Feedback

Overview

20 May 2016

37 (+4)

Ahrefs URL Rating

28 (+0)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

280 (+120)

Referring Domains

1 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

5

DomainScore

Domain name value (Beta)

Sign in to view domain-value

IP info 05 Mar 2018

IP 217.114.85.148
(9 domains on this IP)
Location
ISP AS30811 EPiServer AB
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 19 Mar 2018)

Nameservers Updated 14 Jan 2018

  • dns01.rf.se
  • dns5.telia.com

Data from Ahrefs Updated 06 Aug 2017

Ahrefs Domain Rank 51
Domains Linking in 280 (+120)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 37 http://www.parasport.nu/ (+4)
17 http://www.parasport.nu/halland/

Pages crawled by Ahrefs 4832

Crawl information Updated 29 Dec 2017

Google Adsense pub-4001190569581325 (6)
Time to fetch 3.28 seconds
Title Svenska Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
Word count 468
Dofollow links on the home page External: 67, Internal: 76
Robots index, follow
Favicon favicon

Data from Moz Updated 06 Mar 2018

Domain Authority 41 (+2)
Page Authority 51 (+1)

Data from Majestic Updated 08 Jan 2018

Citation Flow 39 (+0)
Trust Flow 28 (+0)
Category Sports/Disabled

Not in Majestic Top Million.

Registration Details

Registration Date 2013-11-11
Registrar Loopia AB
Whois checked14 Jan 2018

Internet Archive Updated 10 May 2016

Saved0 times

Data from Alexa Updated 14 Jan 2018

Global Rank1618421
National Rank21861 in Sweden

Social Media Updated 01 Jul 2016

Mobile Updated 20 May 2016

mobile screenshot

Mobile speed 32

User Experience 98

Full info on this link.

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 0

Development

Rank Positions on Google.se Updated 06 Aug 2017

Keyword Rank Change URL Volume CPC (USD)
svensk bordtennis 9 www.parasport...tillsitthemmaforbund 1000 0.00

1 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Svenska Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/
182 468 76 67 29 Dec 2017
[not crawled]
http://parasport.nu/
18
Samtliga nominerade till Svenska Parasportgalan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/SamtliganomineradetillSvenskaParasportgalan
12 288 66 58 03 Jan 2018
Parasport Sverige får chans att kartlägga hur fler kan få ett aktivt liv - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportsverigefarchansattkartlaggahurflerkanfaettaktivtliv
12 648 66 57 09 Jan 2018
Projektet Jämlik ishall får pris som ”Årets guldkorn” - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/projektetjamlikishallfarprissomaretsguldkorn
12 521 66 58 03 Jan 2018
Andra raka pallplatsen under premiärhelgen - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/andrarakapallplatsenunderpremiarhelgen
10 411 66 59 03 Jan 2018
Bildextra från helgens premiärläger i Luleå - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextrafranhelgenspremiarlagerilulea
7 381 66 58 09 Jan 2018
Världen samlas under Malmö Open - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/varldensamlasundermalmoopen
7 560 67 60 13 Feb 2018
6Nations1Team – möjliggör bättre sport för fler - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/6nations1teammojliggorbattresportforfler
6 798 67 58 16 Feb 2018
Allt från Svenska Parasportgalan 2018 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/alltfransvenskaparasportgalan2018
6 393 67 59 16 Feb 2018
Malmö Open fortsätter att leverera - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/malmoopenfortsatterattleverera
6 304 67 59 05 Mar 2018
Parasport Sveriges redovisning av enkätundersökningen med anledning av #metoo - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportsverigesredovisningavenkatundersokningenmedanledningavmetoo
5 532 66 58 30 Dec 2017
"Vi vill lyfta alla fantastiska prestationer" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/vivilllyftaallafantastiskaprestationer
5 458 68 59 14 Feb 2018
Nominera ung ledare till kungligt stipendium - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/Nomineraungledaretillkungligtstipendium
4 414 66 60 30 Dec 2017
Anmäl dig till världens största blindlunch - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/anmaldigtillvarldensstorstablindlunch
4 432 67 59 30 Dec 2017
Bildextra: Tunaspelen 2017 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextratunaspelen2017
4 354 66 58 30 Dec 2017
Parasport Sverige redovisar enkätundersökning med anledning av #metoo - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportsverigeredovisarenkatundersokningmedanledningavmetoo
4 468 67 58 30 Dec 2017
Landslagskaptenen provspelar i Portugal - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/LandslagskaptenenprovspelariPortugal
3 455 68 59 17 Mar 2018
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/ettaktivtlivkraveretttillgangligtsamhalle
3
Han ska representera Sverige i världscupen - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/hanskarepresenterasverigeivarldscupen
3 409 67 58 16 Feb 2018
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/intensivaforberedelserforinkluderingavparafotboll
3
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/klartfatmirseremetiblirforstasvenskagoalballproffsklarforportugisiskstorklubb
3
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parasportforbundetforelasteomforebyggandeavohalsaundertraffpunktidrott
3
TV: Stark start för Sverige i Mexiko - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/tvstarkstartforsverigeimexiko
3 509 66 59 30 Dec 2017
Så sänds tävlingarna i Paralympics - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranparalympics/sasandstavlingarnaiparalympics
3 745 67 58 17 Mar 2018
SVT storsatsar på Paralympics i Pyeongchang - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranparalympics/svtstorsatsarpaparalympicsipyeongchang
3 524 67 59 18 Mar 2018

http://www.parasport.nu/borjaidrotta/ParasportRookiecamp2017/ (HTTP 404)
3 0 0 0 13 Feb 2018
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/Medaljregnundersim-VM
2
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/bildextrastartyourimpossiblecampfalun-2018
2
Stor succé för rullstolsdansläger - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/storsucceforrullstolsdanslager
2 414 66 60 30 Dec 2017
Börja idrotta - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/
2 451 88 56 29 Dec 2017
Om möjligheterna i parasport - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/ommojligheternaiparasport/
2 535 145 42 29 Dec 2017
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Forbundsinfo/Ommojligheternaiparasport/Parasport-medenrorelsenedsattning/
1
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Forbundsinfo/Ommojligheternaiparasport/Parasport-medensynnedsattning/
1
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Forbundsinfo/Ommojligheternaiparasport/Parasport-medenutvecklingsstorning/
1
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Kontakt/Kontaktakansliet/HenrikHjelmberg/
1
[not crawled]
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/nilssonredoattutmanavarldseliten
1
Truppledaren om europeiska ungdomsspelen: "Jättevärdefull erfarenhet" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/truppledarenomeuropeiskaungdomsspelenjattevardefullerfarenhet
1 673 66 59 30 Dec 2017
Introduktion - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/Introduktion/
1 575 73 62 29 Dec 2017
Hitta din förening - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/hittadinforening/
1 363 69 79 29 Dec 2017
[not crawled]
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/SvenskaParasportgalan
1
[not crawled]
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/SvenskaParasportgalan/Nominerade2018/
1
Distrikt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Distrikt/
0 252 56 83 29 Dec 2017
Idrotter - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Idrotter/
0 464 59 113 29 Dec 2017
Kontakt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/
0 317 66 59 29 Dec 2017
Kontakta kansliet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/Kontaktakansliet/
0 352 89 41 29 Dec 2017
Sociala medier - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/Socialamedier/
0 275 66 64 29 Dec 2017
Kontaktuppgifter förtroendevalda - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/kontaktuppgifterfortroendevalda/
0 295 80 58 29 Dec 2017
Valberedning, kommittéer och förbundskaptener - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Kontakt/valberedningkommitteerochforbundskaptener/
0 387 107 58 29 Dec 2017
Nyheter från förbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/
0 609 76 58 29 Dec 2017
Rekordstort samarbete mellan Parasport och SM-veckan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/RekordstortsamarbetemellanParasportochSM-veckan
0 544 66 58 30 Dec 2017
Sista chansen att nominera till Idrottsgalan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/SistachansenattnomineratillIdrottsgalan
0 448 67 59 30 Dec 2017
Efter lyckat premiärår: Parasportgalan är tillbaka - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/efterlyckatpremiararparasportgalanartillbaka
0 516 66 59 30 Dec 2017
Fia Fjelddahl historisk mästare - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/fiafjelddahlhistoriskmastare
0 514 66 59 30 Dec 2017
Modin är en av Sveriges bästa idrottare - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/modinarenavsverigesbastaidrottare
0 548 66 58 30 Dec 2017
Parafotboll allt närmre fotbollsfamiljen - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/parafotbollalltnarmrefotbollsfamiljen
0 719 66 58 30 Dec 2017
Sammandrag dag 3: Så många medaljer tog svenskarna - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/sammandragdag3samangamedaljertogsvenskarna
0 479 67 59 30 Dec 2017
Stockholm Paragames 2017 närmar sig - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/stockholmparagames2017narmarsig
0 399 66 59 30 Dec 2017
Unik satsning på karate: ”Karate för alla” - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/uniksatsningpakaratekarateforalla
0 512 66 58 30 Dec 2017
"Vill inspirera andra paraidrottare" - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/villinspireraandraparaidrottare
0 760 66 58 30 Dec 2017
Nyheter från idrotter och distrikt - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranidrotterochdistrikt
0 594 63 88 29 Dec 2017
Bilder Flickr - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Startsidesboxar/BilderFlickr/
0 242 60 59 29 Dec 2017
Strategi 2020 - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/
0 1325 149 41 29 Dec 2017
Hur vi jobbar - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/Hurvijobbar/
0 1509 154 58 29 Dec 2017
Fokusområde 7: En stark position i samhället - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/fokusomrade7enstarkpositionisamhallet/
0 1659 169 58 29 Dec 2017
Strategin - en överblick - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/Strategi2020/strategin-enoverblick/
0 1536 158 58 29 Dec 2017
Rekryteringsverktyg - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/Rekryteringsverktyg/
0 369 71 68 29 Dec 2017
Start Your Impossible Camp - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/borjaidrotta/StartYourImpossibleCamp/
0 546 76 71 29 Dec 2017
Förbundsinfo - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/
0 499 142 56 29 Dec 2017
Dokument - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Dokument/
0 467 160 60 29 Dec 2017
Hall of Fame - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/HallofFame/
0 534 138 58 29 Dec 2017
Historia - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Historia/
0 729 138 58 29 Dec 2017
Idrottslyftet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Idrottslyftet/
0 578 135 58 29 Dec 2017
Licensinformation - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Licensinformation/
0 865 142 61 29 Dec 2017
Svenska Parasportgalan - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/SvenskaParasportgalan/
0 459 147 58 29 Dec 2017
Tidningen Parasport - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/TidningenParasport/
0 498 159 59 29 Dec 2017
Utbildning - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/Utbildning/
0 532 147 58 29 Dec 2017
Fonder, stipendier och utmärkelser - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/fonderstipendierochutmarkelser/
0 628 157 59 29 Dec 2017
Om Parasportförbundet - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/omparasportforbundet/
0 552 143 58 29 Dec 2017
Tävling och resultat - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/forbundsinfo/tavlingochresultat/
0 475 143 59 29 Dec 2017
Föreningar - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/
0 381 64 41 29 Dec 2017
Föreningsansökan Parasport Sverige - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/ForeningsansokanParasportSverige/
0 1158 59 44 29 Dec 2017
Hitta din förening - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/foreningar/hittadinforening/
0 294 56 58 29 Dec 2017
Hjälp - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Hjalp/
0 241 55 59 29 Dec 2017
Sök - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Sok/
0 234 49 41 29 Dec 2017
Webbkarta - Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
http://www.parasport.nu/lastasidor/Webbkarta/
0 1412 230 79 29 Dec 2017

Data from SimilarWeb

Examples of domains that parasport.nu links to

Domain IP Analytics Adsense
malmo-open.com 195.74.38.63 UA-69476301
sbf.se 217.114.85.148 UA-61189586 (4)
kanot.com 217.114.85.148 UA-59939263
swebowl.se 217.114.85.148 UA-58876996 (4)
badminton.nu 217.114.85.148 UA-50290370 (4)
orientering.se 77.81.7.122 UA-45798612 (4)
bgc.se 194.242.111.188 UA-40326569 (4)
basket.se 217.114.85.148 UA-39065975 (3)
curling.se 217.114.85.148 UA-34496222 (2)
ridsport.se 217.114.93.61 UA-27014387 (2)
svenskidrott.se 217.114.85.148 UA-25534504 (10)
bagskytte.se 217.114.85.148 UA-20368998
svenskbordtennis.com 217.114.85.148 UA-18059153 (3)
svensktriathlon.org 217.114.85.148 UA-15403337 (8)
paralympic.org 35.158.68.90 UA-8809062 (2)
folksam.se 193.183.162.44 UA-8583241 (6)
svensksegling.se 217.114.85.148 UA-2971919 (4)
fencing.se 54.228.220.74 UA-56704 (17)
adressandring.se 217.115.61.46
specialolympics.se 217.114.85.148 pub-4001190569581325 (6)
paralympics.se 217.114.85.148 pub-4001190569581325 (6)
parasport.se 217.114.85.148 pub-4001190569581325 (6)
parasportgbg.se 217.114.85.148 pub-4001190569581325 (6)
iof1.idrottonline.se 217.114.85.35
iof3.idrottonline.se 217.114.85.35
ungtledarskap.se 217.25.35.86
plusgirot.se 212.98.109.2
atg.se 195.198.34.30
scandichotels.se 184.30.220.61
grandtravel.se 93.90.147.101
jysk.se 77.243.60.212
lions.se 62.20.1.133
rullstolstennis.se 46.30.213.163
trelleborg.lokaltidningen.se 34.249.165.31
hemma.com 23.235.33.229
roddsverige.nu 5.135.114.114
skf.se 2.21.246.11
kone.se 2.16.187.32