Feedback

Overview

fba.se 15 Sep 2015

40 (+18)

Ahrefs URL Rating

34 (-1)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

533 (+440)

Referring Domains

0

DomainStats.com Organic Visibility Score

5

DomainScore

Domain name value (Beta)

Sign in to view domain-value

IP info 07 Jun 2018

IP 23.102.17.116 (1)

Nameservers Updated 28 Apr 2018

 • ns01.drifthosting.se
 • ns02.drifthosting.se

Data from Ahrefs Updated 22 Nov 2017

Ahrefs Domain Rating 56 (+0)
Domains Linking in 533 (+440)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 40 https://fba.se/ (+18)
39 http://fba.se/

Pages crawled by Ahrefs 1756

Crawl information Updated 02 May 2018

Time to fetch 0.90 seconds
Title Start | Folke Bernadotteakademin
Word count 970
Dofollow links on the home page External: 22, Internal: 163
Robots index, follow
Favicon favicon

Description Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande

Data from Moz Updated 27 Jun 2018

Domain Authority 34 (-11)
Page Authority 32 (-20)

Data from Majestic Updated 26 Jun 2018

Citation Flow 37 (-1)
Trust Flow 34 (-1)
Category Society/Issues

Not in Majestic Top Million.

Registration Details

Registration Date 1996-08-20
Registrar ilait AB
Whois checked28 Apr 2018

Internet Archive Updated 19 Aug 2015

Saved80 times
First snapshot10 Dec 1997
Last snapshot01 Aug 2015

Data from Alexa Updated 08 Apr 2018

Global Rank0

Social Media Updated 30 Jul 2015

Mobile Updated 30 Jul 2015

Mobile speed 48

User Experience 62

Full info on this link.

Google PageRank Updated 30 Jul 2015

Spam and Blacklists

 • DomainStats.com Spam Flags 0
 • Google Safe Browsing Clean
 • WOT No data
 • McAfee Threat Intelligence: Minimal Risk
 • Database from squidblacklist.org Clean
 • Database from Malwaredomains.com Clean
 • Database from PhishTank.com Clean
 • Database from Malwarebytes.org Clean
 • Database of scammers from spam404.com Clean
 • 9 different lists from Spamhaus Clean
 • 6 different lists from Surbl.org Clean
 • 2 different lists from Spam Eating Monkey Clean
 • 5 different lists from JunkemailFilter.com Clean
 • URLs removed from Google (DMCA) 0

Development

Rank positions on Google

None found.

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
Start | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/
123 856 166 22 02 May 2018
[not crawled]
https://www.fba.se/
52
Start | Folke Bernadotte Academy
https://fba.se/en/
8 789 125 19 02 May 2018
Sök i samlingarna | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/fredsarkivet/sok-i-samlingarna/
6 1484 165 26 02 May 2018
[not crawled]
http://www.fba.se/
5
[not crawled]
https://fba.se/folke-bernadottesamlingarna/sok-i-samlingarna/
4
[not crawled]
https://www.fba.se/en/
3
[not crawled]
https://fba.se/en
2
Fredsarkivet | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/fredsarkivet/
2 1130 170 31 03 May 2018
[not crawled]
http://fba.se/
1
[not crawled]
http://www.fba.se/jobb
1
[not crawled]
https://fba.se/en/Training/Upcoming-courses/Facilitation-of-Dialogue-Processes-and-Mediation-Efforts2/
1
[not crawled]
https://fba.se/folke-bernadottesamlingarna/
1
[not crawled]
https://fba.se/kontakta-oss/
1
Utlandsuppdrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/lediga-jobb/att-arbeta-i-en-internationell-fredsinsats/
1 1269 169 28 03 May 2018
[not crawled]
https://fba.se/lediga-jobb/myndighetsjurist-med-internationellt-fokus/
1
Valobservationsuppdrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/lediga-jobb/valobservationsuppdrag/
1 1212 166 27 02 May 2018
[not crawled]
https://fba.se/press/nyhetsarkiv/2015/framstaende-kvinnliga-medlare-pa-plats-i-stockholm/
1
[not crawled]
https://fba.se/press/nyhetsarkiv/2017/ett-ars-valobservation-i-backspegeln/
1
[not crawled]
https://fba.se/press/nyhetsarkiv/2017/fba-vard-nar-fns-riktlinjer-for-hantering-av-stridande-ses-over/
1
[not crawled]
https://fba.se/press/nyhetsarkiv/2018/fba-startar-ledarskapsprogram-for-unga-fredsbyggare-i-liberia/
1
[not crawled]
https://fba.se/sa-arbetar-vi/avvapning-demobilisering-och-ateranpassning-av-fore-detta-kombattanter/
1
[not crawled]
https://fba.se/sa-arbetar-vi/utbildning/kommande-kurser/
1
[not crawled]
https://fba.se/sa-arbetar-vi/utbildning/kurskatalog/kurs-i-disarmament-demobilisation-and-reintegration-ddr/
1
Sök pengar | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/
1 860 170 22 02 May 2018
[not crawled]
https://www.fba.se/sv/Sok/?q=osse
1
Challenges Forum | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/challenges-forum/
0 1003 166 29 03 May 2018
Här finns samlingarna | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/fredsarkivet/har-finns-samlingarna/
0 975 165 25 03 May 2018
Samlingarnas innehåll | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/fredsarkivet/samlingarnas-innehall/
0 1343 165 32 02 May 2018
Här arbetar vi | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/har-arbetar-vi/
0 981 166 22 02 May 2018
Lediga jobb | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/lediga-jobb/
0 1039 175 24 03 May 2018
Jobba för FBA i Sverige | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/lediga-jobb/jobba-for-fba-i-sverige/
0 1044 167 27 02 May 2018
Rekryteringsprocess | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/lediga-jobb/jobba-for-fba-i-sverige/rekryteringsprocess/
0 1108 167 27 03 May 2018
Praktik | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/lediga-jobb/praktik/
0 1332 169 25 03 May 2018
Om FBA | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/om-fba/
0 931 171 25 02 May 2018
Historien om Folke Bernadotte | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/om-fba/historien-om-folke-bernadotte/
0 1366 171 25 02 May 2018
Om webbplatsen | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/om-fba/om-webbplatsen/
0 1103 167 25 03 May 2018
Organisation | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/om-fba/organisation/
0 1166 171 25 02 May 2018
Styrning | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/om-fba/styrning/
0 1205 174 25 03 May 2018
Upphandling | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/om-fba/upphandling/
0 876 167 25 03 May 2018
Nyheter/press | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/press/
0 897 181 22 03 May 2018
FBA i media | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/press/fba-i-media/
0 881 172 25 03 May 2018
Nyhetsarkiv | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/press/nyhetsarkiv/
0 886 187 22 02 May 2018
2018 | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/press/nyhetsarkiv/2018/
0 886 187 22 02 May 2018
Pressbilder och logotyper | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/press/pressbilder-och-logotyper/
0 942 175 25 03 May 2018
Så arbetar vi | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/
0 941 187 22 02 May 2018
Forskning, policy- och metodutveckling | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/forskning/
0 1163 179 28 03 May 2018
Forskararbetsgrupper | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/forskning/forskararbetsgrupper/
0 1014 185 25 03 May 2018
Forskningsbidrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/forskning/forskningsbidrag/
0 1169 180 25 02 May 2018
Publikationer | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/forskning/publikationer/
0 978 214 22 02 May 2018
Konfliktförebyggande och konfliktlösning | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/konfliktforebyggande/
0 1376 183 28 03 May 2018
Kvinnor, fred och säkerhet | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/kvinnor-fred-och-sakerhet/
0 1239 186 28 02 May 2018
Ledarskap och politisk rådgivning | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/politiska-relationer/
0 1225 182 28 02 May 2018
Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/rattsstatsuppbyggnad/
0 1288 186 32 03 May 2018
Säkerhet i fält | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/sakerhet-i-falt/
0 1178 179 36 02 May 2018
Säkerhetssektorreform | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/sakerhetssektorreform/
0 1206 182 28 02 May 2018
Samverkan i fredsinsatser | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/samverkan-i-fredsinsatser/
0 1143 184 28 02 May 2018
Utbildning | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/utbildning/
0 952 181 28 02 May 2018
Kurskatalog | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/utbildning/kurskatalog/
0 959 191 25 02 May 2018
Utbildningsnätverk | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sa-arbetar-vi/utbildning/utbildningsnatverk/
0 1171 178 28 02 May 2018
1325-bidrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/1325-bidrag/
0 1111 173 28 03 May 2018
Ansök om 1325-bidrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/1325-bidrag/ansok-om-1325-bidrag/
0 1216 174 25 03 May 2018
Beslut och utbetalning av 1325-bidrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/1325-bidrag/beslut-och-utbetalning-1325-bidrag/
0 1569 173 25 02 May 2018
Projektexempel 1325-bidrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/1325-bidrag/projektexempel-1325-bidrag/
0 1126 180 25 03 May 2018
Redovisa beviljade 1325-bidrag | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/1325-bidrag/redovisa-beviljade-1325-bidrag/
0 908 173 25 03 May 2018
Fredsmiljonen | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/fredsmiljonen/
0 1073 173 28 02 May 2018
Ansök om stöd från Fredsmiljonen | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/fredsmiljonen/ansok-om-stod-fran-fredsmiljonen/
0 1092 172 27 02 May 2018
Beslut och utbetalning av Fredsmiljonen | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/fredsmiljonen/beslut-och-utbetalning-fredsmiljonen/
0 1002 171 25 03 May 2018
Projektexempel Fredsmiljonen | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/fredsmiljonen/projektexempel-fredsmiljonen/
0 1071 176 25 03 May 2018
Redovisa beviljade medel från Fredsmiljonen | Folke Bernadotteakademin
https://fba.se/sok-pengar/fredsmiljonen/redovisa-beviljade-medel-fredsmiljonen/
0 1056 170 25 03 May 2018