Feedback

Overview

11 Aug 2015

51 (+0)

Ahrefs URL Rating

33 (+1)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

4758 (-157)

Referring Domains

655 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

10

DomainScore

Domain name value (Beta)

Sign in to view domain-value

IP info 28 Mar 2018

IP 194.103.120.45 (1)

Nameservers Updated 25 Mar 2018

  • dns1.fohm.se
  • dns2.fohm.se

Data from Ahrefs Updated 05 Dec 2017

Ahrefs Domain Rank 79 (+15)
Domains Linking in 4758 (-157)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 51 http://www.folkhalsomyndigheten.se/ (+0) (home page)

Pages crawled by Ahrefs 196946

Crawl information Updated 24 Dec 2017

Google Analytics UA-45058139 (3)
Time to fetch 0.48 seconds
Final URL https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Title Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor
Word count 511
Dofollow links on the home page External: 0, Internal: 66
Favicon favicon

Description Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.

Data from Moz Updated 09 Feb 2018

Domain Authority 68 (-1)
Page Authority 74 (+0)

Data from Majestic Updated 21 Dec 2017 / 05 Jun 2017

Citation Flow 41 (+1)
Trust Flow 33 (+1)
Category Regional/Europe
Referring Subnets 1322 (-9)
Referring IPs 1930 (-20)
Global Rank 176119 (+1705)
Rank for all 522 (+5)

Registration Details

Registration Date 2012-12-13
Registrar SE Direkt
Whois checked25 Mar 2018

Internet Archive Updated 18 Aug 2015

Saved19 times
First snapshot31 Dec 2013
Last snapshot06 Jul 2015

Data from Alexa Updated 07 Apr 2018

Global Rank0

Social Media Updated 24 Jun 2017

Mobile Updated 07 Jul 2015

mobile screenshot

Mobile speed 65

User Experience 100

Full info on this link.

Google PageRank Updated 29 Jun 2015

Google Pagerank

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 1
  • Part of Majestic top million but Alexa Global Rank is 0.

Development

Google Trends

Rank Positions on Google.se Updated 28 Mar 2018

Keyword Rank Change URL Volume CPC (USD)
vaccination 1 www.folkhalso...dskap/vaccinationer/ 18100 0.65
influensa 4 2 www.folkhalso...jukdomar/influensa-/ 18100 1.46
vinterkräksjuka 4 2 www.folkhalso...ter/sasong-20172018/ 14800 1.65
inkubationstid förkylning 2 www.folkhalso...jukdomar/forkylning/ 1000 4.32
förkylning inkubationstid 2 www.folkhalso...jukdomar/forkylning/ 590 4.12
alkoholhjälpen 5 5 www.folkhalso...hjalpen-byter-agare/ 2400 4.40
klamydia 8 www.folkhalso.../klamydiainfektion-/ 22200 1.12
herpes 7 www.folkhalso...mar/herpes-simplex-/ 18100 1.02
öroninflammation 7 www.folkhals...oroninflammation.pdf 14800 0.92
rosfeber 7 3 www.folkhalso...-sjukdomar/rosfeber/ 14800 0.00
temperatur 7 www.folkhalso...-platser/temperatur/ 14800 0.00
vattkoppor 9 1 www.folkhalso...koppor-och-baltros-/ 40500 0.30
rs virus 4 1 www.folkhalso...syncytial-virus-rsv/ 18100 0.16
förkylning smitta 5 www.folkhalso...jukdomar/forkylning/ 880 3.53
körtelfeber 8 www.folkhalso...ukdomar/kortelfeber/ 18100 0.44
mollusker 8 1 www.folkhalso...jukdomar/mollusker-/ 14800 0.53
när smittar förkylning 5 www.folkhalso...jukdomar/forkylning/ 480 3.72
hur länge smittar en förkylning 6 3 www.folkhalso...jukdomar/forkylning/ 390 4.88
höstblåsor 8 1 www.folkhalso...ukdomar/hostblasor-/ 27100 0.14
förkylning smittar 5 www.folkhalso...jukdomar/forkylning/ 110 4.60
alkohol statistik 5 1 www.folkhals...istik-2013-14009.pdf 20 3.78
rökning och alkohol 5 1 www.folkhalso...lsoeffekter-rokning/ 30 3.55
alkohol statistik 6 1 www.folkhalso...ohol-riskkonsumtion/ 20 3.78
metamfetamin pris 7 www.folkhalso...ran-can-uppdaterade/ 10 3.52
olagliga droger i sverige 7 3 www.folkhals...bruket-i-sverige.pdf 10 3.58
svinkoppor 4 www.folkhals...otika-svinkoppor.pdf 33100 0.08
gd 6 60 www.folkhalso...i-och-ledningsgrupp/ 49500 0.01
metamfetamin pris 8 www.folkhalso...ran-can-uppdaterade/ 10 3.52
sjukdomar alkohol 8 1 www.folkhalso...hol/skadeverkningar/ 10 3.24
cannabis sverige 2017 10 25 www.folkhalso...ning-i-befolkningen/ 20 3.48

655 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
350
Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
167 511 66 0 24 Dec 2017
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/
54
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/
53
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/
50
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/referensgruppen-for-antiviral-terapi/
42
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/foraldrastod/
22
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/valkommen/
19
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/
16
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag
15
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/nyheter/?syndication=rss
14
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelproblem/mata-spelproblem/
14
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/massling/
12
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/
12
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/influensa-/
10
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/vacciner-och-sakerhet/
10
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/
10
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hivinfektion/
9
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/lagar-och-policy/
9
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/
8
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/swelogs-prevalensstudie-2015/
8
Smittskydd & beredskap — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/
8 575 88 3 24 Dec 2017
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/nationella-minoriteter/om-nationella-minoriteter/
7
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
7
Vaccinationer — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/
7 651 106 4 24 Dec 2017
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/
6
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/tuberkulos/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/stelkramp-/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/luftkvalitet/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/temperatur/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/medieanvandning-och-psykisk-ohalsa-bland-tonaringar/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolprestationer-skolstress-och-psykisk-ohalsa-bland-tonaringar/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/socioekonomiska-villkor-och-psykisk-ohalsa-bland-tonaringar/
6
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/massling/
6
The Public Health Agency of Sweden — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
6 184 18 0 24 Dec 2017
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/
5
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201417/
5
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelproblem/matinstrument/
5
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/tobaksrokning-daglig/
5
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/
5
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/radon/
5
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/
5
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/
5
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/
5
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/radon/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/barnvaccinationer/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/folkhalsoatlas/lab-miljo-och-rapportblad/daglig-rokning/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/oktober/ny-studie-om-halsa-och-spel-om-pengar/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Alkohol-och-halsa/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Folkhalsan-i-Sverige-Arsrapport-2014/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tuberkulos/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/skolbarns-halsovanor/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/mars/aktuell-kunskap-om-hiv-behover-pragla-varden-och-rattsvasendet/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling--arsrapport-2018/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/
4
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
4
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/spel/swelogs-befolkningsstudie/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/buller/hoga-ljudnivaer/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/miljoer-och-produkter/radon/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/
3
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/bakgrund/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/medellivslangd/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/antibiotikastatistik/sverige/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/massling/?t=county&y=2017
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/skadedjur/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/suicidprevention/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/antalet-tbe-fall-okade-under-forra-aret/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/ensamkommandes-utsatthet-kan-leda-till-okat-narkotikabruk/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/mars/ny-svensk-handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-ska-tas-fram/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201419/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn-information-till-foraldrar/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2017/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forskolans-paverkan-pa-barns-halsa/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelmarknaden/spelreklam-och-marknadsforing/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelmarknaden/statistik-om-spelmarknaden/
3
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/valkommen/
3
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/
2
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/about-folkhalsomyndigheten-the-public-health-agency-of-sweden/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/narkotika/utvecklingen-av-bruket/bruk-i-den-allmanna-befolkningen/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/skadeverkningar/halsoeffekter-rokning/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-sexualitet/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/botulism/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hepatit-a/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hepatit-b/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/malaria/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/hur-fungerar-vacciner/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/calicivirus-veckorapporter/ar-2015/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/hivinfektion/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/teori-och-vetenskap/stillasittande-en-oberoende-riskfaktor/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/december/antibiotikaresistens-ska-overvakas-genom-globalt-program/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/maj/kikhosta-kan-vara-livshotande-for-spadbarn/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/april/uppfoljningstiden-for-sakert-hivtest-halveras/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/augusti/fall-av-meningokocksjukdom-efter-internationellt-scoutlager/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/januari/sprutbyte-minskar-risken-for-smitta/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/februari/folkhalsomyndigheten-far-ny-roll-pa-andt-omradet/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/eus-halsoprogram-2014-2020/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201413/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201414/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201416/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201418/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/FaR-Individanpassad-skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Introduktion-till-motiverande-samtal-En-handledning-for-skolhalsovarden/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/referensgruppen-for-antiviral-terapi/rekommendationer/hepatit-b-virus/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/referensgruppen-for-antiviral-terapi/rekommendationer/hepatit-c-virus/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/referensgruppen-for-antiviral-terapi/rekommendationer/hiv/
2
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelandets-historia/spel-i-olika-kulturer/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/about-folkhalsomyndigheten-the-public-health-agency-of-sweden/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/spel/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/folkhalsodata/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/gonorre/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-c/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hivinfektion/?p=25390
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/uppfoljning-av-andt-strategin/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/uppdrag/passiv-rokning-2012-2014/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet/rekommendationer/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/flyktingar/fragor-och-svar/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/bassangbad/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/april/uppfoljningstiden-for-sakert-hivtest-halveras/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/november/bristande-stadning-och-ventilation-i-manga-skolor/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/juni/spelproblemen-minskar-men-de-med-allvarliga-problem-blir-fler/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/november/nu-borjar-vinterkraksjukan-spridas/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/maj/vagledning-for-att-hantera-varmeboljor/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201414/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Aterhamtning-fran-och-konsekvenser-av-problemspelande/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/Behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barn-och-unga-onskar-en-rokfri-skolgard-kort-information-till-skolan/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Falldefinitioner-vid-anmalan-enligt-smittskyddslagen/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rokfria-skolgardar-och-en-tobaksfri-skoltid---en-kunskapssammanstallning/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-och-fakta-om-antibiotikaanvandning-antibiotika-och-ont-i-bihalorna/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-och-fakta-om-antibiotikaanvandning-antibiotika-och-oroninflammation/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-och-fakta-om-antibiotikaanvandning-antibiotika-och-svinkoppor/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rokfria-skolgardar-och-en-tobaksfri-skoltid-en-kunskapssammanstallning/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarns-halsovanor-i-sverige-201314/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/leptospirainfektion-/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/salmonellainfektion/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/vattenburen-smitta/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ehec-o157-sverige-september-november-2016/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=tobaksvanor
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/
2
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/vaccinations/vaccination-programmes/
2
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/about-folkhalsomyndigheten-the-public-health-agency-of-sweden/
1
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/spel/swelogs-befolkningsstudie/
1
[not crawled]
http://folkhalsomyndigheten.se/valkommen/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/Views/Pages/RegularPage/Regular.aspx?id=6489&epslanguage=sv
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/?source=topicbox
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/alkohol/riskbruk/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/lagar-och-policy/internationellt/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/natverk/kontaktpersoner-i-regioner-och-landsting/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/skadeverkningar/miljopaverkan/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/skadeverkningar/nikotinberoende/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/utbrott
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/utbrott/ebola-vastafrika-2014/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/utbrott/mers-cov/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-sexualitet/hbt-och-halsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-sexualitet/hivstrategin/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/bassangbad/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/elektromagnetiska-falt/eloverkanslighet/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/radon/forekomster-av-radon/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/radon/matningar/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/temperatur/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/objektburen-smitta/legionella/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/laboratorieanalyser/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/foraldrastod/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/matvanor-och-livsmedel/goda-matvanor/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/miljoer-och-produkter/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet/definitioner/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/halsosamt-aldrande/internationellt/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/livsmiljo/hallbara-matvanor/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/antibiotika-och-antibiotikaresistens/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/badklada-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/blastocystisinfektion/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/denguefeber-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/gula-febern/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/herpes-simplex-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/impetigo-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/japansk-encefalit/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/kolera-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/leptospirainfektion-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/loppor-loss-och-vaggloss/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/meningokockinfektion/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/externa-lankar/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/resevaccination-och-ovriga-vaccinationer/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/japansk-encefalit/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/folkhalsodata/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/calicivirus-veckorapporter/ar-2014/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/hivinfektion/?t=com&p=15055
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/leptospirainfektion/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/rsv-veckorapporter/senaste-rsv-rapporten/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/stelkramp-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/trikinos-/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/klassificering-av-missbrukssubstanser/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/klassificering-av-missbrukssubstanser/substanser-under-utredning/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillampa-miljobalken/allmanna-hansynsregler/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-alkohol/teknisk-sprit-och-alkoholhaltiga-preparat/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/fukt-och-mikroorganismer/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/andtuppfoljning/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-aktivitet-och-halsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/konf20171002
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/inlasning-kunskapsprovet/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/inlasning-kunskapsprovet/omrade-3-mat-och-utrustning/
1
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/metoder-och-planeringsverktyg/planeringsverktyg/folkhalsoekonomi/vad-kostar-ohalsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nationella-folkhalsoenkaten/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/folder-pa-arabiska-om-risker-med-vattenpipa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/viktigt-att-foraldrar-pratar-med-sina-tonarsbarn-om-alkohol/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/rad-om-stadning-i-skola-och-forskola/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/juli/fragor-och-svar-om-utbrottet-av-ebola-i-vastafrika/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/november/enterovirus-d68-pavisat-i-sverige/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/april/allvarligt-lage-for-denguefeber-i-brasilien/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/april/antalet-fall-av-tbe-minskade-forra-aret/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/januari/hog-tid-for-influensavaccination/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/juni/fortsatt-okning-av-resistenta-bakterier/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/mars/antalet-fall-av-tuberkulos-i-sverige-okar/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/november/kunskapen-om-hiv-behover-bli-battre/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/september/strategi-for-fysisk-aktivitet-antagen/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fordelning-av-statsbidrag-till-verksamhet-mot-overdrivet-spelande/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/dagsljuset-paverkar-manniskors-halsa-och-dygnsrytm/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/ensamkommandes-utsatthet-kan-leda-till-okat-narkotikabruk/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/fjorton-nya-amnen-klassas-som-narkotika-eller-halsofarlig-vara/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/foreskrifter-om-lagerdeklaration-av-vin-och-druvmust-upphavs/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/nu-har-influensaepidemin-borjat-i-sverige/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/december/utveckling-och-skillnader-i-kommunernas-andt-forebyggande-arbete/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Anhorig-till-spelberoende-En-manual-for-stod-och-behandling/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Att-salja-en-drom--om-spelreklam-och-dess-paverkan/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Biopsykosocial-modell-for-spelmissbruk/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Buller-Hoga-ljudnivaer-och-buller-inomhus/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Hur-man-ater-SMART-Battre-halsa-battre-miljo-och-pengar-over/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Influenza-in-Sweden---Season-2012-2013/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Kultur-for-halsa/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Low-dose-alcohol-exposure-during-pregnancy---does-it-harm/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Physical-Activity-in-the-Prevention-and-Treatment-of-Disease/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner--Gonorre/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner--Hepatit/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner--Klamydia/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner--KondylomHPV/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner--Syfilis/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rekommendationer-for-profylax-till-vuxna-mot-difteri-och-stelkramp/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Spelreklam-och-spelberoende--en-intervjustudie/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Temperatur-inomhus/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=(barnomsorg|förskola)+effekt+hälsa
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=motiverande samtal
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=spel
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/filmarkiv/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-oss/nyhetsarkiv/2013/augusti/manga-personer-berors-av-problemspel-pa-konssegregerad-spelmarknad/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/publikationer/fordjupad-kunskap/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelandets-historia/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelmarknaden/lagstiftning/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelproblem/
1
[not crawled]
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelproblem/om-spelproblem/ett-folkhalsoproblem/
1
[not crawled]
https://folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201417/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/pandemivaccin/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/miljoer-och-produkter/radon/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/tyfoidfeber/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/svevac/ansokan-samtyckesblankett-hpv/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-aktivitet-och-halsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer
1
Folkhälsorapportering & statistik — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/
1 523 95 0 24 Dec 2017
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/sjalvmord/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/sjalvrapporterad-psykisk-ohalsa-i-befolkningen/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/antibiotikastatistik/norden/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/resnet/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/botulism/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/cryptosporidiuminfektion/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/enterokocker/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/escherichia-coli/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/giardiainfektion/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/haemophilus-influenzae/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-b/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/klamydiainfektion/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/klebsiella-pneumoniae/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/pseudomonas-aeruginosa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/rsv-veckorapporter/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/syfilis/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/testning/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/informationsplikt-hiv
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konf20161004/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konf20171002
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/160926-influensadagen/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/inlasning-kunskapsprovet/omrade-3-mat-och-utrustning/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapssammanstallning-legionella-i-miljon/kapitel
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapssammanstallning-legionella-i-miljon/kapitel/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/alkoholtillsyn/folkol/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/dopning/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/snusbruk-och-halsorisker/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/fragor-och-svar/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/seminarier-om-ungas-psykiska-halsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/flyktingar/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/hiv-och-sti-prevention/hivstrategin/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/metoder-och-planeringsverktyg/motiverande-samtal/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/beredskap-vid-varmebolja/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/
1
Nyheter och press — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/
1 821 73 0 24 Dec 2017
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/juli/oroande-resultat-for-ungas-psykiska-halsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/april/antalet-fall-av-tbe-minskade-forra-aret/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/juni/ohalsa-och-stor-utsatthet-bland-transpersoner/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/oktober/lag-risk-for-smittspridning-kopplat-till-flyktingsituationen/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/forstarkt-beredskap-infor-en-allvarlig-influensapandemi/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/april/fragor-och-svar-om-pandemivaccin/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/december/rekordmanga-sjuka-av-campylobacter/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/juni/antalet-fall-av-hiv-pa-stabil-niva/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/maj/allt-mer-komplext-narkotikaproblem-i-eu/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/mars/snabb-okning-av-resistenta-bakterier-av-typen-mrsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/oktober/fler-fall-av-kikhosta-i-host/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/oktober/varldsdagen-for-psykisk-halsa-sa-ar-laget-i-sverige/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/september/vaccination-mot-influensa-och-pneumokocker-nya-rekommendationer/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/april/vaccinationsgraden-mot-hpv-fortsatt-hog-bland-flickor/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/april/vaccinationsveckan-sjukdomarna-vi-kan-skydda-oss-mot/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/augusti/forebyggande-behandling-bor-ges-till-personer-med-hog-risk-for-hiv/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/februari/okad-forsaljning-av-antibiotika-till-barn-i-fjol/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juli/folkhalsomyndigheten-foreslar-hpv-vaccin-mot-cancer-aven-till-pojkar/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juli/sommarmanaderna--hogsasong-for-magsjuka/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/forskolan-ar-bra-for-barns-psykiska-halsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/spelmissbruk-skrivs-in-i-socialtjanstlagen-och-halso--och-sjukvardslagen/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/maj/bidrag-till-organisationer-som-arbetar-for-nyanlanda-barns-psykiska-halsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/maj/konferens-om-spada-barns-ratt-till-halsa-och-utveckling/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/maj/tobak-hotar-hallbar-utveckling/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/maj/ungas-sexuella-jamstalldhet-behover-forbattras/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/september/nu-skickas-enkat-om-sexuell-halsa-ut/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/fler-fall-av-tbe-2017-an-nagonsin-tidigare/
1
Prenumerera — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/prenumerera/
1 243 54 0 24 Dec 2017
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/pressbilder/ledningsgrupp/
1
Om Folkhälsomyndigheten — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/
1 552 88 2 24 Dec 2017
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/eus-halsoprogram-2014-2020/
1
Statsbidrag — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/
1 819 91 0 25 Dec 2017
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/29862/rek-pneumokockvaccination-riskgrupper-16044.pdf Lägg
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201412/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201417/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201418/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-20158/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201642/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201643/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201644/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201645/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201696/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/hslf-fs-201697/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/konferensdokumentation/antibiotikaforum-2017/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/konferensdokumentation/stramadagen-2017/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner--Hiv/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Spel-om-pengar---ett-folkhalsoproblem/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/Att-ge-barnet-en-rokfri-miljo-och-en-tobaksfri-uppvaxt/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/alkohol-och-narkotikaforebyggande-insatser-i-arbetslivet/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/alkoholmonopol-och-folkhalsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/allergi-i-skola-och-forskola
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/Det-svenska-vaccinationsprogrammet-Allman-del-for-alla-barn-Engelska/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/Det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn-Information-till-foraldrar/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/Det-svenska-vaccinationsprogrammet-riktad-del-for-vissa-barn-Engelska/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/Egenkontroll-av-inomhusmiljon-i-skolan/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsoekonomi-i-praktiken/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Fri-fran-tobak-i-samband-med-operation-Information-for-personal/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201417/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoskydd-vid-tillfalligt-boende-hotell-vandrarhem-campingplatser-mm/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-och-fakta-om-antibiotikaanvandning-antibiotika-och-halsont/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-och-fakta-om-antibiotikaanvandning-antibiotika-och-luftrorskatarr/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-och-fakta-om-antibiotikaanvandning-forkylning/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/Smitta-i-forskolan---En-kunskapsoversikt/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/Spel-och-spelberoende-i-Sverige/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/spelproblem-hur-vanligt-ar-det/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/swedres-svarm-2016/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/Tobaksfri-graviditet/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/Tobaksfria-barn/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccin-fungerar/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-gravida-mot-influensa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vattenpipa-rokning-med-skadliga-effekter/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/utblick-folkhalsa/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/samverkansmodell/larande-exempel/matlagningskurs-for-man/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/fragor-och-svar/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/kloka-val/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/nationell-samverkansfunktion/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/resistensovervakning/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/ihr-internationella-halsoreglementet/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/badklada-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/botulism/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/campylobacterinfektion-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/chagas-sjukdom/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/clostridium-difficileinfektion/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/cryptosporidiuminfektion-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/ehrlichios/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/esblcarba/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/fagelinfluensa-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/flackfeber-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/gonorre-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/gula-febern/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-b/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/japansk-encefalit/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/klamydiainfektion-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kondylom/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/livsmedelsburna-utbrott-inklusive-matforgiftning/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/malaria/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/massling/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/passjuka/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/polio/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/q-feber/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/roda-hund/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/stelkramp-/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/fragor-och-svar-om-zikavirus/
1
Utbrott — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/
1 443 68 7 24 Dec 2017
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/externa-lankar/utbrottsinformation-och-reserad/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/vacciner-och-sakerhet/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/gula-febern
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/humant-papillomvirus-hpv/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/influensavaccination-av-gravida/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/kikhosta/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/passjuka/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/polio/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/roda-hund/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/stelkramp/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/handhygien/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/nationell-grupp-for-vardhygien/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/bakgrund/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/filmarkiv/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/kommunikation/sammanfatta/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/motivation/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/motivation/film-snusande-mamman/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/motstand/att-bemota-motstand/film-killen-i-baren/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/forebyggande-arbete/ansvar-for-forebyggande-arbete/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/material/intervjuer/lansstyrelsens-nya-ansvar-kring-spelproblem/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelandets-historia/europeisk-spelhistoria/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelmarknaden/lagar-regler-och-policy/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelmarknaden/vad-gor-ett-spel-riskfyllt/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spelproblem/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/:folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
1
[not crawled]
https://www.folkhalsomyndigheten.se/varmebolja/
1
http://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-c/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/hepatit-c/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/stategier/meny-och-agenda/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/stategier/meny-och-agenda/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/betahemolytiska-grupp-a-streptokocker-gas/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/betahemolytiska-grupp-a-streptokocker-gas/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/forkylning/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/forkylning/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/grupp-b-streptokocker-gbs/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/grupp-b-streptokocker-gbs/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-b/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-b/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/malaria/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/malaria/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/respiratory-syncytial-virus-rsv/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/respiratory-syncytial-virus-rsv/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tick-borne-encephalitis-tbe/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tick-borne-encephalitis-tbe/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/vattkoppor-och-baltros-/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/vattkoppor-och-baltros-/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/resevaccination/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/resevaccination/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/humant-papillomvirus-hpv/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/humant-papillomvirus-hpv/
0
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/stelkramp/ (HTTP 302)
Redirect to: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/stelkramp/
0
A-Ö — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/a-o/
0 231 78 0 24 Dec 2017
Livsvillkor & levnadsvanor — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/
0 579 100 0 24 Dec 2017
Mikrobiologi & laboratorieanalyser — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/
0 567 93 1 24 Dec 2017
Nyhetsarkiv — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/
0 656 86 0 24 Dec 2017
RSS — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/prenumerera/rss/
0 375 63 0 24 Dec 2017
Sociala medier — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/sociala-medier/
0 250 51 8 25 Dec 2017
Kontakta oss — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/kontakta-oss/
0 832 91 6 24 Dec 2017
Lediga jobb — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/lediga-jobb/
0 309 76 0 24 Dec 2017
Vårt uppdrag — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/vart-uppdrag/
0 890 73 2 25 Dec 2017
Publicerat material — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/
0 433 69 0 24 Dec 2017
Webbplatskarta — Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/webbplatskarta/
0 579 212 0 24 Dec 2017

Data from SimilarWeb