Feedback

Overview

29 Aug 2016

29 (-1)

Ahrefs URL Rating

18 (-2)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

135 (+6)

Referring Domains

1 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

3

DomainScore

IP info 15 Apr 2018

IP 85.13.143.15
(9 domains on this IP)
Location
ISP AS34788 Neue Medien Muennich GmbH
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 26 Feb 2018)

Data from Ahrefs Updated 13 May 2017

Ahrefs Domain Rank 45
Domains Linking in 135 (+6)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 29 http://www.geiernotizen.de/ (-1)
16 http://www.geiernotizen.de/wolfsblut

Pages crawled by Ahrefs 9625

Crawl information Updated 15 Apr 2018

Time to fetch 0.62 seconds
Title Geiernotizen.de |
Word count 1593
Dofollow links on the home page External: 5, Internal: 186
Favicon favicon

Data from Moz Updated 04 Mar 2018

Domain Authority 28 (-1)
Page Authority 40 (-1)

Data from Majestic Updated 08 Jan 2018

Citation Flow 34 (+1)
Trust Flow 18 (-2)
Category Society/Politics

Not in Majestic Top Million.

Internet Archive Updated 29 Aug 2016

Saved76 times
First snapshot28 Sep 2009
Last snapshot15 Jul 2016

Data from Alexa Updated 25 Dec 2017

Global Rank7515733

Social Media Updated 29 Aug 2016

Mobile Updated 29 Aug 2016

mobile screenshot

Mobile speed 69

User Experience 61

Full info on this link.

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 0

Development

Rank Positions on Google.de Updated 27 Aug 2017

Keyword Rank Change URL Volume CPC (USD)
lateinische münzunion 8 3 www.geiernotizen.de/lmu 480 0.00
erzählfiguren selber basteln 10 9 www.geiernotizen.de/egli-figuren 90 0.03
männin 6 1 www.geiernotizen.de/glossar-weib 90 0.00
frau ohne welt 10 www.geiernotizen.de/lassahn-krieg 90 0.00

1 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/
333 1562 186 5 15 Apr 2018
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/citat-lxxiv
2
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/60-jahre-ddr
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/babylon-zwei-null-papst-und-weltregierung
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/broder-auschwitz
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/dabhar
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/die-versammlung-verlassen
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/elscheidt
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/falsche-antworten
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/generisches-maskulinum
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/grundgesetz-erfolgreich-ausgetrickst
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/gs016
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/khaybar-khaybar
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/kinderverstaatlichung-iii
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/monika-hey-glaeserner-bauch
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/recht-und-unrecht
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/systemrelevanz
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/weiszmeerkanal
1
[not crawled]
http://www.geiernotizen.de/zwei-meldungen
1
David W. Bercot · Zurück zum Start — Was die frühen Christen uns zu sagen hätten | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/bercot_zurueck-zum-anfang
0 1078 166 3 16 Apr 2018
Citat des Tages LXXIX | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/cit-lxxix
0 720 162 3 16 Apr 2018
Citat des Tages LXXVIII | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/cit-lxxviii
0 768 160 4 16 Apr 2018
Citat des Tages LXXX | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/cit-lxxx
0 704 159 3 16 Apr 2018
Citat des Tages LXXVII | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/citat-lxxvii
0 735 161 3 15 Apr 2018
Kontaktieren | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/contact
0 711 158 3 16 Apr 2018
Urheberrechtliche Hinweise zur Verwendung der Artikel von Geiernotizen.de | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/copyright
0 906 159 3 15 Apr 2018
Ein anderes Volk | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/ein-anderes-volk
0 4013 173 22 16 Apr 2018
Fundstück | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/fundstueck
0 692 161 3 16 Apr 2018
Glossar | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/glossar
0 824 180 3 16 Apr 2018
Geierismen XVII: Über Literatur | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/gs017
0 687 160 3 15 Apr 2018
Geierismen XVIII: Über Wahrheit | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/gs018
0 706 160 3 16 Apr 2018
Link des Tages — das Archiv 2010 — 2015 | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/linkarchiv
0 2347 161 177 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=1
0 1702 195 16 15 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=2
0 2122 192 9 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=3
0 3221 194 11 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=4
0 2571 199 12 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=49
0 1282 185 5 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=5
0 2081 195 6 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=6
0 1791 192 6 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=7
0 1877 200 7 16 Apr 2018
Geiernotizen.de |
http://www.geiernotizen.de/node?page=8
0 2170 195 8 15 Apr 2018
Lehre | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/19
0 2970 201 9 15 Apr 2018
nebenbei bemerkt | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/20
0 2102 188 7 16 Apr 2018
Citat des Tages | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/29
0 1655 188 9 16 Apr 2018

http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/29 46 41 30 (HTTP 400)
0 0 0 0 16 Apr 2018
Geiers Recensionen | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/30
0 2433 183 10 16 Apr 2018
Verfolgung in Deutschland | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/31
0 3570 188 9 16 Apr 2018

http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/31 32 33 34 (HTTP 400)
0 0 0 0 16 Apr 2018
Verfolgung in Europa | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/32
0 1505 170 11 16 Apr 2018
Verfolgung international | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/33
0 1967 176 11 15 Apr 2018
Verfolgung von Heimschülern | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/34
0 3135 189 11 16 Apr 2018
Fundsachen | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/41
0 1897 187 8 16 Apr 2018
Der Geier erinnert | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/45
0 1793 178 14 16 Apr 2018

http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/45 19 20 48 49 (HTTP 400)
0 0 0 0 16 Apr 2018
Fremde Federn | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/46
0 1999 181 18 16 Apr 2018
übersehene Bibelstellen | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/48
0 1971 174 4 16 Apr 2018
»schwierige« Bibelstellen | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/49
0 2059 179 4 16 Apr 2018
Leser fragen den Geier | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/50
0 1564 178 3 15 Apr 2018
Gute-Nacht-Geschichten | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/52
0 788 162 3 15 Apr 2018
Gleichnisse | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/54
0 1370 170 5 16 Apr 2018
Da lacht der Geier | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/55
0 2030 186 7 16 Apr 2018
Geiers Sprüche [Aphorismen] | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/56
0 1072 182 3 16 Apr 2018
Schöpfungswunder | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/57
0 1692 176 9 15 Apr 2018
Bibelübersetzungsfragen | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/58
0 2093 188 5 16 Apr 2018
Kleine Zeitungsschau | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/61
0 1820 178 11 16 Apr 2018
mitgesungen | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/62
0 1071 164 4 16 Apr 2018
Zahl des Tages | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/taxonomy/term/63
0 1262 171 10 16 Apr 2018
Warum Geiernotizen? | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/ueber-den-geier
0 1562 164 3 16 Apr 2018
Völkermord und »Völkermord« | Geiernotizen.de
http://www.geiernotizen.de/voelkermord
0 828 167 4 16 Apr 2018

Data from SimilarWeb

Examples of domains that geiernotizen.de links to

Domain IP Analytics Adsense
prabelsblog.de 85.13.149.229 UA-38762847
deadseascrolls.org.il 216.239.34.21 UA-36921234
markusreugels.de 136.243.32.137 UA-23646298
jungefreiheit.de 185.40.132.90 UA-23031080 (2) pub-2593297632331002 (2)
science-skeptical.de 212.227.247.154 UA-11176506
theeuropean.de 148.251.96.194 UA-10001840 (2)
achgut.com 217.160.0.21 UA-9608226 (3) pub-8691190383905283
indect-project.eu 0.0.0.0 UA-7835235
webdesignledger.com 104.27.100.38 UA-6095429
cicero.de 52.29.206.186 UA-5954357
freiewelt.net 85.10.213.180 UA-5804214 (7)
weltwoche.ch 217.71.94.199 UA-5295837 pub-6095704807585181
kugener.com 78.47.199.68 UA-3943800
preussische-allgemeine.de 188.40.137.201 UA-2652992 (2)
viewer.dialogperfect.de 80.70.189.219 UA-1263529 (11)
israelheute.com 82.166.0.170 UA-284686 (4)
livenet.ch 87.237.168.237 UA-209290 (12)
freeware-download.com 85.214.68.39 UA-121662 pub-9576072118173
hslda.org 12.20.128.89 UA-84152 (4)
spiritofentebbe.wordpress.com 192.0.78.13 UA-52447 (23016)
eppinger.wordpress.com 192.0.78.13 UA-52447 (23016)
arlesheimreloaded.ch 217.26.52.17
philippika.blogspot.com 216.58.214.97 pub-1556223355139109 (56943)
danisch.de 212.86.200.189 pub-6172730296217395 (2)
ssl-id.de 192.67.198.95
lizaswelt.net 192.0.78.24
ostpreussen.de 188.40.137.201
dijg.de 185.233.53.173
info.kopp-verlag.de 185.68.136.57
kopp-online.com 185.68.136.57
compassdirect.org 184.168.221.54
distomos.blogspot.com 172.217.22.33
archive.frontpagemag.com 162.242.153.73
factum-magazin.ch 149.126.6.13
codex-sinaiticus.net 139.18.17.72
ef-magazin.de 136.243.194.81 pub-6066903695012313
die-bibel.de 136.243.80.228
illbehonest.com 104.28.26.114
haolam.de 104.20.42.191 pub-4041533846830781
rolandtichy.de 104.18.58.142
dguv.de 91.224.227.67
rechtschreibsiegel.de 87.106.158.69
erziehungstrends.de 87.106.60.42
dasgruenewunder-derfilm.de 87.106.6.180
bibelkommentare.de 83.138.81.61
derblauebrief.net 82.100.220.98
medrum.de 80.237.132.240
eltern.t-online.de 62.138.239.100
quadraturacirculi.de 54.72.9.51
zeltmacher-nachrichten.eu 46.252.18.65
idea.de 37.202.5.85