Feedback

Overview

11 Aug 2015

44 (-2)

Ahrefs URL Rating

57 (+0)

Majestic Trust Flow

[login to see]

DomainStats.com
Backlink Score

1719 (-43)

Referring Domains

378 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

8

DomainScore

Domain name value (Beta)

Sign in to view domain-value

IP info 25 Feb 2018

IP 185.84.52.60
(9 domains on this IP)
Location
ISP AS41174 SiteVision AB
IP Blacklists listed by 0 out of 23 blacklist-providers (Checked 13 Mar 2018)

Nameservers Updated 05 Sep 2017

  • ns2.telenor.se
  • dns1.botkyrka.se 62.119.155.70

Data from Ahrefs Updated 14 Jun 2017

Ahrefs Domain Rank 70 (+12)
Domains Linking in 1719 (-43)

Pages with Highest Ahrefs URL Rating 44 https://www.botkyrka.se/ (-2) (home page)

Pages crawled by Ahrefs 71308

Crawl information Updated 24 Dec 2017

Google Analytics UA-5339168 (1)
Time to fetch 0.37 seconds
Title Botkyrka.se - Botkyrka.se
Word count 427
Dofollow links on the home page External: 7, Internal: 54
Favicon favicon

Description Välkommen till Botkyrka kommuns officiella webbplats. Här hittar du information om kommunens service, tjänster och verksamheter.

Data from Moz Updated 09 Feb 2018

Domain Authority 57 (-1)
Page Authority 64 (-1)

Data from Majestic Updated 21 Dec 2017 / 05 Jun 2017

Citation Flow 44 (-1)
Trust Flow 57 (+0)
Category Regional/Europe
Referring Subnets 793
Referring IPs 1162 (+5)
Global Rank 365747 (-206)
Rank for all 1183

Keyword data Updated 17 May 2016

Keywordbotkyrka
Search volume per month very little
Cost per click (CPC) $0.00
LanguageSwedish

Registration Details

Registration Date 1994-02-04
Registrar Ascio
Whois checked05 Sep 2017

Internet Archive Updated 19 Aug 2015

Saved447 times
First snapshot12 Dec 1998
Last snapshot01 Aug 2015

Data from Alexa Updated 07 Dec 2017

Global Rank192788
National Rank1654 in Sweden

Social Media Updated 24 Jun 2017

Mobile Updated 07 Jul 2015

mobile screenshot

Mobile speed 73

User Experience 55

Full info on this link.

Google PageRank Updated 26 Jun 2015

Google Pagerank

Spam and Blacklists

  • DomainStats.com Spam Flags 0

Development

Google Trends

Rank Positions on Google.se Updated 26 Sep 2017

Keyword Rank Change URL Volume CPC (USD)
hrm 1 mittjobb.botkyrka.se/ 2900 4.10
mail.botkyrka.se 1 mail.botkyrka.se/ 320 2.64
mail.botkyrka.se 2 www.botkyrka.se/ 320 2.64
st botvids gymnasium 4 1 www.botkyrka...tvids-gymnasium.html 480 4.20
tullinge gymnasium 6 1 www.botkyrka...linge-gymnasium.html 1300 3.42
mail.botkyrka.se 3 mittjobb.botkyrka.se/ 320 2.64
tumba gymnasium 7 2 www.botkyrka...tumba-gymnasium.html 2400 1.58
mail.botkyrka.se 4 www.botkyrka...otkyrka/kontakt.html 320 2.64
mail.botkyrka.se 5 www.botkyrka.se/barn--utbildning.html 320 2.64
botkyrka vuxenutbildning 3 www.botkyrka...vuxenutbildning.html 590 0.74
gullviva gymnasium 5 www.botkyrka...lviva-gymnasium.html 320 2.42
fonden 5 2 www.botkyrka...kreativa-fonden.html 110 3.94
mail.botkyrka.se 6 www.botkyrka...gsforvaltningen.html 320 2.64
botkyrka vuxenutbildning 4 www.botkyrka...vuxenutbildning.html 590 0.74
mail.botkyrka.se 7 www.botkyrka...er/kontakta-oss.html 320 2.64
mail.botkyrka.se 8 1 www.botkyrka...an/felanmal-har.html 320 2.64
botkyrka vuxenutbildning 5 www.botkyrka...vuxenutbildning.html 590 0.74
mail.botkyrka.se 9 1 www.botkyrka...oss/lediga-jobb.html 320 2.64
mail.botkyrka.se 10 www.botkyrka.../vanliga-fragor.html 320 2.64
botkyrka vuxenutbildning 6 www.botkyrka...vuxenutbildning.html 590 0.74
barn och utbildning 10 7 www.botkyrka.se/barn--utbildning.html 40 3.08
hitta.e 8 bibliotek.bo...-böcker?refId=f2eapJ 1900 0.13
skatteverket hallunda 3 www.botkyrka...ntor-i-hallunda.html 320 0.00

378 (+0)

DomainStats.com Organic Visibility Score

Pages

Title and URL Backlinks First H1 No. of Words Internal Links External Links Time Crawled
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/
714

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/jobbaibotkyrka/enlangtifranlagomarbetsplats (HTTP 404)
53 0 0 0 25 Dec 2017
[not crawled]
http://botkyrka.se/
52
http://botkyrka.se/vklass (HTTP 302)
Redirect to: https://skolfederation.grandid.com/simplesaml/module.php/core/authenticate.php?as=vklass_skolfederation_prod&idpentityid=botkyrka.se/skolfed_idp
37
http://www.botkyrka.se/barnochutbildning (HTTP 301)
Redirect to: https://www.botkyrka.se/barn--utbildning.html
28

http://www.botkyrka.se/film (HTTP 410)
18 0 0 0 25 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Elevhälsa och trygghet/Olycksfallsforsakring (HTTP 400)
14 0 0 0 25 Dec 2017

https://www.botkyrka.se/kommun--politik/vagledning-och-service/medborgarkontor.html (HTTP 404)
10 0 0 0 25 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/kultur/botkyrkakonsthall/ (HTTP 404)
9 0 0 0 25 Dec 2017
Botkyrka.se - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/
9 427 54 7 24 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/boochbygga/botkyrkapalangresikt/Hagelby (HTTP 404)
8 0 0 0 25 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/botkyrkakonsthall/utstallningar/aktuellautstallningar/ (HTTP 404)
8 0 0 0 25 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/Alby (HTTP 404)
7 0 0 0 25 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Bibliotek/aktiviteterochprogram/Öppen-scen-för-det-fria-ordet (HTTP 400)
6 0 0 0 25 Dec 2017
Tumba - Grödinge - Botkyrka.se
https://botkyrka.se/bo--bygga/planerade-och-pagaende-projekt/tumba---grodinge.html
6 864 143 6 25 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Många-kom-till-invigningen-av-Rikstenshallen.aspx (HTTP 400)
4 0 0 0 10 Jan 2018

http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Bibliotek/bib (HTTP 404)
4 0 0 0 06 Jan 2018

http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Botkyrkakonsthall/aktuellt (HTTP 404)
4 0 0 0 29 Dec 2017
http://www.botkyrka.se/boochbygga (HTTP 301)
Redirect to: https://www.botkyrka.se/bo--bygga.html
4

http://www.botkyrka.se/broangsskolan/ (HTTP 404)
4 0 0 0 25 Dec 2017

http://www.botkyrka.se/skolvalet (HTTP 404)
4 0 0 0 10 Jan 2018
Annons - Botkyrka.se
https://botkyrka.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/annons.html?guidAssignment=9B1C4BC0-137B-445F-89DE-9949CD2DDC06
4 934 35 7 25 Dec 2017
Klipp häcken - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/gator-och-resande/trafiksakerhet/klipp-hacken.html
4 1135 132 6 29 Dec 2017
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotek/
3
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/avfallochatervinning/avfall
3

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/trygghetochsakerhet/trygghetsarbete/grannsamverkanochgrannstod (HTTP 404)
3 0 0 0 25 Dec 2017
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/bibliotek--kultur/kultur-och-aktiviteter-for-seniorer/program-for-seniorveckan-2017.html
3
[not crawled]
http://botkyrka.se/bibliotekochkultur/Botkyrkakonsthall/utstallningar/Sidor/Expectations-Utsikter.aspx
2
[not crawled]
http://botkyrka.se/boochbygga/botkyrkapalangresikt/Skicenter
2
[not crawled]
http://botkyrka.se/naringslivocharbete/jobbaibotkyrka/enlangtifranlagomarbetsplats
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Klimatochmiljo/hallbarutveckling/solkartan/Sidor/Solkartan.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Klimatochmiljo/luftochvatten/vattenskyddsomraden
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Biblioteken-i-Botkyrka-väljer-bort-Lilla-Hjärtat.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Botkyrka-kommun-får-pris-för-bästa-tillväxt-i-Stockholms-län.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Botkyrka-stärker-sin-satsning-på-film.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Botkyrkagalan-2013---en-oförglömlig-kväll-.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Invigning-av-graffitivägg-i-Subtopia.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Ta-ett-klimatsmart-beslut-med-hjalp-av-Solkartan.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Utredning-om-eventuell-kommundelning-klar.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Botkyrkakonsthall/utstallningar/Sidor/textival-ljudbok-2.0.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Stipendier-och-stod/
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/gatorochresande/cykel
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/vattenochavlopp/avloppochdagvatten/Sidor/Enskilda-avlopp.aspx
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/botkyrkakonsthall/
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/botkyrkakonsthall/utstallningar/aktuellautstallningar/49790.html
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/botkyrkakonsthall/utstallningar/aktuellautstallningar/52588.html
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/fairtrade/48142.html
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/index.php?mapp=2005&dok=2022&memberID=1442
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/index.php?mapp=26812&dok=46836&documentid={FCFE-BA6D-075B-F00E-CD15-A101}
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/hallbarutvecklingochmanskligarattigheter/folkhalsa/Cancerprevention-
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/konsthallen
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/konsthallen/
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/konsthallen/inenglish/29754.html
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/konsthallen/programochpedagogik/48251.html
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/miljo-boende/miljo-halsoskydd/atervinningscentraler/
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/nyheter/nyheter/centralt/50144.html?view=50
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/nyheter/nyheter/centralt/51128.html?view=0
2
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/riksten/rikstenfriluftsstad/
2
[not crawled]
https://botkyrka.se/bo--bygga/planerade-och-pagaende-projekt/hallunda---norsborg.html
2
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/bo--bygga/2017-05-10-planering-for-en-ny-stadsdel-i-slagsta.html
2
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/bibliotekkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/omraden/slagsta.4.25b7d58415a26d948701d1f5.html
2
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur/friluftsliv/parker/korsbarsparken.html
2
[not crawled]
http://botkyrka.se/Nyheter/Sidor/En-vardig-bild-av-Fittja.aspx
1
[not crawled]
http://botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Flera-brander-i-kommunen-den-senaste-tiden.aspx
1
[not crawled]
http://botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Samarbetet-för-att-utveckla-Hågelby-avbryts.aspx
1
[not crawled]
http://botkyrka.se/Sidor/Engelska.aspx
1
[not crawled]
http://botkyrka.se/barnochutbildning/Radochstodforforaldrar/ungdomarochalkoholtipstilltonarsfaraldrar
1
[not crawled]
http://botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/Sidor/Säterier.aspx
1
[not crawled]
http://botkyrka.se/boochbygga/boendeansvarochboendemiljö/boendemiljoochansvar/schaktning/Sidor/Beställning-av-samlingskarta.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Alby/Kulturochsevardheter/Subtopia
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Besokare
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Klimatochmiljo/avfallochatervinning/Sidor/Trädgårdsavfall-och-eldning.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Klimatochmiljo/naturvardochnaturreservat/naturreservat
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Besök-från-Indien-på-Tumba-gymnasium.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Gratis-buss-ger-fler-elever-vattenkunskap.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Grattis-till-arets-kulturstipendiater!.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Nu-börjar-projekteringen-av-en-ny-reningsanläggning-för-Tullinge-vattenverk-.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Nytt-äldreboende-klart-till-våren.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Pedagog-från-Botkyrka-får-pris-från-Musikaliska-Akademin.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Plats-för-fler-i-ett-grönare-Botkyrka.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Sommarhgskolan-beskte-Microsoft.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Svenska-folkdräkter-i-ny-kostym.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Sidor/Engelska.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Ung/hjalpochstod/ungdomsmottagningen
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Ung/kultur/Botkyrkakonsthall
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/Ung/kultur/Botkyrkakonsthall/aktuellt
1

http://www.botkyrka.se/Ung/paverka/lamna-medborgarforslag (HTTP 404)
1 0 0 0 25 Dec 2017
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/avc
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/banslattskolan
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Elevhälsa och trygghet/barnombudsmannen
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/elevhälsa och trygghet/Olycksfallsforsakring
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/grundskolaochforskoleklass615ar/attsokaochbytaplats
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/studierforvuxna/attstuderasomvuxen/Sidor/BotkyrkaVuxenutbildning.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/besokare/seochgora/kulturhistoriskaguiden/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/besokare/seochgora/kulturhistoriskaguiden/Norsborg
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotek--kultur/kulturhistoria/hogslaby.html
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotek/bibliotekochoppettider/albybibliotek/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotek/bibliotekochoppettider/tullingebibliotek/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Bibliotek/bibliotekochoppettider/Tullingebibliotek
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Botkyrkakonsthall/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Botkyrkakonsthall/utstallningar/Labyrint---Writings-and-Observations
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Botkyrkakonsthall/utstallningar/Sidor/Labyrint---Writings-and-Observations.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Botkyrkakonsthall/utstallningar/Sidor/Transatlantiska-resor.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/botkyrkakulturskola/kurserochanmalan
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturforaldre/nyaupptäckter
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/museerochkulturhus/Sturehofsslott
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/boendeansvarochboendemiljö/boendemiljoochansvar/Sidor/Tomgångskörning.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/felanmalan/felanmal_har/Sidor/default.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/gatorochresande/Bilpoolen-i-Botkyrka-kommun
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/gatorochresande/skotselochunderhall/Aktuell-snöröjning
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/gatorochresande/skotselochunderhall/Sandsopning
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/kommunensplaneringavsamhället/tumba-grodinge/Sidor/Tumba-Centrum.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnadochplanering/TullingeRiksten/Rikstens-företagspark
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnadochplanering/hallunda- norsborg/Sidor/SL-depå-i-Norsborg.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnadochplanering/riksten/Väg-226---Förbifart-Tullinge
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/vattenochavlopp/Specialinformation2011/Sidor/Information-om-avstängningen-av-Tullinge-vattenverk-oktober-2011.aspx
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/boochbygga/vattenochavlopp/avlopp
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/botkyrkakonsthall/utstallningar/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/botkyrkakonsthall/utstallningar/49791.html
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/broangsskolan/broangsskolanak7-9/lagsuperg/podcast/28239.html
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/bygglov
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/datasets/dcat
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/dromdeg
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/handelser/detaljsida?PublishedListItemId=7436
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/handelser/detaljsida?PublishedListItemId=7614
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/handelser/detaljsida?PublishedListItemId=7667
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/handelser/detaljsida?PublishedListItemId=7687
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/handelser/detaljsida?PublishedListItemId=7708
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/handelser/detaljsida?PublishedListItemId=7718
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=31516&size=200
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/kommun--politik/sa-kan-du-paverka/sa-kan-du-paverka.html
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/hallbarutvecklingochmanskligarattigheter/botkyrkakommunsklimatarbete
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/val2014/folkomrostning/Resulträkning
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/konsthallen/utstallningar/tidigareutstallningar/35057.html
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/kultur/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/kulturskolan
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/lida/kontakt/kommunikationer
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/jobbaibotkyrka/sokjobbibotkyrkakommun
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/naringslivscenter/Kontakta-Botkyrkas-företagslots
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/naringslivscenter/Välkommen-till-Näringslivscenter
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/nyheter/nyheter/centralt/51301.html?view=0
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/omkommunen/hallbarutveckling/etthallbartbotkyrka
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/omkommunen/hallbarutveckling/etthallbartbotkyrka/alborgdeklarationen/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/aldreomsorg/motesplats-tumba-och-grodinge.html
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/psidata/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/sff
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stipendier
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/aldreomsorg/bostadsanpassningsbidrag
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/aldreomsorg/motesplatser
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/barnochunga/omdubehovernogonattpratamed/När-någon-som-står-dig-nära-mår-dåligt
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/ekonomisktbistand/hyresgaranti
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/flyktingfragor/hjalp-flyktingar
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/funktionsnedsattning/ansokaochfastodenligtLSS
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/nyisverige/medborgarkontor/Alby-medborgarkontor
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/stodochomsorg/psykiskohalsa/harkandusokastod
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/tullinge
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/tumbagymnasium/program/hr-hotellochrestaurang/
1
[not crawled]
http://www.botkyrka.se/tunaskolan/aktuellt/
1
[not crawled]
https://botkyrka.se/
1
[not crawled]
https://botkyrka.se/bibliotek--kultur/stipendier--stod/kreativa-fonden.html
1
[not crawled]
https://botkyrka.se/bo--bygga/planerade-och-pagaende-projekt/alby.html
1
[not crawled]
https://botkyrka.se/bo--bygga/planerade-och-pagaende-projekt/fittja.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2017-07-10-angaende-uttalanden-av-journalisten-janne-josefsson-om-bibliotek-botkyrka.html
1
Barn & utbildning - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/barn--utbildning.html
1 886 138 14 25 Dec 2017
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/skolbarn/grundskolor-i-kommunal-regi/eklidsskolan.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-program-under-arbete/tullinge---riksten/rikstens-friluftsstad-del-4.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/gator-och-resande/cykel.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/planerade-och-pagaende-projekt/tullinge---riksten.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/planerade-och-pagaende-projekt/tumba---grodinge/uttrans-strandpromenad.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/kommun--politik/offentliga-handlingar-och-protokoll/kommunarkivet.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/kulturskolan
1
Näringsliv & arbete - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/naringsliv--arbete.html
1 683 88 7 24 Dec 2017
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/ekonomiskt-bistand-och-radgivning/hyresgaranti-i-botkyrka.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/flyktingfragor/aktiviteter-for-nyanlanda.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/ny-i-sverige/samhallsorientering.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/socialt-engagerad/stod-med-botkyrka-yap/fa-stod-med-botkyrka-yap.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/vald-i-nara-relation/vuxna-som-utovar-vald.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod/vald-i-nara-relation/vuxna-utsatta-for-vald.html
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/senior
1
[not crawled]
https://www.botkyrka.se/sff
1
Evenemang - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/arkiv/evenemang.html
0 166 30 6 25 Dec 2017
Skapa evenemang - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/arkiv/evenemang/skapa-evenemang.html
0 256 31 6 24 Dec 2017
Nyhetsarkiv - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv.html
0 531 63 6 24 Dec 2017
Bibliotek & kultur - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/bibliotek--kultur.html
0 704 99 9 24 Dec 2017
Bo & bygga - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/bo--bygga.html
0 881 126 6 25 Dec 2017
Felanmäl här - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/felanmalan/felanmal-har.html
0 997 115 8 24 Dec 2017
Cookies - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/cookies
0 459 33 7 24 Dec 2017
Idrott, fritid & natur - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur.html
0 611 87 7 24 Dec 2017
Klimat & miljö - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/klimat--miljo.html
0 589 81 6 25 Dec 2017
Kommun & politik - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/kommun--politik.html
0 852 138 7 24 Dec 2017
Kontakt - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/kommun--politik/om-botkyrka/kontakt.html
0 1454 149 10 24 Dec 2017
Om webbplatsen - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/kommun--politik/om-botkyrka/om-webbplatsen.html
0 914 143 6 24 Dec 2017
Lediga jobb - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
0 770 121 6 24 Dec 2017
Annons - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/annons.html?guidAssignment=E5F9648C-137A-43E2-A9FD-9B47317F8901
0 697 35 7 25 Dec 2017
Omsorg & socialt stöd - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/omsorg--socialt-stod.html
0 1057 167 6 24 Dec 2017
A-Ö - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/ovrigt/a-o.html
0 479 162 6 24 Dec 2017
Google translate - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/toppmeny-spraksidor/google-translate.html
0 237 33 6 24 Dec 2017
Lättläst - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/toppmeny-spraksidor/lattlast.html
0 495 33 6 24 Dec 2017
Suomeksi - Botkyrka.se
https://www.botkyrka.se/toppmeny-spraksidor/suomeksi.html
0 552 35 6 25 Dec 2017

Data from SimilarWeb