Feedback
This domain has not been claimed. Claim it here. Please sign in to view more complete and fresh data.

katastrofpsykologi.se

No screenshot available
0 / 100
DomainScore
9 / 100
Ahrefs Domain Rating
1
Unique Backlinks
1
Unique Domains

High 0%

Mid 0%

Low 100%

Quality Distribution

Backlinks

Domain Value (BETA)

Please sign in to to view the value of this domain.

Sign in

IP info

Updated 17 Apr 2020
104.18.17.86
IP

Historic IP numbers

IP Time Checked
104.18.16.8615 Dec 2019
104.18.17.8615 Oct 2019
104.18.17.8615 Aug 2019
104.18.16.8615 Jun 2019
104.18.17.8615 Apr 2019
217.114.92.1513 Feb 2019

Crawl Information

Updated 12 May 2020
0.67s
Time to fetch
200
HTTP code

https://www.katastrofpsykologi.se/

Final URL

Title

Kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi

h1

Välkommen till Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi!

Word count

990

Dofollow links on the home page

External: 7
Internal: 129

Description

Välkommen till Kris- och katastrofpsykologi. Vårt uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens kr

Keywords

kris, katastrof, psykologi, vård, sjukvård, olyckor

SEO Metrics from third parties

Updated 23 Dec 2019
9
ahrefs Domain Rating

Pages

27
No. pages
Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
http://katastrofpsykologi.se/ (HTTP 301)
Redirect to: http://www.katastrofpsykologi.se/
1 26 May 2020
Kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi
https://www.katastrofpsykologi.se/
0 Välkommen till Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi! 990 129 7 12 May 2020
Forskning och utveckling
https://www.katastrofpsykologi.se/forskning-och-ut...
0 Forskning och utveckling 677 132 0 12 May 2020
Avslutade projekt
https://www.katastrofpsykologi.se/forskning-och-ut...
0 Avslutade projekt 662 134 0 12 May 2020
Beställ rapporter
https://www.katastrofpsykologi.se/forskning-och-ut...
0 Beställ rapporter 789 134 0 12 May 2020
Projekt
https://www.katastrofpsykologi.se/forskning-och-ut...
0 Projekt 693 134 0 12 May 2020
Rapporter
https://www.katastrofpsykologi.se/forskning-och-ut...
0 Rapporter 1128 143 0 12 May 2020
Informationsmaterial
https://www.katastrofpsykologi.se/informationsmate...
0 Beställ informationsmaterial 1138 128 0 12 May 2020
Beställningsformulär
https://www.katastrofpsykologi.se/informationsmate...
0 Beställ informationsmaterial 785 130 0 12 May 2020
Skogsbränder
https://www.katastrofpsykologi.se/informationsmate...
0 Skogsbränder 711 133 0 12 May 2020
Vägar genom sorg
https://www.katastrofpsykologi.se/informationsmate...
0 Vägar genom sorg 765 133 0 12 May 2020
Om Kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/
0 Om oss 718 126 0 12 May 2020
About us
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/about-us/
0 Welcome to the Crisis and Disaster Psychology Unit 1471 128 0 12 May 2020
Hur vi arbetar
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/hur-vi-ar...
0 Hur vi arbetar 655 128 0 12 May 2020
Expertstöd
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/hur-vi-ar...
0 Expertstöd 864 129 0 12 May 2020
Kunskap och erfarenhet
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/kunskap-o...
0 Kunskap och erfarenhet 928 128 0 12 May 2020
Nyheter
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/nyheter/
0 Nyheter 999 137 0 12 May 2020
corona: Hur reagerar vuxna och barn
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/nyheter/c...
0 Om corona - Film: Barn och unga kan reagera olika 885 137 6 12 May 2020
Så kan du som vårdgivare bemöta oro
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/nyheter/c...
0 Så kan du som vårdgivare bemöta oro 990 137 1 12 May 2020
Disputation
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/nyheter/p...
0 Disputation 717 137 0 12 May 2020
Om webbplatsen - Tillgänglighet - Kris- och katastrofpsykologi
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/om-webbpl...
0 Om webbplatsen 1308 127 6 12 May 2020
Vi som jobbar här
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/vi-som-jo...
0 Vi som jobbar här 682 127 0 12 May 2020
Vision, mål och uppdrag
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/vision-ma...
0 Vision, mål och uppdrag 899 128 0 12 May 2020
2020
https://www.katastrofpsykologi.se/press/2020/
0 Kris och katastrofpsykologi i media 781 122 6 12 May 2020
Utbildning och övning
https://www.katastrofpsykologi.se/utbildning-och-o...
0 Utbildningar 654 132 0 12 May 2020
Övningar
https://www.katastrofpsykologi.se/utbildning-och-o...
0 Övningar 915 134 0 12 May 2020
Utbildningskalender
https://www.katastrofpsykologi.se/utbildning-och-o...
0 AKTUELLA UTBILDNINGAR 804 147 0 12 May 2020