Feedback
This domain has not been claimed. Claim it here. Please sign in to view more complete and fresh data.

naturvardsverket.se

100 / 100
DomainScore
36 / 100
Ahrefs URL Rating -39
23 / 100
Majestic Trust Flow
81 / 100
Ahrefs Domain Rating
7261
Ahrefs Referring Domains +727
1135
DomainStats Organic Visibility Score
1 / 22
Spam and Blacklists flags
Google ranking Keyword Volume CPC
1 fladdermus 14800 $0.00
2 varg 27100 $1.08
2 parkslide 27100 $0.83
787
Unique Backlinks
501
Unique Domains
94
Lost Backlinks

High 32%

Mid 55%

Low 13%

Quality Distribution

Backlinks

Most common dofollow anchors

Anchor No. Domains
Naturvårdsverket 89
[image] 24
www.naturvardsverket.se 23
Naturvårdsverkets hemsida 13
Allemansrätten 12
Naturvårdsverkets webbplats 10
här 9
Naturvårdsverket. 5
Klimatklivet 5
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete ... 3
Naturvårdsverkets 3
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/ 3
allemansrätten 3

Most common countries

IP Country No. Domains
se country flag 274
us country flag 51
dk country flag 25
de country flag 18
nl country flag 12
fi country flag 6

Most common TLD's

Domain TLD No. Domains
.se 397
.com 40
.org 19
.nu 18
.dk 8
.eu 4
94
Lost Backlinks
73
Unique Sources
Domainscore From To Time checked
1 http://xn--skramiljn-v2a9r.nu/ naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationell-vindkraftsstrategi/ 15 Jan 2021
17 http://minimalisterna.se/ naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/ 14 Jan 2021
15 https://www.tmr.se/ naturvardsverket.se/ (changed/other exist) 14 Jan 2021
1 http://lankaconsulting.se/ naturvardsverket.se/ 11 Jan 2021
0 http://pluginhybrid.nu/naturvardsverkets-bidrag-for-laddboxar/ naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/ 01 Jan 2021
4 http://factmovement.se/ naturvardsverket.se/ 31 Dec 2020
64 http://www.sverigesmiljomal.se/ (3 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Kalendarium/Miljoovervakningsdagarna-2021/ (changed/other exist) 30 Dec 2020
9 https://fordonsproffs.eu/ (5 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/avfallsrapportering 18 Dec 2020
0 https://mskb.se/vad-hander-vid-torka/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vattenbrist-och-torka/ 14 Dec 2020
3 http://www.brockmann-geomatics.se/ naturvardsverket.se/english 11 Dec 2020
4 https://annannan.wordpress.com/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/ 11 Dec 2020
4 https://louiseungerth.se/ naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8800/978-91-620-8857-6/ 04 Dec 2020
0 http://fardigarabatter.se/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/ 02 Dec 2020
0 http://kemi.nu/ naturvardsverket.se/ 29 Nov 2020
0 http://miljokvarn.se/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/ 28 Nov 2020
0 http://gergilsinnovation.se/ naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Koldioxidavskiljning-och-lagring-CCS/ 20 Nov 2020
0 https://www.kretsloppsplangavleborg.se/frågor-och-svar-43366612 naturvardsverket.se/vagledning-kommunal-avfallsplanering 20 Nov 2020
0 http://www.utslappshandel.se/ (2 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Amnen/Utslappsratter/ 13 Nov 2020
0 http://vendelsjon.nu/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Forsurade-sjoar/ 13 Nov 2020
0 http://vitalsupport.se/vandring/ naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/ 13 Nov 2020
7 https://incharge.vattenfall.se/ladda-brf/ naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Flerbostadshus/ 13 Nov 2020
0 https://karvling.com/ (2 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/ 12 Nov 2020
0 http://slowsociety.se/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/ 11 Nov 2020
1 http://www.cleanburn.se/ naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsomgangar/ 11 Nov 2020
10 http://www.geodata.se/ naturvardsverket.se/ 11 Nov 2020
7 http://www.klimatanpassning.se/ naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Forslag-for-mer-biologisk-mangfald-i-Sverige/ 11 Nov 2020
0 http://klimathotet.se/ naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/ 07 Nov 2020
0 https://enviriq.se/biocooker/ naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/minska-min-klimatpaverkan/ 04 Nov 2020
0 http://cykelprodukter.se/ naturvardsverket.se/klimatklivet 01 Nov 2020
4 https://bosonsbyra.se/ naturvardsverket.se/allemansratten 15 Oct 2020
0 https://www.helleforsjaktskytteklubb.se/länkar-35445182 naturvardsverket.se/ 15 Oct 2020
1 http://naturochkulturbussen.se/ naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6607-9/ 13 Oct 2020
0 http://linhai.se/ naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Motortrafik-i-naturen/Terrangkorning-pa-barmark/ 13 Oct 2020
16 http://www.dalavattenavfall.se/ naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/Vaxtavfall/ 13 Oct 2020
0 http://gavia.nu/ naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Om-jaktkort-och-jagarexamen/ 13 Oct 2020
8 http://www.siko.org.se/ naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-arbetet-for-att-bilda-en-nationalpark-i-Namdoskargarden-i-Stockholms-lan/ 13 Oct 2020
0 https://arcmetal.se/hej-varlden/ naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/ 13 Oct 2020
0 http://www.vastanhed.se/ naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/ 13 Oct 2020
16 http://www.blekingearkipelag.se/ naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/ 13 Oct 2020
2 http://www.lifecoastbenefit.se/ naturvardsverket.se/ 12 Oct 2020
20 http://www.bilsvar.se/ naturvardsverket.se/ 11 Oct 2020
0 http://msjv.se/ (4 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Beslut-om-jakt-och-vilt/beslut-sal/ 11 Oct 2020
1 http://brakatarina.se/ naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/142-nya-och-uppdaterade-riksintressen-for-friluftsliv/ 11 Oct 2020
27 http://www.extrakt.se/ naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Insatser-for-miljon-raddar-liv-i-Europa/ (changed/other exist) 11 Oct 2020
0 http://landskapsgrundamnen.se/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Flamskyddsmedel/ 11 Oct 2020
0 https://radhuset.se/nyheter/ naturvardsverket.se/lona 11 Oct 2020
2 http://www.pilum.se/ (2 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industriutslappsdirektivet--IED/BAT-slutsatser-for-industriutslapp/ 11 Oct 2020
0 http://xn--fjllboholmar-hcb.se/ naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Vedeldning/Elda-i-kaminer-i-villor-eller-radhus/ 11 Oct 2020
0 http://www.iped.nu/ naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/ 11 Oct 2020
1 https://tuttugututtugu.com/ naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Siffror-hjalper-oss-i-kampen-mot-matsvinnet/ 08 Oct 2020
1 http://www.bvn.nu/ naturvardsverket.se/ 07 Oct 2020
1 http://www.mistra-swecia.se/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-fran-exporterande-foretag/Koldioxidekvivalenter/ 02 Oct 2020
0 http://www.dagensluft.se/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/ 30 Sep 2020
0 http://jiu.nu/ naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/ 30 Sep 2020
0 http://www.envarldutansopor.nu/ (2 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsplanen/ 23 Sep 2020
0 http://miljoforum.n.nu/ naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6740-3/ 21 Sep 2020
0 https://bevarasvartedalen.se/dokument/skrivelser-yttranden.html (5 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/ 12 Sep 2020
0 https://kicab.se/kvalitets-och-miljopolicy/ naturvardsverket.se/ 10 Sep 2020
8 http://www.tjtk.se/ naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Levande-gravling-vid-grytanlagsprov-bor-fasas-ut/ 10 Sep 2020
0 http://landskapsreglering.se/ naturvardsverket.se/sv/Start/Forskning/Nyheter/Infraljud-och-lagfrekvent-ljud-fran-vindkraft/ 10 Sep 2020
0 https://skargardsstad.se/ naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Vattenskoter/ 10 Sep 2020
0 http://fagerholm.nu/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/ 08 Sep 2020
3 http://johannaene.se/ naturvardsverket.se/allemansratten 08 Sep 2020
2 https://hallandsbotan.org/wp/invasiva-vaxter/ naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/ 07 Sep 2020
4 https://christinassytips.com/ naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/ 05 Sep 2020
4 https://rigmormortis1998.wordpress.com/ naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Rad-om-fagelungar/ 30 Aug 2020
0 http://hallbarahalland.se/lista-aktiviteter (5 lost backlinks from this URL) naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/ 27 Aug 2020
0 http://tumlarenbb.se/miljö-säkerhet/miljö-regler-2786802 naturvardsverket.se/ 27 Aug 2020
0 https://www.friluftslabbet.se/camping-vandring/kom-igang-med-vandring-faq/ naturvardsverket.se/allemansratten 26 Aug 2020
1 https://vfbab.se/ naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Giftfri-miljo/ 14 Aug 2020
0 https://pankpraktikan.se/ naturvardsverket.se/hitta-naturum 12 Aug 2020
2 http://www.naturskog.se/ naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/84-procent-tycker-trad-i-stader-ar-viktigt/ 12 Aug 2020
0 https://reslust.org/ naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Faglar/Havsorn/ 11 Aug 2020

Domain Value (BETA)

Please sign in to to view the value of this domain.

Sign in

Spam and Blacklists

1 / 22 flags found
 • Domainstats Spam Flags

  1 / 12 flags found

  • Very large amount of linking domains but low Majestic Trust Flow.
 • Google Safe Browsing 05 Jan 2021

  Clean

 • WOT 06 Oct 2015

  Trustworthiness - Excellent (confidence 13%)

  Child Safety - Excellent (confidence 8%)

  Category - Good site (confidence 13%)

 • McAfee 19 Aug 2015

  Website status: Minimal Risk

 • Malwaredomains.com 05 Jan 2021

  Clean

 • PhishTank.com 05 Jan 2021

  Clean

 • spam404.com 05 Jan 2021

  Clean - Database of scammers

 • Spamhaus 05 Jan 2021

  Clean - 9 different lists

 • Surbl.org 05 Jan 2021

  Clean - 6 different lists

 • Spam Eating Monkey 05 Jan 2021

  Clean - 2 different lists

 • JunkemailFilter.com 05 Jan 2021

  Clean - 5 different lists

Registration details

2000-05-26

Registration Date

NMU Group

Registrar

25 Mar 2018

Whois checked

Keyword data

Updated 10 Nov 2015
naturvardsverket
Keyword
(Sweden)
140
Search volume per month
$ 0.00
Cost per click (CPC)

Rank Positions on Google.se

Updated 02 Jul 2020
1135
Domainstats.com Organic Visibility Score
22 Dec 2016
02 Jul 2020
Organic Visibility Score Trend
KeywordRankChangeURLVolumeCPC (USD)
fladdermus 1 www.naturvar...dermossen-i-Sverige/ 14800 0.00
varg 2 www.naturvar...vdjur/Fakta-om-varg/ 27100 1.08
parkslide 2 www.naturvar...reglerade/Parkslide/ 27100 0.83
björn 2 www.naturvar...djur/Fakta-om-bjorn/ 14800 0.00
fladdermus 2 www.naturvar...rmusarter-i-Sverige/ 14800 0.00
grävling 3 www.naturvar...ravling-under-huset/ 18100 0.00
bat 4 www.naturvar...et--IED/BAT-och-BMT/ 4400 3.82
kväve 6 utslappisiff...ganiska-amnen/Kvave/ 18100 1.79
life 4 1 www.naturvar...s-miljoprogram-LIFE/ 22200 0.74
mink 4 www.naturvar...rikansk-mink-web.pdf 18100 0.00
voc 6 www.naturvar...-0145-2.pdf?pid=2572 1300 16.05
bat 5 www.naturvar...for-industriutslapp/ 4400 3.82
havsörn 6 www.naturvar...djur/Faglar/Havsorn/ 14800 1.41
lodjur 3 www.naturvard...t.se/fakta-om-lodjur 22200 0.27
voc 7 www.naturvar...a-losningsmedel-VOC/ 1300 16.05
vilda djur 3 www.naturvar...Djur-och-vaxter/Rad/ 880 4.73
järv 3 www.naturvar...vdjur/Fakta-om-jarv/ 14800 0.33
huggorm 10 www.naturvar...r/Rad/Orm-pa-tomten/ 22200 1.31
luft 6 www.naturvardsverket.se/Amnen/Luft/ 2900 3.87
fjällräv 1 1 www.naturvar...ur/Rovdjur/fjallrav/ 49500 0.17
vad påverkar klimatet mest 3 www.naturvar...-min-klimatpaverkan/ 170 4.90
eea 7 2 www.naturvar...vakar-Europas-miljo/ 1600 4.00
utter 10 www.naturvar...ioner/620-5614-X.pdf 18100 0.54
köra skoter 5 www.naturvar...i-naturen/Snoskoter/ 70 7.31
eu ets 5 www.naturvar...ksamheter-som-ingar/ 260 3.98
skadad fågel 8 www.naturvar.../Skadade-vilda-djur/ 590 4.98
kött klimatpåverkan 6 www.naturvar...lt-Sverige/Jordbruk/ 210 4.76
kött klimatpåverkan 7 www.naturvar...-min-klimatpaverkan/ 210 4.76
klimatpåverkan kött 7 www.naturvar...lt-Sverige/Jordbruk/ 140 4.81
eon händelöverket 9 utslappisiffr...gningssida/?pid=1764 70 7.41

IP info

Updated 05 Jan 2021
78.41.247.161
IP
(3 domains on this IP)
Updated 18 Mar 2018 0
IP Blacklists
(out of 23 blacklist-providers)
Sweden se country flag
Location
AS29217 Logica AB
ISP

Name Servers

- Updated 25 Mar 2018
Name
origo.nmugroup.com
unit.nmugroup.com
ephemera.nmugroup.se

Crawl Information

Updated 13 Jan 2021
UA-35227438
Google Analytics
(2 domains on this ID)
0.50s
Time to fetch
200
HTTP code

http://naturvardsverket.se/

Final URL

Title

Naturvårdsverket

h1

Start

Favicon

favicon

Word count

457

Dofollow links on the home page

External: 2
Internal: 83

Description

Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås och har överblick över miljöarbetet och hur miljön mår.

Robots

index, follow

SEO Metrics from third parties

Updated 21 Jun 2019
81
ahrefs Domain Rating
7261 +727
Domains Linking in

36 - http://naturvardsverket.se/ -39 (home page)

Pages with the highest Ahrefs URL Rating
104511
Pages crawled by Ahrefs
Updated 01 Apr 2019
59 -17
Domain Authority
57 -23
Page Authority
Updated 08 Jan 2021 / 19 Feb 2020
35 +1
Citationflow
23
Trustflow
Sports/Water Sports
Category
Yes
In Majestic Top Million?
2625 (-12)
Referring Subnets
3982 (+7)
Referring IPs
38450 (+232)
Global Rank
108
Rank for all

Old SEO Metrics

Updated 29 Jul 2020
312218
Global Rank

Google PageRank

Updated 18 Mar 2016

PageRank

Internet Archive

Updated 18 Aug 2015
506
Times Saved
22 Jan 2003
First Snapshot
10 Aug 2015
Last Snapshot

Mobile

Updated 07 Jul 2015
26
Mobile Speed

30
Desktop Speed
93
User Experience

Full info on this link.

Social Media

Updated 23 Jun 2017
918
Facebook Mentions

Development

'

Pages

275
No. pages
Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/
116
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/
27
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/allemansratten
19
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
17
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
17
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
14
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
12
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/allemansratten
12
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
10
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/
10
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
7
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
6
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
6
Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/
4 Start 457 83 2 13 Jan 2021
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klima...
4
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-n...
4
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
4
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
4
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
4
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Ta-hand-...
4
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/emas
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/en/
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/natura2000
3
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxt...
3
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
3
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
3
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och...
3
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Naturum
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Stati...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxte...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortraf...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/kakorjagarregistret
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/producentansvar-bat...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/producentansvar-elu...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/siteinfojagarregist...
2
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/vindval
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Plast/
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverke...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Stat...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Stat...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Stat...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och...
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/cbd
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
2
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/parisavtalet
2
[not crawled]
http://[email protected]
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6666-6
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avfall/
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Buller/
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Miljogifter/
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Miljoov...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Samverk...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Vagledn...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samha...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressme...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressme...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Karto...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klima...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manni...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Stati...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxte...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/A...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Jak...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansr...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-n...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/avfallsregister-inf...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/de/Var-natur/Kraftf...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/english
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/fladdermus
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/jaktregistret
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/klimatmal
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/laddabilen
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/nfs-2017-9
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/nis
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/ru-utveckling-frilu...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-p...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nyheter-och-pres...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Om-Naturvardsver...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Om-webbplatsen/K...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Var-natur/Allema...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Var-natur/Jakt/S...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Var-natur/Motort...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Var-natur/Skydda...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med...
1
[not crawled]
http://www.naturvardsverket.se/vedeldning
1
[not crawled]
https://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statisti...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6844-8
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8865-1
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Buller/
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Utslappsratt...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samh...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressm...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverke...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverke...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverke...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverke...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverke...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverke...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kart...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kart...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klim...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klim...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Stat...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Stat...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbete...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemans...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-...
1
[not crawled]
https://www.naturvardsverket.se/nfs
1
A–Ö
http://naturvardsverket.se/A-O/
0 A–Ö 290 79 2 13 Jan 2021
Artbevarande – samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Artbevarande/
0 Artbevarande 566 106 2 14 Jan 2021
Avfall – samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Avfall/
0 Avfall, avfallshantering 518 97 2 14 Jan 2021
Avlopp – samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/
0 Avlopp 616 104 3 14 Jan 2021
Mer om biologisk mångfald - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Biologisk-mangfal...
0 Biologisk mångfald 585 110 4 14 Jan 2021
Buller – samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Buller/
0 Buller 395 70 2 14 Jan 2021
EU och internationellt – samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/EU-och-internatio...
0 EU och internationellt 594 96 12 14 Jan 2021
Energi – samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Energi/
0 Energi 574 106 2 14 Jan 2021
Förorenade områden – samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Fororenade-omrade...
0 Förorenade områden 458 82 2 14 Jan 2021
Samlat om forskning - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Forskning/
0 Samlat om forskning 437 84 2 14 Jan 2021
Friluftsliv - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Friluftsliv/
0 Friluftsliv 521 95 14 14 Jan 2021
Industri - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Industri/
0 Industri 686 119 2 13 Jan 2021
Samlad information om invasiva främmande arter - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammand...
0 Invasiva främmande arter 550 84 3 13 Jan 2021
Klimat - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/
0 Klimat 472 86 2 14 Jan 2021
Konsumtion - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Konsumtion/
0 Konsumtion 569 104 3 13 Jan 2021
Luft – samlad information om luftkvalitet och utsläpp - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Luft/
0 Luft 3012 266 83 14 Jan 2021
Miljögifter - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Miljogifter/
0 Miljögifter 665 108 7 14 Jan 2021
Odlingslandskapet - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Odlingslandskapet...
0 Odlingslandskapet 871 122 3 14 Jan 2021
Öppna data - samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Oppna-data/
0 Öppna data 434 70 2 14 Jan 2021
Plast - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Plast/
0 Plast 780 120 6 14 Jan 2021
Pollinering - samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Pollinering/
0 Pollinering 432 74 2 14 Jan 2021
Producentansvar - Samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Producentansvar/
0 Producentansvar 415 70 2 14 Jan 2021
Skyddad natur - samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Skyddad-natur/
0 Skyddad natur 497 87 3 14 Jan 2021
Textilier - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Textilier/
0 Textilier 530 74 7 14 Jan 2021
Tillsyn - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Tillsyn/
0 Tillsyn 646 111 3 13 Jan 2021
Trafik och transporter - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Trafik-och-transp...
0 Trafik och transporter 652 102 6 14 Jan 2021
Utsläppsrätter - samlad information - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Utslappsratter/
0 Utsläppsrätter 613 96 2 13 Jan 2021
Viltet i Sverige - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Vilt/
0 Viltet i Sverige 468 86 2 14 Jan 2021
Vindkraft - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Amnen/Vindkraft/
0 Vindkraft 588 105 2 13 Jan 2021
Kalendarium - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Kalendarium/
0 Kalendarium 769 80 3 14 Jan 2021
Lyssna på Naturvårdsverkets webbplats
http://naturvardsverket.se/Lyssna/
0 Lyssna på Naturvårdsverkets webbplats 385 52 2 14 Jan 2021
Miljöarbete i samhället - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet...
0 Miljöarbete i samhället 505 108 2 14 Jan 2021
Nyheter och pressmeddelanden - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddel...
0 Nyheter och pressmeddelanden 21718 1092 3 14 Jan 2021
Om Naturvårdsverket - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/
0 Om Naturvårdsverket 486 68 5 14 Jan 2021
Kontakta oss - telefonnummer och e-post till vår kundtjänst - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Kon...
0 Kontakta oss 373 70 2 14 Jan 2021
Naturvårdsverkets rapporter, broschyrer och böcker - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Pub...
0 Publikationer 1223 173 2 14 Jan 2021
Kakor (cookies) - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Kakor-co...
0 Kakor (cookies) 608 57 5 14 Jan 2021
Tillgänglighet - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Om-webbplatsen/Tillgang...
0 Tillgänglighet 374 75 2 14 Jan 2021
Så mår miljön: Fakta och statistik - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
0 Så mår miljön 520 110 2 14 Jan 2021
Statistik A-Ö - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik...
0 Statistik A-Ö 1229 257 2 13 Jan 2021
Stöd i miljöarbetet - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/
0 Stöd i miljöarbetet 584 148 2 14 Jan 2021
Klimatklivet – att söka bidrag - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bid...
0 Klimatklivet – att söka bidrag 650 165 2 14 Jan 2021
Ladda bilen - bidrag för laddstation - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bid...
0 Ladda bilen – bidrag för laddstation 586 151 2 14 Jan 2021
E-tjänster - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/E-t...
0 E-tjänster 917 148 30 13 Jan 2021
Remisser - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rem...
0 Remisser 524 137 2 14 Jan 2021
Information på teckenspråk - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Teckensprak/
0 Teckenspråk 345 65 2 14 Jan 2021
Vår natur - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Var-natur/
0 Vår natur 594 126 2 14 Jan 2021
Samlad information om jakt - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/
0 Jakt 765 146 3 14 Jan 2021
Sveriges nationalparker - Naturvårdsverket
http://naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur...
0 Sveriges nationalparker 1017 139 9 13 Jan 2021
Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter - Naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-person...
0 Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter 951 60 4 14 Jan 2021
64
Domains Found

.se 89%

.org 3%

.nu 3%

other 3%

TLD Distribution
DomainIPAnalyticsAdsense
vasteras.se 185.84.52.213 UA-160205077
karlshamn.se 46.16.232.103 UA-135289082 (6)
luftvard.se 146.148.85.12 UA-107763351 (6)
vaxjo.se 185.84.52.91 UA-104888365 (7)
mistrafuturefashion.com 85.24.159.71 UA-76061735
sundsvall.se 31.193.252.143 UA-69201019 (4)
miljönär.se 139.162.190.197 UA-58324279
falun.se 185.84.52.50 UA-57140487 (5)
airclim.org 91.201.60.3 UA-45522330
smp.lansstyrelsen.se 192.165.21.54 UA-36765063 (2)
solna.se 185.84.52.224 UA-35962979
karlstad.se 193.235.28.133 UA-35780653 (4)
swedishepa.se 78.41.247.161 UA-35227438 (2)
esv.se 62.119.73.139 UA-23936676
goteborgsregionen.se 194.103.50.22 UA-23685759
helsingborg.se 139.162.153.238 UA-16678811 (4)
halmstad.se 192.165.96.44 UA-15255124 (2)
landskrona.se 104.18.21.249 UA-12410113 (3)
ystad.se 193.17.72.231 UA-10569223
linkoping.se 148.136.1.2 UA-7842758 (2)
havochvatten.se 193.182.187.10 UA-5739116
lund.se 193.12.172.20 UA-4152725 (3)
boras.se 185.84.52.10 UA-3902083 (4)
lulea.se 195.196.112.146 UA-3816876 (5)
kalmar.se 193.45.96.228 UA-2043263
gavle.se 83.137.11.194 UA-1651228 (15)
karlskrona.se 194.68.105.55 UA-794739
malmo.se 161.52.1.10 UA-331614 (11)
eformular.funktionstjanster.se 217.150.168.211
jagarregistret.naturvardsverket.se 217.150.168.33
scac.se 195.67.7.21
trelleborg.se 194.132.131.160
hoganas.se 194.132.45.86
jordbruksverket.se 194.71.214.58
norrkoping.se 194.68.146.229
retextile.se 194.9.94.86
umea.se 193.254.4.30
datainspektionen.se 193.235.18.165
gotland.se 193.180.228.250
skelleftea.se 193.180.142.28
slb.nu 193.14.183.67
uppsala.se 192.176.238.51
mdp.vic-metria.nu 192.71.189.28
skyddadnatur.naturvardsverket.se 192.71.189.28
ornskoldsvik.se 192.36.230.108
orebro.se 185.84.52.244
rovbase.se 185.76.84.172
luftivast.se 185.76.64.223
botkyrka.miljobarometern.se 159.253.31.127
skandobs.se 158.38.175.183
naturvardsverket.diva-portal.org 130.238.7.111
sollentuna.se 104.18.9.126
df.ef1.se 94.245.104.73
jonkoping.se 85.188.173.8
lona.naturvardsverket.se 85.119.133.43
ostersund.se 83.219.211.22
sverigesnationalparker.se 78.41.247.176
nationalparksofsweden.se 78.41.247.176
dalaluft.se 77.111.240.13
wasteshipment.eu 62.209.163.68
hallakonsument.se 52.233.128.61
sodertalje.se 40.69.218.150
eea.europa.eu 34.246.63.148
smed.se 18.194.120.25