Feedback

Overview

25 May 2016

32

Ahrefs URL Rating

44 (+0)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

190

Referring Domains

4

DomainScore

IP info 26 Feb 2018

IP 85.200.208.140 (1)

Data from Ahrefs Updated 25 May 2016

Ahrefs Domain Rank 50
Domains Linking in 190

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 32 https://oskommune.no/
23 http://www.oskommune.no/

Pages crawled by Ahrefs 4460

Crawl information Updated 14 Mar 2018

Time to fetch 1.37 seconds
Title Os kommune
Word count 1276
Dofollow links on the home page External: 36, Internal: 463

Keywordsoffentleg forvaltning, søknad, kommunale tenester, tenesteyting, offentleg forvaltning, søknad, kommunale tenester, tenesteyting, offentleg forvaltning, søknad, kommunale tenester, tenesteyting

Data from Moz Updated 25 Feb 2018

Domain Authority 36 (+0)
Page Authority 44 (+3)

Data from Majestic Updated 08 Jan 2018

Citation Flow 38 (-1)
Trust Flow 44 (+0)
Category World/Norsk

Not in Majestic Top Million.

Internet Archive Updated 25 May 2016

Saved146 times
First snapshot05 Aug 2002
Last snapshot22 Apr 2016

Data from Alexa Updated 11 Dec 2017

Global Rank3500677

Social Media Updated 25 May 2016

Mobile Updated 25 May 2016

mobile screenshot

Mobile speed 46

User Experience 99

Full info on this link.

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 0

Development

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Os kommune
https://oskommune.no/
55 1329 478 39 14 Mar 2018

https://oskommune.no/Los_struktur.aspx?MId1=4
3 65 32 0 16 Mar 2018
[not crawled]
https://www.oskommune.no/
3
Os kommune
https://oskommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=669&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=563&
2 1461 485 45 17 Mar 2018
Os kommune
https://oskommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=670&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=563&
2 2304 526 65 16 Mar 2018
[not crawled]
http://oskommune.no/
1
http://oskommune.no/artikkel.aspx?AId=925&tid=46&back=1&mid1=398 (HTTP 301)
Redirect to: https://oskommune.no/artikkel.aspx?aid=925&tid=46&back=1&mid1=398
1
[not crawled]
http://www.oskommune.no/
1

https://oskommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=556&FilId=3140 (HTTP 404)
1 0 0 0 17 Mar 2018
UNESCO sette Oselvarverkstaden på kulturarvsliste - Os kommune
https://oskommune.no/aktuelt/unesco-sette-oselvarverkstaden-pa-kulturarvsliste.9672.aspx
1 1688 459 37 16 Mar 2018
Kart over parkeringssoner i Os sentrum - Os kommune
https://oskommune.no/artikkel.aspx?MId1=126&AId=1802
1 1104 459 35 17 Mar 2018

https://oskommune.no/artikkel.aspx?MId1=45&AId=112 (HTTP 404)
1 0 0 0 16 Mar 2018
[not crawled]
https://oskommune.no/brann-og-beredskap/
1
[not crawled]
https://oskommune.no/brannvern-og-eldstad/kontaktinformasjon-brann-eldstad-og-feiing/
1
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/brukarstyrt-personleg-assistanse/arbeidsleiarrolla-kva-inneber-den.1799.aspx (HTTP 301)
Redirect to: http://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/brukarstyrt-personleg-assistanse-bpa/arbeidsleiarrolla-kva-inneber-den.1799.aspx
1
[not crawled]
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/helseteam-og-legetenester/lege/legevakt-og-naudnummer.730.aspx
1
Psykisk helse og rusomsorg - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rusomsorg/
1 1133 459 37 16 Mar 2018
[not crawled]
https://oskommune.no/innsyn.aspx?MId1=44&response=mote&moteid=489
1
[not crawled]
https://oskommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=664&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=563&
1
[not crawled]
https://oskommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=665&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=563&
1
[not crawled]
https://oskommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=671&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=563&
1
Os kommune
https://oskommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=672&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=563&
1 1108 454 36 16 Mar 2018
[not crawled]
https://oskommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=673&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=563&
1
[not crawled]
https://oskommune.no/meldingar
1
[not crawled]
https://oskommune.no/meldingar/deler-av-svegane-utan-vatn.13488.aspx
1
[not crawled]
https://oskommune.no/meldingar/godkjenning-av-endring-e39-svegatjorn-bergen-grense-flytting-av-tilkomst-kolskogen-17-og-19.13374.aspx
1
Osøyro ytre hamnebasseng, godkjent detaljplan for bølgebrytarar - Os kommune
https://oskommune.no/meldingar/godkjent-detaljplan-for-osoyro-ytre-hamnebasseng-bolgebrytarar.13370.aspx
1 1249 455 37 16 Mar 2018
Mulegheitsstudie for Finnebrekka. Opent møte i Kyrkjetunet 5.februar kl. 18.30 - Os kommune
https://oskommune.no/meldingar/mulegheitsstudie-for-finnebrekka-opent-mote-5-februar.13490.aspx
1 1384 455 37 16 Mar 2018
Søvikåsen er åpen for trafikk fra kl 15:20-25.12.2017 - Os kommune
https://oskommune.no/meldingar/sovikasen-er-stengt-for-trafikk-fra-kl-1945-22-12-2017.9579.aspx
1 1137 454 36 16 Mar 2018
Barnehagemiljø og mobbing - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/barnehagemiljo-og-mobbing/
1 1333 455 39 14 Mar 2018

https://oskommune.no/tenester/veg-hamn-og-vatn/verdas-vassdag-22-mars-ein-berekraftig-vassbransje.119451.aspx (HTTP 404)
1 0 0 0 16 Mar 2018
[not crawled]
https://oskommune.no/veg-vatn-kloakk-og-avfall/vatn-og-kloakk/driftsmeldingar-for-vatn-og-avlop/
1
Kontakt tekniske tenester - Os kommune
https://oskommune.no/veg-vatn-kloakk-og-avfall/vatn-og-kloakk/kontakt-teknisk-drift/
1 1147 454 35 16 Mar 2018
Aktuelt - Os kommune
https://oskommune.no/aktuelt/
0 1741 492 40 14 Mar 2018
Nød-/vakttelefonar - Os kommune
https://oskommune.no/dognopne-vakttelefonar/
0 1183 452 37 14 Mar 2018
Helse og omsorg - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/
0 1198 464 36 14 Mar 2018
Avlastning og støtte - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/
0 1128 463 35 14 Mar 2018
Har du lyst å bli besøksheim? - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/besoksheim/
0 1245 458 37 14 Mar 2018
Dagtilbod - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/dagtilbod/
0 1079 455 35 14 Mar 2018
Fritidstilbod for personar med nedsett funksjonsevne - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/fritidstilbod/
0 1329 455 35 14 Mar 2018
Omsorgsstønad - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/omsorgsstonad/
0 1510 459 37 14 Mar 2018
Os Asvo - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/avlastning-og-stotte/os-asvo/
0 1262 453 40 14 Mar 2018
Barnevern - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/
0 1135 460 35 15 Mar 2018
Melda frå til barnevernet - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/a-melde-fra-til-barnevernet/
0 1471 456 39 14 Mar 2018
Hjelpetiltak - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/hjelpetiltak/
0 1120 458 36 14 Mar 2018
Barneverntenesta i Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/kontakt-barnevernet/
0 1392 460 47 14 Mar 2018
Hjelpemiddel - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/heimehjelp/hjelpemiddel/
0 1077 455 35 14 Mar 2018
Helseteam og legetenester - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/helseteam-og-legetenester/
0 1098 457 35 14 Mar 2018
Helseteam - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/helseteam-og-legetenester/helseteam/
0 1113 457 35 14 Mar 2018
Hjartestartarar - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/helseteam-og-legetenester/hjartestartarar/
0 1215 454 37 14 Mar 2018
Legetenester - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/helseteam-og-legetenester/lege/
0 1156 456 38 14 Mar 2018
Offentleg tannlege - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/helseteam-og-legetenester/tannlege/
0 1189 453 37 14 Mar 2018
Rehabilitering - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/rehabilitering/
0 1107 459 35 14 Mar 2018
Sjukeheim og omsorgsbustader - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/sjukeheim-og-omsorgsbustader/
0 1081 454 35 14 Mar 2018
Søk om plass på sjukeheim/omsorgsbustad - Os kommune
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/sjukeheim-og-omsorgsbustader/sok-om-plass/
0 1228 458 37 14 Mar 2018
Os kulturskule - Os kommune
https://oskommune.no/kultur-idrett-og-fritid/os-kulturskule/
0 1113 457 35 14 Mar 2018
Kva skjer? - Os kommune
https://oskommune.no/kva-skjer/
0 1158 457 44 14 Mar 2018
Meldingar - Os kommune
https://oskommune.no/meldingar/
0 1313 487 37 14 Mar 2018
Web-kart - Os kommune
https://oskommune.no/nettstadskart/
0 2456 897 70 15 Mar 2018
Om nettsida oskommune.no - Os kommune
https://oskommune.no/om-nettstaden/
0 1212 454 38 14 Mar 2018
Kontakt oss - Os kommune
https://oskommune.no/politikk-og-organisasjon/kontakt-oss/
0 1314 457 38 14 Mar 2018
Skjema og søknadsenter - Os kommune
https://oskommune.no/skjemasenter
0 913 130 2 14 Mar 2018
Skule og barnehage - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/
0 1123 459 35 14 Mar 2018
Aktuelle prosjekt - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/aktuelle-prosjekt/
0 1191 453 35 14 Mar 2018
Barnehage - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/
0 1143 461 36 14 Mar 2018
Informasjon for barnehagane - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/for-barnehagane/
0 1269 475 36 14 Mar 2018
Pris og betaling for barnehageplass - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/pris-og-betaling/
0 1295 457 37 14 Mar 2018
Tilsyn med barnehagar i Os - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/tilsyn-med-barnehagar/
0 1345 490 46 14 Mar 2018
Bli lærling i Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/fag-og-yrkesopplaring/
0 1185 452 39 14 Mar 2018
Skule - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/
0 1164 459 36 14 Mar 2018
Planar for skulane i Os - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/planar-for-skulane-i-os/
0 1118 459 35 14 Mar 2018
Kontaktinformasjon til Os-skulane - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skular-i-os/
0 1357 454 49 14 Mar 2018
Skulehelsetenesta i Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skulehelsetenesta/
0 1223 456 37 14 Mar 2018
Skulemiljø og mobbing - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skulemiljo-og-mobbing/
0 1470 455 42 14 Mar 2018
Skulerute og fridagar - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skulerute-og-fridagar/
0 1097 456 35 14 Mar 2018
Søk om skuleskyss - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skule/skuleskyss/
0 1500 454 37 14 Mar 2018
Skulefritidsordninga i Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/skulefritidsordninga-sfo/
0 1295 456 38 14 Mar 2018
Spesialundervisning - PPT - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/spesialundervisning-ppt/
0 1087 455 35 14 Mar 2018
Logoped til skulebarn - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/spesialundervisning-ppt/sok-om-logoped/
0 1187 455 37 15 Mar 2018
Vaksenopplæring - Os kommune
https://oskommune.no/skule-og-barnehage/vaksenopplaring/
0 1235 452 41 14 Mar 2018
Søk etter tilsette - Os kommune
https://oskommune.no/sok-etter-tilsette/
0 1171 452 36 14 Mar 2018
Søk - Os kommune
https://oskommune.no/sokeresultat/
0 1089 458 35 14 Mar 2018
Parkering - Os kommune
https://oskommune.no/veg-vatn-kloakk-og-avfall/parkering/
0 1099 459 35 16 Mar 2018