Feedback
Please sign in to view more complete and fresh data.

myndighetensst.se

No screenshot available
21 / 100
DomainScore
42 / 100
Ahrefs Domain Rating
Most common dofollow anchors
Myndigheten för stöd till trossamfund (länk till a ...
seminarier
[image]
Most common country
se country flag
Most common TLD
.se
13
Unique Backlinks
9
Unique Domains
3
Backlinks Lost

High 46%

Mid 8%

Low 46%

Quality Distribution

Backlinks

Most common dofollow anchors

Anchor No. Domains
Myndigheten för stöd till trossamfund (länk till a ... 1
seminarier 1
[image] 1
här 1
årsbok 1
På ett motsvarande sätt kan man resonera, när det ... 1
föreläsningsserie 1
Myndigheten för stöd till trossamfund 1

Most common countries

IP Country No. Domains
se country flag 6
us country flag 2

Most common TLD's

Domain TLD No. Domains
.se 6
.nu 2
.com 1
5
Lost Backlinks
3
Unique Sources
Domainscore From To Time checked
36/100 https://www.mrdagarna.nu/ myndighetensst.se/ 03 Apr 2019
0/100 http://purdahbloggen.se/author/mona/ myndighetensst.se/utbildning-och-seminarier/2018-09-12-forlasningsserie-om---rorelser-inom-islam.html 16 Feb 2019
0/100 http://purdahbloggen.se/author/mona/ myndighetensst.se/download/18.6edd0bfd162870f4ecb99196/1523361599 16 Feb 2019
0/100 http://purdahbloggen.se/author/mona/ myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2018-09-12-forlasningsserie-om---rorelser-inom-islam.html 16 Feb 2019
2/100 http://interreligiosacentret.se/ myndighetensst.se/utbildning/delaktig-stark-och-synlig.html 27 Jan 2019

Domain Value (BETA)

Please sign in to to view the value of this domain.

Sign in

IP info

Updated 07 Apr 2019
81.201.212.202
IP
(23 domains on this IP)
Updated 16 Mar 2018 0
IP Blacklists
(out of 23 blacklist-providers)
Sweden se country flag
Location

AS41175 Internet Border Technologies AB

ISP

Crawl Information

Updated 15 May 2019
UA-133919548
Google Analytics
0.33s
Time to fetch
200
HTTP code

https://myndighetensst.se/

Final URL

Title

Myndigheten för stöd till trossamfund - Myndigheten för stöd till trossamfund

Word count

615

Dofollow links on the home page

External: 4
Internal: 145

SEO Metrics from third parties

Updated 21 Mar 2019
42
ahrefs Domain Rating

Pages

56
No. pages
Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
3
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
2
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
2
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
1
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
1
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
1
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
1
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
1
[not crawled]
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
1
Myndigheten för stöd till trossamfund - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/
0 615 145 4 15 May 2019
Andlig vård i sjukvården idag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/andlig-vard/andlig-vard-...
0 ANDLIG VÅRD I SJUKVÅRDEN IDAG 791 124 4 15 May 2019
Övrig institutionssjälavård - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/andlig-vard/ovrig-instit...
0 ÖVRIG INSTITUTIONSSJÄLAVÅRD 558 122 0 15 May 2019
Bidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag.html
0 BIDRAG 652 163 0 15 May 2019
Aktuella bidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/aktuella-bidrag.h...
0 AKTUELLA BIDRAG OCH UNDERLAG 581 158 1 15 May 2019
Allmänna regler för bidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/allmanna-regler-f...
0 Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund 1053 165 0 15 May 2019
Bidragsberättigade trossamfund - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/bidragsberattigad...
0 BIDRAGSBERÄTTIGADE TROSSAMFUND 578 156 0 15 May 2019
Organisationsbidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/organisationsbidr...
0 ORGANISATIONSBIDRAG 614 158 0 15 May 2019
Projektbidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/projektbidrag.htm...
0 PROJEKTBIDRAG 665 161 0 15 May 2019
Regler etableringsbidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/projektbidrag/reg...
0 Etableringsbidrag 684 156 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 705 167 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2007 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2007 494 157 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2008 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2008 504 157 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2009 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2009 511 157 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2010 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2010 509 157 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2011 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2011 508 156 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2012 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2012 507 156 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2013 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2013 516 156 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2014 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2014 524 156 0 15 May 2019
Utbetalade bidrag 2015 - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/utbetalade-bidrag...
0 UTBETALADE BIDRAG 2015 606 156 0 15 May 2019
Varför bidrag till trossamfund? - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/varfor-bidrag-til...
0 VARFÖR BIDRAG TILL TROSSAMFUND? 693 158 0 15 May 2019
Verksamhetsbidrag - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/bidrag/verksamhetsbidrag...
0 VERKSAMHETSBIDRAG 594 156 1 15 May 2019
Dialog/samverkan - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/dialog-samverkan.html
0 DIALOG OCH SAMVERKAN 565 122 0 15 May 2019
Kommunerna och trossamfunden - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/dialog-samverkan/kommune...
0 KOMMUNERNA OCH TROSSAMFUNDEN 384 122 0 15 May 2019
Myndighetens samverkan - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/dialog-samverkan/myndigh...
0 MYNDIGHETENS SAMVERKAN 370 122 0 15 May 2019
Krisberedskap - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/krisberedskap.html
0 KRISBEREDSKAP 521 121 2 15 May 2019
Lära av lokala erfarenheter - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/krisberedskap/lara-av-lo...
0 LÄRA AV LOKALA EXEMPEL 764 121 1 15 May 2019
Kunskap - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/kunskap.html
0 KUNSKAP 598 136 0 15 May 2019
Akademiska institutioner - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/kunskap/akademiska-insti...
0 AKADEMISKA INSTITUTIONER MED 435 136 15 15 May 2019
Multireligiös kalender - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/kunskap/multireligios-ka...
0 394 147 0 15 May 2019
Religionsfrihet - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/kunskap/religionsfrihet....
0 RELIGIONSFRIHET 613 137 0 15 May 2019
SSTs skriftserie - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/kunskap/ssts-skriftserie...
0 MYNDIGHETENS SKRIFTSERIE 469 150 0 15 May 2019
Statliga utredningar om religion - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/kunskap/statliga-utredni...
0 STATLIGA UTREDNINGAR OMRELIGION OCH TROSAMFUND 845 136 66 15 May 2019
Logga in - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/logga-in.html
0 LOGGA IN 365 121 0 15 May 2019
Om oss - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/om-oss.html
0 OM OSS 774 150 0 15 May 2019
In English - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/om-oss/in-english.html
0 THE SWEDISH AGENCY FOR SUPPORT TO FAITH COMMUNITIES 785 152 0 15 May 2019
Kontakt - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/om-oss/kontakt.html
0 KONTAKTA OSS 577 151 2 15 May 2019
Nyheter - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/om-oss/nyheter.html
0 NYHETER 1281 181 2 15 May 2019
Press - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/om-oss/press.html
0 PRESS 571 158 0 15 May 2019
Regelverk - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/om-oss/regelverk.html
0 REGELVERK 1042 158 0 15 May 2019
Utbildning - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/utbildning.html
0 UTBILDNING 441 129 0 15 May 2019
Delaktig, stark och synlig - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/utbildning/delaktig-star...
0 DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2018 690 133 2 15 May 2019
Kompetensutveckling för ledare - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/utbildning/kompetensutve...
0 KOMPETENSUTVECKLING 825 135 0 15 May 2019
Ledarskap, religion och demokrati - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/utbildning/ledarskap-rel...
0 LEDARSKAP, RELIGION OCH DEMOKRATI 820 129 4 15 May 2019
Säkerhetsutbildning - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/utbildning/sakerhetsutbi...
0 GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET 408 131 1 15 May 2019
Scriptural Reasoning - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/utbildning/scriptural-re...
0 SCRIPTURAL REASONING 568 130 2 15 May 2019
Anmälan - Myndigheten för stöd till trossamfund
https://myndighetensst.se/utbildning/scriptural-re...
0 Anmälan till Scriptural Reasoning för kvinnor 448 129 0 15 May 2019