Feedback

Overview

mucf.se 11 Aug 2015

49 (+11)

Ahrefs URL Rating

35 (-1)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

1618 (+1121)

Referring Domains

167 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

8

DomainScore

Domain name value (Beta)

Sign in to view domain-value

IP info 05 Jun 2018

IP 151.236.219.218 (1)

Nameservers Updated 06 Apr 2018

  • ns1.loopia.se
  • ns2.loopia.se

Data from Ahrefs Updated 06 Jun 2018

Ahrefs Domain Rating 71 (-1)
Domains Linking in 1618 (+1121)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 49 http://www.mucf.se/ (+11)
42 https://www.mucf.se/

Pages crawled by Ahrefs 13783

Crawl information Updated 30 Apr 2018

Time to fetch 0.39 seconds
Final URL https://www.mucf.se/
Title MUCF
Word count 393
Dofollow links on the home page External: 2, Internal: 39
Favicon favicon

Description Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Data from Moz

No data

Data from Majestic Updated 08 Jan 2018 / 05 Jun 2017

Citation Flow 39 (+0)
Trust Flow 35 (-1)
Category Society/Government
Referring Subnets 753 (+2)
Referring IPs 1082
Global Rank 400515 (-1666)
Rank for all 1346 (-11)

Keyword data Updated 05 Jun 2018

Keywordmucf
Search volume per month 2400
Cost per click (CPC) $0.00
LanguageSwedish

Registration Details

Registration Date 2014-02-19
Registrar Loopia AB
Whois checked06 Apr 2018

Internet Archive Updated 19 Aug 2015

Saved18 times
First snapshot04 Apr 2014
Last snapshot01 Aug 2015

Data from Alexa Updated 08 Apr 2018

Global Rank0

Social Media Updated 08 Jul 2015

Mobile Updated 08 Jul 2015

Mobile speed 73

User Experience 100

Full info on this link.

Google PageRank Updated 09 Jul 2015

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 1
  • Part of Majestic top million but Alexa Global Rank is 0.

Google Trends

Rank Positions on Google.se Updated 05 Jun 2018

Keyword Rank Change URL Volume CPC (USD)
lupp 1 www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp 1600 0.50
mucf 1 www.mucf.se/ 2400 0.00
hbtq 10 1 www.mucf.se/...d-och-diskriminering 8100 2.06
näthat 3 www.mucf.se/nathat-hat-pa-natet 1000 1.54
volontär 8 www.mucf.se/sa-blir-du-volontar 5400 1.41
politiken 8 1 www.mucf.se/...ga-att-inte-gora-det 4400 0.47
svd app 8 www.mucf.se/...el-i-ledare-fran-svd 1300 1.27
politiken 9 1 www.mucf.se/...det-civila-samhallet 4400 0.47
diskrimineringsgrunder 8 www.mucf.se/s...mineringsgrunder.pdf 1300 0.92
bidrag 9 2 www.mucf.se/bidrag 1900 0.53
youmo 9 www.mucf.se/webbplatsen-youmose 1000 0.83
volontär utomlands 7 www.mucf.se/volontar 260 1.31
youmo 10 4 www.mucf.se/...er/youmo-i-praktiken 1000 0.83
volontärarbete utomlands 10 www.mucf.se/volontar 390 1.48
flytta hemifrån budget 7 www.mucf.se/.../valkommen-hem_0.pdf 140 1.27
budget flytta hemifrån 7 www.mucf.se/.../valkommen-hem_0.pdf 10 2.01
volontärarbete europa 8 2 www.mucf.se/volontar 70 1.16
jobba som volontär 10 2 www.mucf.se/volontar 10 1.49
mufc 6 2 www.mucf.se/om-oss 590 0.00

167 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
MUCF
http://www.mucf.se/
310 408 39 2 30 Apr 2018
[not crawled]
https://www.mucf.se/
147
Bidrag - Organisationsbidrag, Projektbidrag, EU-bidrag | MUCF
http://www.mucf.se/bidrag
58 359 39 4 01 May 2018
[not crawled]
http://mucf.se/
34
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer
33
[not crawled]
https://www.mucf.se/bidrag
18
[not crawled]
http://www.mucf.se/beslut-om-bidrag
12
[not crawled]
https://www.mucf.se/nyhetsbrev
10
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/vem-gor-vad-0
7
[not crawled]
https://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=näthatsgranskaren&projekt=&bidragsnamn=&bidragstyp=All&ort=&beviljatar=All
7
[not crawled]
http://www.mucf.se/erasmus-plus
5
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/natkrankningar
3
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/ses-offline
3
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/ung-idag-2016
3
[not crawled]
http://www.mucf.se/unga-sex-och-internet
3
[not crawled]
https://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter
3
[not crawled]
http://www.mucf.se//fokus-pa-ungas-fritid-och-organisering
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/?utm_expid=96894973-2.vLVdiszLTBWUF5qiT540_g.0
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/att-bli-gift-mot-sin-vilja
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag-till-kvinno-organisationers-projekt
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag-till-kvinnors-organisering
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/eurodesk
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/hat-pa-natet
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/jamstalldhetsprojekt
2
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | MUCF
http://www.mucf.se/om-oss
2 494 30 3 01 May 2018
[not crawled]
http://www.mucf.se/partsgemensamt-forum-dialog
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/hat-pa-natet
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/ung-och-extrem-hogerextremism
2
[not crawled]
http://www.mucf.se/skolval-2014/ValresultatRiksdagP74y3t.do
2
Jobba som volontär utomlands | MUCF
http://www.mucf.se/volontar
2 750 54 5 30 Apr 2018
[not crawled]
http://[email protected]
1
[not crawled]
http://mucf.se/ungdomsutbyte
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/19-organisationer-delar-pa-drygt-8-miljoner-jamstalldhetsprojekt
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/?utm_expid=96894973-0.D2HjpeUvQ0mx2q6ScPxmng.0
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/alice-bah-kuhnke-lagger-pussel
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/att-skicka-ivag-en-volontar
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/att-ta-emot-en-volontar
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag-att-stimulera-overenskommelser-mellan-civilsamhallet-och-offentliga-aktorer
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag-till-antidiskrimineringsbyraer
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag-till-etniska-organisationer-0
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag?org=Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Mälaren&bidragstyp=All&beviljatar=All
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/bidrag?org=Ibn Rushd distrikt Södra&bidragstyp=All&beviljatar=All
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/crs/Registration.do?confId=767
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/darfor-beviljas-sdu-statsbidrag
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/det-har-ar-partsgemensamt-forum
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/evs
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/fordelning-av-bidrag
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/halsa-och-utsatthet
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/internationella-kurser
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/jamstalldhet-nationella-minoriteter
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/krav-pa-jamstalldhetsprojekt
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/lokala-resurscenter
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/omar-nur
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/partsgemensamt-forum-dialog?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=pgf-2017&utm_campaign=MUCF-nyhetsbrev-2016-12
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/poddar-om-extremism
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/adda-en-vuxen
1
Aktuellt | MUCF
http://www.mucf.se/publikationer/aktuellt
1 319 58 2 01 May 2018
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/aven-i-den-basta-av-foreningar
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/europeisk-kod-ideburna-organisationers-medverkan-i-beslutsprocessen
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/far-man-skriva-vad-man-vill-pa-internet
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/gift-mot-sin-vilja
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/granslost-2011
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/inte-ditt-fel
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/oppna-skolan
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/roster-om-sexuella-krankningar-och-overgrepp-i-foreningar
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/sammanfattning-av-rapporten-nar-livet-kanns-fel
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/ung-och-extrem-0
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/ung-och-extrem-islamistisk-extremism
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/publikationer/valkommen-hem-0
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/redovisa-bidrag-till-kvinnoorganisationers-projekt
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/samla-kraft-vagledning-samverkan
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/unga-moter-unga
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/ungas-psykiska-ohalsa
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/valdsforebyggande-arbete
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=svenska muslimer&projekt=&bidragsnamn=&bidragstyp=All&ort=&beviljatar=All
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=sveriges unga muslimer&projekt=&bidragsnamn=&bidragstyp=All&ort=&beviljatar=All
1
[not crawled]
http://www.mucf.se/volontartjanst-utbildning-och-utbyten
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/ett-europeiskt-perspektiv-pa-alternativa-larandemiljoer
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/eurodesk
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/europa-medborgarna
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/nathat-hat-pa-natet
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/pressmeddelande/kraftsamling-att-forebygga-mans-och-killars-vald
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/akta-makar-0
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/akta-makar-fem-fordjupande-artiklar
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/av-egen-vilja
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/fokus-17-del-2-unga-med-funktionsnedsattning
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/hat-pa-natet
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/inte-ditt-fel
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/kategori/fritid
1
Knäck koden! | MUCF
https://www.mucf.se/publikationer/knack-koden
1 285 67 2 01 May 2018
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/lgbtq-peoples-rights-sweden
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/mot-nagons-vilja
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/natkrankningar-hur-vanligt-ar-det
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/oppna-skolan
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/ratt-att-valja
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/ses-offline
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/publikationer/viljan-att-forebygga-aktenskap-mot-nagons-vilja
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/rekommenderar-till-andra-beslutsfattare-i-kommuner
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/sa-forbattrar-vi-villkoren-ideella-foreningar-i-utsatta-omraden
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/studier-om-civila-samhallet
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/ungas-psykiska-ohalsa
1
[not crawled]
https://www.mucf.se/valar-i-klassrummet
1
Aktuellt | MUCF
http://www.mucf.se/aktuellt
0 429 37 2 01 May 2018
http://www.mucf.se/civila-samhallet (HTTP 301)
Redirect to: http://www.mucf.se/politiken-det-civila-samhallet
0
Civila samhället i samhället 2018 | MUCF
http://www.mucf.se/civila-samhallet-i-samhallet-2018-1
0 157 21 2 01 May 2018
FAQ - Vanliga frågor och svar | MUCF
http://www.mucf.se/faq
0 588 26 2 01 May 2018
Kalender | MUCF
http://www.mucf.se/kalender
0 144 23 2 01 May 2018
Kontakta oss | MUCF
http://www.mucf.se/kontakt
0 268 32 2 01 May 2018
Lättläst information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | MUCF
http://www.mucf.se/lattlast
0 385 33 2 01 May 2018
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev | MUCF
http://www.mucf.se/nyhetsbrev
0 336 32 2 01 May 2018
Om webbplatsen | MUCF
http://www.mucf.se/om-webbplatsen
0 357 19 5 01 May 2018
Ordlista | MUCF
http://www.mucf.se/ordlista
0 921 19 2 01 May 2018
Påskens öppettider på MUCF | MUCF
http://www.mucf.se/paskens-oppettider-pa-mucf
0 112 20 2 01 May 2018
Press | MUCF
http://www.mucf.se/press
0 273 41 2 01 May 2018
Pressmeddelanden | MUCF
http://www.mucf.se/pressmeddelande
0 634 51 2 01 May 2018
Valår i politiken - valår i skolan | MUCF
http://www.mucf.se/pressmeddelande/valar-i-politiken-valar-i-skolan
0 331 24 3 01 May 2018

http://www.mucf.se/sista-ansokningsdatum-erasmus-2
0 0 0 0 01 May 2018
Sista ansökningsdatum för kompetensutveckling inom Erasmus+ | MUCF
http://www.mucf.se/sista-ansokningsdatum-kompetensutveckling-inom-erasmus
0 153 21 2 01 May 2018
Sociala medier | MUCF
http://www.mucf.se/sociala-medier
0 224 32 11 01 May 2018
Uppdrag och kunskap | MUCF
http://www.mucf.se/uppdrag-och-kunskap
0 281 28 2 01 May 2018
Utbildningar och konferenser | MUCF
http://www.mucf.se/utbildningar-och-konferenser
0 230 25 2 01 May 2018
Väx med oss i Växjö | MUCF
http://www.mucf.se/vaxjo
0 235 33 3 01 May 2018
Skolval 2018 och 2019 | MUCF
https://www.mucf.se/skolval-2018-och-2019
0 358 41 5 01 May 2018

Data from SimilarWeb

Examples of domains that mucf.se links to

Domain IP Analytics Adsense
temaunga.se 139.162.178.29 UA-34805334
skolval2018.se 104.27.145.105