length: 61)

28 | 50 | 36 284 36 24 UA-56850502
Norsk Helsenett SF
39 3

Kritisk til metode i undersøkelse om rasisme – NRK Norge ...

nrk.no/norge/kritisk-til-m...m-rasisme-1.14558582 (length: 61)

100 | 88 | 87 51200 84 70 UA-3413696
-
40 1

Google Skjemaer: Opprett og analysér spørreundersøkelser ...

google.com/intl/no_no/forms/about/ (length: 23)

100 | 97 | 99 15258098 94 92
Google LLC
41 1

B-undersøkelser - Fiskeridirektoratet

fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og...gen/B-undersoekelser (length: 74)

78 | 70 | 44 1101 45 44 UA-2726560
Broadnet AS
42 1

Deskriptive resultater - Forsvaret

forsvaret.no/aktuelt_/ForsvaretD... - endelige tall.pdf (length: 69)

84 | 73 | 61 3741 47 39
EVRY AS
43 11

Undersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS ...

dagbladet.no/nyheter/undersokels...is-foreldre/71611863 (length: 88)
Ahrefs URL Rating: 18

100 | 82 | 84 27333 81 69
Redpill Linpro AS
44 18

Ny undersøkelse fra Den norske kirke bekrefter svekket gudstro

human.no/nyheter/2019/juni/s...tro-er-i-mindretall/ (length: 71)

48 | 59 | 39 991 46 56
Availo Networks AB
45 1

Elbil, Tesla | Slakter tysk elbil-undersøkelse: - Dette er en ...

nettavisen.no/økonomi/slakter-tys...udie/3423674657.html (length: 90)

100 | 78 | 80 14732 57 51
Bayonette AS
46 2

Koloskopi - NHI.no

nhi.no/sykdommer/kirurgi/undersokelser/koloskopi/ (length: 42)

81 | 72 | 38 1854 43 28 UA-11135107
Microsoft Corporation
47 2

Gjennomføre en undersøkelse - Statistikk - Faktor 8

campus.inkrement.no/61172596/863151 (length: 15)

18 | 34 103 29 16
48 1

Kundeserviceprisen 2019 - SeeYou

seeyou.no/kundeserviceprisen/kundeserviceprisen-2019/ (length: 43)

13 | 32 | 25 56 22 7
Amazon.com, Inc.
49 1

§ 14-4. Undersøkelse - Arbeidstilsynet

arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrift...medvirkning/14/14-4/ (length: 79)

96 | 78 | 45 2829 54 50 UA-105731557
50 4

Klinisk nevrologisk undersøkelse - Helse Bergen

helse-bergen.no/behandlinger/klinis...tippel sklerose (MS) (length: 94)

71 | 69 | 49 1406 47 25 UA-16706648
Norsk Helsenett SF
51 18

Befolkningsundersøkelse om risikopersepsjon og beredskap i ...

dsb.no/rapporter-og-evalue...skap-i-norge---2018/ (length: 98)

87 | 76 | 46 2122 52 60 UA-8455167
EVRY AS
52 5

MR-undersøkelse - Sykehuset i Vestfold

siv.no/behandlinger/mr-undersokelse (length: 28)

30 | 45 | 35 304 34 24 UA-54146666
Norsk Helsenett SF
53 37

Urodynamisk undersøkelse - Helse Stavanger

helse-stavanger.no/behandlinger/urodynamisk-undersokelse (length: 37)

43 | 58 | 36 559 37 27 UA-18176698
Norsk Helsenett SF
54 11

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og ...

lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-06-29-1153 (length: 38)

100 | 88 | 82 13224 76 33
EVRY AS
55 15

Praktisk matematikk - Statistisk undersøkelse - NDLA

ndla.no/nb/subjects/subject...958/resource:1:91451 (length: 54)

58 | 66 | 50 2242 45 44
56 30

Urodynamisk undersøkelse - IbsenSykehusene

ibsensykehusene.no/index.php/urodynamisk-undersokelse (length: 34)

0 | 30 | 16 20 17 13 UA-129320436
Jakob Hatteland Solutions AS
57 7

Undersøkelse: 4 av 5 nordmenn sier de har irritert seg over ...

abcnyheter.no/penger/forbruker/20...tert-seg-over-naboen (length: 103)

98 | 75 | 67 5077 42 33
Redpill Linpro AS
58 25

Forbrukere ønsker å redusere matsvinn : Forbrukerrådet

forbrukerradet.no/siste-nytt/forbruke...a-redusere-matsvinn/ (length: 49)

100 | 81 | 67 3770 54 46 UA-711471
Teknograd AS
59 28

Ny undersøkelse: 9 av 10 nordmenn streamer nå musikk - TONO

tono.no/ny-undersokelse-9-a...-streamer-na-musikk/ (length: 52)

62 | 65 | 42 768 49 47 UA-5723629
CloudFlare, Inc.
60 8

Netthets truer ytringsfriheten | Amnesty International Norge

amnesty.no/netthets-truer-ytringsfriheten (length: 30)

37 | 57 | 45 1649 47 30
61 3

Delta i vår forskningspolitiske undersøkelse - Akademiet for ...

akademietforyngreforskere.no/delta-i-var-forskni...itiske-undersokelse/ (length: 45)

16 | 29 | 30 44 20 12 UA-69855547
Linode, LLC
62 9

EEG-undersøkelse | Sandvika nevrosenter - LHL

lhl.no/sandvika-nevrosente...yr/eeg-undersokelse/ (length: 48)

63 | 68 | 41 947 42 44
63 9

Velkommen til undersøkelsen - Logg inn i Bedrekommune

admin.bedrekommune.no/bedrekommune/surveyLogin.action (length: 31)

6 | 39 27 19 0
PowerTech Information Systems AS
64 7

Ny stor NAF-undersøkelse - Så mange vil ha elbil - DinSide

dinside.no/motor/sa-mange-vil-ha-elbil/71196926 (length: 36)

100 | 78 | 68 6160 52 48
Redpill Linpro AS
65 10

MITT LIV-undersøkelsen - FHI

fhi.no/studier/mittliv/ (length: 16)

100 | 78 | 64 4388 55 52 UA-1567793
Kvantel AS
66 24

Ny nasjonal undersøkelse spør hvordan publikum bruker ...

kulturradet.no/museumsutvikling/vi...likum-bruker-museene (length: 93)

100 | 72 | 44 1139 40 34
Itera Norge AS
67 25

MR-undersøkelse av pasienter med pacemaker eller ...

tidsskriftet.no/2017/11/debatt/mr-u...antert-hjertestarter (length: 88)

85 | 72 | 58 2876 45 40
OVH SAS
68 9

Undersøkelse av kvinners kjønnsorganer - eMetodebok

emetodebok.no/kapittel/prosedyrer...nners-kjonnsorganer/ (length: 59)

7 | 28 | 27 22 16 18 UA-17115192
Hetzner Online GmbH
69 4

10 kjøreregler for en hatefri kommunevalgkamp - No Hate

nohate.no/aktuelt/10-kjørereg...efri-kommunevalgkamp (length: 58)

3 | 20 23 17 17
70 9

Nye Viken fylke først ut i nasjonal undersøkelse om helse og ...

viken2020.no/nyheter/nye-viken-f...g-sykdom.111608.aspx (length: 87)

39 | 27 | 25 64 24 33 UA-40084128
71 4

Utsending av Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2019 ...

arkivverket.no/nyheter/utsending-a...se-av-arkivhold-2019 (length: 64)

83 | 72 | 49 3150 45 26
Zetta.IO Technology AS
72 8

Spørreundersøkelser | Finans Norge

finansnorge.no/aktuelt/sporreundersokelser/ (length: 28)
Ahrefs URL Rating: 14

80 | 72 | 39 553 40 46
Atea AS
73 17

Undersøkelse - Bypsykologene

bypsykologene.no/undersokelse/ (length: 13)
Ahrefs URL Rating: 9

5 | 24 | 14 12 17 10
Google Inc.
74 8

Barn og medier-undersøkelsen | Medietilsynet

medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-undersokelsen/ (length: 44)

71 | 71 | 44 1273 44 41 UA-3150667
Domeneshop AS
75 7

Kikkert-undersøkelse av tarmen er mer smertefullt for kvinner ...

forskning.no/a/336815 (length: 8)

100 | 78 | 61 6856 54 25 UA-4100304
CloudFlare, Inc.
76 18

§ 103. Undersøkelse av utlendingens person, bolig eller ...

udiregelverk.no/no/rettskilder/sent...ingsloven/kap12/103/ (length: 50)

39 | 50 | 37 362 28 49
77 14

Ny undersøkelse: Stor misnøye blant mange bredbåndskunder

aftenbladet.no/forbruker/i/AdBdl3/...ange-bredbandskunder (length: 75)
Ahrefs URL Rating: 16

98 | 77 | 72 7908 55 35
Broadnet AS
78 8

Undersøkelse: 75% av nordmenn vil det skal bli vanskeligere ...

nrkbeta.no/2019/10/18/undersok...amle-inn-persondata/ (length: 92)

58 | 67 | 65 2822 50 48
Google LLC
79

Ny metoo-undersøkelse i mediebransjen - Fædrelandsvennen

fvn.no/norgeogverden/i/70o...else-i-mediebransjen (length: 61)

89 | 73 | 63 4468 57 32
Broadnet AS
80 7

Hva er angiografi - Nettdoktor

nettdoktor.no/helseraad/undersoekelser/angiografi.php (length: 39)

19 | 40 | 34 425 35 19 UA-2146855
Domeneshop AS
81 10

Norges geologiske undersøkelse |

ngu.no/ (length: 0)

69 | 70 | 47 1708 50 47 UA-3663119
UNINETT AS
82 7

Undersøkelser og analyser | Difi

difi.no/rapporter-og-statistikk/undersokelser (length: 37)

68 | 77 | 45 2341 47 36 UA-12685001
Sognenett AS
83 4

Norges geologiske undersøkelse – Wikipedia

no.wikipedia.org/wiki/Norges_geologiske_undersøkelse (length: 40)

100 | 90 | 80 32852 56 60
Wikimedia Foundation, Inc.
84 6

Ordbok over begreper – spørreskjema, spørreundersøkelse ...

survio.com/no/ordbok-over-begreper (length: 23)

100 | 80 | 77 9344 30 30 UA-5192617
VSHosting s.r.o.
85

Elin gikk til gynekologen - måtte amputere beinet - TV2

tv2.no/a/10920743/ (length: 11)

100 | 81 | 85 17996 78 54
TV 2 AS
86 10

MR-undersøkelse, Arendal - Sørlandet sykehus

sshf.no/behandlinger/mr-undersokelse-arendal (length: 36)

39 | 55 | 35 496 37 25 UA-52497844
Norsk Helsenett SF
87 10

Undersøkelse: Studenter drikker så mye at det rammer ...

trd.by/aktuelt/2019/08/15/...tudiene-19698796.ece (length: 102)
Ahrefs URL Rating: 14

32 | 55 | 41 319 27 28 UA-5851143
Broadnet AS
88 10

Pågående undersøkelser - sjøfart | sht

aibn.no/Sjofart/Pagaende-undersokelser (length: 30)

30 | 58 | 44 496 35 25 UA-11428220
Availo Networks AB
89 6

Nasjonal undersøkelse om ID-tyveri - NorSIS

norsis.no/nasjonal-undersokelse-id-tyveri/ (length: 32)

45 | 68 | 40 476 41 45 UA-898506
PowerTech Information Systems AS
90 6

undersøkelse - Det Norske Akademis ordbok

naob.no/ordbok/undersøkelse (length: 24)

42 | 51 | 35 19 18 31
Amazon.com, Inc.
91

Ny undersøkelse: Sykehuslegene er engasjerte og motiverte ...

dagensmedisin.no/artikler/2018/05/23...ver-lav-involvering/ (length: 103)

75 | 68 | 48 1441 35 51
92 7

Helse undersøkelse - Løten kommune

loten.kommune.no/article47385-810.html (length: 21)

30 | 41 | 38 271 36 50
Eidsiva Bredband AS
93 9

Spørreundersøkelse avdekker nordmenns forhold ... - Velg ekte

velgekte.no/fakta-og-regelverk/...piratkopierte-varer/ (length: 108)

8 | 35 | 34 67 23 17 UA-58573879
94 7

Undersøkelse / Barns rettigheter / Samfunnsfag / Salaby Intro

podium.gyldendal.no/salabyintro/samfunn...igheter/undersokelse (length: 54)

26 | 74 322 36 0
Microsoft Corporation
95 21

Undersøkelse og spørreskjema - SurveyXact

surveyxact.no/produkt/ (length: 8)
Ahrefs URL Rating: 9

12 | 26 | 19 8 13 10 UA-92840350
Microsoft Corporation
96 7

Undersøkelse - Stange kommune

stange.kommune.no/category20789.html (length: 18)

40 | 48 341 39 42
Eidsiva Bredband AS
97 3

Undersøkelse - Dentalia Nydalen

dentalia.no/behandlinger/undersokelse (length: 25)

2 | 14 | 17 36 23 9 UA-34564747
Administrator Systems AS
98 16

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse - Khrono

khrono.no/files/2018/09/05/SHOT 2018 (1).pdf (length: 38)

55 | 57 | 43 335 21 10 UA-40173871
CloudFlare, Inc.
99 18

Få klimaskeptikere åpner for mer handling - CICERO

cicero.oslo.no/no/posts/klima/faa-...ner-for-mer-handling (length: 58)

55 | 68 1345 46 5 UA-375370
Rank Search Result for undersøkelse Domainscore |
Ahrefs Domain Rating |
Moz DA
Ahrefs
Referring domains
Ahrefs top
URL Rating
Homepage
Majestic Trustflow
Analytics & Host