Feedback
Please sign in to view more complete and fresh data.

helsedirektoratet.no

100 / 100
DomainScore
52 / 100
Ahrefs URL Rating
58 / 100
Majestic Trust Flow +1
78 / 100
Ahrefs Domain Rating
4148
Ahrefs Referring Domains +59
780
DomainStats Organic Visibility Score
0 / 24
Spam and Blacklists flags
Google ranking Keyword Volume CPC
1 helsedirektoratet 14800 $1.48
1 act 880 $6.52
1 antibiotika og amming 10 $12.32
1219
Unique Backlinks
501
Unique Domains
3
Backlinks Lost

High 43%

Mid 49%

Low 8%

Quality Distribution

Backlinks

Most common dofollow anchors

Anchor No. Domains
Helsedirektoratet 69
[image] 29
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenes ... 16
helsedirektoratet.no 7
www.helsedirektoratet.no 6
Barnrett 5
Habilitering og rehabilitering 5
her 5
https://helsedirektoratet.no 4
https://helsedirektoratet.no/ 3
Helse- og omsorgstjenesteloven 3
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parore ... 2
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veiled ... 2

Most common countries

IP Country No. Domains
no country flag 276
us country flag 57
ie country flag 24
dk country flag 19
de country flag 15
se country flag 11

Most common TLD's

Domain TLD No. Domains
.no 445
.com 17
.org 14
.net 6
.eu 5
.se 5
85
Lost Backlinks
63
Unique Sources
Domainscore From To Time checked
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/publikasjoner/feminina-om-jenter-for-jenter 22 Apr 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/etter-selvmordet-veileder-om-ivaretakelse-av-etterlatte-ved-selvmord 22 Apr 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/spiseforstyrrelser 22 Apr 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/publikasjoner/maskulinus-om-gutter-for-gutter 22 Apr 2019
6/100 http://mammalivet.blogg.no/ helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/angst-og-depresjon/angst 22 Apr 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-av-selvmord-i-psykisk-helsevern 22 Apr 2019
0/100 http://akuttmedisin2018.org/ helsedirektoratet.no/ 18 Apr 2019
5/100 http://presenter.no/ helsedirektoratet.no/ 16 Apr 2019
18/100 http://www.liberaleren.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/sma-endringar-i-bruk-av-tvang 03 Apr 2019
15/100 https://register.helsedirektoratet.no/Lsr helsedirektoratet.no/ 02 Apr 2019
0/100 http://regelhjelp-test.cloudapp.net/ helsedirektoratet.no/ 31 Mar 2019
0/100 http://www.cellerogvev.no/ helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/meld-uonsket-hendelse-celler-og-vev 28 Mar 2019
38/100 http://www.molde.kommune.no/rask-psykisk-helsehjelp.306838.no.html helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/rask-psykisk-helsehjelp 26 Mar 2019
28/100 http://idrett.sdir.no/ helsedirektoratet.no/konferanser/arbeidshelse-og-fysisk-aktivitet 25 Mar 2019
4/100 https://www.trappenmotivering.no/ helsedirektoratet.no/ 20 Mar 2019
30/100 http://sykdomsportalen.no/linker/ helsedirektoratet.no/ 18 Mar 2019
3/100 https://hverdagsaktiv.blogg.no/ helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/hva-er-en-frisklivssentral 04 Mar 2019
53/100 http://www.regelhjelp.no/ helsedirektoratet.no/ 01 Mar 2019
1/100 https://www.diabeteshjerte.no/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes 26 Feb 2019
0/100 http://www.fagbrevpajobb.no/ helsedirektoratet.no/Sider/default.aspx 17 Feb 2019
0/100 http://www.barnitinn.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-faglig-retningslinje-for-helsestasjon-samspill-i-sentrum 17 Feb 2019
0/100 http://www.fagbrevpajobb.no/ helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/ufaglerte-onsker-utdanning-pa-arbeidsplassen.aspx 17 Feb 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker 12 Feb 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/publikasjoner/organisering-og-praksis-i-ambulante-akutteam-ved-distriktspsykiatriske-sentre-dps 12 Feb 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/distriktspsykiatriske-sentre-med-blikket-vendt-mot-kommunene-og-spesialiserte-sykehusfunksjoner-i-ryggen 12 Feb 2019
23/100 http://www.rusfeltet.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/storre-vekst-i-kommunale-helsetenester-for-rus-og-psykisk-helse 04 Feb 2019
5/100 https://www.altomkosttilskudd.no/nyttig-informasjon.html helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet 04 Feb 2019
0/100 https://praksisnytt.blogspot.com/ helsedirektoratet.no/diabetes 03 Feb 2019
6/100 http://jegser.no/ helsedirektoratet.no/ 31 Jan 2019
0/100 http://www.vosstannlegesenter.no/ helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/tannhelse/Sider/default.aspx 28 Jan 2019
3/100 http://www.servicenord.no/ helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapet 25 Jan 2019
0/100 http://www.tannlegegranli.no/ helsedirektoratet.no/tannhelse/tilrettelagt-tannhelsetilbud-too 25 Jan 2019
3/100 https://legemiddelaktuelt.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom/seksjon?Tittel=legemiddelbehandling-hos-eldre-ved-10648 25 Jan 2019
0/100 http://www.voksenhabilitering.no/ helsedirektoratet.no/ 25 Jan 2019
10/100 http://alor.no/ helsedirektoratet.no/ 23 Jan 2019
0/100 https://www.esigarettermednikotin.com/ressurser/ helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/e-sigaretter-elektroniske-sigaretter-og-regelverk 16 Jan 2019
26/100 http://www.tannhelserogaland.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/god-tannhelse-som-barn-er-viktig-for-tannhelsen-som-voksen 13 Jan 2019
1/100 https://www.altomhelse.info/ helsedirektoratet.no/ 13 Jan 2019
1/100 http://lfn.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/varierende-kvalitet-pa-helsetjenester 13 Jan 2019
0/100 http://www.holemedisinskesenter.no/ helsedirektoratet.no/forerkort 13 Jan 2019
23/100 http://www.unginordland.no/ helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler 11 Jan 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-om-demens 06 Jan 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/demens/utredning-av-demens 06 Jan 2019
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/nyheter/ny-retningslinje-om-demens-god-diagnostikk-og-behandling 06 Jan 2019
0/100 http://www.lisekolpus.no/ helsedirektoratet.no/publikasjoner/roykesluttkalender 02 Jan 2019
0/100 http://www.lisekolpus.no/ helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/kampanjer-informasjonsmateriell-historie-om-royk-og-snus 02 Jan 2019
0/100 http://www.merdrils.ga/shs/ helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens 01 Jan 2019
41/100 http://www.nifab.no/ helsedirektoratet.no/ 24 Dec 2018
26/100 https://www.modum.kommune.no/rask-psykisk-helsehjelp.276180.no.html helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/12-kommuner-etablerer-rask-psykisk-helsehjelp.aspx 21 Dec 2018
26/100 https://www.modum.kommune.no/rask-psykisk-helsehjelp.276180.no.html helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsearbeid/lavterskeltilbud/rask-psykisk-helsehjelp/Sider/default.aspx 21 Dec 2018
6/100 http://martinjohannessen.blogspot.com/ helsedirektoratet.no/folkehelse 21 Dec 2018
6/100 http://martinjohannessen.blogspot.com/ helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolen 21 Dec 2018
20/100 http://www.meloy.kommune.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonalt-rad-for-ernering-foreslar-nye-tiltak-for-a-oke-inntaket-av-vitamin-d 19 Dec 2018
15/100 http://www.vennesla.kommune.no/index.php?cat=423313&id=6006947&tktid=42 helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=om-individuell-plan-og-8179 19 Dec 2018
0/100 https://nasjonalforeningen.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester 18 Dec 2018
2/100 http://www.kunstinordland.no/ helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler 17 Dec 2018
0/100 http://ppsj.no/ helsedirektoratet.no/lover-regler/helsepersonelloven/Sider/default.aspx 14 Dec 2018
7/100 http://www.sinnemestring.no/ helsedirektoratet.no/ 14 Dec 2018
0/100 http://www.frekhauglegesenter.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/advarer-mot-ny-nettside-som-tar-betalt-for-fastlegebytte 13 Dec 2018
48/100 https://www.veiviseren.no/ helsedirektoratet.no/konferanser/innovasjonskonferansen-2018 13 Dec 2018
0/100 http://www.osfysioterapi.no/ helsedirektoratet.no/ 13 Dec 2018
0/100 http://www.pawa.no/ helsedirektoratet.no/ 11 Dec 2018
0/100 http://www.mfainlandsa.cf/medlemmer/ helsedirektoratet.no/ 10 Dec 2018
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge 06 Dec 2018
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/nyheter/ingen-vekst-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-siste-ar 06 Dec 2018
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop 06 Dec 2018
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne 06 Dec 2018
4/100 https://psyknyheter.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/somatisk-helse-og-levevaner-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus 06 Dec 2018
6/100 https://sunnskepsis.wordpress.com/ helsedirektoratet.no/konferanser/frokostseminar-om-vitamin-d-med-rapportlansering 04 Dec 2018
0/100 http://www.dopnodsa.cf/oppskrifter/supper/hjemmelaget-tomatsuppe-med-hvitlok/ helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet 30 Nov 2018
0/100 http://www.dopnodsa.cf/oppskrifter/salater/italiensk-tomatsalat/ helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet 30 Nov 2018
0/100 http://www.dopnodsa.cf/oppskrifter/smaretter/ratatouillefylte-tomater/ helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet 30 Nov 2018
0/100 http://www.nurzereys.tk/lhl-hjerneslag/aktuelt/ti-tips-for-god-hjernehelse/ helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet 29 Nov 2018
0/100 http://www.rgasgossa.ga/tjenester/tannhelse/er-du-redd-tannlegen/ helsedirektoratet.no/tannhelse/tilrettelagt-tannhelsetilbud-too 28 Nov 2018
0/100 https://www.cleverhealth.no/laer-mer/ helsedirektoratet.no/publikasjoner/psa-prostataspesifikt-antigen 28 Nov 2018
11/100 https://www.iscogroup.no/vare-stillinger/stillinger/helse-og-omsorgsdepartementet-direktor-for-helsedirektoratet helsedirektoratet.no/ 15 Nov 2018
0/100 http://www.eldretrening.net/ helsedirektoratet.no/publikasjoner/65-ovelser-som-holder-deg-i-form/Sider/default.aspx 15 Nov 2018
2/100 http://www.ernaeringsradet.no/ helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/nasjonalt-rad-for-ernering 13 Nov 2018
0/100 http://www.verdighetskonferansenkreativomsorg.no/ helsedirektoratet.no/ 13 Nov 2018
0/100 http://www.vkko.no/ helsedirektoratet.no/ 13 Nov 2018
0/100 http://legeutdanning.no/ helsedirektoratet.no/personell/praktisk_tjeneste_turnus/nybegynnerstillinger_for_leger_743174 12 Nov 2018
26/100 http://www.tannhelserogaland.no/ helsedirektoratet.no/nyheter/antibiotikaresepter-varer-na-i-ti-dager 12 Nov 2018
2/100 http://www.habilitering.no/ helsedirektoratet.no/ 12 Nov 2018
5/100 http://menin.no/ helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg 11 Nov 2018
5/100 http://nbup.no/feed/ helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horing 10 Nov 2018

Spam and Blacklists

0 / 24 flags found
 • Domainstats Spam Flags

  0 / 12 flags found

 • Google Safe Browsing 05 Apr 2019

  Clean

 • WOT 04 Nov 2015

  Trustworthiness - Good (confidence 9%)

  Child Safety - Excellent (confidence 7%)

  Category - Good site (confidence 9%)

 • McAfee 04 Nov 2015

  Threat Intelligence: Minimal Risk

 • squidblacklist.org 14 Apr 2019

  Clean

 • Malwaredomains.com 05 Apr 2019

  Clean

 • PhishTank.com 05 Apr 2019

  Clean

 • Malwarebytes.org 05 Apr 2019

  Clean

 • spam404.com 05 Apr 2019

  Clean - Database of scammers

 • Spamhaus 05 Apr 2019

  Clean - 9 different lists

 • Surbl.org 05 Apr 2019

  Clean - 6 different lists