Feedback

Overview

11 Aug 2015

29 (-3)

Ahrefs URL Rating

35 (+0)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

275 (-23)

Referring Domains

1

DomainScore

IP info 14 Mar 2018

IP 212.85.123.60 (1)

Nameservers Updated 23 Jul 2015

  • dns3.home.pl

Data from Ahrefs Updated 06 Aug 2017

Ahrefs Domain Rank 51
Domains Linking in 275 (-23)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 29 http://www.nospam-pl.net/ (-3) (home page)

Pages crawled by Ahrefs 282063

Crawl information Updated 24 Dec 2017

Time to fetch 0.50 seconds
Title Nospam-PL.NET : Prawo i obyczaje kontra spam. Zwalczanie spamu, ochrona poczty
Word count 2301
Dofollow links on the home page External: 136, Internal: 70
Robots index, follow

Description Spam - niechciana poczta. Walka i obrona, prawne i obyczajowe podstawy zwalczania spamu. UCE, UBE, nospam, antyspam.

Keywordsspam uce ube walka ze spamem zwalczanie spamu ochrona obrona nospam abuse prawo przesy³ki wiadomo¶ci procmail listy mailowe hoax virus wirusy fa³szywki oszustwa e mail email mailwe nospam-pl antispam spam nospam antyspam junk bulk mail

Data from Moz Updated 10 Feb 2018

Domain Authority 27 (-1)
Page Authority 37 (-1)

Data from Majestic Updated 21 Dec 2017

Citation Flow 26 (+0)
Trust Flow 35 (+0)
Category Computers/Internet/Abuse

Not in Majestic Top Million.

Registration Details

Registration Date 2003-02-26
Registrar GoDaddy.com, LLC
Whois checked23 Jul 2015
Private who is true

Internet Archive Updated 17 Aug 2015

Saved197 times
First snapshot24 Mar 2003
Last snapshot01 Aug 2015

Data from Alexa Updated 06 Dec 2017

Global Rank19490975

Social Media Updated 21 Jan 2017

Mobile Updated 30 Jul 2015

mobile screenshot

Mobile speed 96

User Experience 83

Full info on this link.

Google PageRank Updated 11 Feb 2016

Google Pagerank

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 0

Development

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
[not crawled]
http://nospam-pl.net/
5
Nospam-PL.NET : Sprawdzanie adresu IP w RBL-ach
http://www.nospam-pl.net/rbl.php
2 906 52 133 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spam - standardowa definicja spamu w/g M.A.P.S.
http://www.nospam-pl.net/standard.php
2 984 55 27 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spam typu \'hoax\' - internetowe fa³szywki, oszustwa
http://nospam-pl.net/hoax.php
1 1543 53 26 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spam - propozycja zwiêz³ej i pojemnej definicji
http://nospam-pl.net/spam.php
1 993 62 18 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spam - propozycja zwiêz³ej i pojemnej definicji
http://www.nospam-pl.net/spam.php
1 993 62 18 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Prawo i obyczaje kontra spam. Zwalczanie spamu, ochrona poczty
http://www.nospam-pl.net/
0 2301 70 136 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Nigryjski ³±cznik, przekrêt 419, nigeryjski szwindel, oszustwo, african scam fraud
http://www.nospam-pl.net/4-1-9.php
0 1241 47 27 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Pa¼dziernik 2005 - aktualizacje, aktualno¶ci na temat spamu
http://www.nospam-pl.net/a_2005-10.php
0 790 56 22 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Listopad 2005- aktualizacje, aktualno¶ci na temat spamu
http://www.nospam-pl.net/a_2005-11.php
0 479 52 17 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Sprawdzanie [email protected] dla danego IP, do wys³ania skarg
http://www.nospam-pl.net/abuse.php
0 197 46 12 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Starsze aktualizacje, aktualno¶ci na temat spamu
http://www.nospam-pl.net/archiwum.php
0 207 82 10 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Bannery do umieszczenia na Waszych stronach
http://www.nospam-pl.net/bannery.php
0 548 62 12 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Prawa autorskie i ochrona materia³ów zamieczanych w serwisie
http://www.nospam-pl.net/copyright.php
0 596 51 17 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET :
http://www.nospam-pl.net/entuzjasta.php
0 672 48 11 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : F.A.Q. - czêsto zadawane pytania (i odpowiedzi na nie)
http://www.nospam-pl.net/faq.php
0 2257 99 18 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Felietony nie pasuj±ce do innych dzia³ów
http://www.nospam-pl.net/felietony.php
0 1232 78 22 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spam typu \'hoax\' - internetowe fa³szywki, oszustwa
http://www.nospam-pl.net/hoax.php
0 1543 53 26 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : JoeJob - podszywanie siê pod nadawcê
http://www.nospam-pl.net/joe-job.php
0 1057 51 20 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Konwersja/kodowanie tekstów - rot13, numery ascii i %hex znaków
http://www.nospam-pl.net/koduj.php
0 234 46 10 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Antyspamowy regulamin korzystania z adresu mailowego
http://www.nospam-pl.net/kontakt.php
0 1574 67 22 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spamerzy konsoliduj± si³y do walki z PolSpamem
http://www.nospam-pl.net/kontratak.php
0 389 52 12 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Linki, odno¶niki do stron antyspamowych, programy
http://www.nospam-pl.net/links.php
0 3093 82 262 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Listy mailowe, podstawowe wytyczne w/g M.A.P.S.
http://www.nospam-pl.net/manage.php
0 2788 77 35 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Wiadomo¶ci wyskakuj±ce wprost na monitorach w systemach MS Windows
http://www.nospam-pl.net/messenger.php
0 1921 58 30 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Przesy³ki które nie powinny byæ uznane za spam
http://www.nospam-pl.net/nie-spam.php
0 1432 57 17 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : O tym serwisie, opis najwa¿niejszych dzia³ów, zastrze¿enia
http://www.nospam-pl.net/o-witrynie.php
0 822 58 13 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Obrona przed spamem, porady. Procmail i regu³y filtruj±ce
http://www.nospam-pl.net/obrona1.php
0 1340 56 32 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Obrona przed spamem, porady. Ochrona adresu mailowego
http://www.nospam-pl.net/obrona2.php
0 2468 81 31 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Obrona przed spamem, porady. Zasady kontaktu drog± mailow±
http://www.nospam-pl.net/obrona3.php
0 326 53 11 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Oficjalne wypowiedzi PolSpamu
http://www.nospam-pl.net/polspam.php
0 224 47 12 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spam a prawo. Ustawy, ochrona prawna, prawa konsumentów
http://www.nospam-pl.net/prawo.php
0 2132 84 21 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Prawo i obyczaje kontra spam. Zwalczanie spamu, ochrona poczty
http://www.nospam-pl.net/print.php?file=index
0 2098 29 71 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Zasady ochrony prywatno¶ci
http://www.nospam-pl.net/privacy.php
0 449 48 13 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Profilaktyka antyspamowa w pigu³ce
http://www.nospam-pl.net/profilaktyka.php
0 429 54 10 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Opisy programów wspomagaj±cych ochronê przed spamem
http://www.nospam-pl.net/programy.php
0 277 47 10 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Regu³y postêpowania spamerów.
http://www.nospam-pl.net/reguly.php
0 446 63 16 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Spam reklamowy to kradzie¿, a spamerzy to z³odzieje
http://www.nospam-pl.net/reklamy.php
0 741 45 11 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Przeszukiwanie witryny Nospam-pl.NET
http://www.nospam-pl.net/search.php
0 303 45 11 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Mirror: \"Spam FAQ czyli spam w pytaniach i odpowiedziach\"
http://www.nospam-pl.net/spam-faq.php
0 1100 45 16 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Dlaczego spam jest z³y?
http://www.nospam-pl.net/spam-jest-zly.php
0 2575 72 30 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Walka ze spamem przez t³umaczenie... - czyli wzory listów
http://www.nospam-pl.net/walka-nauka.php
0 548 47 10 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Walka ze spamem, generatory fa³szywych e-maili i metoda bannerowa
http://www.nospam-pl.net/walka-ofensywa.php
0 2104 66 26 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Walka ze spamem, identyfikacja spmerów i zg³aszanie skarg
http://www.nospam-pl.net/walka.php
0 2052 77 46 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Us³ugi host i whois dostêpne online. Odno¶niki do manuali
http://www.nospam-pl.net/whois.php
0 365 46 15 24 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Zasady wspó³pracy z serwisem Nospam-pl.NET
http://www.nospam-pl.net/zasady.php
0 460 48 13 25 Dec 2017
Nospam-PL.NET : Zombie, komputer pod obc± kontrol±
http://www.nospam-pl.net/zombie.php
0 1366 52 75 24 Dec 2017

Examples of domains that nospam-pl.net links to

Domain IP Analytics Adsense
icpen.org 52.85.184.84 UA-103983005
stopspam.org 198.145.249.130 UA-88419757
wiadomosci.gazeta.pl 80.252.0.132 UA-84607356 (34)
mswia.gov.pl 46.28.11.4 UA-72960319 (2)
corp.aol.com 207.200.74.38 UA-68696200
secretservice.gov 23.67.128.174 UA-67432975
scamorama.com 206.180.227.22 UA-65941681
spam.com 34.234.8.223 UA-56704070
rp.pl 52.59.84.158 UA-49499120 (10)
federacja-konsumentow.org.pl 85.128.225.167 UA-46565752
ccianet.org 104.199.122.113 UA-44316436 (3)
rbls.org 104.27.145.103 UA-29491637 (10) pub-9079685345082025 (7)
robtex.com 104.24.26.24 UA-29491637 (10) pub-9079685345082025 (7)
cs.umanitoba.ca 130.179.28.40 UA-29318825
giodo.gov.pl 46.254.73.227 UA-27703560 (2)
idg.pl 194.69.207.145 UA-27234306
pcworld.pl 194.69.207.226 UA-27229335
spam.abuse.net 69.55.226.55 UA-25073684 pub-7787555699755460
crn.com 34.195.99.247 UA-22149056 (13)
uke.gov.pl 193.227.131.17 UA-20115731
biznesnet.pl 85.10.209.130 UA-19431194 pub-7626611382401966
whatis.techtarget.com 206.19.49.153 UA-19047342 (14) pub-6050985421795229 (66)
estp.fr 89.227.241.32 UA-17875909
cis.net 104.219.248.13 UA-15487602
uokik.gov.pl 46.248.164.133 UA-13108140
egospodarka.pl 82.96.114.6 UA-12911388 (10)
ecommercetimes.com 50.18.203.73 UA-9357282 (5)
panix.com 166.84.62.253 UA-8958835 (2)
arin.net 199.43.0.44 UA-7345238
ceti.pl 62.121.128.11 UA-7305988
kfu.com 204.109.60.138 UA-4812132
apnic.net 104.20.59.194 UA-3140864 (2)
korespondent.pl 192.185.48.214 UA-2764575 (3)
lavasoftusa.com 50.63.202.29 UA-2689090 (10)
signs.pl 188.128.239.143 UA-2560631
spamlaws.com 104.27.132.204 UA-2472065 pub-7630989765252165
jracademy.com 167.88.10.66 UA-2249740 (15603)
home.pl 212.85.96.1 UA-1695735 (14)
dnsstuff.com 74.115.12.56 UA-1574130
7thguard.net 217.73.31.131 UA-1365849
linuxjournal.com 76.74.252.198 UA-1117794
sdsc.edu 132.249.21.111 UA-941716
faqs.org 173.193.27.192 UA-892232 (35)
prv.pl 188.165.206.157 UA-480911 (62)
jmls.edu 67.227.228.31 UA-400422
kerio.com 23.253.180.17 UA-296446 (4)
hotscripts.com 8.33.3.94 UA-256751 (17)
dnsbl.info 104.31.78.34 UA-226290 (2) pub-2377419349862372 (2)
out-law.com 23.97.151.113 UA-116363 (2)
mailwasher.net 52.26.195.96 UA-77941 (2)
perl.org 151.101.114.49 UA-50555 (15)
security.kolla.de 217.160.0.226
grzegorj.w.interia.pl 217.74.66.161
uceprotect.net 217.23.49.178
devin.com 216.252.162.19
generation.net 216.252.64.78
popfile.sourceforge.net 216.105.38.10
bogofilter.sourceforge.net 216.105.38.10
mailfilter.sourceforge.net 216.105.38.10
vim.org 216.105.38.10 pub-3005259998294962 (5)
spamgourmet.com 216.75.62.102
lurhq.com 216.52.89.169
bait.nu 213.203.216.53
republika.pl 213.180.150.17
niusy.onet.pl 213.180.141.188
wiem.onet.pl 213.180.141.186
wiadomosci.onet.pl 213.180.141.152
onet.pl 213.180.141.140
robotstxt.org 213.138.103.116 pub-9311532361854131
procmail.org 212.125.129.86
netlaw.pl 212.91.7.33
monkeys.com 209.141.38.29
nigeriapolice.org 209.99.64.43
zonelabs.com 209.87.209.44
ddi.digital.net 209.86.60.102
searchengineworld.com 209.59.188.36
contactplus.com 208.131.135.113
419fraud.com 208.91.196.87
lyris.com 208.66.135.54
nonprofit.net 207.178.96.44 pub-6822654453085021
fabel.dk 207.171.7.45
onenews.nzoom.com 202.89.4.110
spamkiller.com 199.59.242.150
nask.pl 195.187.242.157
clickz.com 195.110.76.232
home.pages.at 195.58.176.133
fs.dk 195.7.27.39
sgh.waw.pl 194.145.100.101
postfix.state-of-mind.de 194.126.158.147
isip.sejm.gov.pl 194.41.12.27
sunsite.icm.edu.pl 193.219.28.2
doxdesk.com 193.33.179.225
ripe.net 193.0.6.139
netdemon.net 192.203.228.223
johncon.com 192.160.13.3
rahul.net 192.160.13.3
spambouncer.org 192.155.80.207
world.std.com 192.74.137.5
cbl.abuseat.org 192.42.118.110
iana.org 192.0.32.8
giantcompany.com 191.235.218.166
strangeplaces.net 191.101.241.199
spybot.info 188.165.126.152
tmda.net 184.168.221.46
mozillapl.org 184.154.46.199
trybunal.gov.pl 176.119.52.151
smarden.org 176.74.58.109
stearns.org 174.143.211.58
linxnet.com 173.162.42.193
marketingtoday.com 168.144.4.106
postfix.org 168.100.10.85
declude.com 166.78.21.135
aladdinsys.com 162.223.137.113
templetons.com 162.213.3.175 pub-5397334057241462 (2)
spews.org 160.153.71.2
brightmail.com 155.64.49.54
atstake.com 155.64.49.54
smb.sygate.com 155.64.49.54
pg.gda.pl 153.19.40.40
catb.org 152.19.134.41
urbanlegends.about.com 151.101.113.121
wsp.krakow.pl 149.156.27.27
spin.it 147.123.244.68
andrew.triumf.ca 142.90.106.59
samizdat.com 141.8.225.31
cr.yp.to 131.193.32.109
openbsd.org 129.128.5.194
iss.net 129.33.206.226
people.virginia.edu 128.143.22.180
dnsbl.sorbs.net 113.52.8.154
praguepost.com 109.199.110.233 pub-2621454674258736
whew.com 109.68.38.20
dtheatre.com 108.167.172.139
summersault.com 107.170.38.51
worldpay.com 107.162.142.13
spamex.com 107.23.151.155
online.securityfocus.com 107.21.48.116
shavenferret.com 104.200.22.130
bw.org 104.130.198.151
spamcop.net 104.111.237.251
spampal.org 104.31.84.48
cert.pl 104.25.30.109
unspam.com 104.24.118.161
jgc.org 104.20.242.17
theinquirer.net 104.16.240.209
cauce.org 104.16.108.123
ipsec.pl 98.143.148.71
echelon.pl 98.143.148.71
spammotel.com 98.124.199.30
ars.userfriendly.org 98.124.60.212
dsbl.org 96.67.55.151
psbl.surriel.com 96.67.55.151
makelovenotspam.com 95.213.182.162
ritlabs.com 94.130.225.147
ntsecurity.nu 91.201.63.144
kde.org 91.189.93.5
mailgate.com 89.145.77.197
vagla.pl 85.232.232.238
prawo.vagla.pl 85.232.232.238
dmeurope.com 83.96.132.41
spf.pobox.com 82.135.8.34
gazeta.pl 80.252.0.145
www1.gazeta.pl 80.252.0.135
evil.pl 79.98.145.46
usenet.pl 79.98.145.35
hamster.thebat.pl 79.96.45.17
thebat.pl 79.96.45.17
moensted.dk 78.47.123.131
compulink.co.uk 77.92.64.116
ahbl.org 75.160.179.6
home.rica.net 74.201.226.52
groups.google.pl 74.125.140.138
scriptarchive.com 72.52.157.31
ordb.org 72.52.4.122
mailexpire.com 72.52.4.122
openrbl.org 69.172.201.153
searchengines.com 69.172.201.153
nopa.net 69.172.201.153
oag.state.tx.us 69.160.52.103
cluelessmailers.org 69.5.3.2
cymru.com 68.22.187.34
habeas.com 67.217.228.177
winnetmag.com 67.208.32.199
efuse.com 67.23.30.58
paulgraham.com 66.218.72.112
cafeshops.com 66.209.70.22
keir.net 66.39.30.176
lawcrawler.findlaw.com 66.35.204.11
news.findlaw.com 66.35.204.10
isc.incidents.org 66.35.59.249
joes.com 65.19.175.99
searchtools.com 64.90.49.101
korea.services.net 64.57.183.85
iecc.com 64.57.183.39
u.extreme-dm.com 54.243.57.96
antiphishing.org 54.191.217.223
securityfocus.com 54.88.231.37
snopes2.com 54.72.9.51
mks.com.pl 54.36.128.99
killfile.org 52.90.117.98